ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Ο αυτοκινητόδρομος Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε αλλά παραμένουν ακόμα  … ουρές του.

Ο κόμβος προ του ξενοδοχείου «Φωτεινή» στην έξοδο της Καλαμάτας προς τη Μάνη Η ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ…
Περισσότερα>>

Η πολιτιστική κληρονομιά και η διαφύλαξη της (με αφορμή χαρακτηρισμού ως διατηρητέων δύο καλντιριμιών στη Δυτική Μάνη)

Kαλντερίμι στα Αλτομυρά Το υπουργείο Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα για χαρακτηρισμό ως διατηρητέων στοιχείων της…
Περισσότερα>>

Ο «Σύλλογος προς Διάδοσιν των Γραμμάτων»

  που εδρεύει στην Καλαμάτα, μετά τις αρχαιρεσίες του που έγιναν στις 25 Ιουνίου 2017,…
Περισσότερα>>

Αντιμετωπίστηκε συντονισμένα η φωτιά στο δάσος Βασιλικής Ταϋγέτου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της 10ης Ιουλίου  στο δάσος της Βασιλικής, στην εδαφική περιοχή της…
Περισσότερα>>

Ο Λεωνίδας Μιχαλάκος εκθέτει τα έργα του στον Κότρωνα.

Η συλλογή έργων του συμπατριώτη μας ζωγράφου Λεωνίδα Μιχαλάκου «η Εμή Μάνη», αφού ξεκίνησε να…
Περισσότερα>>

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ;

Εξίσωση στα μαθηματικά είναι η ισότητα που συνδέει γνωστές ποσότητες με άγνωστες, τις οποίες θέλουμε να προσδιορίσουμε. Η εξίσωση λοιπόν είναι μια μαθηματική έκφραση που βεβαιώνει την ισότητα των δύο εκφράσεων. Ο όρος έχει βρει ευρύτατη χρήση και μεταφέρεται σε κάθε θέμα της ανθρώπινης δραστηριότητας που επιχειρείται να επιλυθεί. Για την επιτυχή επίλυση των εξισώσεων απαραίτητο όρο αποτελεί ο προσδιορισμός των άγνωστων ποσοτήτων μετά από επεξεργασία των γνωστών, που έχει ως προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει σαφήνεια και  για τα δεδομένα στοιχεία αλλά και για τα ζητούμενα. Στα δημόσια οικονομικά η εξίσωση αφορά κυρίως την ισότητα μεταξύ εσόδων και εξόδων που, στην περίπτωση ανισότητας μεταξύ τους, υπεισέρχεται και νέο στοιχείο ο δανεισμός. Τα επί μέρους ποσοτικοποιημένα στοιχεία που εξειδικεύουν την εξίσωση αναφέρονται στα είδη των εσόδων και των εξόδων. Αυτά προσδιορίζονται από την ακολουθούμενη πολιτική των κυβερνήσεων. Στην  πολιτική των κυβερνήσεων εντάσσονται τα είδη των φόρων και οι κοινωνικές ομάδες που…
Περισσότερα>>

ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

MAIN ARTICLE IN ENGLISH

PUBLIC FINANCES: WHY IS THERE AN IMBALANCE BETWEEN REVENUE AND EXPENDITURE?

In Mathematics, an equation is the equality of two quantities, whereby the first value consists of known data, and the second consists of data that needs to be defined. An equation is a mathematical expression that defines the equality of two sides. The term “equation” is used widely and can be applied to any problem that needs to be solved. In order for an equation to be successfully solved, it is necessary to define the unknown variables, after careful processing of the known variables. It is very important that both the given data of the first part of the equation and the requested data of the second part are very clear.  In public finances, the most common equation is the one that refers to equality of revenue and expenditure. If the state revenue and spending are not equal, a new variable enters the equation: debt. What makes the equation more…
More>>