Κατηγορία: ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2000

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2000

EIPHNIKA EΠH (Ιανουάριος 2000) Η αλλαγή του χρόνου αποτελεί αφετηρία για προγραμματισμούς και απολογισμούς. Ο άνθρωπος, ελάχιστο μέγεθος μπροστά στην απειροσύνη του χρόνου, επιχειρεί να κάνει στοιχειώδη ρύθμιση της ζωής του χρησιμοποιώντας χρονικές μονάδες ως βάση σ` αυτή του την

Top