Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» έτους 2018.

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν  να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Στις γαλάζιες σημαίες έτους 2018 από παραλίες στη Μάνη συμπεριλαμβάνονται οι πιο κάτω:

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Παραλία Βαθύ

Δήμος Καλαμάτας: α) Βέργα- Αλμυρός και β) Μικρή Μαντίνεια.