ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΟΥ 255 – ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

Ο Λυκούργος Λογοθέτης Έκτακτος Επίτροπος του Καποδίστρια με αρμοδιότητες και στη Μάνη (ΙΙ)…………………………….σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Χρηματοδότηση για Πολιτιστικά Μνημεία

στο Κέντρο και στον Κάμπο Αβίας ……………. σελ. 3

• Βιβλιοπαρουσίαση…………………………………….σελ. 3

• Κυκλοφόρησε το βιβλίο: Σελίδες από την

Ιστορία της Μάνης – τόμος Β΄ …………………….σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Φαίδων Ιω. Κουκουλές (Κουκουλέας)………….σελ. 4

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Η πανδημία επαναφέρει σε πρώτη

προτεραιότητα τη ζωτική συμβολή του αγροτικού

τομέα στα οικογενειακά οικονομικά……………….σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Αποκαθίσταται η χρηματοδότηση τεχνικών

έργων στο επαρχιακό δίκτυο της Μάνης …….σελ. 7

• Στους Δελφούς τα σκουπίδια

του Δήμου Δυτικής Μάνης ………………………….σελ. 7

• Απαλλάσσονται από εισφορά υπέρ ΟΓΑ

συνταξιούχοι άλλων ταμείων με ετήσιο

αγροτικό εισόδημα μικρότερο των 10.000€ …σελ. 7

• Τρέχουν οι προθεσμίες για τις Ολοκληρωμένες

Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Μάνης ………………σελ. 11

KEY FEATURES IN ENGLISH ………………….on page 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Νυφικά – Βαπτιστικά Λίτσας Πλαγιανού

στη Βέργα………………………………………………….σελ. 8

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…………..σελ. 9

ΘΕΜΑΤΑ:

• Η ισχυρή πληθυσμιακή και εδαφική

αποδυνάμωση του Οιτύλου κατά την

κρίσιμη 5ετία 1670-1685 (ΙV)……………………..σελ. 10

• Δασικοί χάρτες: Διατάξεις που βελτιώνουν

την εξυπηρέτηση των πολιτών …………………σελ. 11

• Η πανδημία λόγω του κορωνοϊού ανέδειξε

την έλλειψη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ….σελ. 12

ΠΕΝΘΗ – KOINΩNIKA ……………………………σελ. 11, 12