ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σ` αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην έντυπη ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και αφορούν σε πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή. Ειδικότερα η ανάρτηση θα γίνεται στις υποσελίδες αυτής της σελίδας και η καταχώρηση σ` αυτές θα γίνεται κατά μήνα (με σειρά από τους πιό πρόσφατους προς τους παλαιότερους).

Στην υποσελίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 2017, που ακολουθεί αυτή τη σελίδα, έχουν αναρτηθεί οι καταχωρήσεις σε φύλλα της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του τρέχοντος έτους.