Ετικέτα: Φύλλο 01

ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΜΑΣ (Φύλλο 01)

Η έκδοση της εφημερίδας αυτής, έρχεται να καλύψει ένα κενό. Ο μανιάτικος χώρος χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των οικισμών και την αραιοκατοίκηση. Το άγονο έδαφος και η ανάγκη για εργασία, καθώς και οι εμφύλιες συγκρούσεις οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος των

Με ετικέτα:
Top