Ετικέτα: Φύλλο 02

ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Φύλλο 02)

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μανιάτικου χώρου αποτελεί η διασπορά και το μέγεθος των οικισμών. Τόση μεγάλη διασπορά δεν υπάρχει σε καμιά άλλη περιοχή του ελλαδικού χώρου. Και το μέγεθός τους είναι και αυτό τόσο μικρό, που δεν εμφανίζεται

Με ετικέτα:
Top