ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η ΙΔΡΥΣΗ

Το καταστατικό του σωματείου ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εγκρίθηκε με τη 256/1999 απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ με την απόφαση 258/2010 του ίδιου Πρωτοδικείου έγινε τροποποίηση του καταστατικού.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Νικ. Μαραμπέας

Αντιπρόεδρος Αντ. Χρηστέας

Γενικός Γραμματέας Κων. Τσιλιμπέρδης

Ταμίας Αντ. Ρουμανέας

Μέλος Ευ. Τσουλέας

Αναπληρωματικό μέλος: Πέτρος Σκαρμέας

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Μέλη:

Κώστας Κοζομπόλης

Δημήτριος Πουλάκος 

Μιχάλης Σταυριανέας.

Ηλίας Δ. Χρηστέας (αναπληρωματικό μέλος)