ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

Η Μπαρδούνια απαρτίζεται από τη Δημοτική Ενότητα Σμύνου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και τις Τοπικές Κοινότητες Άρνας, Γοράνων και Σπαρτιάς της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος του Δήμου Σπάρτης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κοινότητες, όπως αναφέρονται πιο πάνω,  και σχετικά μ` αυτές στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Μπορείτε πατώντας click με το ποντίκι σας σε κάθε Κοινότητα να προσεγγίσετε περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται μ` αυτή).

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δημοτική Ενότητα Σμύνου

Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός (απογραφή 2001)                Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Αγίου Νικολάου 146 180 7503
Αρχοντικού 94 94 3525
Καστάνιας 74 46 13305
Κόκκινων Λουριών 196 141 6402
Μέλισσας 79 100 5677
Μελιτίνης 167 126 13605
Παλαιόβρυσης 123 80 5552
Πετρίνας 319 272 29431
Προσηλίου 85 95 4501
Σελεγουδίου 70 58 5002

 

 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημοτική Ενότητα Φάριδος

Τοπική Κοινότητα                                                                Πληθυσμός (απογραφή 2001) Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Άρνας 197 121 17507
Γοράνων 408 165 17882
Σπαρτιάς 67 34 20008