ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ

 

Η Μέσα Μάνη απαρτίζεται από τη Δημοτική Ενότητα Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κοινότητες, όπως αναφέρονται πιο πάνω,  και σχετικά μ` αυτές στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Μπορείτε πατώντας click με το ποντίκι σας σε κάθε Κοινότητα να προσεγγίσετε περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται μ` αυτή).

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δημοτική Ενότητα Οιτύλου

Τοπική Κοινότητα                                                Πληθυσμός (απογραφή 2001) Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Αλίκων 319 148 6224
Άνω Μπουλαριών 112 74 10474
Αρεοπόλεως 988 1014 15169
Βάθειας 307 33 7531
Βαχού 211 89 12000
Γέρμας 51 18 6200
Γερολιμένα 126 99 3450
Δρυάλου 180 131 12000
Καρέα 91 24 4000
Κελεφάς 59 39 5500
Κοίτας 392 212 20668
Κούνου 356 180 15386
Κρυονερίου 94 68 7200
Μίνας 375 310 25900
Νέου Οιτύλου 87 70 2100
Οιτύλου 497 392 26366
Πύργου Διρού 778 561 32688
Τσικκαλιών 180 53 5775