ΕΞΩ ΜΑΝΗ

 

Η Έξω Μάνη, διοικητικά, απαρτίζεται από τις Τοπικές Κοινότητες τους Δήμου Δυτικής Μάνης (Δημοτικές Ενότητες Αβίας και Λεύκτρου) και από τις Κοινότητες, Δημοτική Βέργας  και Τοπική Μικρής Μαντίνειας,του Δήμου Καλαμάτας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κοινότητες, όπως αναφέρονται πιο πάνω, και σχετικά μ` αυτές στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Μπορείτε πατώντας click με το ποντίκι σας σε κάθε Κοινότητα να προσεγγίσετε περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται μ` αυτή).

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δημοτική Ενότητα  Αβίας

Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός (απογραφή 2001) Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Αβίας   605 611 7378
Αλτομιρών 72 47 15332
Δολών 450 392 18408
Κάμπου 579 422 11255
Κέντρου 353 154 27660
Πηγαδίων 181 44 77311
Σταυροπηγίου 505 427 13531
Σωτηριανίκων 344 149 8953

 

Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου

Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός (απογραφή 2001) Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Αγίου Νικολάου 508 331 3051
Αγίου Νίκωνος 146 79 7459
Εξωχωρίου 298 359 39141
Θαλαμών 129 77 6002
Καρδαμύλης 427 417 6427
Καρυοβουνίου 82 42 14031
Καστανέας 203 102 9329
Λαγκάδας 209 111 17182
Μηλέας 366 153 34239
Νεοχωρίου 1108 1399 7533
Νομιτσή 117 105 5027
Πλάτσας 372 346 9829
Προαστείου 468 364 9533
Προσηλίου 213 171 10824
Πύργου 185 95 4276
Ριγκλίων 189 214 2450
Σαϊδόνας 123 47 7203
Τραχήλας 174 95 2350
Τσερίων 191 192 27095

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός (απογραφή 2001) Πληθυσμός (απογραφή 2011) Έκταση σε στρέμματα
Βέργας 2110 2252 23300
Μικρής Μαντίνειας 688 705 3600