ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Νικ. Μαραμπέας,

Αντιπρόεδρος Αντ. Χρηστέας,

Γενικός Γραμματέας Κων. Τσιλιμπέρδης,

Ταμίας Αντ. Ρουμανέας,

Μέλος Ευ. Τσουλέας.

Αναπληρωματικό μέλος: Πέτρος Σκαρμέας

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κώστας Κοζομπόλης,

Δημήτριος Πουλάκος και

Μιχάλης Σταυριανέας.