ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ αποτελεί συγγραφή του προέδρου της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νίκου Μαραμπέα. Σ` αυτό αφηγείται τη ζωή των γονιών του, και των οικογενειακών ριζών τους, σκιαγραφώντας τη σύνδεσή τους με το γεωγραφικό χώρο και τα κοινωνικά γεγονότα εκείνης της περιόδου.

90 Σελίδες 22Χ16 με σκληρό εξώφυλλο.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Τα τελευταία χρόνια της μάνας μου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ο αιφνίδιος θάνατος του πατέρα μου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Οι αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  H μελισσοκομική δραστηριότητά μας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Συνοπτικά στοιχεία από τη φυγή από το χωριό του πατέρα μου μέχρι την επιστροφή με τη συνταξιοδότησή του.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Μαθητής Γυμνασίου κοντά στον πατέρα μου στην Αθήνα.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Οι γονείς μου κατά τον πόλεμο και την κατοχή και η επανεγκατάστασή τους στην Αθήνα.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Οι ελαιοφυτεύσεις μας.

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   H έννοια της τιμής όπως προσεγγιζόταν από τον πατέρα μου.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Οι οικογένειες προέλευσης των γονιών μου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Η δίκη και η φυλάκιση του παππού μου Αναστάση Μαραμπέα.

Β. Η φοίτηση στο σχολείο του πατέρα μου και της μάνας μου.

Γ. Το στρατολογικό μητρώο του πατέρα μου.

Δ. Γενεαλογικά στοιχεία της οικογένειας Μαραμπέα

Ε. Ο παππούς μου Γεώργιος Πιφέας.