Διαπλατύνεται το δυτικό πεζοδρόμιο  στο δρόμο που ενώνει τις δύο εξόδους της Καλαμάτας προς τη Μάνη.

Στις 2 Μαΐου 2017 υπογράφηκε  σύμβαση μεταξύ του δήμου Καλαμάτας και του αναδόχου του έργου «Εργασίες διαπλάτυνσης δυτικού πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου από «Φιλοξένια» έως «Φωτεινή», ύψους 7.132 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με το έργο θα εκτελεσθούν, σε συνέχεια προηγούμενης επέμβασης, εργασίες σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες για την καθαίρεση περιφράξεων, μαντρότοιχων κ.λπ. με σκοπό την απόκτηση της γης, που είχε απαλλοτριωθεί στα τέλη της δεκαετίας του ΄60. Θα κατασκευασθούν, επίσης, νέες περιφράξεις στα ορθά όρια, ενώ θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση πεζοδρομίου στο πλάτος της απαλλοτριωμένης ζώνης. Το έργο αυτό αποτελεί προπομπό άλλου που θα ακολουθήσει για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική και ασφαλής είσοδος  στην Καλαμάτα από τη Μάνη, που θα περιλάβει την κατασκευή κόμβου στο σημείο σύνδεσης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου με την 1η επαρχιακή οδό (προς Μάνη) και την οδό Λακωνικής.