Μ Α Ν Η  – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. ΤΟΜΟΣ Α΄ – ΕΞΩ ΜΑΝΗ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

  1. Η ΜΑΝΗ ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΝΗ

1.2. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΠΩΣ

ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1.3  Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΑΝΗ

  1. ΕΞΩ Ή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

2.1. Από την Καλαμάτα μέχρι το διάσελο Οιτύλου  στον κεντρικό

δρόμο και τις παρακάμψεις του

2.2. Α. Από τη Βέργα μέχρι τις Κιτριές και τους Δολούς (Βέργα –

Μικρή Μαντίνεια – Αβία – Παλιόχωρα Αβίας – Κιτριές)

Β. Η πρώτη παράκαμψη προς τον  Ταϋγετο που φθάνει μέχρι

τα Πηγάδια (Σωτηριάνικα – Μεγάλη Μαντίνεια – Χαραυγή –

Αλτομιρά – Πηγάδια)

Γ. Ακολουθώντας τον Επαρχιακό δρόμο μέχρι την Καρδαμύλη

(Κάμπος- Σταυροπήγιο – Μάλτα –Προσήλιο – Καρδαμύλη).

Δ. Οι τρεις επόμενες παρακάμψεις προς τον Ταϋγετο

α) Προς Κέντρο (Κέντρο)

β) Προς Τσέρια (Τσέρια)

γ) Προς τους οικισμούς της Καρδαμύλης  Λάζος, Πετροβούνι,

Αγία Σοφία)

Ε. Συνεχίζοντας τον Επαρχιακό δρόμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο

(Στούπα – Λεύκτρο – Άγιος  Νικόλαος)

Στ. Οι δύο επόμενες μεγάλες παρακάμψεις προς τον Ταϋγετο

α) Προς Εξωχώρι (Προάστειο – Λάκκος – Εξωχώρι)

β) Προς Μηλέα – Σαϊδόνα (Νιοχώρι – Πύρ γος – Δρυόπη  –

Καρυοβούνι – Μηλέα – Καστάνια  – Σαϊδόνα)

Ζ.   Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Τραχήλα (Κοτρώνι –

Άγιος Δημήτρης – Τραχήλα )

Η. Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Οίτυλο (Ρίγκλια – Ελαιοχώρι –

Πηγή –  Πλάτσα – Νομιτσή – Θαλάμες- Σωματιανά – Λαγκάδα –

Άγιος Νίκωνας)

Θ. Το Οίτυλο και η περιοχή του (Χοτάσια- Ελαιοχώρι- Οίτυλο –

Κρυονέρι-Καρέα-Γέρμα- Καραβοστάσι)