Μ Α Ν Η – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. ΤΟΜΟΣ Β΄- ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΑΝΗ. Η ΒΑΡΔΟΥΝΙΑ:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

  1. ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ. Από το διάσελο Οιτύλου μέχρι το Ταίναρο, δυτικά της οροσειράς

του Ταϋγέτου.

3Α. Η ευρεία περιοχή της Αρεοπόλεως μέχρι τα ανατολικά της όρια (Νέο Οίτυλο,

Λιμένι, Αρεόπολη, Κουσκούνι, Κελεφά)

3Β. Βαδίζοντας προς Νότο. Η ευρύτερη περιοχή του Πύργου Διρού (Πύργος,

Χαρούδα, Μέζαπος, Δρύαλος).

3Γ. Συνεχίζοντας νοτιότερα. Το οροπέδιο του Κάστρου της Μαϊνης (Κηπούλα,

Κούνος,  Κοίτα, Μποτλαριοί, Γερολιμένας)

3Δ. Ακόμα νοτιότερα. Μέχρι το Ταίναρο από το δυτικό άκρο (Άλικα, Κυπάρισσος,

Βάθεια)

3Ε. Από τη Δυτική στην Ανατολική Μάνη από δύο πύλες (μέσω Βαζού στα Βόρεια,

μέσω Τσικαλιών στα Νότια).

 

  1. ΚΑΤΩ ΜΑΝΗ.

4Α. Από το Ταίναρο Βορειοανατολικά προς τον Κότυρωνα (Λάγεια, Κοκκάλα, ‘Εξω

Νύφι, Δρυμός, Φλομοχώρι. Λουκάδικα)

4Β. Μικρή διαδρομή, από τα όρια του Κότρωναδυτικά προς Αρεόπολη( Χειμάρα,

Κάβαλος, Πύρριχος)

4Γ. Από τον Κότρωνα και τη νέα οδική χάραξη μέχρι το Χωσιάρι (Σκουτάρι,

Καλύβια, Χωσιάρι)

4Δ. Μικρή διαδρομή δυτικά προς Αρεόπολη στον επαρχιακό δρόμο

(Καρυούπολη, Νιοχώρι, Δροσοπηγή)

4Ε. Από το Χωσιάρι επί του επαρχιακού μέχρι το Γύθειο (Μαραθέα.

Μαυροβούνι)

4ΣΤ. Από το Χωσιάρι βόρεια προς τον Ταϋγετο (Σκαμνάκι, Καρβελάς, Μυρσίνη.

Σιδηρόκαστρο)

4Ζ. Επιστρέφοντας στο Γύθειο με διαδρομή στην ανατολική πλευρά του

Ταϋγέτου (Λυγερέας, Κρήνη, Πλάτανος, Κονάκια)

4Η. Στο Γύθειο από βορειοανατολικά (Άγιος Βασίλης, Αιγιές, Γύθειο)

 

  1. Η ΒΑΡΔΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ

Α. Γενικά

Β. Τα χωριά στη δυτική περιοχή του ποταμού Σμύνου (Καστάνια, Σελεγούδι,

Άγιος Νικόλαος, Κόκκινα Λουριά, Μέλισσα, Αρχοντικό).

Γ. Τα χωριά στην ανατολική περιοχή του ποταμού Σμύνου ( Σπαρτιά, Άρνα,

Μελιτίνη, Προσήλιο, Παλαιόβρυση, Πετρίνα)