ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ

Η 20ετής στενή φιλία μου με τον αείμνηστο Χαράλαμπο Κρυπωτό, λαμπρό εκπαιδευτικό από τα Πάκια, έφερνε πολύ συχνά τα βήματά μου στους Μολάους, την ξεχωριστή αυτή κωμόπολη της Λακωνίας. Η ιδιότητά μου, του Σχολικού Συμβούλου του κλάδου Φυσικών για τους Νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας, με επιβοηθούσε επίσης στη δημιουργία συχνής επαφής με το διοικητικό κέντρο της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηρά. Έτσι, από την περίοδο  αυτής της πολύχρονης πορείας, γνώρισα και εκτίμησα το Γιάννη Μοσχοβάκο, το ήθος και την αγάπη του για τους Μολάους, που μια της έκφανση είναι και οι σχετικές μ` αυτούς συγγραφές του.

Καταγόταν από πατέρα γεννημένο τη Γέρμα, το μικρό οικισμό κοντά στο Οίτυλο,  και εγκατεστημένο σε ώριμη ηλικία στους Μολάους, όπου σταδιοδρόμησε επαγγελματικά και δημιούργησε οικογένεια με έντονη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της κωμόπολης. Την πορεία αυτή ακολούθησε και ο γιός του ο Γιάννης, που εκτιμήθηκε από τους Μολαϊτες με την εκλογή του στη θέση του δημάρχου της κωμόπολης.

Με την απώλεια του κοινού μας φίλου, του Χαράλαμπου Κρυπωτού και τη συνταξιοδότησή μου στη συνέχεια, αραίωσαν οι άμεσες επικοινωνίες μας. Περιορίστηκαν σε τηλεφωνικές, που προκαλούνταν με αφετηρία αξιόλογα πολιτιστικά γεγονότα και πάντα με την υπόσχεσή του για προσκύνημα στις προγονικές του, μανιάτικες, περιοχές. Δυστυχώς δεν προλάβαμε, η από κοινού περιήγηση μετατίθεται σε νοερή μορφή, εμπλουτισμένη, όμως, με το ισχυρό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμά του.

Νίκος Ευστρ. Μαραμπέας