Παραμένει στο Γύθειο η Σχολή Μαγείρων που υπάγεται στο υπό κατάργηση Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού και Μεταφορών (ΚΕΕΜ)

Το 3ο Τάγμα του ΚΕΕΜ που περιλαμβάνει τη Σχολή Μαγείρων βρίσκεται  στο Γύθειο. Με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου για κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων που εκδόθηκε πριν από μήνες (σχετικό ρεπορτάζ είχε δημοσιευτεί στη ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) καταργήθηκε και το ΚΕΕΜ (που οι κτιριακές του εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ξηροκάμπι Λακωνίας). Με την ίδια απόφαση  παρέμεναν εκεί σε λειτουργία μόνο η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Εφοδιασμού – Μεταφορών και η Σχολή Οδηγών Εφοδιασμού – Μεταφορών, ενώ μεταφερόταν εκεί από το Γύθειο η Σχολή Μαγείρων.

Με νεότερη, πρόσφατη, απόφαση δεν μετακινείται η Σχολή Μαγείρων αλλά  παραμένει στο Γύθειο, στο στρατόπεδο που τη στεγάζει.  Η απόφαση έχει ιδιαίτερα θετική επίπτωση στην τοπική οικονομία.