ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση του Αγροτικού Ιατρείου Κάμπου.

Με την Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου Κάμπου Δήμου Δυτικής Μάνης», συνολικού προϋπολογισμού 23.862,88 €. Με το έργο πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των όψεων και αλλαγή των εξωτερικών κουφωμάτων, την ολική ανακαίνιση των WC, την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και του εξωτερικού χώρου αυτού, βελτιώνοντας παράλληλα την προσπελασιμότητα των επισκεπτών και του προσωπικού.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Δύναται δε να παραταθεί με κοινή απόφαση των μερών, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ορθή και επαρκής τήρηση των συμφωνηθέντων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων   εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.862,88 €. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 23.862,88 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προερχόμενο από πόρους του τεχνικού προγράμματος της ΠΕ Μεσσηνίας και ειδικότερα από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αναλαμβάνει να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης/Εκτέλεσης για την υλοποίηση του Έργου ασκώντας τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή προέβη στον ορισμό ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου τους κους ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ και ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ, με τους αναπληρωτές τους αντίστοιχα ,την κα ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ και ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και στην εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Επανεκκίνηση για την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Η παράταξη «ΜΑΖΙ για τον Τόπο μας» που ίδρυσε πριν τρία χρόνια ο Κυριάκος Ι. Μιχαλολιάκος, μετά τον πρόωρο θάνατό του από την επάρατη νόσο,  μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Γεωργίου Δημακόγιαννη, έγινε συνάντηση των εφτά εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης: Νικολάου Λιγνού (συντ. πυροσβέστη), Δημητρίου Πέτρου (δικηγόρου), Γεωργίου Πλαγιαννάκου (οικονομολόγου), Παύλου Μιχαλακάκου (γεωπόνου), Κυριάκου Παντελεάκου (πυροσβέστη), Δημητρίου Ανδρεάκου (επαγγελματία τουρισμού, ιδιοκτήτη ξενοδοχείου) και Γεωργίου Δημακόγιαννη (εκδότη, βιβλιοπώλη), στα γραφεία του συνδυασμού στο Γύθειο

Αρχικά κι αφού καλωσορίσαμε το νεοεισερχόμενο μέλος της παράταξής μας στο δημοτικό συμβούλιο Δημήτρη Β. Ανδρεάκο (από το Γύθειο), έγινε εκτενής αναφορά μνήμης και τιμής στον αείμνηστο επικεφαλής της Κυριάκο Ι. Μιχαλολιάκο και στην παρακαταθήκη της σοβαρής, ουσιαστικής και αγωνιστικής πορείας του στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Μάνης, παρακαταθήκη που γεννά περηφάνια αλλά και ευθύνες για όλους μας, για την εποικοδομητική συνέχεια της πορείας μας την διετία 2022-23, με την οποία ολοκληρώνεται η παρούσα δημοτική θητεία.

Στην κατεύθυνση αυτή εγκρίθηκε «οργανόγραμμα» ανάθεσης τομέων, ευθυνών και ελέγχου, σε όλα τα εκλεγμένα μέλη μας, αλλά και δημιουργία αντίστοιχων ομάδων εργασίας από υποψηφίους, μέλη και φίλους της δημοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ για τον Τόπο μας». Τέλος, με την ομόφωνη στήριξη όλων μας, εκλέχθηκε ο Γεώργιος Πλαγιαννάκος (φωτο), νέος επικεφαλής της παράταξης.

Γ Π Δημακόγιαννης

Σημείωση: Οι συνεργάτες του Κυριάκου Ι. Μιχαλολιάκου τιμώντας τη μνήμη του εξέδωσαν 40 ημέρες… μετά το θάνατό του ένα μικρό αφιέρωμα – αποχαιρετισμό. Διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Αδούλωτη Μάνη» του Γιώργου Δημακόγιαννη στην Αρεόπολη.

Ένταξη του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον– Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020.

Την ένταξη του τμήματος Πάτρα – Πύργος του αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης.

Η Πράξη αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα – Πύργος, μήκους 74,8 χλμ, που συμπληρώνει τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος. Το νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου, στα πρώτα 13,0 χλμ θα κατασκευαστεί με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΕΟ), ενώ στα υπόλοιπα 61,8χλμ θα κατασκευασθεί σε νέα χάραξη.

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 252,1 εκατ. ευρώ.

Για το ιστορικό των ενεργειών που έχουν προηγηθεί κατά την τελευταία 5ετία, έχουν καταχωρηθεί πολλά άρθρα στη ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Με την απόφαση αυτή εξασφαλίζεται η Κοινοτική χρηματοδότηση και μαζί με την Εθνική συμμετοχή καλύπτεται η δαπάνη εκτέλεσης του έργου. Παραμένει ητο ερωτηματικό για το υπόλοιπο τμήμα της Ολυμπίας οδού, δηλαδή το τμήμα: Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, όπου η Ολυμπία Οδός συναντά τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη -Καλαμάτα.

Ένταξη της αναδιάταξης της πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα, σε Κοινοτικό Πρόγραμμα.

Την ένταξη του έργου αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης της πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Σχετικό αίτημα, για την χρηματοδότηση του έργου από το ΒΑΑ με 1.400.000 ευρώ, είχε υποβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο από τον δήμο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας

Με το εν λόγω έργο -το κόστος της μελέτης του οποίου κάλυψε η ΤΕΜΕΣ Α.Ε.- επιδιώκεται η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, η αύξηση των περιοχών κίνησης των ευάλωτων χρηστών, η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου περιφερειακά της πλατείας, η αισθητική αναβάθμιση για τόνωση του εμπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της περιοχής και η βελτίωση της άνεσης της κυκλοφορίας των πεζών.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην Αρεόπολη.

Oι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εγκαταστάθηκαν από το Σάββατο 19 έως και την Δεύτερα 21 Μαρτίου 2022, στην Αρεόπολη. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο «Κλειστό Γυμναστήριο» στην Αρεόπολη, όπου λόγω της πανδημίας covid-19 αποτελεί το ιδανικό μέρος διεξαγωγής για την τήρηση των μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας. Το συντονισμό των επισκέψεων των πολιτών είχε το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Οι ιατρικές ειδικότητες που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ήταν: Καρδιολόγου, Ορθοπαιδικού, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Παθολόγου – Διαβητολόγου, ΩΡΛ, Νευρολόγου, Γενικού Χειρουργού, Παιδίατρου, Πνευμονολόγου, Οδοντίατρου, Διαιτολόγου, Ψυχολόγου – Παιδοψυχολόγου.