Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Μανιατών Καλαμάτας.

Kατά τις εκλογές του Συλλόγου Μανιατών με έδρα την Καλαμάτα, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 εκλέχτηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την πιο κάτω σύνθεση (σε παρένθεση οι σταυροί προτίμησης).

ΝΙΚΑ-ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του Ιωάννη-Πρόεδρος (60 ψήφους)

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου-Α’ Αντιπρόεδρος (45 ψήφους)

ΖΑΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρου-Β’ Αντιπρόεδρος (21 ψήφους)

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταύρου-Ταμίας (21 ψήφους)

ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Περικλή-Γεν. Γραμματέας (22 ψήφους)

ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου-υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων (19 ψήφους)

ΓΥΦΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σταύρου-Αναπληρώτρια Γραμματέας (19 ψήφους)

ΜΠΑΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωκράτη-Μέλος (22 ψήφους)

ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ηλία-Μέλος (16 ψήφους)

Η νέα εξελεγκτική επιτροπή:

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου (36 ψήφους)

ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη (32 ψήφους)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου (8 ψήφους)