Σε εξέλιξη η πρόταση για επέκταση παραδοσιακών καλντεριμιών στη Βέργα

Με εισήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ζητείται η επέκταση χαρακτηρισμού των παραδοσιακών καλντεριμιών της Βέργας (Σέλιτσα) έως την Άνω Βέργα και τον Άγιο Γεώργιο στο όρος Καλάθι, ως μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρόταση, για το χαρακτηρισμό του καλντεριμιού που συνέδεε τους οικισμούς της Κάτω Βέργας, της Άνω Βέργας και τον Άγιο Γεώργιο στο όρος Καλάθι, τεκμηριώνεται από τον ιδιαίτερα παραδοσιακής τεχνικής χαρακτήρα του έργου, από τη στενή σύνδεσή του με τις μνήμες της ζωής των κατοίκων της περιοχής κατά τις προηγούμενες περιόδους, καθώς και τη συμβολή του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξης της περιοχής.

Για το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του στις 12 Απριλίου, γνωμοδότησε θετικά ως προς το χαρακτηρισμό ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού το οποίο συνδέει τους οικισμούς της Κάτω Βέργας, της Άνω Βέργας και τον Άγιο Γεώργιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας,όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών