ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΟΥ 254- ΜΑΪΟΥ 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: • Ο Λυκούργος Λογοθέτης Έκτακτος Επίτροπος του Καποδίστρια με αρμοδιότητες και στη Μάνη (Ι)……… .σελ. 2 • Η ναυμαχία στο Ταίναρο μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας το 1941 …………σελ. 11

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: • Η θεωρία της αγέλης οδηγεί στη νέμεση …….σελ. 3 • Καζαντζάκης, Ζορμπάς και Μάνη………………..σελ. 7

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ: • Ανδρέας Ν. Σκιάς ….σελ. 4

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ • Αλληλεγγύη για τα δεινά που προκάλεσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά όχι για τα δεινά που προκαλεί ο κορωνοϊός;………………σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: • Η συνεπής αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου…………………………………………σελ. 6 • Προώθηση έργων για υλοποίηση στη Μάνη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου……………σελ. 6 • Επισκευή βλαβών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιτριών σελ. 6 • Προσκλήσεις στους δήμους της Μάνης για υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΟΧΕ Μάνης…………….σελ. 9

KEY FEATURES IN ENGLISH ………………….on page 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ • Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική Αφών Β. Σουρέα.σελ. 8

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…………..σελ. 9

ΘΕΜΑΤΑ: • Η ισχυρή πληθυσμιακή και εδαφική αποδυνάμωση του Οιτύλου κατά την κρίσιμη 5ετία 1670-1685 (ΙΙI)………………………σελ. 10

• Στοχασμοί εν μέσω της υγειονομικής και της επακόλουθης οικονομικής κρίσης……….σελ. 12

ΠΕΝΘΗ ……………………………………………………..σελ. 11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ………………………………………….σελ. 11, 12