ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΛΤΑ

Στη Στούπα

Γεωργίου Ν. Καλαρίτη

Μετά την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ο Γιώργος Καλαρίτης με σύμβαση που συνήψε με τα ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία) ανέλαβε τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στη Στούπα. Το πρακτορείο βρίσκεται σε παράδρομο του κεντρικού δρόμου της Στούπας, σε ενοικιαζόμενο χώρο, με άνετο χώρο στάθμευσης.

Εκτός από τις πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες, διαθέτει πάσης φύσεως βιβλία, λογοτεχνικά, παιδικά, ξενόγλωσσα, σχολικά, υπεύθυνες δηλώσεις, είδη δώρων, εποχικά είδη, χάρτες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και πολλά άλλα.

Η κατάργηση των ταχυδρομικών γραφείων Πλάτσας και Αγίου Νικολάου κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία ενός τέτοιου γραφείου. Με το παρόν γραφείο εξυπηρετούνται όλα τα χωριά τςη Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του δήμου Δυτικής Μάνης.Παράλληλα λειτουργεί το ταχυδρομικό γραφείο Καρδαμύλης αλλά η συνταξιοδότηση μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούσαν και δεν αντικαταστάθηκαν δεν προλαβαίνει έγκαιρα και γρήγορα τη διεκπεραίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η μόνη συναλλαγή που δεν διενεργεί το πρακτορείο  είναι η τραπεζική συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank.

Η παλιότερη ενασχόληση του Γιώργου ως έκτακτου υπαλλήλου στο Ταχυδρομικό Γραφείο Καρδαμύλης αποτελεί ένα πλεονέκτημα εμπειρίας του ιδίου για ευσυνείδητη, άψογη και σωστή συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής. Τον εμπιστευόμαστε…

Αντώνης Ρουμανέας