ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΟΥ 264 – Μαρτίου 2021

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Μάνη και Μανιάτες: Πρόσωπα, ιστορικά στοιχεία και έθιμα (ΙΙΙ)………………………σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Βιβλιοπαρουσιάσεις ……………………………………………………………….….σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Απόστολου Β. Δασκαλάκη:Ο παπα-Αγαθάγγελος της Αγίας Τριάδας (ΙΙ)…………….σελ. 4

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Λύση στα Ελληνο-τουρκικά μ΄νο μέσω του δόγματος: Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης………………………………………………..…………….σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Ο νέος εκλογικός νόμος της Αυτοδιοίκησης υποβαθμίζει τις Κοινότητες.…………………σελ. 6

• Η «ανατομία του έργου αποκαταστάσεων στη 13η Επαρχιακή Οδό Λακωνίας….……… σελ. 6

• Το έργο ανάπλασης της πλατείας στον οικισμό Βόρειο των Γαϊτσών …………………….σελ. 6

• Αναρτήθηκαν ξανά οι δασικοί χάρτες Λακωνίας και Μεσσηνίας …………………………..σελ. 11

KEY FEATURES IN ENGLISH………………….onpage 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

• Πρακτορείο ΕΛΤΑ Γ. Καλαρίτη στη Στούπα ………………………………………………….σελ. 8

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…………………………………………………………σελ. 9

ΘΕΜΑΤΑ:

• Οι Αρχαίοι (Λεύκτρον, Πέφνος) και οι Νεότεροι(Νιοχώρι, Πύργος, Ρίγκλια) οικιστικοί

   σχηματισμοί στα πεδινά Ζυγοχώρια και η εξέλιξή τους μέχρι τη νεότερη περίοδο (ΙV) …σελ. 10

• Ανισότροποι εμβολιασμοί και πλανητικοί κίνδυνοι               ………….………….…………σελ. 12

ΠΕΝΘΗ – KOINΩNIKA……………..…………………………………………………………σελ. 11, 12