ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Ιστορική έρευνα περί Φαρών και

Καλαμάτας (ΙΙΙ)………………………………………σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Συνέδριο με επίκεντρο τις μεταφράσεις

έργων ελληνογερμανικής λογοτεχνίας

στην οικία Φέρμορ στην Καρδαμύλη ………….σελ. 3

• Διεθνές βραβείο στο Υπουργείο

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

για την ψηφιοποίηση του κράτους …………….σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Ένας μακρυνός φιλιωμός (ΙΙΙ)…………………….σελ. 4

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Οι στρατιωτικο-οικονομικές συμπράξεις

ως αποφασιστικός παράγοντας

της εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους…….σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Μικρή κινητικότητα και ασαφείς

υποσχέσεις για το φυσικό αέριο

στην Πελοπόννησο …………………………………..σελ. 6

• Κινητικότητα στο δρόμο Πάτρα – Πύργος……σελ. 6

• Παρέμβαση Παν. Νίκα για τις περιοχές

“Natura” μεταξύ των οποίων οι περιοχές

“Ταΰγετος” και “Μάνη” …………………………….σελ. 11

ΘΕΜΑΤΑ:

• Η “Sparta Gourmet” απλώνει το δίκτυο

διανομής των προϊόντων της

από τη Σπάρτη σε όλες της ηπείρους ………..σελ. 7

• Η πολύπλοκη πορεία των Μπαρδουνοχωρίων

στο χρόνο (ΙV)………………………………………….σελ. 10

• Κοινωνιολογικές αποτυπώσεις καταστάσεων

κατά τον ενάμιση χρόνο πανδημίας………….σελ. 12

KEY FEATURES IN ENGLISH ………………….on page 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

• Εστιατόριο – Ψησταριά “Η Νέα Γερήνια”

Θωμά Πατσιλίβαστον Κάμπο Αβίας ……………..σελ. 8

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…………..σελ. 9

ΕΠΙΣΤΟΛH ………………………………………………….σελ. 11

ΠΕΝΘΗ – KOINΩNIKA ……………………………σελ. 11, 12