ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨ Νίκου Καπιτσίνου…στη Στούπα Δυτικής Μάνης

Επί του κεντρικού δρόμου που οδηγεί από τον Επαρχιακό δρόμο στο εσωτερικό του οικισμού της Στούπας βρίσκεται το Φροντιστήριο του Νίκου Καπιτσίνου που κατάγεται από τη Λαγκάδα της Δυτικής Μάνης. Ο Νίκος Καπιτσίνος είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δραστηριοποιείται στη φροντιστηριακή διδασκαλία εδώ και 26 χρόνια. Η εγκατάστασή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Μάνη, ήταν όνειρο ζωής Γι` αυτό αποφάσισε να το κάνει όχι ως συνταξιούχος αλλά ως παραγωγικό άτομο και το πραγματοποίησε πριν από 2 χρόνια, δημιουργώντας το Φροντιστήριο ¨Δημόκριτος¨ που το λειτουργεί παράλληλα με το φροντιστήριο που έχει στο Αιγάλεω της Δυτικής Αττικής.

Συνεργάζεται με δέκα εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (φιλόλογους, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς κλπ.). Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που υστερούν ή έχουν ελλείψεις γνώσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη Δημόσια Εκπαίδευση, μέσω συμπληρωματικής διδασκαλίας. Παράλληλα λειτουργούν τμήματα που προετοιμάζουν μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με ενδιάμεσα διαγωνίσματα και τεστ σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Λειτουργεί σε καθεστώς ανταγωνιστικό σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Η προσφορά του φροντιστηρίου ¨Δημόκριτος¨ στο Αιγάλεω είναι σημαντική και αυτό αποδεικνύεται  από τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν οι μαθητές του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όλοι οι καθηγητές του Φροντιστηρίου αντιμετωπίζουν τους μαθητές φιλικότατα, όπως ορίζουν οι παιδαγωγικοί κανόνες. Αξιολογούνται σύμφωνα με τις ικανότητές τους, προσπαθώντας να καλυφθούν τα γνωστικά κενά στους αδύνατους μαθητές με συνεχείς επαναλήψεις ώστε να αφομοιώνουν τη διδασκόμενη ύλη στο σχολείο. Πολλοί μαθητές που πέρασαν από το φροντιστήριό μας, λέει ο ιδιοκτήτης του, είναι σήμερα επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, αξιόλογοι επιστήμονες και χρηστοί πολίτες.

Αντώνης Ρουμανέας