Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (Φύλλο 03)

Ακούμε τους συμπολίτες μας να προφέρουν τη λέξη “Μανιάτης” όταν τους ρωτούν για την καταγωγή τους, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια που φθάνει μέχρι την έπαρση. Ακούμε, πολλές φορές, άλλης καταγωγής άτομα να μιλούν για τους Μανιάτες με αποστροφή ή δυσφορία. Γεννιέται έτσι το ερώτημα ποιες είναι οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των Μανιατών που δημιουργούν τέτοιες αντιφατικές προσεγγίσεις, ποιες είναι οι ρίζες τους και πώς μπορούν να πάρουν την καλύτερη μορφή τους.

Βαθειά πίστη μας είναι ότι στην πατρίδα μας, τη Μάνη, προκύπτουν οι δυνατότητες των καλύτερων συνθέσεων των φυσικο-βιολογικών χαρακτηριστικών, και αποτύπωσή τους ως ιδιότητες στα άτομα που κατοικούν στην περιοχή. Στη συνέχεια μέσω των κοινωνικών διαδικασιών η ενίσχυση, η συγκεκριμενοποίηση και η μεταφορά τους στις επόμενες γενιές. Έτσι ισχυροποιούνται τα κληρονομικά χαρακτηριστικά.

Ποια είναι αυτά τα φυσικο-βιολογικά χαρακτηριστικά; Ας τα απαριθμήσουμε: 1) Η γεωγραφική θέση, όπως προσδιορίεται ως η ιδανικότερη περιοχή στην εύκρατη ζώνη, 2) ο Ταΰγετος με τη διάταξή του από Βορρά προς Νότο, με την ανάπτυξη βουνοκορφών και κοιλάδων, σε αρμονική διάταξη και διαστάσεις συμβατές με τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανάγκες του, 3) η θάλασσα που αγκαλιάζει τη Μάνη από τους δύο κόλπους το Μεσσηνιακό και το Λακωνικό, μια θάλασσα που προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ορίζοντες προς τη Μεσόγειο και τις άλλες περιοχές, 4) το έδαφος, που προκαλεί με τη μικρή γονιμότητα και την ξεραΐλα του, τον άνθρωπο να κοπιάσει για να το γονιμοποιήσει, αλλά ταυτόχρονα τον ανταμείβει με την ευχαρίστηση από την ομορφιά της φύσης, όπως ξεδιπλώνεται στα κλιμακωτά επίπεδα από τις ψηλές κορυφές μέχρι τη θάλασσα, 5) το κλίμα, και ιδιαίτερα, οι θερμοκρασίες, που είναι απόλυτα συμβατά με τις καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως.

Όλ’ αυτά τα χαρακτηριστικά, και οι επιμέρους πτυχές τους, μεταφράζονται σε ενέργεια ποιοτική και ποσοτική που αποθηκεύεται από τους ανθρώπους, που κατοικούν στην περιοχή, τους Μανιάτες. Που έλκουν την αφετηρία τους στην αρχαία Σπάρτη και το πολιτειακό της πλαίσιο αλλά με τις μεταγενέστερες επιμιξίες οδηγήθηκαν σε γενετικές βελτιώσεις. Ενέργεια που διαμορφώνει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Μανιάτη μακροχρόνια και με επάρκεια, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τη διαιώνισή τους.

Ο μεγάλος φιλόσοφος του 6ου π.Χ. αιώνα Ηράκλειτος μιλούσε για τη “σύμφυση των αντιθέτων”. Έλεγε δηλαδή ότι τα αντίθετα χαρακτηριστικά έχουν την ίδια ρίζα, την ίδια προέλευση. Έτσι και στην περίπτωσή μας η υψηλή ενεργειακή στάθμη στους Μανιάτες, οδηγεί στις πιο μεγαλοπρεπείς, αλλά και σε αρνητικές καταστάσεις.

Η διασπορά και το μικρό μέγεθος των οικισμών της Μάνης, έδωσε τη δυνατότητα για διατήρηση της ελευθερίας όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και τη δυνατότητα να θρέφει τους κατοίκους της. Το ελληνικό κράτος, που ιδρύθηκε με την επιτυχή λήξη του αγώνα για την ανεξαρτησία με πρωταγωνιστές τους προγόνους μας, ήταν η έναρξη της παρακμής για την περιοχή μας. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά μας δεν βρήκαν συμβατότητα με τις κρατικές λειτουργίες. Στην εποχή μας, με τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης και τις δυνατότητες για εύκολη διακίνηση των ανθρώπων, η Μάνη αυτοπροσδιορίσθηκε σαν περιοχή προσέλκυσης επισκεπτών. Τα φυσικοβιολογικά χαρακτηριστικά της που ανφέρθηκαν πιο πάνω και τα μνημεία πολιτισμού των προγώνων μας διαμόρφωσαν ισχυρό τουριστικό ρεύμα, με όλες τις θετικές οικονομικές συνέπειες για την περιοχή. Αυτή την κατάσταση έχουμε την υποχρέωση να την διατηρήσουμε σε υψηλές ποιότητας επίπεδα, για να διαρκέσει, παράγοντας μακροχρόνια αποτελέσματα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συνεργασία. Η συνεργασία μεταξύ των περιοχών της Μάνης, η συνεργασία μεταξύ των Δήμων, η συνεργασία μεταξύ των οικισμών, αλλά κυρίως η συνεργαίσ ατων Μανιατών, η διαμόρφωση μια πραγματικής ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

fyllo03