Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1999

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2006

XPEIAZETAI NA ΔHMIOYPΓHΘEI  MANIATIKH ΣYMΠOΛITEIA;

Οι συμπολιτείες αποτελούν θεσμούς που έχουν βαθιές ρίζες στην αρχαία Ελληνική Ιστορία. Αποτελούσαν διοικητικά μορφώματα που δημιουργούσε η ανάγκη συγκέντρωσης ισχύος αναγκαίας για την αντιμετώπιση μεγάλου κινδύνου, που προερχόταν από ισχυρό εχθρό. Μορφή συμπολιτείας αποτελούν κατά τη σύγχρονη περίοδο οι ενώσεις κυρίαρχων κρατών για την επιδίωξη κοινών σκοπών, μέσω εκχώρησης σ` αυτές στοιχείων της κάθε μιάς απ` αυτές τις κρατικές διοικήσεις. Η έννοια της συμπολιτείας διευρύνεται και μεταλλάσσεται με τους αιώνες, παίρνοντας  μορφές και σχήματα που επιβάλλονται από τις καταστάσεις που θέλει να δημιουργήσει ή να αντιμετωπίσει. Στις νέες μεταλλαγές της έννοιας υποκείμενα της συμπολιτείας δεν είναι αναγκαίο να είναι κράτη, αλλά μπορεί να είναι ομάδες ατόμων με συλλογική έκφραση ή και άτομα που συνδέονται με κοινή συνείδηση, για την προσέγγιση κάποιων θεμάτων, ή από κοινότητα σκοπών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμπολιτειών που διαμορφώνονται κάτω από αυτές τις αφετηρίες αποτελούν εθνικές ομάδες με μεγάλη διασπορά σε γεωγραφικές περιοχές ή ομάδες προερχόμενες από κοινούς τόπους, με έντονα χαρακτηριστικά καταγωγής, που μετανάστευσαν σε άλλες περιοχές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιου είδους συμπολιτειών αποτελούν οι συμπολιτείες Αρμενίων, Εβραίων ή Ποντίων.

Οι Μανιάτες, της Μάνης και της διασποράς, αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση πληθυσμιακής ομάδας που έχει όλα τα στοιχεία για να ενταχθεί σ` αυτή την κατηγορία και να διαμορφώσει συμπολιτεία. Τα στοιχεία αυτά είναι η αίσθηση της κοινότητας αξιών, ιδεών και αναφορών στην περιοχή καταγωγής που απετέλεσε προπύργιο της ελευθερίας και χώρο διαρκούς πάλης για τη διατήρησή της. Η ανάγκη για επιβίωση οδήγησε, από τον 17ο αιώνα ήδη, πολλούς Μανιάτες στη μετανάστευση και τη διαμόρφωση άλλου πλαισίου ζωής σε άλλους τόπους. Ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος αφομοιώθηκε και ξέχασε καταγωγή και έθιμα, ένα άλλο όμως μέρος διατήρησε στοιχεία της αρχικής συνείδησης και πολλά από τα έθιμα και τον τρόπο ζωής στη Μάνη. Ασφαλώς όσο πιο πρόσφατες είναι οι μεταναστεύσεις τόσο πιο έντονα είναι τα στοιχεία καταγωγής και προελεύσεως που διατηρούνται. Σε τελευταία ανάλυση, η φιλοπατρία των Μανιατών αποτελεί διαχρονικό και έντονο στοιχείο για να οδηγήσει με κατάλληλο συντονισμό τελικά στη σύσταση και τη σταθερή λειτουργία Μανιάτικης Συμπολιτείας.

Ίσως ο δρόμος για την πραγμάτωση αυτής της ιδέας να είναι μακρύς και δύσκολος,   θεωρούμε, όμως, ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος. Και αυτό γιατί υπάρχει αρχικός πυρήνας που είναι οι πέντε Δήμοι της Μάνης, αλλά και οι μεγάλες μανιάτικες κοινότητες στις περιοχές της Λακωνίας, της Μεσσηνίας και στις συνοικίες του Πειραιά. Θεωρούμε ότι εκείνο που απαιτείται ως αφετηρία είναι η υιοθέτηση της ιδέας και η συνειδητή βούληση ομάδας ατόμων, αντιπροσωπευτικών των περιοχών της Μάνης (Μέσα, Έξω, Κάτω Μάνη), για την εξεύρεση τρόπων σταδιακής υλοποίησής της. Η ιδέα μπορεί να τεθεί και στα προεκλογικά προγράμματα των υποψήφιων κατά τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ώστε η υιοθέτησή της από τους κατά περιοχή εκλογείς να της δώσει αυξημένη βαρύτητα. Έτσι με εντολή από τη βάση  για τη συγκρότηση της Μανιάτικης Συμπολιτείας μπορεί να αρχίσει το επόμενο, και πιο δύσκολο, στάδιο που είναι η καταγραφή του διάσπαρτου μανιάτικου δυναμικού. Η καταγραφή μπορεί να αρχίσει από τα αρχεία των Δήμων και τη συγκέντρωση τοπικών διηγήσεων, καθώς και από τα συγκεντρωμένα στοιχεία από τους μανιάτες λόγιους και μανιατολόγους, που κατά καιρούς έχουν κάνει σχετικές έρευνες.. Το επόμενο στάδιο ασφαλώς είναι η συστηματοποίηση των στοιχείων και η έρευνα σε κάθε γεωγραφική περιοχή για τις μανιάτικες εγκαταστάσεις, τα χαρακτηριστικά τους και την πορεία και εξέλιξή τους στο χρόνο. Σ` αυτό το στάδιο σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου που βοηθούν στο ξεπέρασμα περιορισμών και τη διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου.

Ασφαλώς κρίσιμο και αποφασιστικό παράγοντα στην όλη διαδικασία θα αποτελέσουν οι επιμέρους σύλλογοι των χωριών και ευρύτερων περιοχών που έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Θα αποτελέσουν τους  πυρήνες εκκίνησης για την υλοποίηση της ιδέας. Είναι, εξ` άλλου, ζητούμενο και χρειάζεται πολλή συζήτηση για να προκύψει τελική απόφαση για τη μορφή διοίκησης που μπορεί να πάρει η συμπολιτεία. Ασφαλώς χρειάζεται μια αντιπροσωπευτική συνέλευση και μια ευέλικτη διοίκηση για να μπορεί  να αποδώσει. Τα ειδικότερα δεν είναι ώρα για συζήτησή τους. Διατυπώνομε μόνο ευχή να μην αρχίσομε τα μανιάτικα ξεσυνέρια και τους διαγκωνισμούς για τις πρωτοκαθεδρίες γιατί η ιδέα θα ναυαγήσει. Έχομε το πολύ θετικό πρότυπο των Ποντίων που με χαμένη την πατρώα γη τους έχουν διαμορφώσει ισχυρή συμπολιτεία με ενεργά τμήματα σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Και συντονίζουν με επιτυχία ενέργειες για τη διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεών τους, αλλά και σε υψηλό βαθμό την αλληλοϋποστήριξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Μανιάτης που μπορεί να αποδεχτεί ότι εμείς έχομε κατώτερες δυνατότητες οργάνωσης ή κατώτερου βαθμού αγάπη για την πατρώα γη μας. Ας σκεφτούμε, λοιπόν,  καλά την ιδέα και ας συμβάλλομε όλοι στην υλοποίησή της.

____________________________

ANOΔIKA KAI ΠPΩTOΠOPIAKA ΣTON OΓΔOO XPONO AΠO THN EKΔOΣH

Hδη, ξεπερνώντας δυσχέρειες και  δυσπιστίες, μπήκαμε στον 8ο χρόνο από την έκδοση της εφημερίδας μας. Τα  7 χρόνια που πέρασαν, από τον Απρίλιο του 1999 που είδε το φως το πρώτο 8σέλιδο φύλλο, κρατήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την αρχική μας στόχευση. Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου  μας καταχωρίστηκε ο σκοπός της εκδόσεως  με τον τίτλο «Oι επιδιώξεις μας»  όπου γράφαμε και τα εξής: «H έκδοση της εφημερίδας αυτής έρχεται να καλύψει ένα κενό. O μανιάτικος χώρος χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των οικισμών και την αραιοκατοίκηση. Tο άγονο έδαφος και η ανάγκη για εργασία, καθώς και οι εμφύλιες συγκρούσεις οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος των μανιατών στη μετανάστευση, τόσο σε άλλες περιοχές της Eλλάδας, όσο και στο εξωτερικό. Όμως τα κύρια χαρακτηριστικά των μανιατών παραμένουν. Kαι ιδιαίτερα η αγάπη για την πατρική γη και για όσα έχουν σχέση με τη ζωή που συνεχίζεται, τους θεσμούς της, τις δραστηριότητες των κατοίκων, τις προοπτικές για το μέλλον, την προκοπή. H εφημερίδα μας επιθυμεί να δώσει ενημέρωση για όλ’ αυτά, όπως εξελίσσονται με το χρόνο, έτσι ώστε ο κάθε μανιάτης που το επιθυμεί να μπορεί να μαθαίνει αξιόπιστα και αντικειμενικά τα νέα της περιοχής μας. Ξεκινώντας από το διοικητικό κέντρο της Δυτικής Mάνης, την Kαρδαμύλη, επιθυμία μας είναι να επεκτεινόμαστε, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, και στις γειτονικές μανιάτικες περιοχές, με σκοπό σύντομα να καλύψομε τα νέα όλης της Mάνης… Eπιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε να σταθεί ο ένας μανιάτης δίπλα στον άλλο και όλοι μαζί να ενισχύσομε την ιδιαιτερότητα του τόπου μας: τα φυσικά χαρακτηριστικά του, τα μνημεία του πολιτισμού μας και να προσελκύσομε επισκέπτες με τις εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες… H αλληλεγγύη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία αυτού του στόχου. Γιατί μόνο συμφιλιωμένοι και με αλληλεκτίμηση διεκδικούμε, με θετικά αποτελέσματα».

Οι 8 σελίδες έγιναν σταδιακά 12 και 16, για να σταθεροποιηθούμε σύντομα στις 20. Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για τους συντελεστές της εφημερίδας ότι καταφέραμε, εδώ και  τεσσεράμισι χρόνια, να παραδίνομε στην Αγγλική γλώσσα, 5   από τα δημοσιευόμενα κείμενα, ώστε να γίνονται προσιτά τα ιστορικά, λαογραφικά, γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του τόπου μας στους φιλομανιάτες αλλοδαπούς κατοίκους της, καθώς και στα μανιατόπουλα παιδιά μεταναστών τρίτης γενιάς που δεν χειρίζονται ικανοποιητικά την Ελληνική γλώσσα. Τέλος με εισηγήσεις μας σε συνέδρια μανιάτικου ενδιαφέροντος προβάλλαμε το σχεδιασμό μέσω του οποίου διαμορφώνονται τα θέματα της εφημερίδας μας, καθώς και τις αναπτυξιακές μας προτάσεις.

Οι συντελεστές της εφημερίδας νοιώθουν ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί μπορούν να ανακοινώσουν στους αναγνώστες της αλλά και γενικότερα, ότι το ομώνυμο σωματείο θα προωθήσει και θα τελειώσει , κατά το επόμενο εξάμηνο, και άλλες δραστηριότητες στο χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσω συγχρηματοδοτούμενου Κοινοτικού προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές συγκεκριμενοποιούνται στα εξής: 1) Θα αναβαθμισθεί η ιστοσελίδα και θα επιδιωχθεί να μετατραπεί σε δικτυακή πύλη, μέσω της οποίας θα παρέχονται εκτεταμένα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία για την Ενιαία Μάνη, τις τρεις επιμέρους περιοχές της, καθώς και τους οικισμούς της κάθε μιάς από αυτές. Θα παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και τους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες στης περιοχή. Επιδίωξή μας είναι οι πληροφορίες για τον τόπο μας να παρέχονται σε δύο ακόμα γλώσσες εκτός της Ελληνικής, τόσο απευθείας, όσο και μέσω σύνδεσης με τις πιο διαδεδομένες στο διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης πληροφοριών. 2) Θα συνταχθεί και θα εκτυπωθεί τρίγλωσσος επίσης,  τουριστικός οδηγός της περιοχής, που θα σχεδιασθεί πρωτότυπα και θα παρέχει πολλαπλές πληροφορίες για τον τόπο μας, 3) Θα συνταχθεί και θα εκτυπωθεί κατατοπιστικός επενδυτικός οδηγός για εκείνους που θέλουν να επενδύσουν στο μανιάτικο χώρο. Στον οδηγό θα περιληφθεί ολόκληρο το πλέγμα νόμων που διέπουν τις επενδύσεις και εκλαϊκευμένες οδηγίες για τους υποψήφιους επενδυτές. 4) Θα εκδοθεί ιστορικό λεύκωμα που θα αναφέρεται στις περιοχές τις Μάνης, με χάρτες και φωτογραφικό υλικό και 5) θα καταχωριστεί, σε αναγνωρισμένα ειδικά περιοδικά, υλικό προβολής της Μάνης, και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της. Ήδη έχουν συνταχτεί και ταξινομηθεί κείμενα, χάρτες  και φωτογραφίες που θα αποτελέσουν το αρχικό υλικό για τις εκδόσεις και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα που έχει ήδη σχεδιαστεί.

Θεωρούμε ότι με τις πρωτοβουλίες μας αυτές αποδεικνύομε έμπρακτα την ταύτιση των διακηρύξεων με τα έργα που απαιτούνται για να γίνουν πράξη. Ταυτόχρονα δείχνομε το δρόμο για αξιόπιστες, ποιοτικές και αποτελεσματικές διαχειρίσεις, ώστε τα προγράμματα να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, με τελικό αποτέλεσμα την ποιοτική και οικονομική αναβάθμισή του. Με την ευκαιρία των «γενεθλίων» μας διατυπώνομε παρότι αυτονόητη τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσομε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον, ευελπιστώντας ότι με σταθερά βήματα θα οικοδομείται η αρχική μας επιδίωξη: η ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, να συσπειρώνει γύρω από τις αρχές και το πρόγραμμά μας ολοένα και περισσότερους μανιάτες και φιλομανιάτες που έχουν αντίστοιχες ιδέες και στόχους.

______________________

H AYTOΔIOIKHΣH XPEIAZETAI ΠPOΣΩΠA ME AΠOTEΛEΣMATIKOTHTA KAI KOINΩNIKOTHTA

Πιστεύομε ακράδαντα ότι η Ελληνική κοινωνία και, κατά το μέρος που τους αναλογεί και οι μικροκοινωνίες των επιμέρους περιοχών της, αν έχουν ισχυρή βούληση να προωθηθούν και να αναπτυχθούν στο χρόνο, είναι αναγκαίο τα μέλη τους να βρουν τις αρμονικές συνεπαφές μεταξύ ατομικών και κοινωνικών στόχων. Έτσι μόνο, με ευρεία βάση κοινών επιδιώξεων, στοχεύσεων και δράσεων θα μπορέσει ο Ελληνισμός να επιβιώσει  στις νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Θεωρούμε ότι η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη κατά την περίοδο που διανύομε. Εννοούμε την περίοδο της κορύφωσης των ζυμώσεων για τη διαμόρφωση των σχημάτων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Παρακολουθώντας με ενδιαφέρον, στο βαθμό που είναι εφικτό, εκπομπές και κείμενα που είναι σχετικά με το θέμα, διαμορφώνομε την άποψη ότι στις ζυμώσεις που γίνονται ακολουθούνται κάθε άλλο παρά οι κανόνες που προαναφέρθηκαν. Στις δηλώσεις για αυτοδιοικητικά θέματα που έρχονται στη δημοσιότητα τα προγράμματα καλύπτουν ελάχιστο μέρος και ακόμα περισσότερο είναι εξαφανισμένες αναφορές στους τρόπους δράσης για την προώθηση των επιδιωκόμενων στόχων. Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιοποιούμενων στοιχείων καλύπτεται από ονοματολογίες που εμπλουτίζονται με στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων σχετικά με την επιτυχία πρόκρισης των αναφερομένων. Ασφαλώς και αυτή η διαπάλη αποτελεί στοιχείο της συνολικής προσέγγισης του θέματος, αλλά έχομε τη γνώμη ότι δεν μπορεί να είναι το κυρίαρχο, όπως παρουσιάζεται. Θα λέγαμε μάλιστα ότι η διαδικασία θα ήταν ουσιαστικότερη αν η ονοματολογία συνοδευόταν από την υπογράμμιση δύο τουλάχιστο στοιχείων που σχετίζονται με τις μέχρι τώρα ατομικές δράσεις των αναφερομένων προσώπων. Το ένα είναι η αποτελεσματικότητα στη μέχρι τώρα επαγγελματική δραστηριοποίηση του καθενός και το άλλο είναι η τεκμηρίωση της κοινωνικότητάς του. Επεξηγούμε:

Κάποιος που μπορεί να συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, που απέκτησε μετά από σπουδές, με πρακτική αξιοποίησή τους στην όποια επαγγελματική του δραστηριοποίηση (ως μισθωτός ή επαγγελματίας) έχει κατ` αρχή τα εχέγγυα να διεκδικεί την ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης υποθέσεων του κοινωνικού συνόλου, όπως είναι οι αυτοδιοικητικές. Μάλιστα, επιθυμούμε να διατυπώσομε την άποψη ότι το κάθε άτομο που επιθυμεί να πάρει μέρος στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά από εξαιρετικές θεωρητικές γνώσεις ή σπουδές.

Κρισιμότερο είναι, όμως, το δεύτερο στοιχείο, που τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση, το στοιχείο της κοινωνικότητας. Για να μην παρεξηγηθεί η έννοια που χρησιμοποιείται, διευκρινίζομε ότι με τον όρο κοινωνικότητα εννοούμε τη συνειδητή βούληση του ατόμου να νοιώθει ότι «οφείλει» ένα μέρος των παραγωγικών του δυνατοτήτων να το επιστρέφει στην κοινωνία που τον γέννησε και τον εξέθρεψε, ως στοιχειώδη ανταμοιβή γι` αυτό. Αν στην αφετηρία της ανάμειξης των ατόμων στα αυτοδιοικητικά διαπιστώνεται ύπαρξη κοινωνικότητας, είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες θα είναι γόνιμα και δημιουργικά, επιτρέποντας την επιτυχή πορεία τους στο μέλλον.

Αναφέραμε τις δύο αυτές προϋποθέσεις ως απαραίτητα στοιχεία αφετηρίας για επιτυχή πορεία των αυτοδιοικητικών υποθέσεων κάθε περιοχής, γιατί φαίνεται ότι δεν συντρέχουν σε πολλές περιπτώσεις την περίοδο που διανύομε. Και, επίσης, γιατί δεν προβάλλονται όσο θα χρειαζόταν για να βελτιώσουν το προεκλογικό κλίμα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, υπολανθάνει και ισχυρή επιθυμία για διαμόρφωση εκείνων των σχεδιασμών που θα τους δώσουν τελικά τη δυνατότητα διαχείρισης των σημαντικών οικονομικών πόρων των αυτοδιοικητικών οργανισμών. Δυστυχώς, στο σχεδιασμό αυτό εμφανίζονται πολλές φορές τρόποι δράσης που δημιουργούν έκπτωση των παγιωμένων αξιών του πολιτισμού μας, όπως η συνειδητή διασπορά ειδήσεων και πληροφοριών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η διαστρέβλωση στοιχείων της προσωπικότητας εκείνων που θεωρούν εμπόδια στις επιδιώξεις τους καθώς και η προβολή ψευδοϊδεολογικών συγγενειών για προσέλκυση ατόμων με μειωμένη κριτική ικανότητα. Το αντίδοτο σ` αυτές τις υπολανθάνουσες ιδιοτελείς επιδιώξεις αποτελεί η ίδια η δομή των αυτοδιοικητικών οργανισμών. Εννοώ το γεγονός ότι περιλαμβάνουν περιοχές μικρής έκτασης και πληθυσμού, όπου τα άτομα είναι αναγνωρίσιμα. Και κατά συνέπεια εύκολα διαπιστώνεται από τους ψηφοφόρους εάν οι υποψήφιοι  διαθέτουν αποτελεσματικότητα και κοινωνικότητα, ώστε με την εκλογή τους να προωθούνται οι τοπικές υποθέσεις.

Αν οι απόψεις, αλλά και οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν ισχύουν για όλη τη χώρα, αποκτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιοχή μας, τη Μάνη. Και αυτό γιατί με τη διασπορά των οικισμών και την πολυδιάσπαση του πληθυσμού σ` αυτούς διαμορφώνονται έντονα ατομιστικές συμπεριφορές και κοινωνικότητες στενού γεωγραφικού ορίζοντα με εστίαση κυρίως στο χωριό καταγωγής. Για το λόγο αυτό στη Μάνη είναι αναγκαία η διαμόρφωση συνεκτικότητας των δημοτικών ομάδων, πολύ πριν τις εκλογές, κατά την κατάρτιση των συνδυασμών. Έτσι μόνον μπορούν να προσδιοριστεί κοινή γραμμή πλεύσης με βάση τα κοινά συμφέροντα του συνόλου των περιοχών του Δήμου, που αποτελεί αναγκαίο όρο για την επιτυχή άσκηση της δημοτικής διοίκησης μετά τις εκλογές.

________________________________

H ΣYΓKOINΩNIAKH ΠPOΣΠEΛAΣIMOTHTA ΔIAMOPΦΩNEI NEEΣ ΣYNΘHKEΣ

Eχομε πολλές φορές καταθέσει απ` αυτές τις στήλες τη θέση ότι η άνθηση της Μάνης κατά την περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ της κατάλυσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους συνδέεται, εκτός των άλλων και με τη συγκοινωνιακή της προσπελασιμότητα. Και αυτό γιατί  οι ακτές της ήταν το πέρασμα των θαλάσσιων δρόμων που οδηγούσαν από την Αδριατική θάλασσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένου ότι, εκείνη την περίοδο, η θάλασσα ήταν  ο κύριος συγκοινωνιακός δρόμος, τόσο για τη μεταφορά ανθρώπων, όσο και για εμπορεύματα. Ασφαλώς κατά τους δύο αιώνες που μεσολάβησαν από το 1821 το κέντρο βάρους των συγκοινωνιών έχει μετατοπιστεί στη στεριά και οι σιδηρόδρομοι αρχικά, οι αυτοκινητόδρομοι και τα αεροδρόμια στη συνέχεια  συγκεντρώνουν το συγκοινωνιακό ενδιαφέρον.  Θεωρούμε ότι οι αντίστοιχες υποδομές για τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή, έστω και αν φθάνουν μέχρι την Καλαμάτα, αποτέλεσαν ένα βήμα προς την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Μάνης. Απομόνωσης που προέκυψε μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην αποδυνάμωση των ακτοπλοϊκών θαλάσσιων μεταφορών.

Οι τελευταίες τελεσίδικες αποφάσεις, δηλαδή η δημοπρατήσεις έργων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στον άξονα Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, όσο και στον άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη και από εκεί προς Καλαμάτα αφενός και προς Σπάρτη αφετέρου,  οδηγούν στην οριστική πλέον υλοποίηση της υποχρέωσης από το κράτος για κατασκευή κλειστών αυτοκινητόδρομων που οδηγούν  στη Μάνη από την Ανατολική αλλά και από τη Δυτική Ελλάδα. Οι δρόμοι αυτοί φέρνουν την περιοχή μας σε πολύ μικρή χρονική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα με ότι αυτό σηματοδοτεί νέα κατάσταση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Τα θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι πλέον πολύ πιο σύνθετα, αλλά και πολύ πιο κρίσιμα. Γιατί, αν με τη μακροχρόνια διαχείριση της φτώχειας του τόπου μας κατά τους προεπαναστατικούς αιιώνες οι πρόγονοί μας κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτόν που χαρακτηρίζεται ιδιότυπος μανιάτικος πολιτισμός, με τη σώφρονα διαχείριση των οικονομικών παράγωγων της νέας περιόδου μπορούμε να δημιουργήσομε τις συνθήκες ήπιας, αλλά και διαρκώς ανατροφοδοτούμενης ανάπτυξης στην περιοχή μας. Στον όρο «σώφρονα διαχείριση» περιλαμβάνονται μέτρα και συμπεριφορές που θα ενισχύουν και θα επιβεβαιώνουν τις ουσιαστικές αφετηρίες προσέλκυσης των επισκεπτών της περιοχής μας. Η πατροπαράδοτη μανιάτικη φιλοξενία, αποτυπωμένη στα κείμενα των περιηγητών, που επισκέφτηκαν την περιοχή μας κατά την προεπαναστατική περίοδο, θα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο όρο αφετηρίας των σχέσεων μας με τους, ελκόμενους από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της περιοχής μας, ξένους. Η συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγεί σε υψηλής ποιότητας τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, και χωρίς διακυμάνσεις, για όλους μας.

Σ` αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, έχομε υποχρέωση να ξεπεράσομε όλοι την πατροπαράδοτη καχυποψία μας για την κάθε νεωτερικότητα. Αν η καχυποψία κατά τους ηρωϊκούς αιώνες αποτελούσε στοιχείο στοιχειώδους αυτοσυντήρησης, στις ημέρες μας αποτελεί στοιχείο σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Γιατί αποτελεί παράδοξο, και οδηγεί σε ανατροπή της ισορροπίας των συλλογισμών μας, το να θέλομε να εισπράττομε πλούτο από το «άνοιγμα» της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα να διαμορφώνομε συνθήκες ξενοφοβίας προβάλλοντας και την ανάλογη συνθηματολογία, όπως το «ξεπούλημα της γης στους ξένους» Οι αγοραπωλησίες αποτελούν υπόθεση των ιδιοκτητών και προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η φιλοπατρία αποτελεί συνειδησιακή υπόθεση που εκφράζεται με τρόπους που προσδιορίζονται από τον ψυχισμό του καθενός μας. Βεβαίως, μέσα από την κοινωνική ζύμωση στο εσωτερικό των τοπικών μας θεσμικών οργάνων αυτά τα στοιχεία μπορούν να αλληλοσυνδέονται και να αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας τις τελικές επιλογές και στάσεις ζωής. Και γι` αυτό έχομε όλοι υποχρέωση να στηρίζομε και να δυναμώνομε τους τοπικούς μας θεσμούς, ώστε να μπορούν να αποτελούν παράγοντες σύνθεσης ιδεών και απόψεων, αλλά και φορείς προβολής και διεκδίκησης των δικαίων της περιοχής μας προς τα έξω.

’Ετσι θα γίνει δυνατή η επιτυχής διαχείριση των νέων στοιχείων που,  με αφετηρία τη γρήγορη συγκοινωνιακή προσπελασιμότητα, διαμορφώνονται στην περιοχή μας.

__________________________________

AΣ ΣYNEKTIMHΣOME KAI TO MEΛΛON TΩN ΠAIΔIΩN MAΣ

Ζούμε σε μια χρονική περίοδο που οι κοινωνικοί διαπαιδαγωγητές ωθούν τα άτομα  σε ιδιαίτερα ατομοκεντρικές συμπεριφορές. Αν αυτό συμβαίνει για περιπτώσει που οι κανόνες ανταγωνισμού είναι ελεύθεροι είναι μικρό το κακό, γιατί ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε εξυγιασμένες, αλλά και αποτελεσματικές, καταστάσεις. Αν όμως, συμβαίνει για περιπτώσεις που οι κανόνες ανταγωνισμού έχουν περιορισμούς και δεσμεύσεις, τότε ο ανταγωνισμός είναι δέσμιος των περιορισμών και στις τελικές λύσεις είναι απαραίτητο να έχουν συνεκτιμηθεί και οι δεσμεύσεις. Αν δεν συνεκτιμώνται αυτές οι δεσμεύσεις προκύπτουν καταστάσεις  «μπασταρδεμένες», σε σχέση με τις αφετηρίες από τις οποίες προέκυψαν, και για το λόγο αυτό μειωμένης αποτελεσματικότητας.

Οι συλλογισμοί που προηγήθηκαν προέκυψαν με αφετηρία την επικαιρότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών, με σκοπό να ερμηνευθούν χαρακτηριστικά φαινόμενα που έχουν πάρει σημαντική έκταση παρότι βρισκόμαστε δύο – τρεις μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Σε βραχυλογία, ο τίτλος του κειμένου αυτού θα μπορούσε να ήταν: το χρήμα και τα στενά προσωπικά συμφέροντα ως μέσο ενεργοποίησης και συμμετοχής των ατόμων στα ψηφοδέλτια. Σπεύδω από την αρχή να σημειώσω εμφαντικά, ότι ένα μεγάλο μέρος των υποψηφίων, πλειοψηφικό θα μπορούσα να πω, συμμετέχει στις εκλογές με αφετηρία την εσωτερική του παρόρμηση να προσφέρει στον τόπο του τις υπηρεσίες του. Οι αναφορές που ακολουθούν αφορούν το άλλο κομμάτι, που δυστυχώς δεν είναι αμελητέο. Και αυτό γιατί οι τελευταίες ρυθμίσεις για πληθώρα αντιδημάρχων και αντινομαρχών, καθώς και για ανεβασμένες αποζημιώσεις  για τους αιρετούς, σε όλα τα αυτοδιοικητικά επίπεδα, οδηγούν εκτεταμένες ομάδες πολιτών στη διαμόρφωση σχεδίων στενού προσωπικού οφέλους . Τα σχέδια των ατόμων αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να τα «διαχειρίζονται» αποτελεσματικότερα εκείνοι που ασκούν ήδη αυτοδιοικητική εξουσία. Αρκετοί απ` αυτούς, μάλιστα,  μετατρέπουν με επιτυχία αυτή τη δυνατότητα στο επιθυμητό γι` αυτούς αποτέλεσμα. Έτσι «εμπλουτίζουν» τα ψηφοδέλτιά τους με συλλεκτικούς υποψήφιους. Κλείνω αυτή την πλευρά εξέτασης του θέματος με τη σημείωση ότι η διαδικασία που προανέφερα είναι απόλυτα νόμιμη. Προβληματισμός υπάρχει για το ηθικό μέρος, αλλά και για την αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου ενεργειών σε σχέση με τις «δέσμιες» υποχρεώσεις των αιρετών έναντι των θεσμικών μορφωμάτων τους σκοπούς των οποίων εκλέχτηκαν να υπηρετήσουν.

Οι δεσμεύσεις που ανέφερα στην αρχή του κειμένου για την περίπτωση των ατόμων που επιδιώκουν να εκλεγούν ως εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών οργανισμών είναι η υποχρέωση για αποτελεσματική διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων και η διαμόρφωση των ευνοϊκότερων κατά το δυνατό συνθηκών ανάπτυξης, των κοινωνιών που εκπροσωπούν, στο μέλλον. Όσο γενικόλογη και αν είναι η διατύπωση προκύπτει άμεσα ένα πρώτο συμπέρασμα: οι επιλογές  προσώπων που ωθούνται για συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια με κίνητρο την αμοιβή αποτελεί, κατ` αρχήν, αρνητικό στοιχείο για  την επίτευξη των στόχων και ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι κοινωνίες. Όλο αυτό το πλέγμα προσωπικών επιδιώξεων και διαπραγματεύσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση κοινωνικών πόρων από τα ταμεία των οργανισμών στα άτομα που τους υπηρετούν. Νόμιμα μεν, αλλά χωρίς τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προσδοκούν οι κοινωνίες ότι θα παραχθούν με το ξόδεμά τους.

Έτσι παράγονται ελλείμματα, όρο που μας έμαθε , θέλοντας και μη, τη σημασία του η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι εγκαλεί το κράτος μας, για τα ελλείμματά του, σε ολόκληρη την 25ετία από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ελλείμματα, φαίνεται ότι αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα  χαρακτηριστικό στοιχείο στη λειτουργία του κράτους μας, αλλά και πολλών από τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς του. Δυστυχώς όμως ή εξίσωση αποτελεί στοιχείο της μαθηματικής λογικής και δεν «παίρνει νερό». Η εξίσωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσδιορίζει: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι δαπάνες υπερβαίνουν σε αξία το παραγόμενο έργο υπάρχει αρνητική ανάπτυξη, δηλαδή ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ. Μια διαδικασία, όπως εκείνη που περιγράφτηκε πιο πάνω, οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε ελλείμματα, βυθίζοντας τους αντίστοιχους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς σε αναποτελεσματικότητα και ανακοπή της μελλοντικής προοπτικής τους.

Αν όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν γενικευμένη εφαρμογή, ισχύουν σε μεγεθυσμένο βαθμό για τη Μάνη. Και αυτό γιατί η περιοχή μας μόλις αυτή την περίοδο αναδύεται από μια παρατεταμένης διάρκειας εσωστρέφεια και διαμορφώνει σχεδιασμούς για το μέλλον της. Ασφαλώς σ` αυτή τη φάση απαιτούνται αυξημένοι οικονομικοί πόροι για υποστήριξη και προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις εξευρίσκονται δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα αντλούνται χρηματοδοτήσεις από τοπικές φορολογίες. Η πλήρης αξιοποίηση των όποιων χρηματοδοτήσεων και η διοχέτευσή τους σε διαρκή και επενδυτικά έργα αποτελεί απόλυτη ανάγκη για το μέλλον του τόπου μας.  Ας το συνεκτιμήσομε στις επιλογές μας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.

_______________________________

KAΠOΔIΣTPIAKOI ΔHMOI:  ΣYΓKENTPΩTIKH Ή AΠOKENTPΩTIKH ΔIOIKHΣH;

Τα 7-8 χρόνια ζωής των Καποδιστριακών δήμων χαρακτηρίζονται από ισχυρή και συγκεντρωτική την κεντρική διοίκησή τους και ιδιαίτερα ασθενή τα αποκεντρωμένα τοπικά όργανα. Αυτή η ανισοκατανομή ισχύος στο εσωτερικό των Δήμων, συσσωρευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα διαμορφώνει νομιμοποιητική βάση για έντονες διαμαρτυρίες, που σε κάποιες οριακές καταστάσεις τροφοδοτεί αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό τους.

Ξανακοιτάζοντας το κείμενο του συστατικού νόμου των Καποδιστριακών δήμων επιβεβαιώνεται αμέσως η αρνητική βούληση του νομοθέτη για απόδοση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια. Τα τελευταία, που στην πράξη πήραν τη θέση των Κοινοτικών Συμβουλίων που προϋπήρχαν, θα ήταν πολύ φυσιολογικό να διατηρήσουν τις αρμοδιότητες που εκείνα είχαν, τουλάχιστο στον τομέα των τεχνικών έργων τοπικού χαρακτήρα. Αν συνέβαινε αυτό οι Δήμοι με το προσωπικό τους στο διοικητικό, τεχνικό και λογιστικό τομέα θα υποστήριζαν αποτελεσματικά τις επιλογές των τοπικών κοινωνιών, όπως θα προσδιορίζονταν από τις αποφάσεις των εκπροσώπων τους. Αυτό θα αποτελούσε μια αρμονική συσχέτιση άμεσης δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας, διαμορφώνοντας αριστοποιημένες καταστάσεις μεταξύ δημοτών και αιρετών της κεντρικής διοίκησης του δήμου. Αντί για μια τέτοια φιλοσοφία ο νόμος στο άρθρο που αναφέρεται στα Τοπικά Συμβούλια χρησιμοποιεί τα ρήματα «προτείνει», «παρακολουθεί», «εκφέρει γνώμη». Υπάρχει και μια «δυνητική» δυνατότητα του δημοτικού συμβουλίου να «αναθέτει» αρμοδιότητες για έργα συντήρησης κάποιων δημοτικών δικτύων. Αλλά και αυτή η δυνητική δυνατότητα, όπως φαίνεται από την πρακτική των 7 – 8 χρόνων εφαρμογής του νόμου, σε ελάχιστους δήμους υλοποιήθηκε, με έκδοση σχετικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.

Η εξεύρεση αρμονίας μεταξύ αποτελεσματικότητας και άμεσης δημοκρατίας αποτελεί διαχρονικό στόχο των αυτοδιοικητικών θεσμών και ο βαθμός προσέγγισής της προσδιορίζει και τις αποδόσεις τους. Η κύρια αποστολή τους, δηλαδή η ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών τους, στους τομείς που τους εκχωρεί η κεντρική διοίκηση, έχει άμεση συσχέτιση με την επιζητούμενη αρμονία. Για το λόγο αυτό η κεντρική διοίκηση θα πρέπει, στις νομοθετήσεις της σε θέματα που αφορούν τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, να  έχει ως κριτήριο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. Αν, βέβαια, σε  κεντρικό επίπεδο κυριαρχεί η συγκεντρωτική λογική, οι νομοθετήσεις θα αποπνέουν μια τέτοια φιλοσοφία σε όλους τους τομείς, και στον αυτοδιοικητικό.

Οι δημότες του κάθε αυτοδιοικητικού οργανισμού ζώντας στην ίδια περιοχή με τους τοπικούς τους άρχοντες έχουν άμεση εποπτεία στον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Γι` αυτό προσδιορίζουν με ακρίβεια το πετυχημένο ή όχι στην άσκηση της εξουσίας. Η διαπίστωση των αρνητικών στοιχείων οδηγεί τελικά σε επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των τοπικών και κεντρικών διοικήσεων. Και δεδομένου ότι οι δημότες είναι και ψηφοφόροι σε τοπικές και γενικές εκλογές οι διαπιστώσεις μεταφράζονται σε αντίστοιχες επιλογές.

Νομίζω ότι αυτή η σειρά συλλογισμών οδήγησε στην πρόβλεψη ευρύτερων αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια στο νέο Δημοτικό Κώδικα. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, εκτός από τη θετική παρέμβαση στην κατεύθυνση της εφαρμογής στοιχείων άμεσης δημοκρατίας, ικανοποιεί και το στόχο της αποτελεσματικότητας. Ενόψει της διαμόρφωσης των κανόνων διαχείρισης του νέου Κοινοτικού Πακέτου επιζητείται η ισχυροποίηση των Δήμων ώστε να μην είναι μόνον δυνητικοί δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεών του, αλλά να μετατραπούν σε τελικούς δικαιούχους μέσω των αξιόπιστων φακέλων με ώριμες προτάσεις που θα καταθέσουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από   ομογενοποιημένες και δημοκρατικά λειτουργούσες τοπικές κοινωνίες στο εσωτερικό των δήμων. Δηλαδή κοινωνίες στις οποίες οι δημότες θα νοιώθουν συμμέτοχοι στις επιλογές και τις κατευθύνσεις που προωθεί η διοίκηση του κάθε δήμου.

Χρειάζεται, λοιπόν, εμβάθυνση της δημοκρατίας σ` ολόκληρο το θεσμικό μόρφωμα του  πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Εμβάθυνση που θα στοχεύει στην ισοκατανομή των οικονομικών πόρων στο εσωτερικό τους, αλλά και στην αποκεντρωμένη διαχείρισή τους από τους εκπροσώπους του κάθε θεσμικού μορφώματος. Όπου επιτυγχάνεται αυτό προβάλει η βελτίωση που προέκυψε μετά τις συνενώσεις και τελικά ενισχύεται η συμβολή της αυτοδιοικητικής ανακυττάρωσης στην ανάπτυξη της χώρας.

Αν οι σκέψεις που προηγήθηκαν έχουν γενικευμένη εφαρμογή, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ειδική βαρύτητας εφαρμογή για τους δήμους της Μάνης. Και αυτό γιατί η αρμονική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της κεντρικής δημοτικής διοίκησης και των τοπικών συμβουλίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής, που αναπτύσσεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή μας. Αν οι δήμοι της Μάνης δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν σ` αυτή την ιστορική ανάγκη η περιοχή θα χάσει και αυτή την ευκαιρία. Έχομε αυτή την πολυτέλεια;

_______________________________

ΔIAXPONIKH EΞEΛIΞH EΘNΩN – KOINΩNIΩN: H ΠEPIΠTΩΣH THΣ MANHΣ

Οι εγωκεντρισμοί και οι απαιτήσεις που παράγουν, και πολλές φορές μας καταναγκάζουν με την επιτακτικότητα που μας δημιουργούν, υποχωρούν όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με ιδέες που προκύπτουν και διαμορφώνονται σταδιακά από την αλληλοσύνδεση χώρου και χρόνου στην μακροχρόνια κοινή τους πορεία.  Μετά απ` αυτή τη συσχέτιση οι αποφάσεις, οι επιλογές και ο γενικότερος προβληματισμός μας γίνονται πιο ώριμα, πιο αντικειμενικά, πιό δίκαια.

Ένα από αυτά τα «γυμνάσματά» με το χρόνο προκύπτει από την αναδίφηση στοιχείων του παρελθόντος και την εστίαση σε «ψήγματα» Ιστορίας που σχετίζονται με τη χώρα μας και αντανακλούν στις επιμέρους περιοχές της. Έχομε αναρωτηθεί άραγε πόσες φορές καταστράφηκε ο πολιτισμός και πόσες φορές τροποποιήθηκε ή άλλαξε ριζικά μέχρι τώρα η σύνθεση των κατοίκων στις περιοχές της χώρας μας; Και πόσοι έχομε προβληματισθεί για τις αιτίες αυτών των  τεράστιων μεταβολών; Και ακόμα περισσότερο πόσοι έχομε αντιστοιχίσει τις αιτίες αυτές με καταστάσεις της σύγχρονης περιόδου, που και αυτές δημιουργούν αντίστοιχες αρνητικότητες; Έχω τη γνώμη ότι μιά κοινωνιολογική θεώρηση, για χρονική περίοδο μερικών δεκαετιών για την οποία έχομε βιωματικά στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό «εργαλείο» μελέτης και ταξινόμησης των αποτελεσμάτων αυτού του προβληματισμού.

Παρατηρούμε ότι αυτές οι τελευταίες δεκαετίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο περιόδους: η πρώτη περιλαμβάνει τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή εκείνα που ακολούθησαν τη μακρά πολεμική περίοδο καθώς και τα χρόνια της δικτατορίας, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Τα γενικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου χαρακτηρίζονταν από εσωστρέφεια αλλά και διάθεση για παραγωγή έργου, ενώ τα χαρακτηριστικά της δεύτερης περιόδου διακρίνονται από έναν «άκρατο» καταναλωτισμό. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι οι γενικότερες κοινωνιολογικές τάσεις κάθε περιόδου προκύπτουν από τη σύνθεση των ατομικών διαθέσεων και συμπεριφορών των πολιτών. Θεωρούμε ότι, κατά την πρώτη περίοδο η κοινωνία μας, η Ελληνική αλλά και οι τοπικές, διακρινόταν από χαρακτηριστικά ιδιαίτερα παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα, και παρά τους τεχνητούς πολιτικούς διαχωρισμούς, από αυξημένη συνεργατικότητα και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της. Κατά τη δεύτερη περίοδο, εξ` άλλου, γενική είναι η διαπίστωση ότι η παραγωγικότητα μειώθηκε, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν στους πολίτες ιδιαίτερα αυξημένες τάσεις ατομικού ωφελιμισμού. Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτά έχουν μια πιο ανάγλυφη μορφή στην περίπτωση της Μάνης. Παρά τα βαριά τραύματα του πολέμου, παγκόσμιου και εμφύλιου, η συνεργατικότητα αποτελούσε γενικευμένο χαρακτηριστικό στις μικροκοινωνίες μας κατά τις δεκαετίες του 1950, `60 και `70. Δυστυχώς με το «άνοιγμα» της περιοχής μας στον εξωτερικό κόσμο, που ακολούθησε στη συνέχεια, αυτά τα χαρακτηριστικά χάθηκαν και στη θέση τους εμφανίστηκαν στοιχεία άκρατου ατομικισμού και στενού ωφελιμισμού.

Γενική είναι η διαπίστωση ότι τα έθνη, σε απόλυτες τιμές αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους, αλλά και οι επιμέρους κοινωνίες, προωθούνται και αναπτύσσονται στο χρόνο με κύρια δύναμη ώθησης την εσωτερική συνοχή των μελών τους και την αυξημένη παραγωγικότητα που συνεπιφέρει. Απλώνοντας το βλέμμα μας στις προηγούμενες χιλιετίες μπορούμε να φθάσομε σε διαπιστώσεις για τα αίτια κατάρρευσης εθνών και πολιτισμών. Πρόχειρα αναφέρω: η αρχαιοελληνική δημοκρατία «κατέρρευσε» όταν οι πολίτες της αλλοίωσαν τους θεσμούς της και έπαψαν να δίνουν εκείνο του ειδικό βάρος που απαιτούσαν οι συνθήκες στην κοινή στρατιωτική προετοιμασία. Η βυζαντινή αυτοκρατορία αποσαθρώθηκε, κυρίως, από το τεράστιο χάσμα που δημιούργησε η φεουδαρχική της δομή ανάμεσα στην κυρίαρχη τάση, με τις μόνιμες εμφύλιες συγκρούσεις της, και τις θρησκόληπτες κατώτερες τάξεις, που χρησιμοποιούσαν το μεταφυσικό φανατισμό ως μέσο διαφυγής από την αποτρόπαιη πραγματικότητα. Από τα ίδια αίτια κατέρρευσε και η οθωμανική αυτοκρατορία που για πολλούς αιώνες εξαπλώθηκε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο με τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Αλλά και πρόσφατα, στις ημέρες μας, παρακολουθήσαμε την εξαφάνιση του   «ανατολικού μπλοκ», των λεγόμενων σοσιαλιστικών χωρών με κύριο αίτιο την ισχυρή διαφοροποίηση ατομικών και κοινωνικών στόχων, που οδηγούσε σε διαρκώς και πενιχρότερα οικονομικά αποτελέσματα και τελικά στη στέρηση της δυνατότητας επιβίωσης στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού.

Η καταγραφή του αδρού αυτού προβληματισμού, με τις ιστορικές αναδρομές του, δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε στα ζητούμενα του σήμερα.  Η Ελληνική κοινωνία, και, κατά το μέρος που τους αναλογεί και οι μικροκοινωνίες των επιμέρους περιοχών της, αν έχουν ισχυρή βούληση να προωθηθούν και να αναπτυχθούν στο χρόνο, είναι αναγκαίο να βρουν τις αρμονικές συνεπαφές μεταξύ ατομικών και κοινωνικών στόχων. Έτσι μόνο, με ευρεία κοινή βάση επιδιώξεων, στοχεύσεων και δράσεων θα μπορέσει ο Ελληνισμός να επιβιώσει  στις νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ειδικότερα στην περιοχή μας, τη Μάνη, με τις εύκολες συγκοινωνιακές συνθήκες που έχουν τελευταία διαμορφωθεί, απαιτείται η επικοινωνία και συνεννόηση των εκπροσώπων των επιμέρους περιοχών της, ώστε να σχεδιαστεί η κοινή πορεία στο δρόμο της ανάπτυξης.

____________________________________

ΛAΪKIΣMOΣ KAI ΠAPAΣITIΣMOΣ ME KOINO AΠOTEΛEΣMA TH ΔIAΦΘOPA

ΘA TA KATAΠOΛEMHΣOME ΣTHN ΠEPIOXH MAΣ;

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που αναφέρονται στα φαινόμενα διαφθοράς. Αναπαράγουν μια, χρονικά παρατεταμένη, παθολογία της Ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά σημεία αφετηρίας αυτής της παθολογίας αποτελούν ο λαϊκισμός και ο παρασιτισμός. Παραθέτω τη γνώμη μου για τις αλληλεπιδράσεις τους, αφού αρχίσω από τους ορισμούς: Λαϊκισμός είναι κάθε φτιαχτό λαϊκό στοιχείο που μιμείται τη συμπεριφορά του λαού για να την εκμεταλλευτεί (πολιτικά, κοινωνικά και σε άλλους τομείς). Και παρασιτισμός είναι η ανάπτυξη κάποιου ατόμου ή κοινωνικής ομάδας σε βάρος άλλου ατόμου ή κοινωνικής ομάδας. Με αφετηρία το λαϊκισμό διαμορφώνονται στους πολίτες πολιτικές προσδοκίες δυσανάλογες με τις δυνατότητες ικανοποίησής τους. Η αδυναμία ικανοποίησης αυτών των προσδοκιών διαμορφώνει στη συνέχεια παρασιτικές καταστάσεις προκειμένου να εξισορροπηθούν οι προσδοκίες που προκαλούνται από το λαϊκισμό μέσω των δυνατοτήτων για ικανοποίησή τους. Σε μια ευνομούμενη κατάσταση οι προσδοκίες των παρασιτούντων και οι δυνατότητες ικανοποίησης των προσδοκιών τους, βρίσκονται σε δυσαρμονία. Το αδιέξοδο που δημιουργείται επιχειρείται να εκτονωθεί μέσω της διαφθοράς (παραθέτω και αυτό τον ορισμό: Διαφθορά είναι η κατάσταση  στην οποία παραβιάζονται οι νόμοι και δημιουργείται ιδιωτικό όφελος).

Η σειρά αυτών των συλλογισμών μας οδηγεί στην αναζήτηση των εστιών της διαφθοράς, δηλαδή τους τομείς της σύγχρονης ζωής που εκδηλώνονται πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ως «βασίλεια» της διαφθοράς κρίνονται τα νοσοκομεία και ακολουθούν οι εφορίες, ενώ σε απόσταση αναπνοής έρχονται οι πολεοδομίες και, στη συνέχεια, τα υπουργεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει απ` αυτή την ανάλυση, εκείνο που ενδιαφέρει τον πολίτη, είναι η εξεύρεση τρόπων ή καλύτερα η εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αλλά ας ξαναγυρίσω και πάλι στην αρχή. Όταν η πολιτική «χαϊδεύει» τα αυτιά των πολιτών τάζοντας, παράγει σύγχυση μεταξύ επιθυμητού και εφικτού. Αν αυτή η σύγχυση διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργείται η ψευδαίσθηση, σε μεγάλες ομάδες πολιτών, ότι το επιθυμητό και το εφικτό ταυτίζονται. Επειδή αυτή η ψευδαίσθηση προσκρούει στους κανόνες της νομιμότητας επιχειρείται η παράκαμψή τους, μέσω του παρασιτισμού. Επιχειρείται, δηλαδή, εκείνες οι επιδιώξεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν νόμιμα, να βρουν πλάγιο τρόπο υλοποίησης, όπως για παράδειγμα προώθηση των στόχων προσώπων ή ομάδων σε βάρος άλλων ομάδων πολιτών λιγότερο ενεργοποιημένων. Έτσι διαμορφώνονται εκτεταμένα παρασιτικά στρώματα που λειτουργούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η σύγχυση μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας δημιουργεί με τη σειρά κοινωνική χαλαρότητα, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη διαφθορά και διευκολύνει την επιζήτηση τρόπων πρόσκτησης παράνομου ιδιωτικού οφέλους.

Θεωρώ ότι τα έντονα αρνητικά αυτά κοινωνικά φαινόμενα έχουν αφετηρία την πολιτική, δηλαδή τα πολιτικά προγράμματα και κυρίως τους τρόπους υλοποίησής τους. Όπως επίσης ότι και η εξουδετέρωσή τους μπορεί να γίνει πάλι μέσω της πολιτικής, δηλαδή μέσω πολιτικών προγραμμάτων και τρόπων υλοποίησής τους. Η χαλαρότητα της νομοθεσίας, κυρίως οι θελημένες ή αθέλητες ασάφειές της, που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, οι περιπτωσιολογικές («φωτογραφικές») προβλέψεις της, η χαλαρή συσχέτιση παράβασης – ποινής, η αργοπορία στην απόδοση δικαιοσύνης, αποτελούν δείγματα λαϊκίστικης πολιτικής. Από αυτή την παράθεση προκύπτουν και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Πολιτικής που τελικά θα μπορέσει να ξαναδιαμορφώσει στους πολίτες την αίσθηση της ισονομίας και ισοπολιτείας που έχει χαθεί. Οι δημοσκοπήσεις προσδιορίζουν τους κοινωνικούς τομείς που, λόγω αυτών των αιτίων, διαμορφώνονται συνθήκες στις οποίες άτομα με αμβλυμένες συνειδήσεις ρέπουν αρχικά στον παρασιτισμό σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων και τελικά στη διαφθορά σε όλων. Αυτό συμβαίνει γιατί στους τομείς αυτούς εφαρμόστηκαν, παλιότερα, μέτρα πολιτικής χωρίς συνεκτίμηση των παρενεργειών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν.

Η πρακτική βούληση για καταπολέμηση της διαφθοράς προσδιορίζεται με συνδυασμό της πολιτικής ατμόσφαιρας που δημιουργείται από την εφαρμογή σταθερών και γενικευμένων, χωρίς παρεκκλίσεις, κανόνων αφενός, και την εστίαση, στους τομείς όπου παρατηρείται έξαρση, αφετέρου. Ο συνδυασμός αυτός θεωρώ ότι οδηγεί σε γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών κοινωνικών φαινομένων. Και γι` αυτό πιστεύω ότι βρίσκει σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Νομίζω ότι στον Τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχομε προχωρήσει σημαντικά στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Η κατάρτιση νέου Δημοτικού Κώδικα, που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Γενάρη, η σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας στους περισσότερους Δήμους σε συνδυασμό με τον προέλεγχο των οικονομικών πράξεών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η σιγά – σιγά συνειδητοποίηση της ανάγκης για σύσταση αυτοτελών Τεχνικών Υπηρεσιών είναι βήματα για τη διαμόρφωση σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής. Μαζί με τις ευχές μας στις νέες δημοτικές αρχές των Δήμων της Μάνης, εκφράζομε και την ελπίδα ότι οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν θα δικαιώσουν τις προσδοκίες των κοινωνιών που τους εξέλεξαν.

__________________________________

H «ENIAIA MANH» AΠAITEI ΔIAMOPΦΩΣH ΣYNANTIΛHΨEΩN

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στη Μάνη, όσο και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως περιεχόμενο λόγου και εικόνας θέματα από την ηρωική περίοδο, κυρίως κατά την εθνεγερσία αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και προγενέστερων και μεταγενέστερων περιόδων. Απαραίτητο στοιχείο στις εκδηλώσεις αυτές είναι οι αναφορές που γίνονται στο ενιαίο και αδιαίρετο της Μάνης, αναφορές δηλαδή στην Ενιαία Μάνη. Κάτω απ` αυτή την έκφραση φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι οι Μανιάτες και φιλομανιάτες. Ζητούμενο, όμως, είναι το πόσο αυτή η συμφωνία στις εκφράσεις υποστηρίζεται από αντίστοιχες πράξεις και ενέργειες. Εννοούμε από πράξεις και ενέργειες που ξεκινούν από ενιαία αντίληψη του χώρου και αποβλέπουν στην παραγωγή αποτελεσμάτων για το σύνολο του μανιάτικου χώρου.

Οι συντελεστές αυτής της εφημερίδας δεν διακατέχονται από ουτοπικές ιδέες και αντιλήψεις. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι επιμέρους διοικητικές διαρθρώσεις, στους Δήμους (και τα τοπικά τους διαμερίσματα), αλλά και στους συλλόγους των χωριών και των οικισμών ,  τείνουν να ικανοποιήσουν σκοπούς και ανάγκες των δημοτών ή των μελών των συλλόγων. Όμως εκτός από τους άμεσους σκοπούς υπάρχει και το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς ενεργειών και δράσεων. Αναφερόμαστε κυρίως σε ενέργειες στον αναπτυξιακό τομέα. Αυτές  απαιτούν ευρύτερες αντιλήψεις, τόσο σχετικά με το γεωγραφικό χώρο αναφοράς όσο και σχετικά με το χρηματοδοτικό τους πακέτο. Οι αναπτυξιακές στοχεύσεις, δηλαδή, απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες από τα όρια ενός Δήμου. Αυτονόητο είναι ότι στη Μάνη το πλαίσιο αυτών των συνεργασιών δεν χρειάζεται διαπραγματεύσεις για να βρεθεί. Υπάρχει από μόνο του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το ιστορικό και αγωνιστικό παρελθόν και έτσι όπως έχει προκύψει από τις εσωτερικές συνάφειες των κατοίκων των οικισμών της Μάνης και κατά την περίοδο του νεοελληνικού κράτους. Είναι ο χώρος της Ενιαίας Μάνης

Τα επιμέρους στοιχεία αυτών των συνεργασιών βρίσκονται εύκολα, όταν υπάρχει η αρχή της καλής πίστης και η εσωτερική διάθεση για από κοινού προσέγγιση της προόδου με τους συμπολίτες των περιοχών της Μάνης. Έχει βοηθήσει και ο «Θεός της Μάνης», που με την εδαφολογική διάρθρωση και την πληθυσμιακή διασπορά έχει διαμορφώσει αρμονικές, και μη ηγεμονικού χαρακτήρα, κατανομές. Εννοούμε ότι αφενός δεν έχει διαμορφωθεί έντονος αστικός πόλος που να επικυριαρχεί στον υπόλοιπο χώρο και αφετέρου τα τοπικά κέντρα έχουν ήδη διαμορφώσει διοικητικό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συντονίζουν αναπτυξιακές δράσεις που να αναφέρονται και να ωφελούν ολόκληρο το μανιάτικο χώρο. Η ομόφωνη αποδοχή του τρόπου κατανομής των συμμετοχών των τριών περιοχών της Μάνης σε κοινή αναπτυξιακή δράση κατά το παρελθόν ( εννοούμε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης α.ε), δείχνει δρόμο για κοινές δράσεις.

Βρισκόμαστε και πάλι σε σταυροδρόμι. Από τη μια μεριά έχομε νωπή τη λαϊκή ετυμηγορία των αυτοδιοικητικών εκλογών και από την άλλη βρισκόμαστε σε φάση λήψης τελικών αποφάσεων για τις κατανομές, γεωγραφικά και κατά τομέα ανάπτυξης, των κονδυλίων της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (Δ’ Πακέτο). Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα γνωστοποιημένα στοιχεία οι Δήμοι με κάτω από 10 000 κατοίκους δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αυτοτελώς αναπτυξιακές προτάσεις έργων και ενεργειών για ένταξη. Αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο που οδηγεί στην ανάγκη συνεργασίας των 5 – 6 δήμων της Μάνης. Νομίζομε ότι είναι πολύ προτιμότερο από οποιουσδήποτε άλλους συνεταιρισμούς…

Το «ενιαίο» της Μάνης, για τους συντελεστές της εφημερίδας και τα μέλη του σωματείου που την εκδίδει, δεν είναι ούτε σύνθημα, ούτε φολκλοριστικό στοιχείο προερχόμενο από το παρελθόν. Αποτελεί αναγκαιότητα και οδήγησε σε μεγαλουργήματα όταν και όποτε το ενστερνίστηκαν οι Μανιάτες. Και αν αυτά τα μεγαλουργήματα κατά την ηρωική περίοδο οδηγούσαν σε πολεμικούς θριάμβους, κατά τη σύγχρονη περίοδο μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική πρόοδο, μέσω της ήπιας αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων που διαθέτει η περιοχή μας. Σε παλιότερες περιόδους τη στόχευση αυτή τη διατυπώναμε με την πρόταση: Ο επισκέπτης της Μάνης, είτε από την είσοδο της Καλαμάτας μπαίνει, είτε από την είσοδο του Γυθείου, να ικανοποιείται από το χώρο και τη φιλοξενία των Μανιατών, ώστε να ξεχνάει πότε θα βγει από την άλλη έξοδο. Και με τη μακρά παραμονή του στο μανιάτικο χώρο και τους οικισμούς του να δίνει την οικονομική δυνατότητα να μπορεί η Μάνη να θρέφει με τις δικές της δυνάμεις τα παιδιά της.

Ασφαλώς κατά τα 8 χρόνια των Καποδιστριακών δήμων έγιναν στην περιοχή μας αξιόλογα βήματα. Μένουν, όμως, να γίνουν περισσότερα. Οι πρωτοβουλίες ανήκουν στους νέους αιρετούς και ελπίζομε ότι θα τις βλέπομε να εξελίσσονται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα…

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2004

OI OΦEIΛEΣ TOY EΛΛHNIKOY KPATOYΣ ΣTH MANH KAI O TPOΠOΣ EΞOΦΛHΣHΣ TOYΣ (Ιανουάριος 2004)

Σε ανύποπτο χρόνο και από υπεύθυνο πρόσωπο αναγράφηκε μια πραγματικότητα που αφορούσε τη συμβολή τη Μάνης και των πολεμιστών της στην Εθνεγερσία του 1821 και ακόμα περισσότερο στην επικράτησή της. Μεταφέρομε και πάλι τις διαπιστώσεις και προτάσεις προς τον Καποδίστρια του πρώτου Νομάρχη της περιοχής μας μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους Αθανασίου Ψύλλα, όπως καταγράφηκε στο ιστορικό θέμα, στο φύλλο 56- Νοεμβρίου 2003, της εφημερίδας μας. Θέλομε ταυτόχρονα να σημειώσομε  ότι αν οι εισηγήσεις αυτές είχαν γίνει αποδεκτές από τον Καποδίστρια η νεοελληνική ιστορία θα είχε πάρει πολύ διαφορετική τροπή, ενώ ταυτόχρονα εντελώς διαφορετικές θα ήσαν και οι εξελίξεις στο μανιάτικο χώρο. Αντιγράφομε από τη διήγηση του Αθ. Ψύλλα, που εξιστορεί θέματα του 1829: O οίκος των Μαυρομιχαλαίων έζη προ της Επαναστάσεως από τας προσόδους της ηγεμονίας και ότι ιδίαν περιουσίαν δεν είχε, αλλά μόνον ξηράς πέτρας, ότι κατά την διάρκειαν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος έζων ομοίως, υπηρετούντες την πατρίδα στρατιωτικώς και πότε πολιτικώς, και ότι πολλάκις παρεπονέθησαν εις εμέ δια την αμέλειαν της Κυβερνήσεως, ήτις δεν διώρισε κανένα εξ` αυτών εις τινα θέσιν δημοσίαν, ενώ εις την Πελοπόννησον εσύστησε τρία τάγματα υπό την αρχηγίαν ενός και του αυτού οίκου του Κολοκοτρώνου – τον Νικήταρον δηλαδή τον Γενναίον και τον Πλαπούταν – και ότι περί τούτου είχον αναφερθεί προ πολλού προς τον Κυβερνήτην, όπως συστήση και εκ των Μανιατών τάγματα τινά στρατιωτικά δι` υπηρεσίαν της πατρίδος και προς οικονομίαν των προσώπων άτινα συνέδραμον με μεγάλον ζήλον τον υπέρ ελευθερίας αγώνα και απώλεσαν τα συμφέροντα τα οποία είχον προ του πολέμου. Και ταύτα είπον προς τον Κυβερνήτην, όταν ερωτήθην παρ` αυτού αν είναι αληθές ότι έχουσιν χρείαν εξοικονομήσεως χρηματικής.

Είναι πικρή η διαπίστωση ότι 180 χρόνια από τότε οι οφειλές εξακολουθούν να παραμένουν ληξιπρόθεσμες. Και τούτο παρότι οι συμπεριφορές και οι ανδραγαθίες των μανιατών σε όλες τις εθνικές πολεμικές προσπάθειες που επακολούθησαν, στον αγώνα για την απελευθέρωση της Κρήτης, στον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήσαν και πάλι ιδιαίτερα ισχυρές, πολύ πέραν μιας φυσιολογικής εκπλήρωσης καθήκοντος…

Και ενώ παραμένει το ανεκπλήρωτο, ληξιπρόθεσμο χρέος προς την περιοχή μας, έρχεται οι πιο αντιπροσωπευτικός θεσμός του νεοελληνικού κράτους, η Βουλή των Ελλήνων, που όχι μόνον δεν προωθεί, ασκώντας το νομοθετικό της προνόμιο, την εξόφληση του χρέους προς τη Μάνη και τους Μανιάτες, αλλά χρηματοδοτεί και εκδίδει έντυπο που παραλείπει πολλές από τις μάχες που έδωσαν οι πρόγονοί μας, αποδεικτικά στοιχεία της ιδιαίτερης συμβολής των Μανιατών στην Εθνεγερσία. Αναφερόμαστε στη μεγάλη έκθεση της Βουλής των Ελλήνων με τίτλο: 180 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στις σχετικές έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Εκεί, στο επιμέρους τμήμα της έκδοσης με τίτλο «πολεμικά γεγονότα», για το έτος 1826 αναγράφονται επακριβώς, ανάμεσα στα γεγονότα που οριοθετούνται από την κατάληψη του Μεσολογγίου από τον Ιμπραήμ και της Ακρόπολης των Αθηνών από τον Κιουταχή: «Στη συνέχεια, ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο, όπου δύο φορές απέτυχε να καταλάβει τη Μάνη, το Μάιο και τον Αύγουστο του 1826».   Εξ` άλλου στο συνοπτικό “Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821”,  ουδεμία αναφορά γίνεται στην ιδιαίτερη συμβολή των προγόνων μας στην Εθνεγερσία, ούτε στην έναρξη, αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια του 7χρονου Αγώνα. Τέλος, στη φωτογραφική έκθεση με τίτλο, «Μορφές του αγώνα», εμφανίζονται μόνον ο Πετρόμπεης και ο γιός του, Γεώργιος Μαυρομιχάλης από τους τόσους Μανιάτες επικεφαλής εκστρατευτικών σωμάτων και στρατιωτικών δυνάμεων, που έλαβαν μέρος σε πολλές κρίσιμες μάχες.

Η εφημερίδα μας στα 5 χρόνια της έκδοσής της, έχει προβάλλει με ιδιαίτερη επιμονή τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του θέματος. Μόνο μονιασμένοι όλοι οι Μανιάτες από το Γύθειο μέχρι την Καλαμάτα, αλλά οι μέτοικοι στη Μεσσηνία, τη Λακωνία, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα υπόλοιπα μέρη της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό θα μπορέσομε να προβάλλομε αξιόπιστη πρόταση, που θα μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη αποδοχή της ιδιαίτερης προσφοράς των προγόνων μας. Αν αυτό επιτευχθεί τα επόμενα, δηλαδή οι τρόποι και οι μέθοδοι ανταπόδοσης, έστω και συμβολικά αυτής της προσφοράς, θα είναι ευκολότερο. Όλοι όσοι εκφράζουν τη, δυστυχώς πολυδιασπασμένη, κοινή γνώμη της Μάνης με πρώτους τους αιρετούς εκπροσώπους των περιοχών, όσοι αποτελούν στοιχεία της συλλογικής μανιάτικης συνείδησης, έχουν το λόγο στην εξεύρεση τρόπων για την προώθηση της μανιάτικης ενότητας…

___________________________

ΞANAKOITAZONTAΣ ΣTIΣ AΠAPXEΣ MAΣ (Φεβρουάριος 2004)

Είμαστε βέβαιοι ότι και εκείνοι οι Μανιάτες που έχουν μετακινηθεί, είτε οι ίδιοι είτε κάποιοι κοντινοί ή μακρινοί πρόγονοί τους από το μανιάτικο χώρο, ενατενίζουν τη Μάνη, με τρόπο παρόμοιο με εκείνο που ενατένιζαν οι εξόριστοι Εβραίοι τη γη της επαγγελίας όπως περιγράφεται στις Γραφές. Με αυτή την πατρίδα μια τέτοιου είδους ενατένιση, που αποτελεί εξάλλου φυσιολογικό παράγοντα, γίνεται έντονη. Και οπωσδήποτε όσοι ενατενίζουν αυτή την πατρίδα, θέλουν να διαπιστώνουν ότι γίνεται διαρκώς καλύτερη, πλουσιότερη και με συνεχή τη σύνδεση της μνήμης με την ηρωική περίοδο, που τα έργα των παιδιών της την τοποθέτησαν σε τόσο περίοπτη θέση ανάμεσα στις επί μέρους πατρίδες.

Οι διαφωνίες, ενδημικό στοιχείο στην περιοχή μας, βρίσκονται στο ότι ο καθένας μας θεωρεί τον τρόπο που προτιμά εκείνος, ως τον καλύτερο για να οδηγηθεί ο τόπος μας σε νέα ανοδική πορεία. Τα αίτια των διαφωνιών, που  έχουν τη ρίζα τους στις αραιές και αυτοδύναμες εγκαταστάσεις των κατοίκων στις διάφορες τοποθεσίες της Μάνης, καθώς και στις δυσχέρειες επικοινωνίας που δημιουργούσε η φύση του εδάφους, έχουν στην πράξη αναιρεθεί. Με τους αιώνες που έχουν  περάσει και τον τεχνικό πολιτισμό που έχει δημιουργηθεί, οι επικοινωνίες έχουν γίνει εύκολες, όπως εύκολη έχει γίνει και η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, ώστε να συνθέτονται γνώμες και ιδέες και να προκύπτουν κοινές θέσεις και προτάσεις για τα θέματα της περιοχής μας, για τα θέματα που αναφέρονται στο μέλλον της Μάνης.

Είναι, εξάλλου, ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι και κατά τους επικούς για την περιοχή μας χρόνους, δηλαδή την περίοδο της ισχύος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και παλαιότερα, κοινές αντιλήψεις και στάσεις διαμορφώνονταν κάτω από την πίεση ιδιαίτερα σοβαρών γεγονότων, όπως ήταν για  εκείνη την περίοδο, η εισβολή στο έδαφος της Μάνης με σκοπό την κατάκτησή της. Σ` αυτές τις έκτακτες συνθήκες συναποφασίζονταν μέτρα και διαμορφώνονταν καταστάσεις που προσδιόριζαν τον τρόπο ζωής για μεγάλες χρονικές περιόδους. Απ` αυτές τις αφετηρίες  οδηγηθήκαμε στο τελικό αποτέλεσμα, τη μεγάλη έξαρση των Μανιατών κατά την περίοδο του αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας μας (1821 -1828).

Τα 180 χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν χρόνια ευημερίας και προόδου για την περιοχή μας. Συνοδεύτηκαν όμως και με ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και τη μετάδοσή της από γενιά σε γενιά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί συναντιλήψεις σχετικά με τις απαρχές μας και σημειολογεί δυνατότητες κοινών ενεργειών για το μέλλον, με βάση την κοινή αφετηρία. Η μετακίνηση από τον τομέα των πολεμικών έργων και των αμυντικών ενεργειών στον τομέα των ειρηνικών έργων και των δυναμικών ενεργειών, δεν αποτελεί παρά την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Η αναφορά στις προοπτικές της σύγχρονης περιόδου όπως και στην παλαιότερη,  συνδέεται αναπόσπαστα με οικονομικά υπόβαθρα. Όπως τότε ο αμυντικός προσανατολισμός που οδηγούσε στην διατήρηση της ελευθερίας δημιουργούσε θετικά οικονομικά πλεονεκτήματα, έτσι και στη σύγχρονη περίοδο ο δυναμικός προσανατολισμός προς το μέλλον με βάση τις κοινές απαρχές δημιουργεί και πάλι θετικές οικονομικές προοπτικές.

Το μέλλον της Μάνης συνδέεται με τον τουρισμό. Ειδικότερα μ` εκείνη τη μορφή του που καλείται αγροτουρισμός. Αυτή η άποψη προκύπτει αυταπόδεικτα όπως φαίνεται από την προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών που δημιουργούν οι προκηρύξεις των αντίστοιχων προγραμμάτων: Είναι διαπιστωμένο σ` όλες τις σχετικές περιπτώσεις, ότι οι προτάσεις των ενδιαφερομένων καλύπτουν δύο και τρεις φορές τα διατιθέμενα ποσά επενδύσεων και επιδοτήσεων. Και το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γεγονός βρίσκεται στο ότι μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών συγκαταλέγονται και πολλοί συμπατριώτες μας που οι οικογένειές τους έχουν αποστασιοποιηθεί από το χώρο της Μάνης εδώ και αρκετές γενιές. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ακόμα επαλήθευση της άποψής μας για την ιστορική μνήμη και τις λειτουργίες της στη σύγχρονη περίοδο. Αυτή η έντονη ζήτηση για επενδύσεις αγροτουριστικού χαρακτήρα αποτελεί ισχυρό παράγοντα για τη δυναμική πορεία της περιοχής μας, αλλά δεν είναι από μόνη της επαρκής. Οι οικονομικοί κανόνες βεβαιώνουν ότι η ατομική πρωτοβουλία ωθείται από τη μεγιστοποίηση του ατομικού οφέλους, υπογραμμίζουν όμως ότι για τη συνολική ανάπτυξη μιάς περιοχής απαιτούνται και έργα δημόσιου χαρακτήρα. Δυστυχώς σ` αυτό τον τομέα η Μάνη υστερεί. Γι` αυτό απαιτούνται έντονες και συντονισμένες ενέργειες για να καλυφθεί αυτό το κενό. Η ίδρυση και λειτουργία για μία πενταετία σχεδόν της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης επιχείρησε να δώσει μια πρώτη προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς μείναμε εκεί. Και ακόμα χειρότερα, τώρα που βρίσκεται σε έξαρση η επόμενη επενδυτική περίοδος η Εταιρεία έχει αδρανοποιηθεί και η Μάνη βρίσκεται χωρίς επενδυτικό εργαλείο συντονισμού και προώθησης κοινών δράσεων ενιαίου χαρακτήρα.

Θεωρούμε ότι η εποχή που βρισκόμαστε και οι δυνατότητες που προσφέρει διαμορφώνει την ανάγκη να υπερβούμε τις ενδημικές διαφωνίες και τους στενούς τοπικισμούς και να φανούμε άξιοι για εκείνα που επιβάλλουν οι συνθήκες που επικρατούν. Για να προκύψει η νέα περίοδος άνθησης για την περιοχή μας απαιτεί τέτοιες ατομικές γενναιότητες. Είναι βέβαιο ότι τις έχομε, θα πρέπει να τις εκδηλώσομε και έμπρακτα.

______________________________

EKΛOΓEΣ ME HΠIO ΠOΛITIKO KΛIMA KAI ΠPOΩΘHΣH TΩN ΔIKAIΩN THΣ ΠEPIOXHΣ MAΣ (Μάρτιος 2004)

Η περιοχή μας από την ίδια τη  γεωφυσική της σύσταση χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Αφενός η οροσειρά του Ταϋγέτου ενός από τα ψηλότερα βουνά της χώρας μας και αφετέρου οι δύο κόλποι ο Μεσσηνιακός και ο Λακωνικός προσδιορίζουν τον οικιστικό  χώρο της Μάνης. Το ήπιο κλίμα της νότιας περιοχής, διανύοντας μικρή απόσταση, μεταβάλλεται στο επηρεασμένο από την οροσειρά ψυχρό κλίμα των ορεινών βορειότερων περιοχών. Οι άνθρωποι που κατοικούν στη Μάνη βρίσκονται κάτω από τη διαρκή επίδραση αυτών των γεωφυσικών στοιχείων και υφίστανται τα μακροχρόνια αποτελέσματά τους. Έτσι διαμορφώθηκε σταδιακά ο χαρακτήρας τους, η ιδιοσυγκρασία του Μανιάτη, που έχομε πολλές φορές περιγράψει. Αυτή η ιδιοσυγκρασία σχετίζεται ασφαλώς εκτός από τις εξωτερικές συνθήκες του φυσικού συστήματος και από τις συνθήκες που επικρατούν στον κοινωνικό χώρο. Με τον τελευταίο όρο εννοούμε ιδιαίτερα τις οικονομικές σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές και την ευκολία μετακίνησης και επικοινωνίας μ` αυτές. Παρακολουθώντας, μακροχρόνια, τις πολιτικές συμπεριφορές στη Μάνη διαμορφώνομε το συμπέρασμα ότι αυτή διακατεχόταν μόνιμα από μια πολωτική τάση. Τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και αμέσως μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους εμφανίζεται μια ισχυρή πόλωση, σχεδόν ισοδύναμη σχέση, μεταξύ αντιπαρατιθέμενων πολιτικών δυνάμεων. Αυτή η τάση συνεχίστηκε σε όλες τις περιόδους με οξείες πολιτικές αντιπαραθέσεις και κατά τον περασμένο αιώνα. Ιδιαίτερη έξαρση παρουσιάστηκε στους μακροχρόνιους διαχωρισμούς σε βενιζελικούς και βασιλικούς τις πρώτες δεκαετίες του και σε εθνικόφρονες και κομμουνιστές τις επόμενες. Δυστυχώς από αυτές τις πολώσεις χάλασε η υγιής πλευρά των συνεργατικών σχέσεων στο εσωτερικό των μικρών κοινωνιών που είχε διαμορφωθεί από τη μακροχρόνια εφαρμογή του άγραφου, τοπικού, άμεσης εφαρμογής, δικαίου. Τα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα απετέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία και μακροχρόνια διατήρηση αυτών των οξύνσεων. Οι εκλογές αποτελούσαν πάντοτε περίοδο ιδιαίτερης πολιτικής όξυνσης και συγκρούσεων, αφετηρία διχαστικών καταστάσεων.

Ευτυχώς η εποχή μας δεν παράγει πιά τέτοιου είδους καταστάσεις. Τα οικογενειακά εισοδήματα αυξήθηκαν, οι μεταναστεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό έδωσαν τη δυνατότητα για απόκτηση κεφαλαίων και οι επενδυτικές ευκαιρίες, που εμφανίζονται με την ανατίμηση της γης μας, επεκτείνουν τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτές οι νέες συνθήκες που επικρατούν διαμορφώνουν ηπιότερο περιβάλλον στο εσωτερικό των μικρών μανιάτικων κοινωνιών. Και η ηπιότητα αυτή μεταφέρεται σταδιακά σε όλες τις προσωπικές σχέσεις και συμπεριφορές. Έτσι φθάνει μέχρι την πολιτική συμπεριφορά προσδίδοντας και σ` αυτήν ηπιότητα. Οι διαπιστώσεις αυτές δείχνουν ότι και στην περιοχή της Μάνης έχει προκύψει ποιοτικό άλμα.

Το πρόβλημα για την περιοχή μας, που εμφανίζεται και στις προσεχείς εκλογές της 7ης Μαρτίου, δεν είναι νέο. Είχε εμφανισθεί και στις εκλογές της περασμένης δεκαετίας και συνίσταται στην έλλειψη δυνατότητας εκπροσώπησής της στο εθνικό κοινοβούλιο. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκλογείς της περιοχής της Μάνης, τόσο στο Νομό Λακωνίας, όσο και στο Νομό Μεσσηνίας, αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των εκλογέων. Αυτό σε συνδυασμό και με τη συνεχή μείωση του αριθμού των εκλεγόμενων βουλευτών σ` αυτές τις εκλογικές περιφέρειες, οδηγεί σε περιορισμό των πιθανοτήτων εκλογής συμπατριωτών μας στη Βουλή.

Κάτω απ` αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να ελπίζομε κυρίως στη δυνατότητα εκλογής βουλευτών με μανιάτικη καταγωγή στις πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες του λεκανοπεδίου Αττικής, όπου κατοικεί πολυπληθές μανιάτικο στοιχείο με έντονη πολιτική δραστηριότητα. Μπορούμε επίσης να ευελπιστούμε ότι με το άνοιγμα της περιοχής μας στον έξω κόσμο πολλαπλασιάζονται οι φιλομανιάτες και αρκετοί απ` αυτούς θα θέσουν υποψηφιότητες για εκλογή σε θέση βουλευτή. Αυτές οι δύο κατηγορίες υποψηφίων μπορούν σ` αυτές τις εκλογές να δημιουργήσουν αξιόπιστη υποκατάσταση της έλλειψης που περιγράψαμε. Χρειάζεται, όμως, αυξημένη προσοχή για να μπορέσομε να εντοπίσομε στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους φιλομανιάτες. Αυτό μπορεί να γίνει αξιόπιστα από την εξέταση της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας που έχουν εμφανίσει σε προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Το ήπιο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα αυτή την προεκλογική περίοδο δίνει τη δυνατότητα να εξετασθεί με νηφαλιότητα αν συντρέχουν ή όχι αυτές οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά για τους υποψήφιους βουλευτές. Αυτή η εξέταση μπορεί να γίνεται ευκολότερα  από τους κοινωνικοποιημένους πολίτες. Αυτοί εξ` άλλου έχουν και την υποχρέωση να οδηγήσουν τους φιλομανιάτες υποψήφιους σε ανάληψη υποχρεώσεων για προώθηση δημόσιου χαρακτήρα έργων και ενεργειών στην περιοχή μας. Πιστεύομε ότι με την υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα προκύψει η μέγιστη δυνατότητα για την ανάπτυξη της Μάνης, της ενιαίας Μάνης, την πρώτη δεκαετία του αιώνα που διανύομε. Μια ανάπτυξη που θα καθορίσει για τη μεγάλη επόμενη περίοδο το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και την ιστορική συνέχεια της ηρωϊκής περιοχής μας.

_____________________

H EΣΩTEPIKH ΣYΣΠEIPΩΣH ANAΓKAIOΣ OPOΣ ΓIA  TH ΣTOIXEIΩΔH ΔIEKΔIKHΣH TΩN ΔIKAIΩN MAΣ  (Απρίλιος 2004)

Όσοι ασχολούνται με πολιτικά θέματα της χώρας και της περιοχής μας  καταλήγουν αυτοδικαίως στο συμπέρασμα ότι όσο λιγοστεύει ο πληθυσμός της Μάνης τόσο πιο επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για εσωτερικές συσπειρώσεις προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες που να οδηγούν σε ικανοποιητικές λύσεις την προοπτική της Μάνης και την αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων της. Η διαπίστωση αυτή γίνεται περισσότερο επιτακτική με την εξέταση των ανθρωπολογικών στοιχείων των υποψηφίων κατά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Η αραιότητα του πληθυσμού της Μάνης, και οι διαχύσεις του σε ευρεία γεωγραφική περιοχή, αποτελούν παράγοντες που μειώνουν τη δυνατότητα συντονισμένων πολιτικών παρεμβάσεων, ώστε να γίνεται δυνατή η επιτακτική προβολή των δίκαιων αιτημάτων της περιοχής μας. Τα πραγματικά και αδιάψευστα περιστατικά αυτά επιβάλλουν στους ιθύνοντες της περιοχής μας γραμμή πλεύσης κατάλληλη για την εξουδετέρωση των αρνητικοτήτων που προκαλούν. Η γραμμή πλεύσης αυτή προσδιορίζεται επιγραμματικά με τις λέξεις: εσωτερική συσπείρωση και συντονισμός ενεργειών. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα, για να αντλήσομε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην τεκμηρίωση των απόψεών μας.

Παρακολουθώντας τα δρώμενα στην περιοχή μας σε μια ιστορική διαδρομή σχεδόν δύο αιώνων από την απελευθέρωση, διαπιστώνομε ότι πολλά ανήσυχα και δημιουργικά πνεύματα της Μάνης μετανάστευσαν από τις κοινωνίες των μικρών οικισμών μας, αφήνοντας πίσω τους σημαντικό κενό. Πολλά από τα άτομα αυτά και οι απόγονοί τους διατήρησαν την αγάπη για τον τόπο προελεύσεώς τους, το χωριό τους αλλά και τη Μάνη γενικότερα, και αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή μας. Δυστυχώς είναι σημαντικός ο αριθμός εκείνων που περιορίζονται μόνο στη συναισθηματική σχέση που δημιουργήθηκε με το νέο τόπο εγκατάστασης, στερώντας από τη Μάνη μεγάλο μέρος δύναμης για τις διεκδικήσεις της. Ας σημειωθεί σ` αυτό το σημείο, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους αυτής της έκδοσης, ότι δεν παραιτούμαστε από τις κάθε μορφής παρεμβάσεις μας για αποκατάσταση της αποσβεσμένης ιστορικής μνήμης τους.

Είναι βέβαιο όμως ότι το ανθρώπινο δυναμικό που έχει μετατοπισθεί από τη Μάνη σε πρόσφατους χρόνους που φθάνουν μέχρι την τελευταία 50ετία, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή καταγωγής. Οι δεσμοί αυτοί ενισχύονται από το γεγονός ότι έχουν διατηρήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε αρκετά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι οι ιδιοκτησίες αυτές έχουν αποκτήσει αυξημένη αξία, λόγω των γενικότερων τάσεων στην αγορά γης, αλλά και των ιδιαίτερων ανατιμητικών τάσεων των κτημάτων στη Μάνη. Οι περισσότεροι συμπατριώτες μας αυτής της κατηγορίας αυτοστρατεύονται στην υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων της περιοχής μας.

Έτσι ή αλλιώς όμως, το κύριο βάρος στην προώθηση των θεμάτων που αποτελούν αναγκαίους όρους για την ανάπτυξη της Μάνης, οικονομικής και πνευματικής, πέφτει σε εκείνους που ζουν στην περιοχή και αποτελούν τους μόνιμους κατοίκους των μικροπεριοχών της. Σ` αυτή την συγκυρία οι δυνατότητες σύνθεσης των αναγκών, και έκφρασής τους με τη μορφή τεκμηριωμένων αιτημάτων, είναι μεγάλες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταβολές που έγιναν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δίνουν τη δυνατότητα να μπορούν να εκφρασθούν οι περιοχές της Μάνης από μια μικρή ομάδα 5 – 6 αιρετών εκπροσώπων τους. Σ` αυτούς πέφτει η ιστορική ευθύνη για τη διαμόρφωση συνθηκών εσωτερικής συσπείρωσης και σύνθεσης αναγκών, ώστε να μεταφρασθούν σε κώδικα αιτημάτων που θα αποτελέσουν την εξειδίκευση των δικαίων της περιοχής μας. Θεωρούμε ότι από το 1998 έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την προώθηση αυτών των στόχων. Μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που έπρεπε να καταβληθεί για την οργανωτική σύσταση των νέων Δήμων. Γι` αυτό θα πρέπει να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, με πρωτοβουλίες και σχέδιο δράσης που θα προκύψει από τους ίδιους. Εμείς το μόνο που μπορούμε να σημειώσομε είναι ότι θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρόλες τις αρνητικότητες που απορρέουν από την αραιότητα του πληθυσμού της περιοχής μας, και του διοικητικού διαχωρισμού της σε δύο Νομούς, η τελευταία εκλογική διαδικασία, και τα αποτελέσματά της, δίνουν τη βεβαιότητα ότι θα βρεθούν πολιτικοί που θα βοηθήσουν στην προώθηση, στην κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, των θεμάτων που θα προκύψουν από μια τέτοια συνθετική διαδικασία. Σε τελευταία ανάλυση αυτή η υποχρέωση θα λειτουργήσει ως αυτονόητη διαδικασία σε Μανιάτες και φιλομανιάτες πολιτικούς. Και παράλληλα ως μία αναγνώριση της προόδου που έχει προκύψει με τη διαπίστωση ότι επιτέλους οι αυτόχθονες ξεπεράσαμε τις πατροπαράδοτες ατομικές και τοπικιστικές φιλονικίες και διενέξεις μας. Με την αναγνώριση ότι το λαμπρό μέλλον που μπορεί να ανοιχθεί για τον τόπο μας απαιτεί νέα Μανιάτική έξαρση και σύμπνοια για να αποδώσει…

___________________________

MANH KAI OΛYMΠIAKH ΦΛOΓA (Μάιος 2004)

Στην εποχή μας, οι συμβολισμοί αποτελούν αξιόπιστα κριτήρια για να εξάγονται ασφαλή και γενικευμένα συμπεράσματα σε σοβαρά θέματα της σύγχρονης ζωής. Ένα τέτοιο συμβολισμό αποτελεί και η λαμπαδηδρομία με την Ολυμπιακή φλόγα που, ενόψει της έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας, ξεκίνησε από την Ολυμπία στις 25 Μαρτίου. Θα επιχειρήσομε στη συνέχεια, αφού δώσομε κάποιες πληροφορίες και εξηγήσεις, να συσχετίσομε την επίδραση του συμβολισμού στα δύο σκέλη του τίτλου.

Είναι βέβαιο, από τα στοιχεία των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων που έχουν διασωθεί,  ότι δεν υπήρχε αφή και περιφορά Ολυμπιακής φλόγας εκείνη την περίοδο. Απλά υπήρχαν διάσπαρτα σε τελετές και εκδηλώσεις τα στοιχεία που στοιχειοθετούν αυτό που λέμε σήμερα αφή της Ολυμπιακής φλόγας. Υπήρχε, ειδικότερα, αναμμένη δάδα στην Ολυμπία μπροστά από το άγαλμα του Δία. Υπήρχαν επίσης τελετές λαμπαδηδρομίας σε τελετές και πορείες με αφορμή εορτές σε πολλές πόλεις της αρχαίας  Ελλάδας. Σύνθεση αυτών των στοιχείων και διαμόρφωση του θεσμού αφής και περιφοράς της Ολυμπιακής φλόγας δεν είχαμε ούτε κατά την έναρξη των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων το 1896 στην Αθήνα, ούτε κατά τα πρώτα 40 χρόνια λειτουργίας τους, μέχρι το 1936. Τότε, στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου, επιχειρήθηκε μια ισχυρή σημειολογία. με τη γέννηση αυτού του θεσμού που ένα από τα στοιχεία της ήταν η προβολή των χαρακτηριστικών του αρχαιοελληνικού πνεύματος στη σύγχρονη εποχή. Από τότε ο θεσμός αυτός πήρε πολλές μορφές και εκφράσεις και πολλαπλασίασε  τα στοιχεία που μπορεί να σηματοδοτήσει και τα μηνύματα που μπορεί να εκπέμψει.

Φέτος ο θεσμός επεκτάθηκε, μετά την απόφαση της εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων να καθιερωθεί λαμπαδηδρομία περιφοράς της Ολυμπιακής φλόγας σε όλους τους Νομούς της χώρας. Αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της απόφασης είναι ο προσδιορισμός των πόλεων και κωμοπόλεων από τις οποίες θα περνούσε και το κριτήριο αυτού του προσδιορισμού σε κάθε Νομό. Όπως φάνηκε από τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι τώρα, δηλαδή από την Ολυμπία μέχρι την Αθήνα, περιφορά και υποδοχή της φλόγας γινόταν σε πόλεις περιοχών που είχαν συνδεθεί με την αρχαία και τη σύγχρονη Ελληνική ιστορία. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι φαινόταν σαν να είχε σχεδιαστεί αυτή η διαδρομή για να αφήσει έξω τη Μάνη. Γιατί τι άλλο σήμαινε η μετάβασή της από την Καλαμάτα στη Σπάρτη, μέσω Ταϋγέτου και από εκεί στο Γύθειο με επιστροφή πάλι στη Σπάρτη, για να φθάσει από κει στην Τρίπολη και να συνεχίσει τη διαδρομή προς την Αθήνα; Και μάλιστα όταν είχε προηγηθεί το πέρασμά της από τους δήμους της Μεσσηνίας που βρίσκονται από τα σύνορα της Ηλείας μέχρι την Καλαμάτα και από κει προς Πύλο – Μεθώνη – Κορώνη – Πεταλίδι; Γεννιέται το ερώτημα σε κάθε Μανιάτη, ο τόπος μας δεν είναι τόπος αγώνων για την ελευθερία κατά την αρχαία, αλλά και η σύγχρονη περίοδο; Δεν είναι σημειωμένη η προσφορά και οι θυσίες των προγόνων στους εθνικούς μας αγώνες; Για ποιους λόγους προέκυψε αυτή η παράκαμψη της Μάνης, που οδηγεί τη σκέψη των συμπατριωτών μας σε μειωτικούς συνειρμούς; Σημειώσαμε από την αρχή την αξία των συμβολισμών και γι` αυτό επιμένομε. Παρακολουθήσαμε ένα μούδιασμα στις κουβέντες που άνοιγαν για το θέμα οι συμπατριώτες μας. Κάναμε κάθε προσπάθεια για να το διώξομε, σημειώνοντας ότι ίσως οι αιρετοί να μην εκτίμησαν όσο έπρεπε τις ψυχολογικές επιδράσεις αυτού του στοιχείου, θεωρώντας δεδομένη την αναγνώριση της προσφοράς της Μάνης.

Επιβάλλετε, όμως με βάση αυτό το γεγονός να εξετάσομε βαθύτερα τα θέματα που έχουν σχέση με την ανάδειξη και τη διεκδίκηση των δικαίων της περιοχής μας. Αυτό αποτελεί εξ` άλλου και υποχρέωση της εφημερίδας μας από το πρώτο της φύλλο.

Για να «ακούγεται» η Μάνη στα κέντρα που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να αποκτήσει ενιαία φωνή, να διαμορφώσει ενιαίους θεσμούς που να εκφράζουν τα κοινά μανιάτικα ιδεώδη. Τότε μόνο θα γλιτώσομε από την εσωστρέφεια, δηλαδή την ενασχόληση των αιρετών εκπροσώπων των περιοχών μόνο με τα στενά συμφέροντα του Δήμου τους. Ο κάθε Δήμος σε εθνικό επίπεδο είναι μικρός, ασήμαντος. Ολόκληρη  η Μάνη ενωμένη σε εθνικό επίπεδο εκφράζει δύναμη με τον αυξημένο αριθμό κατοίκων και έκτασης, αλλά κυρίως από το γεγονός της εξ` αδιαιρέτου κληρονομιάς ένδοξων προγόνων. Η πρακτική έκφραση του ενιαίου της Μάνης δεν επιτρέπεται να αργοπορεί. Έχομε διαμορφώσει εδώ και 10 χρόνια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης, που βρίσκεται σε αδράνεια. Είναι καιρός να την ενεργοποιήσομε. Είχε επιχειρηθεί το 1996 η σύσταση Πολιτιστικού Ιδρύματος Μάνης, που δεν ευδοκίμησε γιατί δεν άρεσε σε κάποιους τότε ισχυρούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Και γι` αυτό είναι τώρα καταλληλότερος καιρός. Και πολλά άλλα ρεαλιστικά βήματα μπορούν να γίνουν για την έκφραση του ενιαίου της Μάνης προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό τον δρόμο έχομε υποχρέωση να ακολουθήσομε για να αποφεύγομε μελλοντικά «μουδιάσματα» και μειονεκτικές, σε βάρος μας, αποφάσεις που πληγώνουν το μανιάτικο φιλότιμο. Οι αιρετοί έχουν το λόγο γι`αυτές τις πρωτοβουλίες. Για να ικανοποιήσουν και το πληγωμένο φιλότιμο από την παράκαμψη της διαδρομής της Ολυμπιακής φλόγας από τη Μάνη…

_______________________

KINΔYNOI ΓIA TA EPΓA ΣTO MANIATIKO ΔPOMO (ΠEPIOXEΣ ABIAΣ KAI ΓYΘEIOY) (Ιούνιος 2004)

Βρισκόμαστε σε κρίσιμη χρονική περίοδο. Μέσα σ` ένα χρόνο θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για τα έργα που θα βγουν σε δημοπρασία  και θα κατασκευαστούν με τις πιστώσεις του  Γ’ Κοινοτικού Πακέτου, αφού προηγουμένως έχουν εκπονηθεί οι οριστικές τους μελέτες. Τα έργα αυτά θα τελειώσουν μέχρι το 2007. Η κρισιμότητα του χρόνου μας επιβάλλει να προβάλλομε και πάλι το ζωτικότερο έργο για τη Μάνη, δηλαδή τις βελτιώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το μανιάτικο δρόμο: το δρόμο Γυθείου – Αρεοπόλεως – Καρδαμύλης – Καλαμάτας. _Όπως και πολλές φορές έχομε παρουσιάσει από τις στήλες της εφημερίδας μας, έχουν γίνει μερικά, αβέβαια ακόμα, βήματα για το έργο. Τα βήματα αυτά δυστυχώς δεν έχουν ακόμα οδηγήσει στην τελική απόφαση για δημοπράτηση. Συγκεκριμένα: Στη Δυτική Μάνη έχει προγραμματισθεί παρέμβαση στις περιοχές Σωτηριανίκων, Κάμπου και Σταυροπηγίου και η οριστική μελέτη βρίσκεται για έγκριση και δημοπράτηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην περιοχή Γυθείου έχει επίσης προγραμματισθεί παρέμβαση που προβλέπει παράκαμψη του Γυθείου από τον _Αγιο Βασίλειο μέχρι τη Μαραθέα, χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα η οριστική μελέτη. Τα δύο αυτά έργα αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία στη Μάνη ενός αξιόπιστου, και αντίστοιχου με τις ανάγκες της σύγχρονης περιόδου, οδικού άξονα. Και θέτουν από την ίδια την επιλογή τους ανάληψη πολιτικής υποχρέωσης για τη συνέχιση των παρεμβάσεων ώστε να χρηματοδοτηθούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο επόμενο Κοινοτικό Πακέτο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκρισή τους το συντομότερο και να προωθηθεί η κατασκευή τους μέχρι το 2007. Δυστυχώς αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Και αυτό γιατί έχουν ενταχθεί στο Κοινοτικό πακέτο που βρίσκεται σε εξέλιξη πολλά έργα που ο προϋπολογισμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος από τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα μείνουν ανεκτέλεστα πολλά έργα. Όλοι στη Μάνη έχομε υποχρέωση να φροντίσομε ώστε να μη μείνουν ανεκτέλεστα τα δικά μας έργα. Και αυτό γιατί αυτά είχαν προταθεί από τα πρώτα σε σειρά ιεράρχησης, το ένα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και το άλλο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας από το 2001 ήδη. Αυτό έγινε γιατί ήταν κοινή συνείδηση ότι ένας αξιόπιστος, και  αντίστοιχος με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, μανιάτικος οδικός άξονας δεν ωφελεί μόνο τους Μανιάτες. Η διευκόλυνση της συγκοινωνίας με τις άλλες περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας πολλαπλασιάζει και τα δικά τους οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την τουριστική κίνηση που αποτελεί πηγή πλούτου όχι μόνο για τη Μάνη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Η κρισιμότητα της χρονικής περιόδου  επιβάλλει την  επαγρύπνηση των τοπικών παραγόντων και την εντατική παρακολούθηση της εξελίξεως των εκκρεμοτήτων μέχρι την οριστικοποίηση των έργων. Δεν θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο οδικός αυτός άξονας δεν είναι δημοτική αλλά νομαρχιακή αρμοδιότητα, γιατί αυτός είναι τύπος. Οι δήμοι αποτελούν πλέον ισχυρές κοινωνικές και οικονομικές οντότητες, άξιες να ερμηνεύουν, να προβάλλουν και να προωθούν σε κυβερνητικό επίπεδο δίκαια αιτήματα όπως αυτό. _Εχουν ακόμα τη δυνατότητα να κάνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις, ώστε να καλύπτουν ολιγωρίες, κενά και παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως στην περίπτωση του κρίσιμου αυτού, για το μέλλον της περιοχής μας, έργου. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στους αιρετούς εκπροσώπους των περιοχών μας ότι αποστολή τους δεν είναι μόνο τα θέματα της καθημερινότητας των δημοτών τους, αλλά και όλα όσα σχετίζονται με την προοπτική και το κοινό μέλλον της Μάνης. Αυτοί θα πρέπει να πρωτοστατήσουν για την ενεργοποίηση των επιφανών συμπατριωτών μας και άλλων φιλομανιατών για να οδηγηθούμε, με την προώθηση των βημάτων που υπολείπονται, στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης στο έργο της παράκαμψης Γυθείου. _Εγκριση και χορήγηση άδειας δημοπράτησης και για τα δύο έργα. Παρακολούθηση από κοντά των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης.

Εάν η τιμή στους προγόνους μας και τις υποθήκες που μας άφησαν αποτελεί υποχρέωση των σύγχρονων μανιατών, η μετάφραση αυτών των υποθηκών  στη σύγχρονη περίοδο ουσιαστικοποιεί αυτές τις υποχρεώσεις. Γιατί μόνο μ` αυτό τον τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιούργησαν τα μανιάτικα έπη των ιστορικών χρόνων αναπαράγονται και προεκτείνονται στο χρόνο δημιουργώντας στοιχεία διαχρονικότητας με τη διαμόρφωση θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων για τους κατοίκους της σύγχρονης Μάνης και τους φίλους της.

________________________

EMΦYΛIOI KAI ΣYMΦIΛIΩΣH (Ιούλιος 2004)

Η περιοχή μας εξελίχθηκε μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, κάτω από ειδικές συνθήκες και καθεστώτα. Aιτία δημιουργίας αυτών των συνθηκών αποτελούσαν τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της. Το έδαφος, όπως εξελίσσεται στα 10-15 χιλιόμετρα βάθος από παραθαλάσσιο σε ορεινό και οι συνεπιδράσεις ζεστής θάλασσας που επηρεάζεται από το «κέρας» της Αφρικής αφενός και του ψηλού αλλά αποσαθρωμένου και με βαθιές ρηγματώσεις Ταϋγέτου,  διαμορφώνουν ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Απ` αυτά επηρεάζονται οι κάτοικοι και  διαμορφώνονται το ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι φυσικές συνθήκες αυτές, όντας μόνιμες και διαχρονικές, ασκούν και μόνιμες επιδράσεις στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των κατοίκων της περιοχής. Απ` αυτή τη στήλη σε άλλη ευκαιρία έχομε προχωρήσει ακόμα περισσότερο, θεωρώντας ότι αποτέλεσμα της επίδρασης της φύσης στον άνθρωπο είναι η βαθιά αποτύπωσή τους και στο γενετικό υλικό. Αυτή η αποτύπωση έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση των χαρακτηριστικών που κουβαλούν, σε ένα βαθμό, από γενιά σε γενιά ακόμα και σε εκείνους που αποστασιοποιούνται από το μανιάτικο χώρο.

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία που δημιουργούνται μ` αυτό τον τρόπο αποτελεί και η πόλωση. Μ’ αυτό τον όρο εννοούμε συσσώρευση στοιχείων που αποτελούν σε μια ομάδα ανθρώπων ένα τρόπο ζωής, διαφορετικό από τα μέλη της άλλης ομάδας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση στοιχείων απόλυτου δικαίου που διαμορφώνει η κάθε ομάδα, οδηγούσε και οδηγεί στις πατροπαράδοτες συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων. Για πολλούς αιώνες, το ιδιαίτερο φυσικό και άγραφο δίκαιο που διαμορφωνόταν μέσω των αποφάσεων της «γεροντικής», δηλαδή των εκπροσώπων των οικογενειών, δημιουργούσε φίλτρο στις ακραίες συμπεριφορές ατόμων   και αποσοβούσε τις συγκρούσεις μεταξύ των οικογενειών. Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και τη διαμόρφωση γραπτών νομικών κωδίκων, το κράτος στάθηκε αδύναμο να παρακολουθήσει τις τάσεις της μανιάτικης ψυχής. Αυτή η αδυναμία επέτρεψε να οξυνθούν οι πολώσεις, που έφερναν ως αναπόφευκτο επακόλουθο τις οξείες μανιάτικες συγκρούσεις.

Σημαντικές αιτίες για τη διαμόρφωση αυτού του είδους συγκρούσεων αποτελούσαν τα πολιτικά θέματα και οι καταστάσεις που δημιουργούνταν με την ένταξη των οικογενειών στις διάφορες πολιτικές τάσεις. Αυτές οι πολώσεις και οι οξείες συγκρούσεις απετέλεσαν αιτίες για πολλές ανθρώπινες απώλειες, μίση και μεταναστεύσεις. Αυτές οι συγκρούσεις αρχίζοντας από την περίοδο του Καποδίστρια, συνεχίστηκαν με την πόλωση Δεληγιάννη – Τρικούπη, Βενιζέλου – Κωνσταντίνου συσσωρεύοντας ανθρώπινο πόνο, αλλά και οδηγώντας τη Μάνη σε παρακμή και περιθωριοποίηση. Τη μεγαλύτερη έξαρση όμως, οι συγκρούσεις αυτές, πήραν κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου που επακολούθησε. Με το ιδεολογικό επίχρισμα που χρησιμοποιείτο σε μεγάλη έκταση εκείνη την περίοδο, τα χάσματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των οικογενειών βάθυναν. Γι` αυτό απόκτησαν οξεία μορφή, αλλά και τεράστια έκταση οι απώλειες.

50 -60 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ακόμα με ζωντανούς, σε κάποιο βαθμό, τους απόηχους εκείνων των συγκρούσεων. Και αυτό γιατί βρίσκεται σε ακμή, ακόμα, η γενιά που γεννήθηκε και διαπαιδαγωγήθηκε κάτω από την επίδραση αυτών των συγκρούσεων. Έχομε αποδεχθεί πλήρως τις διακηρύξεις για εθνική συμφιλίωση, όπως νομοθετήθηκαν πριν από 15 χρόνια εφαρμόστηκαν από την τότε κυβέρνηση και έγιναν πλήρως αποδεκτές από όλες τις πολιτικές τάσεις. Με την παράλληλη λήψη μέτρων για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου το κράτος έδειξε ότι τιμά τη μνήμη όλων όσοι χάθηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν εκείνη την περίοδο. Τη θέση μας, για πλήρη αποδοχή της εθνικής συμφιλίωσης, έχομε διακηρύξει από το πρώτο μας φύλλο και  τη συνεχίζομε, αταλάντευτα. Θα ήταν ισχυρή δυσαρμονία και με τον τίτλο της εφημερίδας η οποιαδήποτε άλλη γραμμή πλεύσης. Είναι ευτυχές γεγονός ότι και οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας διαμορφώνουν κλίμα που ευνοεί αυτή τη θέση. Η άνοδος του βιοτικού, αλλά και του πολιτιστικού, επιπέδου ευνοεί τις τάσεις για μετριοπάθεια και μέτρο στις ανθρώπινες σχέσεις. Ταυτόχρονα διαμορφώνει ευρύ και πολυεπίπεδο πεδίο συνεργασίας των ατόμων για την προώθηση κοινών επιδιώξεων.

Αυτά ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην περιοχή μας. Εδώ οι πρόγονοί μας απέδειξαν ότι στις χρονικές περιόδους που συνεργάστηκαν μεγαλούργησαν. Η εποχή μας αποτελεί ιδανική περίοδο για επανάληψη αυτών των μεγαλουργημάτων στην περιοχή μας. Οι συντελεστές της εφημερίδας μας θα υποβοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις αυτή την επιδίωξη.

_____________________

ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ, ΘEAMATA KAI ΠOΛITIΣMOΣ (Αύγουστος 2004)

Στην Αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία η άσκηση της πολιτικής εξουσίας γινόταν εύκολα και αποτελεσματικά όταν μπορούσε να προσφέρει «άρτον και θεάματα». Όταν οι πολίτες μέσω των πολιτικών κατευθύνσεων και επιλογών στις όποίες συμμετείχαν άμεσα, είχαν εξασφαλίσει «άρτον», δηλαδή οικονομικούς πόρους για να ζουν άνετα, χρειάζονταν και «θεάματα», δηλαδή πνευματικές απολαύσεις. Από το συνδυασμό αυτό η ζωή τους εξελισσόταν με ικανοποίηση. Η έκφραση «άρτος και θεάματα» έφθασε μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Με τη διαφορά, ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρείται η αλλαγή της σειράς ή και ακόμα παρασιωπάται ο πρώτος όρος, δηλαδή η υποχρέωση των διοικούντων για εξασφάλιση στους πολίτες οικονομικών πόρων. Κάποιες ηγετικές ομάδες που διευθύνουν θεσμικά όργανα δημόσιου χαρακτήρα θεωρούν ότι το κοινό μπορεί να ικανοποιηθεί και μόνον από την εξασφάλιση κάποιου είδους θεαμάτων. Διαμορφώνουν έτσι τις δημόσιες σχέσεις τους προβάλλοντας τα με εντυπωσιακούς τρόπους, σε κοινό χωρίς ειδικές γνώσεις ώστε να μπορεί να διαμορφώσει  κρίση για το πνευματικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στα θεάματα.

Όπως φαίνεται από την ανάλυση το θέμα είναι γενικού και καθολικού ενδιαφέροντος. Θεωρούμε, όμως. ότι έχει άμεση σχέση και με την περιοχή μας και χρειάζεται η ειδικότερη επεξεργασία στα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του, όπως εξελίσσονται στη σύγχρονες μανιάτικες μικροκοινωνίες των 5-6 Δήμων.

Έχομε την ευτυχία η περιοχή της Μάνης να διαθέτει ιδιαίτερα ένδοξο και ηρωϊκό παρελθόν, που βασίζεται σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και τις κοινωνικές συνθήκες που τα δημιούργησαν. Το στοιχείο αυτό δίνει τη δυνατότητα, με αφετηρία στοιχεία του διαμορφωμένου μ` αυτό τον τρόπο πνευματικού μας πολιτισμού να διαμορφώνονται, κατά τη σύγχρονη περίοδο, θεάματα και γενικότερα πνευματικές απολαύσεις. Τα θεάματα που διαμορφώνονται σ` αυτή τη βάση μεταφέρουν εύκολα το μανιάτικο πολιτισμό στις σύγχρονες γενιές, ενισχύουν την αυτογνωσία μας, οδηγούν στη συνειδητοποίηση του ενιαίου μανιάτικου χώρου και στηρίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής μας. Δεν αναφερόμαστε μόνον στις δύο επετειακές εκδηλώσεις (στις 17 Μαρτίου για το ξεκίνημα των Μανιατών για απελευθέρωση της Καλαμάτας το 1821 και στα τέλη Ιουνίου για την επέτειο της μάχης του Διρού κατά του Ιμπραήμ το 1826) που οργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία κάθε χρόνο ο Δήμος Οιτύλου. Αυτές οι επέτειοι, και μερικές ακόμα που δυστυχώς δεν έχομε ακόμα καταφέρει να θεσμοθετήσομε και να καθιερώσομε, αποτελούν γενικευμένα και ενοποιητικά γεγονότα που δημιουργούν ιστορική μνήμη για τα κοινά μανιάτικα έπη. Κάτω από την επίδρασή τους ή και σε προέκταση τους μπορούν να παράγουν δεκάδες πολιτιστικά δρώμενα στις επιμέρους περιοχές των 5-6  μανιάτικων Δήμων. Πολιτιστικά δρώμενα που να εξειδικεύουν και να ισχυροποιούν τη μνήμη για το ένδοξο παρελθόν του τόπου μας, την αφετηρία του πολιτισμού μας. Ασφαλώς, για να πετύχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα χρειάζεται προπαρασκευή, σχεδιασμός και επιμελημένη οργάνωση, όπως και για τις πολεμικές επιχειρήσεις του παρελθόντος. Χρειάζεται κυρίως ευρύτητα αντιλήψεων που δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και κοινού εστιασμού στα στοιχεία του πολιτισμού και αποφυγή της ιδέας για μικροπολιτική εκμετάλλευσή τους. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι διαθέτομε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούμε στο βαθμό που είναι αναγκαίος.

Η οργάνωση τοπικά επίκαιρων και οργανωτικά πετυχημένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του είδους και της ποιότητας που περιγράψαμε, ενισχύει το δημόσιο πρόσωπο των ηγετικών ομάδων, δημιουργεί θετικά αποτελέσματα για τα άτομα που τις αποτελούν και ενισχύει τις πολιτικές φιλοδοξίες τους. Γιατί οι δημόσιες σχέσεις που προκύπτουν έχουν ισχυρή αναφορά στον πυρήνα της κοινωνίας που αναφέρονται, δηλαδή στην ύπαρξή της, την ιστορία της και τα πρότυπα με τα οποία εξελίχθηκε μακροχρόνια.

Αντίθετα οι προσπάθειες για δημιουργία δημοσίων σχέσεων μέσω εκδηλώσεων που οργανώνονται με άλλες λογικές και θέματα άσχετα με την περιοχή μας, πολύ μικρή επίδραση έχουν στις μανιάτικες κοινωνίες. Και κατ` επέκταση πολύ λίγα προσφέρουν στις ηγετικές ομάδες. Μπορούμε να ισχυρισθούμε μάλιστα ότι πολλές φορές δημιουργούν αυξημένες αρνητικές επιδράσεις από την αίσθηση που δημιουργείται στην τοπική κοινή γνώμη ότι το οικονομικό κόστος τέτοιων οργανώσεων είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το όφελος που δημιουργούν στους κοινωνικούς φορείς που τις οργανώνουν.

Στο σημείο αυτό, λίγο πριν από το τέλος, έχομε υποχρέωση να ξανακοιτάξομε το αρχαιοελληνικό απόφθεγμα: « άρτος και θεάματα» με το οποίο αρχίσαμε αυτή την ανάλυση. Κυρίως για να ξαναθυμίσομε ότι για κάθε κοινωνία όπως και στο απόφθεγμα, πρώτος στόχος μπαίνει «ο άρτος», δηλαδή η εξασφάλιση των καλύτερων οικονομικών όρων για τη διαβίωση των ανθρώπων που την αποτελούν. Και μόνον όταν αυτό εξασφαλισθεί εξελίσσεται και ο δεύτερος όρος, « τα θεάματα». Στις σύγχρονες μανιάτικες κοινωνίες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης αποτελεί απαράβατο όρο επιβίωσης η χρησιμοποίηση των ισχνών οικονομικών τους πόρων κυρίως για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων δημόσιου χαρακτήρα. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί αναγκαστικές επιλογές στους διοικούντες, που μπορούν να συμπυκνωθούν, κατά την άποψή μας στην ακόλουθη θέση, με τη σειρά που αναγράφεται: 1) Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για επενδύσεις,  2) Θεάματα και πολιτιστικά δρώμενα στα πλαίσια και σε προέκταση του κοινού μανιάτικου πολιτισμού που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας.

_________________________________

OI AΘΛHTIKEΣ EΠITYXIEΣ, TA ΠOΛITIKA MHNYMATA  ΠOY ΔHMIOYPΓOYN KAI OI AΠOHXOI TOYΣ ΣTH MANH (Σεπτέμβριος 2004)

Οι απροσδόκητες επιτυχίες της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η επιτυχής οργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων αποτελούν ευκαιρία για προβληματισμό. Προβληματισμό που μπορεί με άνεση να μεταφερθεί από τον αθλητικό στον  κοινωνικοπολιτικό τομέα για την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά εύκολα εξειδικεύονται και οδηγούν σε διαμόρφωση προτάσεων για εφαρμογή στην περιοχή μας, τη Μάνη.

Οι αγωνιστικές και οργανωτικές αθλητικές επιτυχίες αυτές, εκτός από τη συνδρομή της τύχης, οφείλονται σε δύο κυρίως παράγοντες. Το πνεύμα συλλογικότητας και την τεχνική κατάρτιση. Η τεχνική κατάρτιση διαμορφώνεται μέσω δύο συντονισμένων διαδικασιών. Εκείνης που στηρίζεται στην εμπειρία και εκείνης που στηρίζεται στη γνώση των πραγματικών καταστάσεων. Την εμπειρία αυτή απέκτησαν οι αθλητές από τους προπονητές αφενός, αλλά και από τις μεθόδους και αντιλήψεις που συνάντησαν πολλοί απ` αυτούς που αγωνίζονταν σε άλλες χώρες. Kάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους παράγοντες  που οργάνωσαν την Ολυμπιάδα. Η συλλογικότητα εξ` άλλου αποτελεί το κύριο στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι μεγάλες επιτυχίες των κοινωνικών ομάδων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη συλλογικότητα στηρίχθηκαν και οι μεγάλες εθνικές ανατάσεις, αρχίζοντας από την εθνεγερσία του 1821 και συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δευτερότερες και τριτότερες εθνικές επιτυχίες. Η συλλογικότητα που οδήγησε στην επιτυχία των εθνικών στόχων, ξεκίνησε από τη Μάνη, γεγονός που αποτελεί τιμή μας. Εννοούμε τη συμφωνία των τριών μεγάλων οικογενειών και τον όρκο για κοινή δράση που έδωσαν το 1819 ενώπιον του εκπροσώπου της Φιλικής Εταιρείας. Απ` αυτά τα επίκαιρα πραγματικά δεδομένα μπορούμε να κάνομε τις κατάλληλες γενικεύσεις για να βγάλομε κοινωνικά και πολιτικά συμπεράσματα, για τη χώρα αλλά και για την περιοχή μας.

Πρώτο συμπέρασμα. Χρειάζεται στη χώρα μας να πιστέψομε ότι η πρόοδος έρχεται με τη γνώση και την εμπειρία. Και οι τελευταίες απαιτούν καταβολή συνειδητής, επίμονης και μακροχρόνιας προσπάθειας. Δεν έρχονται με επιφοίτηση και ευχολόγια.

Δεύτερο συμπέρασμα. Χρειάζεται συλλογικότητα. Πολλές μονάδες η κάθε μια μοναχή της και ανεξάρτητη από τις άλλες,  δεν φτιάχνουν ομάδα. Χρειάζεται συγκολλητικό υλικό. Μ` αυτό τον όρο υπονοώ ένα κοινό σκοπό, ένα άυλο ιδανικό. Η ύπαρξη αυτού του στοιχείου οδηγεί τα άτομα σε υπέρβαση της μιζέριας και των διαπιστωμένων μικρών δυνατοτήτων. Δημιουργεί, δηλαδή πολλαπλασιαστικές δυνατότητες και αποδόσεις

Τρίτο συμπέρασμα. Χρειάζεται διευρυμένος ορίζοντας. Η απομόνωση, η ψεύτικη επάρκεια εντός συνόρων( ενός χωριού ή ενός Δήμου) οδηγεί σε περιορισμένα αποτελέσματα. Θα είμαστε αλλήθωροι αν δεν μπορούμε να κατανοήσομε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Την πραγματικότητα, δηλαδή, ενός κόσμου χωρίς σύνορα και περιορισμούς, ενός κόσμου ανοιχτών οριζόντων. Νομίζω ότι οι Έλληνες είχαν από τους αρχαίους χρόνους ευρεία αντίληψη για το χώρο Εδώ και πολλούς αιώνες κινούνταν εκτός συνόρων και στενών οριζόντων. Αυτή η επιλογή ήταν εκείνη που τους έδινε τη δυνατότητα να μαθαίνουν περισσότερα, να τα αφομοιώνουν και να τα χρησιμοποιούν στην ανοδική πορεία των ίδιων, των οικογενειών τους, αλλά και των κοινωνιών στις οποίες εντάσσονταν. Ειδικότερα οι πρόγονοί μας στη Μάνη, ξεκινώντας από συναντιλήψεις, για ενιαία δράση και διαπραγμάτευση σε όλο το μανιάτικο χώρο, επικοινωνούσαν εμπορικά και πολιτικά με όλες τις τότε γνωστές χώρες. Τη Γαλλία του Ναπολέοντα, την Αυστροουγγαρία των Αψβούργων, τη Ρωσία της Αικατερίνης και κυρίως τις Ιταλικές κρατικές οντότητες, όπως η Βενετία και η Γένοβα.

Στη σύγχρονη περίοδο, ένας προνομιακός ζωτικός χώρος για να κινηθούμε, να προωθήσομε δραστηριότητες και να αποκομίσομε ατομικά και κοινωνικά οφέλη αποτελεί ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πλήρη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θεσμών έχομε αποκτήσει αυξημένα δικαιώματα, που διευκολύνουν το  δρόμο μας για αποτελεσματικές δράσεις. Αρκεί να αυτοπειθαρχηθούμε και να πορευόμαστε σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν διαμορφωθεί με τη συνέργια και των εκπροσώπων της χώρας μας. Δε θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι, η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί παρά συμμετοχή σε ένα διαρκές οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι κατά την αντιμετώπιση των, κοινού ενδιαφέροντος, υποθέσεων που αφορούν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Το γίγνεσθαι αυτό εξελίσσεται με τη σύνθεση απόψεων, ιδεών και συμφερόντων, που γίνεται κάθε φορά κατά την εξέταση των θεμάτων. Έχοντας αποδεχθεί ως κύριο τρόπο λειτουργίας αφενός τον φιλελευθερισμό της ελεύθερης αγοράς και αφετέρου την ευρωαλληλεγγύη, οι αποφάσεις επιχειρείται να χαρακτηρίζονται από οικονομικότητα και ταυτόχρονα αμοιβαιότητα αποτελεσμάτων.

Με αυτές τις αφετηρίες, τεχνική κατάρτιση στους τομείς που δραστηριοποιείται ο καθένας, συλλογικό πνεύμα και διευρυμένους ορίζοντες σκέψης είναι βέβαιο ότι η ενιαία Μάνη μπορεί να εδραιωθεί σε υψηλή θέση μεταξύ των περιοχών της χώρας μας σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης και προόδου.

______________________

IΩANNHΣ ΨAPPEAΣ – ΠANAΓIΩTHΣ ΦΩTEAΣ:  OI ΠOΛITIKEΣ TOYΣ EΠIΛOΓEΣ KAI H ΣYNEXEIA (Οκτώβριος 2004)

Το μήνα που πέρασε οργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τους δύο Μανιάτες πολιτικούς που κατάγονταν από τη Δυτική Μάνη. Τον Ιωάννη Ψαρρέα, από το Νομιτσή, βουλευτή για τέσσερις και Υφυπουργό Υγείας για τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους και τον Παναγιώτη Φωτέα, από το Εξωχώρι και την Καρδαμύλη, βουλευτή το 1993 και Νομάρχη Μεσσηνίας για δύο συνεχόμενες αυτοδιοικητικές περιόδους, που έφυγε από τη ζωή στη δεύτερη από αυτές. Ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων η ιστορική αναδρομή στο έργο και τα πολιτικά τους οράματα δημιουργεί θετικά στοιχεία για τους νεότερους. Κυρίως λόγω του ανθρωπισμού που διέκρινε και τους δύο πολιτικούς, της αφιλοχρηματίας τους και του ενδιαφέροντός τους για την πατρίδα, τη Μάνη. Και οι δύο, που εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή, με διαφορά εικοσιπέντε χρόνων, εστίασαν τη δραστηριότητα και τις προτεραιότητές τους στο ίδιο έργο, ζωτικής σημασίας για τη Μάνη, όχι μόνο τη Δυτική, την 1η Επαρχιακή οδό Νομού Μεσσηνίας, δηλαδή το δρόμο που συνδέει την Καλαμάτα με την Αρεόπολη.

Ο Ιωάννης Ψαρρέας, από την πρώτη κοινοβουλευτική του θητεία έκανε εκείνες τις πολιτικές παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί η διάνοιξη, στο τελευταίο κομμάτι, του δρόμου Καλαμάτας – Αρεόπολης. Στις δύο επόμενες κοινοβουλευτικές του θητείες κατάφερε να γίνει ασφαλτόστρωση σε μεγάλα τμήματα του δρόμου. Με τις ενέργειες αυτές βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα ζωής των κατοίκων, με τη διευκόλυνση και την ταχύτητα που είχαν οι οδικές μεταφορές σε σχέση με τις θαλάσσιες που επικρατούσαν μέχρι τότε.

Τριάντα χρόνια μετά οι συνθήκες ζωής είχαν αλλάξει ριζικά. Ο επαρχιακός δρόμος, που διανοίχτηκε τη δεκαετία του 50 στα χνάρια του μουλαρόδρομου, χρειαζόταν μεγάλες βελτιώσεις. Για να γίνει, έτσι, εφικτό το χρονικό πλησίασμα της Μάνης με την Καλαμάτα και να πολλαπλασιασθούν οι πάσης φύσεως δοσοληψίες των Μανιατών με τη Μεσσηνία και τις υπόλοιπες περιοχές. Το θέμα αυτό μπήκε σε πρώτη προτεραιότητα από τους εκπροσώπους των μανιάτικων Κοινοτήτων και υιοθετήθηκε από τον αείμνηστο Παναγιώτη Φωτέα που είχε ήδη εκλεγεί πανηγυρικά το 1994 Νομάρχης Μεσσηνίας. Το 1996 προκηρύχθηκε η σύνταξη της σχετικής τεχνικής μελέτης, με την προοπτική ο Μανιάτικος δρόμος, δηλαδή η 1η Επαρχιακή οδός του Νομού Μεσσηνίας, να είναι το πρώτο έργο που θα εντασσόταν στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου (2000-2006). Τη χρηματοδότηση του έργου με 2 δισεκατομμύρια δραχμές τη βοήθησαν και άλλοι επιφανείς Μανιάτες, όπως ο τότε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Παναγιώτης Γεννηματάς.

Δυστυχώς, τον επόμενο χρόνο ο Παναγιώτης Φωτέας, έφυγε από κοντά μας και δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος. Ακόμα περισσότερο δυστυχώς η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα αρνητική για τη Μάνη και τα συμφέροντα των κατοίκων της. Φθάσαμε στο 2004, 8 χρόνια μετά την προκήρυξη, για να τελειώσει η μελέτη που κάλυπτε μελετητικά κομμάτια του δρόμου από τον Αλμυρό μέχρι τα όρια Σταυροπηγίου – Προσηλίου. Και ενώ όλοι περιμέναμε να δημοπρατηθεί το έργο, τα χρήματα είχαν ήδη διατεθεί αλλού!. Και δεν φθάνει αυτό. Τα 200 εκατομμύρια από τα 2 δισεκατομμύρια της χρηματοδότησης, που διατέθηκαν για μελετητικές εργασίες, αντί να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για άλλο τμήμα του δρόμου, μετά το Σταυροπήγιο, επιχειρείται να διατεθούν για την αναδρομική πληρωμή της μελέτης που προκήρυξε και χρηματοδότησε από Νομαρχιακούς πόρους, ο αείμνηστος Παναγιώτης Φωτέας, ελαχιστοποιώντας έτσι την προοπτική να χρηματοδοτηθεί σύντομα και να βελτιωθεί τελικά και άλλο τμήμα του δρόμου!!!.

Κατά την ταπεινή γνώμη των υπεύθυνων αυτής της εφημερίδας, «τιμώ τη μνήμη επιφανών πολιτικών ανδρών», όπως ο Ιωάννης Ψαρρέας και ο Παναγιώτης Φωτέας, σημαίνει «αποδέχομαι τη δράση τους, τις πολιτικές τους επιλογές και την πολιτική τους συμπεριφορά». Τα στοιχεία των επιλογών τους αναφορικά με το Μανιάτικο δρόμο, ειπώθηκαν, τονίστηκαν θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων τελετών. Γι` αυτό θεωρούμε ότι διαμόρφωσαν έτσι αυτονόητη και επιτακτική εντολή, προς την ηγετική ομάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για θετικές ενέργειες σύμφωνα και με τις πολιτικές επιλογές τους, για τα πιο κάτω:.

* Βρείτε τρόπο, έστω από τις εκπτώσεις των άλλων έργων που έχετε ήδη επιλέξει, για να χρηματοδοτηθεί ο Μανιάτικος δρόμος

* Αρχίστε τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων όπου χρειάζεται για να τελειώσει έγκαιρα το έργο.

* Επαναπροκηρύχτε, μετά την ακύρωση της προηγούμενης προκήρυξης,  τη σύνταξη τεχνικής μελέτης για επόμενο τμήμα του δρόμου για να το βρει έτοιμο το επόμενο πακέτο.

Οι Μανιάτες έχουν οξεία μνήμη και οξεία κρίση για να ανταποδίδουν, με έργα και όχι με λόγια, στο πολλαπλάσιο εκείνους που τους τιμούν. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. Εμείς, οι τωρινοί κάτοικοι της περιοχής, επίγονοι των επιφανών πολιτικών Ιω. Ψαρρέα – Παν. Φωτέα, έχομε ενσωματώσει στις πρακτικές μας, τις πολιτικές τους επιλογές και προτεραιότητες ώστε να προωθούνται τα συμφέροντα της Μάνης. Γι` αυτό οι ενέργειές μας συντείνουν στην ίδια κατεύθυνση μ` αυτούς. Θεωρούμε ότι έτσι προωθείται η ανάπτυξη της Μάνης, όπως εκείνοι την οραματίστηκαν και με τις ενέργειές τους την προχώρησαν.

_____________________________

ΣYNEΔPIO MANH KAI KAΛAMATA: ΔEΣMOI AΓAΠHΣ KAI AMOIBAIOTHTAΣ 3 χρόνια μετά (Νοέμβριος 2004)

Πέρασαν ήδη τρία χρόνια από το Νοέμβρη του 2001 που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το συνέδριο: ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Δεσμοί αγάπης και αμοιβαιότητας. Η επιτυχία του, που προσδιορίστηκε από τα ιδιοχαρακτηριστικά του, θεωρήθηκε δεδομένη και αυτονόητη, ενώ τα μηνύματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις έχουν πάρει διαχρονική μορφή, επηρεάζοντας τις συμπεριφορές όλων: συμμέτοχων, οργανωτών, ομιλητών και συνέδρων. Ας μη θεωρηθούν υποκειμενικές οι διαπιστώσεις αυτές. Κάθε καλόπιστος που ασχολείται με τα θέματα της περιοχής μας  έχει κατανοήσει την αλλαγή ατμόσφαιρας στις σχέσεις των δύο περιοχών, τη διαμόρφωση ολοένα και εντονότερων στοιχείων συνεργατικότητας, καθώς και την επιλογή από τους κατοίκους τους πολλών πεδίων αμοιβαίας συνεργασίας.

Ασφαλώς σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση αυτών των αποτελεσμάτων είχε η στοργή με την οποία περιέβαλε το συνέδριο η Eκκλησία μας. Στοργή που επισφραγίσθηκε με τη συμβολή στην οργάνωσή του, και συμμετοχή στις εργασίες του, και των τριών Μητροπολιτών της ευρύτερης περιοχής. Σημαντική επίσης, για τη διαμόρφωση των ισχυρών αυτών αποτελεσμάτων, ήταν η συμμετοχή στο συνέδριο αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων του πνευματικού κόσμου, Καλαματιανών και Μανιατών. Τέλος, σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, γιατί λειτουργεί ως μέσο προώθησης της των ιδεών και μηνυμάτων που προέκυψαν από τις εργασίες του, ώστε να αποκτήσουν διαχρονική μορφή. Η έκδοσή τους έγινε πραγματικότητα χάρη στη συμβολή του συμπατριώτη μας, επίτιμου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Προέδρου της Omega Βank Παναγιώτη Γεννηματά, που υπήρξε εκ των κυρίων συντελεστών του συνεδρίου. Επιθυμούμε και απ` αυτή τη θέση να τον ευχαριστήσομε.

Αν οι διαπιστώσεις που καταγράφομε πιο πάνω αποτελούν στοιχεία ιστορικότητας, δυστυχώς δεν λείπουν και στοιχεία ανιστορικότητας. Εννοούμε, απόψεις και θέσεις, ευτυχώς λίγων ατόμων, που η σκέψη τους ακολουθεί διαδρομές αναντίστοιχες με τα μηνύματα αγάπης και αμοιβαιότητας που επιβεβαιώθηκαν από το συνέδριο. Στοιχεία απ` αυτές τις νοοτροπίες καταγράφηκαν και δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο της Καλαμάτας πριν από ένα μήνα, ως παραλειπόμενα των εγκαινίων του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου στη Στούπα. Αφορμή είχαν το ηρωϊκό τραγούδι: Αγάπατα, αγάπατα τα όπλα τα Μανιάτικα, που ο ποιμενάρχης μας συνηθίζει να καλεί να τραγουδούν λαϊκοί και κληρικοί, σε γιορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας. Σε κάποιους φιλοξενούμενους από την Καλαμάτα δεν άρεσε η πρωτοβουλία αυτή και “στραβομουτσούνιασαν”. Δεν μπορούμε να εξηγήσομε το γιατί. Αμφισβητούν τον ηρωϊκό χαρακτήρα των Μανιατών που έχει επιβεβαιωθεί όχι μόνο  κατά την εθνεγερσία το 1821, αλλά και σε όλες τις πριν και μετά πολεμικές επιχειρήσεις του έθνους; Ή μήπως θεωρούν ότι θα επικρατήσει και στην περιοχή μας εκείνη η “αμνησία” σε θέματα ιστορίας και τοπικού πολιτισμού, που αποτελεί στην εποχή μας συνηθισμένη κατάσταση; Ή μήπως θεωρούν ότι οι Μανιάτες μπορούν να ενταχθούν σε διοικητικές εντάξεις χάνοντας την επαφή με τις γενεαλογικές τους ρίζες και τα ηρωϊκά στοιχεία που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους και μέσω των οποίων αυτοπροσδιορίζονται: “Πλανώνται πλάνην οικτράν” όσοι σκέπτονται έτσι. Δεν γνωρίζουν ότι αυτός ο τόπος παράγει, διαχρονικά, την ίδια ευψυχία. Εκείνη που τους ιστορικούς χρόνους δημιούργησε τα μανιάτικα έπη. Εκείνη που τους ειρηνικούς καιρούς μας αυτενεργεί στο μανιάτικο χώρο, διαβουλεύεται και συνεργάζεται αρμονικά με τις γειτονικές περιοχές και τους εκπροσώπους τους και παράγει αξιόλογα ειρηνικά έργα. Όπως οι πρωτοβουλίες που πήραν οι μικρές τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μάνης κατά την περίοδο 1995 -97 και οδήγησαν στην ίδρυση του πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου. Και, κλείνοντας αυτή τη θεώρηση, ο ποιμενάρχης και οι άξιοι εφημέριοι της περιοχής με τη θετική συμβολή τους στην όλη προσπάθεια απέδειξαν έμπρακτα ότι κοινωνία και εκκλησία συμβαδίζουν στα θεάρεστα, ειρηνικά έργα της Μάνης.

Με την ευκαιρία της έκδοσης των πρακτικών του συνεδρίου, ως συνδιοργανωτές του, θέλομε να διαβεβαιώσομε τη μανιάτικη, τη Mεσσηνιακή, αλλά και τη Λακωνική, κοινωνία που σε μεγάλο βαθμό αλληλοσυνδέονται, αλληλεπιδρούν και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με τη Mανιάτικη, ότι εμείς θα προεκτείνομε, με όσες δυνάμεις διαθέτομε, και στο μέλλον τους δεσμούς αγάπης και αμοιβαιότητας που τις συνδέουν. Κατά τη γνώμη μας, αυτό αποτελεί υποχρέωση όχι μόνο δική μας, αλλά και όλων των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, σε όποιο βαθμό και επίπεδο εκπροσώπησης και αν βρίσκονται. Στην εποχή μας, εποχή της πληροφορίας και της γρήγορης επικοινωνίας των λαών, η ισχυροποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, αλλά και οι τοπικές συνεργασίες δημιουργούν ισχυροποίηση, πλούτο ιδεών και βελτιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Έτσι θα μπορούν να κερδίζονται οι ειρηνικές μάχες του μέλλοντος…

____________________________

TI ΣHMAINEI ENIAIA MANH ΣTH ΣHMEPINH EΠOXH (Δεκέμβριος 2004)

Πριν μερικούς μήνες απ` αυτή τη θέση διατυπώναμε την άποψη: Τα 180 χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν χρόνια ευημερίας και προόδου για την περιοχή μας. Συνοδεύτηκαν όμως και με ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και τη μετάδοσή της από γενιά σε γενιά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί συναντιλήψεις σχετικά με τις απαρχές μας και σημειολογεί, με βάση την κοινή αφετηρία, δυνατότητες κοινών ενεργειών για το μέλλον. Η μετακίνηση του ενδιαφέροντος των Μανιατών από τον τομέα των πολεμικών έργων και των αμυντικών ενεργειών στον τομέα των ειρηνικών έργων και των δυναμικών ενεργειών, δεν αποτελεί παρά την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Η αναφορά στις προοπτικές της σύγχρονης περιόδου, όπως και στην παλαιότερη,  συνδέεται αναπόσπαστα με οικονομικά υπόβαθρα. Όπως τότε ο αμυντικός προσανατολισμός που οδηγούσε στην διατήρηση της ελευθερίας δημιουργούσε θετικά οικονομικά πλεονεκτήματα, έτσι και στη σύγχρονη περίοδο ο δυναμικός προσανατολισμός προς το μέλλον, με βάση τις κοινές απαρχές, δημιουργεί και πάλι θετικές οικονομικές προοπτικές.

Θεωρούμε ότι με το κείμενο αυτό διατυπώνεται ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να ενταχθούν  συντονισμένες δράσεις που να οδηγούν στην Ενιαία Μάνη. Σ’ αυτή τη στόχευση προκαταρκτικοί όροι και προϋποθέσεις μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι:

Η αίσθηση του συμπολίτη μεταξύ των Μανιατών, τόσο εκείνων που κατοικούν στη Μάνη, όσο και εκείνων που κατάγονται από τον τόπο μας. Η έννοια του συμπολίτη στις ημέρες μας είναι δόκιμη στην περίπτωση των αστικών περιοχών. Εκεί, λόγω της πυκνότητας κατοίκησης, τα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν είναι πολλά και ποικίλα και, για να επιλυθούν και να διαμορφωθούν ομαλές συμβιωτικές κατοικήσεις, χρειάζεται η στενή σχέση των πολιτών, εκείνη που υποδηλώνεται στην έννοια του συμπολίτη. Οι Μανιάτες, μετεξέλιξη των Ελευθερολακώνων, κουβαλάμε διαχρονικά τη στενή σχέση συνεργασίας των πόλεων της συμπολιτείας και των πολιτών τους, που είχε διαμορφωθεί κατά τους ιστορικούς χρόνους. Σ` αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι πληθυσμιακές ομάδες της Μάνης και τους αιώνες που επακολούθησαν. Άρα υπάρχουν υπόβαθρα παραδόσεων και ιστορικών προτύπων για να διαμορφωθεί και στη σημερινή περίοδο ουσιαστικά η έννοια του συμπολίτη.

Ο κοινός αναπτυξιακός δρόμος. Κάθε εποχή προβάλλει τους δικούς οικονομικούς όρους που οδηγούν στη διαμόρφωση συνθηκών κοινής διαβίωσης των κατοίκων κάθε μικρής ή μεγάλης περιοχής. Στη Μάνη η γεωγραφία και η ιστορία έχει οδηγήσει στην αναγκαιότητα για διαμόρφωση κοινού αναπτυξιακού δρόμου. Αυτός δεν είναι άλλος από τη διαμόρφωση κοινής πρότασης από τις τρεις επιμέρους περιοχές της Μάνης (Μέσα, Έξω, Κάτω) για  ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη του συνόλου της περιοχής. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης, α.ε., που ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε μέχρι το 2000, αποτελεί ένα έτοιμο εργαλείο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουν εξαχθεί τα αναγκαία συμπεράσματα από εκείνους που πίστεψαν ότι μπορεί να δημιουργηθεί αναπτυξιακός δρόμος με σταθερά ανοδικά βήματα, μεμονωμένα από κάθε Δήμο ή μικρότερη ομάδα που δραστηριοποιείται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Μέσα στα πλαίσια της διαμόρφωσης του κοινού αναπτυξιακού δρόμου εντάσσεται ασφαλώς και η κριτική για την αδρανοποίηση της Εταιρείας, αλλά κυρίως η αναθέρμανση των αναπτυξιακών στόχων της Μάνης.

Οι ειρηνικές συνεργασίες στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Ασφαλώς το κλίμα της κοινής αναπτυξιακής διαδρομής απαιτεί ήπιους τόνους, συνθέσεις απόψεων και παραίτηση από μεγαλοϊδεατικές και εγωϊστικές συμπεριφορές. Τα Δημοτικά Συμβούλια μπορεί να αποτελέσουν πυρήνες αποτελεσματικών ζυμώσεων για την προετοιμασία των κοινών στόχων, καταγράφοντας τα ειδικά θέματα της κάθε περιοχής και εντάσσοντάς τα στη γενική, κοινή, αναπτυξιακή στόχευση. Αρκεί να κατέβουν οι τόνοι στις συνεδριάσεις τους και να γίνει κατανοητή η ανάγκη για παραίτηση από κάθε στοιχείο μικροπολιτικής ή προσωπικής προβολής στη λήψη των αποφάσεών τους.

Η διαρκής σύνδεση των αυτόχθονων με τους απόδημους. Οι Σύλλογοι των συμπατριωτών μας από τα χωριά της Μάνης που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός του γεωγραφικού της χώρου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ήταν ιδιαίτερα ισχυροί μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες. Χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια ανακυττάρωσής τους με νέους που πιστεύουν ότι οι κοινές ρίζες ευνοούν κοινές δράσεις. Χρειάζεται κυρίως η ομαλή σύνθεση ιδεών και αναπτυξιακών στόχων των εκπροσώπων των μικρών μανιάτικων περιοχών και η ανταλλαγή απόψεων με τους συμπατριώτες μόνιμους κατοίκους των χωριών μας, τόσο ατομικά, όσο και με τους εκπροσώπους των αυτοδιοικητικών φορέων.

Η διαμόρφωση σταθερών μορφών σύνθεσης και διαχρονικής διατήρησης όλων αυτών των μορφών συνεργασίας και επικοινωνίας, αποτελεί την αναγκαία αφετηρία για κάθε προσπάθεια αποκατάστασης του Ενιαίου της Μάνης. Χωρίς την ύπαρξη αυτής την προϋπόθεσης η έντονη κινητικότητα που εμφανίζεται την τελευταία περίοδο κινδυνεύει να πάρει χαρακτήρα πυροτεχνήματος, δημιουργώντας πολλαπλάσιες αρνητικότητες, λόγω των απογοητεύσεων που θα προκαλέσει στους συνειδητούς Μανιάτες.

 

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2006

TO ΦYΣIKO ΠEPIBAΛΛON ΠPOΣΔIOPIZEI THN ANAΓKH ΓIA ΣYNEPΓAΣIEΣ (Ιανουάριος 2006)

Στη Μάνη η φιλοπατρία οδηγεί τους Μανιάτες σε ευγενή συναγωνισμό για το ποιος, ή γενικότερα ποια επιμέρους περιοχή, είναι με πιο ακραιφνή τρόπο περισσότερο μανιάτικη. Αυτός ο ευγενής συναγωνισμός παίρνει πολλές φορές ακραίες ανταγωνιστικές μορφές, δημιουργώντας έριδες και γενικά αρνητικότητα. Τα ίδια, πολλές φορές, άτομα εμφανίζονται να ξιφουλκούν για να εμπεδωθεί η θέση ότι η Μάνη είναι ενιαία και αδιαίρετη, έναντι εκείνων που το αμφισβητούν. Οι δύο αυτές συμπεριφορές, από πρώτη προσέγγιση αντίθετες, δεν αποτελούν παρά μια όψη της εσωτερικής αντιφατικότητας που χαρακτηρίζει εμάς τους Μανιάτες. Αντιφατικότητα που  οδηγεί σε συχνές συγκρούσεις στο εσωτερικό και ταυτόχρονα την αλληλοϋποστήριξη στο εξωτερικό. Θα επιχειρήσομε στη συνέχεια να δώσομε κάποιες ερμηνείες σ` αυτές τις αντιφατικότητες και κυρίως να υποστηρίξομε την αναγκαιότητα για την ισχυροποίηση των ενωτικών χαρακτηριστικών μας.

Έχομε καταθέσει και άλλοτε τη θέση μας ότι σε κάθε τόπο το ανθρωπογενές περιβάλλον επηρεάζεται και σε βάθος χρόνου διαμορφώνεται πλήρως από το φυσικό περιβάλλον. Στη Μάνη το φυσικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερα, ξεχωριστά, χαρακτηριστικά και γι` αυτό είναι το ίδιο ιδιαίτερη, ξεχωριστή, η επίδραση στους ανθρώπους που την κατοικούν. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται από τη γεωγραφική της θέση, που έχει τα πιο κάτω στοιχεία: α). Είναι χερσόνησος (εμφανίζεται στην Ιστορία ως χερσόνησος της Μάνης – Brazzo di Maina), β)  καταλήγει σε δύο θαλάσσιες περιοχές – το Μεσσηνιακό και τον Λακωνικό κόλπο – που η μια είναι ανοιχτή και η άλλη σχετικά κλειστή προς τη Νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέσω των οποίων διοχετεύονται στην Ανατολική Μεσόγειο οι επιδράσεις του Ατλαντικού Ωκεανού και της Βορειοδυτικής Αφρικής, γ) κυριαρχείται από την οροσειρά του Ταϋγέτου, που εκτείνεται από Βορρά προς Νότο ρυθμίζοντας, λόγω του προσανατολισμού και του ύψους του,  με ειδικό τρόπο τις ατμοσφαιρικές μεταβολές, δ) διακρίνεται σε ολόκληρη την έκτασή της από 4-5 εγκάρσιες ρηγματώσεις, που διαμορφώνουν ασυνέχειες στην εδαφική ανάπτυξη και ε) όλα αυτά τα φυσικά συστήματα αποτελούν γεωφυσική μικρογραφία, δεδομένου ότι οι αποστάσεις σε ευθεία γραμμή από τη ραχοκοκαλιά του Ταϋγέτου μέχρι τη θάλασσα είναι μόλις δέκα χιλιόμετρα. Η άποψή μας, που έχει διατυπωθεί και σε άλλες περιπτώσεις και έχει αφετηρία τη γεωφυσική περιγραφή που προηγήθηκε είναι σαφής: Η συγκεκριμένη γεωφυσική δομή της Μάνης επιδρά καθοριστικά στην κοινωνική ζωή, στις ανθρώπινες εγκαταστάσεις και ασχολίες και τελικά, και σε βάθος χρόνου, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των κατοίκων της.

Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν εμπεριέχουν στοιχεία αντιφατικότητας, αλλά καλοκοιταγμένα αναδεικνύουν, την πρωτοτυπία, την ιδιαιτερότητα και τελικά την αρμονία. Θα επιχειρήσομε να  περιγράψομε αυτές τις επιδράσεις αναλυτικότερα και στη συνέχεια τα στοιχεία της αρμονίας που δημιουργούν::

 1. Οι αέριες μάζες από τον Ατλαντικό κατευθύνονται στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεαζόμενες από την προέκταση (κέρας) της Βορειοδυτικής Αφρικής που την χαρακτηρίζουν το ψηλό της βουνό, ο Άτλας, και η έρημος Σαχάρα. Τελικό αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων είναι οι συχνοί νότιοι άνεμοι που όντας ζεστοί δημιουργούν στη Μάνη συχνούς καύσωνες τα καλοκαίρια, αλλά γλυκαίνουν το κλίμα της τους χειμώνες.
 2. Οι καύσωνες, εξ` άλλου στα παραθαλάσσια μετριάζονται από τη θάλασσα, αλλά και στις παρυφές του Ταϋγέτου από το υψόμετρο.
 3. Οι εγκάρσιες ρηγματώσεις διαμόρφωσαν μακροχρόνια ειδικές συνθήκες για ασφαλή προστασία από καταδιώξεις και για διαφυγή στις δύσβατες περιοχές της μεγάλης οροσειράς που καταλήγουν
 4. Οι εχθρικές εισβολές, λόγω του ανάγλυφου που χαρακτηρίζεται από απότομες ακτές είναι δύσκολες από τη θάλασσα, αλλά ακόμα πιο δύσκολες από τη στεριά που είναι συνήθως βραχώδης και επικλινής.
 5. Η θάλασσα, και η απόληξη της Μεσσηνιακής κοιλάδας και της κοιλάδας του Ευρώτα, αποτελούν φυσικές περιοχές επέκτασης της μανιάτικης ζωτικότητας και οικονομικής δραστηριοποίησης.

Από τη σύνθεση αυτών των στοιχείων προβάλλουν τα πιό κάτω συμπεράσματα

 • Η μικρή έκταση και ο μικρότερος πληθυσμός της χερσονήσου της Μάνης επιβάλλουν το μόνοιασμα για να γίνει δυνατή η σταθεροποίηση των εγκαταστάσεων και η επιτυχής άμυνα έναντι εξωτερικών επιβουλών. Απόδειξη οι ιστορικά καταγραμμένες κοινές δράσεις στο εσωτερικό, όταν διακυβεύονταν ζωτικά θέματα, όπως ο κίνδυνος υποδούλωσης από εχθρικές ομάδες
 • Οι έξοδοι από το μανιάτικο χώρο είναι ευκολότερες όταν γίνονται ομαδικά, δημιουργώντας τελικά κοινές μετεγκαταστάσεις. Απόδειξη οι εγκαταστάσεις στην Κορσική, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή του Ευρώτα, στην Καλαμάτα, στον Πειραιά.
 • Η ιστορικά διαπιστωμένη αντοχή στις εισβολές μεγάλου αριθμού εχθρικών δυνάμεων, μέσω συνδυασμού προσωρινής απόσυρσης και αιφνιδιαστικής επίθεσης
 • Η Μάνη εξελίσσεται διαχρονικά σε ιδανικό τόπο προσέλκυσης ατόμων με έντονη την ευαισθησία στο φυσικό, και το διαμορφωμένο με ήπιες ανθρώπινες επιδράσεις, περιβάλλον.

___________________

AYTOΔIOIKHΣEIΣ: ΣTAΘEPOΠOIHTIKEΣ Ή ANAΠTYΞIAKEΣ; (Φεβρουάριος 2006)

Η διοίκηση κοινών υποθέσεων και η διαχείριση κοινών αναγκών αποτελούν ιερές υποχρεώσεις, γιατί συνδέουν τα άτομα με τις κοινωνίες που τα γέννησαν και στις οποίες ανατράφηκαν και ανδρώθηκαν. Αν τα άτομα που ασκούν αυτές τις διοικήσεις και διαχειρίσεις των κοινών, μέσω των εκλογικών διαδικασιών,  έχουν συνειδητοποιήσει την ιερότητα των σκοπών που καλούνται να προωθήσουν, οι κοινωνίες προκόβουν και αναπτύσσονται. Στην αντίθετη περίπτωση οι κοινωνίες παραμένουν στάσιμες και ανίκανες να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς στόχους και τα οράματα που διαμορφώνονται από τις εξωτερικές συνθήκες και συγκυρίες.

Αν αυτά που προαναφέρθηκαν ισχύουν γενικά αποτελούν αναγκαίο όρο για την περιοχή μας, τη Μάνη. Και αυτό γιατί ο λιτός τόπος μας απαιτεί πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που κάθε φορά διαμορφώνονται. Η αξιοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται μέσω των κατάλληλων προσώπων. Και είναι βέβαιο ότι οι μικροκοινωνίες της Μάνης «γεννούν».πρόσωπα με τέτοιες ικανότητες.. Δυστυχώς αυτό δεν φτάνει. Γιατί στα σημαντικότερα μας ελαττώματα περιλαμβάνεται ένας υπερφίαλος εγωκεντρισμός που οδηγεί στη μη αποδοχή του καλύτερου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μη μανιάτες διηγούνται μια ιστορία για κάθοδο του Θεού στη γη και την πρότασή του στον πρώτο άνθρωπο που συνάντησε να του πει τι θέλει να του χαρίσει και την απάντηση του τελευταίου «να ψοφήσει ο γάιδαρος του γείτονα». Είναι βέβαιο ότι οι άρρωστοι εγωκεντρισμοί αυτού του είδους καταπολεμώνται μέσω της παιδείας και του πολιτισμού και είναι ευχάριστες οι διαπιστώσεις ότι μειώνονται με το χρόνο. Το γεγονός όμως αυτό δεν εξουδετερώνει την αγωνία εκείνων που «πονούν» τον τόπο μας και διαπιστώνουν ότι αυτή την περίοδο συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Για να γίνει κατορθωτό όμως αυτό απαραίτητος όρος είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτών των προϋποθέσεων. Γι` αυτό όμως  είναι αναγκαία η εντονότερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εγωκεντρικών μας τάσεων.

Η παλιά αντίληψη που προσδιόριζε τον οικισμό ή την Κοινότητα ως χώρο ανάπτυξης των κοινών δράσεων έχει ξεπεραστεί πλήρως από τις νέες συνθήκες. Η μετάβαση από τις πολυάριθμες Κοινότητες στους 5-6 μανιάτικους Δήμους αποτελεί ασφαλώς σημαντική πρόοδο για την περιοχή μας, όπως φαίνεται και από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά τους. Αποτελεί όμως κοινή διαπίστωση ότι οι όροι της ανάπτυξης για κάθε περιοχή προσδιορίζονται από κοινωνικά μορφώματα μεγαλύτερου μεγέθους και πολιτικών δυνατοτήτων από τους μανιάτικους δήμους. Και αυτό οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ τους είτε μέσω συγκρότησης συμπολιτείας, είτε και μέσω κάποιων ακόμα συγχωνεύσεων.. Εμπόδια για ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι εγωκεντρισμοί και οι προσωπικές γραμμές ενεργειών. Δυστυχώς τα οικονομικά κίνητρα και οι σημαντικές αμοιβές των αιρετών της αυτοδιοίκησης αποτελούν αντικίνητρα για στενότερες συνεργασίες και ενισχύουν τις προσωπικές επιδιώξεις.

Ήδη προωθείται η διαμόρφωση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου για να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την κατεύθυνση της δημιουργίας μεγαλύτερων διοικητικών και διαχειριστικών μορφωμάτων τη δίνει η κυβερνητική επιλογή για δημιουργία πέντε αναπτυξιακών διοικήσεων που θα περιλαμβάνουν ολόκληρη την επικράτεια. Γιατί μ` αυτή την τάξη μεγέθους θα μπορεί να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, και διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με την πραγματοποίηση των μανιάτικων συνεργασιών που προαναφέραμε θα γίνει και στον τόπο μας δυνατός ένας αξιόπιστος σχεδιασμός που θα έχει αναφορά στο σύνολο της Μάνης. Αυτό επιβάλλεται από την ίδια τη φυσιογνωμία του τόπου μας, δεδομένου ότι διαθέτει ομογενή ή συναρθρώσιμα γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ασφαλώς σ` αυτό το σχεδιασμό δεν θα αδικηθεί κανένας τόπος, αφού οι επιμέρους κατανομές μπορούν να προσδιορίζονται με βάση τα αριθμητικά δεδομένα της έκτασης, του πληθυσμού ή άλλων σταθερών και μη αμφισβητούμενων στοιχείων. Στην κατεύθυνση των συνεργασιών οδηγούν και οι αρνητικές αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των προηγούμενων κοινοτικών πακέτων. Αναφέρομε πρόχειρα ότι με αυτούς τους ρυθμούς αποτελεσμάτων ο μανιάτικος δρόμος Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη – Γύθειο θα χρειαστεί για τη βελτίωσή του 50 χρόνια και πάνω, οι αποχετεύσεις και οι βιολογικοί καθαρισμοί στους άλλους πλην Γυθείου παραθαλάσσιους οικισμούς δεν θα γίνουν ποτέ, η κατανομή του νερού κατά άτομο όσο περνά ο χρόνος θα λιγοστεύει αντί να αυξάνεται, ενώ με τους ρυθμούς συντήρησης των μνημείων του πολιτισμού μας σε λίγο θα έχουν καταρρεύσει σχεδόν όλα.

Δεν αξίζει γι` αυτούς τους ιερούς σκοπούς να διαμορφώσομε εκείνες τις συνεργασίες που θα οδηγήσουν την περιοχή της Μάνης στην ανάπτυξη;

___________________________

ΞANAKOITΩNTAΣ ΠPOΣ TO MAPTH TOY 1821 (Μάρτιος 2006)

Η 25η Μαρτίου 1821 ήταν η κατάληξη μακροχρόνιων προπαρασκευαστικών ενεργειών. Ενεργειών και μακρινών που ξεκινούσαν από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, άλλα και κοντινών που στηρίζονταν κυρίως στην άμεση συμβολή της Μάνης και των πάντοτε ετοιμοπόλεμων κατοίκων της. Όμως η συμβολή αυτή της Μάνης δεν προέκυψε τυχαία και συμπτωματικά. Ήταν ώριμος καρπός δύο κυρίως παραγόντων:  της ευψυχίας και της έφεσης για την ελευθερία των κατοίκων της. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούνται στους κατοίκους από τον ίδιο τον τόπο, αλλά και από την ξαναζωογονημένη ιστορική μνήμη για τους προγόνους και τα κατορθώματά τους. Η προάσπιση της γης των προγόνων με κάθε τρόπο αποτελεί θεμελιώδη νόμο της Μάνης. Με την αναθέρμανση των ιστορικών δεδομένων της Ελλάδας από τον αρχαία μέχρι τη σύγχρονη περίοδο ο θεμελιώδης νόμος για την απελευθέρωσή της  ισχυροποιείται  και μπαίνει σε πρώτη μοίρα η διάθεση να αντιμετωπιστεί η τυραννία των κατακτητών από την τοπική ασφάλεια και ευημερία που δημιουργούσε το αυτοδιοίκητο της περιοχής..

Παρακολουθώντας τα γεγονότα από την πτώση της Βασιλεύουσας μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης διαπιστώνομε διαρκείς αναφορές των Μανιατών σ` αυτούς τους δύο παράγοντες, την ευψυχία και την έφεση για την ελευθερία. Αναφορές που βρίσκονται τόσο στα γραπτά κείμενα – εκκλήσεις για βοήθεια στους ηγεμόνες της Δύσης, όσο και στην αλληλογραφία  μεταξύ των ντόπιων αξιωματούχων. Χαρακτηριστική, όμως, ήταν η ώθηση προς την ιστορική  γνώση που σχετίζεται με τους  Δωριείς και Σπαρτιάτες προγόνους, αλλά και  προς την ελευθερία  των υπόδουλων λαών που έδωσε ο δικός μας Νικήτας Νηφάκης. Σπουδαγμένος στη Μολδοβλαχία, στις εκεί σχολές των Ελλήνων ηγεμόνων, επηρεασμένος από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, για πάνω από δέκα χρόνια στη Μάνη και άλλα τόσα στην Καλαμάτα, προωθούσε αυτές τις ιδέες ώστε να οδηγήσουν τους προγόνους μας σε ωριμότητα ενεργής δράσης, τρία χρόνια μετά το θάνατό του.

Ήταν ώριμες πλέον οι συνθήκες για την Ανάσταση του γένους. Και οι πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας είχαν βαθιά πεποίθηση ότι η συμμετοχή των Μανιατών αποτελούσε αναγκαίο όρο για την έναρξη της Επανάστασης και, κυρίως, για την επιτυχία της. Πόνταραν στην ευψυχία και την έφεση για ελευθερία των Μανιατών, ώστε να πετύχουν να ξεπεραστούν οι πατροπαράδοτες εσωτερικές έριδες και διχογνωμίες των επιμέρους περιοχών και των εκπροσώπων τους και να υπογραφεί (και να τηρηθεί) η κοινή συμφωνία, που επιγράφεται «όρκος», από το 1818 ήδη. Από τότε τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης ήταν γεμάτα από προπαρασκευαστικές ενέργειες, που από μήνα σε μήνα πύκνωναν. Ήδη η μύηση στη Φιλική Εταιρεία και το «μυστικό» της απλωνόταν και συμπερέλαβε όλες σχεδόν τις μανιάτικες πατριές. Οι μυούμενοι προσέφεραν εκτός από τη συμμετοχή τους και όση υλική βοήθεια για τον Αγώνα μπορούσαν. Οι νέοι ασκούνταν στα όπλα και στη μάχη σώμα με σώμα, για να είναι ετοιμοπόλεμοι. Μετά τα μέσα του Μάρτη έφθασαν και τα πολεμοφόδια από τη Σμύρνη, απόλυτα αναγκαία για οργανωμένο και μακροχρόνιο αγώνα .

Αυτά που έμεναν να γίνουν προέκυπταν με αυτονόητο τρόπο. Η είσοδος στην Καλαμάτα οπλοφόρων Μανιατών ύστερα από πρόσκληση του ντόπιου αγά, έδειχνε ότι ο δρόμος της Επανάστασης θα άρχιζε με την εξουδετέρωση της ελάχιστα οπλισμένης και ολιγομελούς τουρκικής φρουράς της Καλαμάτας. Οι επόμενοι Μανιάτες που μπήκαν, μέλη της δυτικής Σπαρτιατικής Λεγεώνας,  διασφάλισαν, μαζί με τους πολεμιστές από τις άλλες περιοχές, την πρώτη κυριαρχία σε αστική περιοχή (καζά κατά την τουρκική ορολογία), των εξεργεμένων κατά του Οθωμανού δυνάστη.. Η κατάληψη του Μυστρά σε λίγες ημέρες, από την Ανατολική Σπαρτιατική Λεγεώνα, ερχόταν ως αναμενόμενη έκβαση. Είναι αξιοσημείωτη η ορολογία, αλλά και η γραμμές κίνησης των στρατευμάτων. Οι Μανιάτες είχαν εδραιώσει πλέον την πεποίθησή τους ότι ήταν απόγονοι των Σπαρτιατών, από την υστερορωμαϊκή – πρωτοβυζαντινή περίοδο που η Σπάρτη έπαψε να υπάρχει ως κράτος και πόλη. Ήξεραν ότι στα κακοτράχαλα εδάφη της κατέφυγαν οι τελευταίοι της κάτοικοι, προωθώντας από γενιά σε γενιά την ευψυχία τους και την έφεση για την ελευθερία. Γι` αυτό ονόμασαν έτσι τα εκστρατευτικά τους σώματα. Γι` αυτό η Μάνη αποκαλείτο Σπάρτη και από τους άλλους μαχόμενους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους (μέχρι βέβαια τη θεμελίωση της νέας Σπάρτης από τον μετέπειτα βασιλιά Όθωνα οπότε έπαψε να ακούγεται αυτή η ονομασία). Ήξεραν επίσης ότι αναγκαίος όρος για την επέκταση της Επανάστασης ήταν η κατάληψη στρατιωτικών και διοικητικών κέντρων, όπως η Καλαμάτα και ο Μυστράς και η εδραίωση της κυριαρχίας σ` αυτά.

Για όλους εμάς τους απογόνους εκείνων των πολεμιστών, που γέμισαν με το αίμα τους τα πεδία των μαχών, ο Μάρτης του 1821 είναι μήνας αναφοράς και απονομής τιμών. Οι εκδηλώσεις στην Αρεόπολη στις 17 και στην Καλαμάτα στις 23 κάθε Μάρτη είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που υπέχομε στους ένδοξους προγόνους μας. Η συμμετοχή μας σ` αυτές και η προέκταση της ιστορικής μνήμης των γεγονότων του Μάρτη 1821 αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων μας απέναντί τους, ως στοιχειώδης αναγνώριση της τόσο μεγάλης προσφοράς τους.

_________________________

XPEIAZETAI NA ΔHMIOYPΓHΘEI  MANIATIKH ΣYMΠOΛITEIA;

Οι συμπολιτείες αποτελούν θεσμούς που έχουν βαθιές ρίζες στην αρχαία Ελληνική Ιστορία. Αποτελούσαν διοικητικά μορφώματα που δημιουργούσε η ανάγκη συγκέντρωσης ισχύος αναγκαίας για την αντιμετώπιση μεγάλου κινδύνου, που προερχόταν από ισχυρό εχθρό. Μορφή συμπολιτείας αποτελούν κατά τη σύγχρονη περίοδο οι ενώσεις κυρίαρχων κρατών για την επιδίωξη κοινών σκοπών, μέσω εκχώρησης σ` αυτές στοιχείων της κάθε μιάς απ` αυτές τις κρατικές διοικήσεις. Η έννοια της συμπολιτείας διευρύνεται και μεταλλάσσεται με τους αιώνες, παίρνοντας  μορφές και σχήματα που επιβάλλονται από τις καταστάσεις που θέλει να δημιουργήσει ή να αντιμετωπίσει. Στις νέες μεταλλαγές της έννοιας υποκείμενα της συμπολιτείας δεν είναι αναγκαίο να είναι κράτη, αλλά μπορεί να είναι ομάδες ατόμων με συλλογική έκφραση ή και άτομα που συνδέονται με κοινή συνείδηση, για την προσέγγιση κάποιων θεμάτων, ή από κοινότητα σκοπών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμπολιτειών που διαμορφώνονται κάτω από αυτές τις αφετηρίες αποτελούν εθνικές ομάδες με μεγάλη διασπορά σε γεωγραφικές περιοχές ή ομάδες προερχόμενες από κοινούς τόπους, με έντονα χαρακτηριστικά καταγωγής, που μετανάστευσαν σε άλλες περιοχές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιου είδους συμπολιτειών αποτελούν οι συμπολιτείες Αρμενίων, Εβραίων ή Ποντίων.

Οι Μανιάτες, της Μάνης και της διασποράς, αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση πληθυσμιακής ομάδας που έχει όλα τα στοιχεία για να ενταχθεί σ` αυτή την κατηγορία και να διαμορφώσει συμπολιτεία. Τα στοιχεία αυτά είναι η αίσθηση της κοινότητας αξιών, ιδεών και αναφορών στην περιοχή καταγωγής που απετέλεσε προπύργιο της ελευθερίας και χώρο διαρκούς πάλης για τη διατήρησή της. Η ανάγκη για επιβίωση οδήγησε, από τον 17ο αιώνα ήδη, πολλούς Μανιάτες στη μετανάστευση και τη διαμόρφωση άλλου πλαισίου ζωής σε άλλους τόπους. Ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος αφομοιώθηκε και ξέχασε καταγωγή και έθιμα, ένα άλλο όμως μέρος διατήρησε στοιχεία της αρχικής συνείδησης και πολλά από τα έθιμα και τον τρόπο ζωής στη Μάνη. Ασφαλώς όσο πιο πρόσφατες είναι οι μεταναστεύσεις τόσο πιο έντονα είναι τα στοιχεία καταγωγής και προελεύσεως που διατηρούνται. Σε τελευταία ανάλυση, η φιλοπατρία των Μανιατών αποτελεί διαχρονικό και έντονο στοιχείο για να οδηγήσει με κατάλληλο συντονισμό τελικά στη σύσταση και τη σταθερή λειτουργία Μανιάτικης Συμπολιτείας.

Ίσως ο δρόμος για την πραγμάτωση αυτής της ιδέας να είναι μακρύς και δύσκολος,   θεωρούμε, όμως, ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος. Και αυτό γιατί υπάρχει αρχικός πυρήνας που είναι οι πέντε Δήμοι της Μάνης, αλλά και οι μεγάλες μανιάτικες κοινότητες στις περιοχές της Λακωνίας, της Μεσσηνίας και στις συνοικίες του Πειραιά. Θεωρούμε ότι εκείνο που απαιτείται ως αφετηρία είναι η υιοθέτηση της ιδέας και η συνειδητή βούληση ομάδας ατόμων, αντιπροσωπευτικών των περιοχών της Μάνης (Μέσα, Έξω, Κάτω Μάνη), για την εξεύρεση τρόπων σταδιακής υλοποίησής της. Η ιδέα μπορεί να τεθεί και στα προεκλογικά προγράμματα των υποψήφιων κατά τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ώστε η υιοθέτησή της από τους κατά περιοχή εκλογείς να της δώσει αυξημένη βαρύτητα. Έτσι με εντολή από τη βάση  για τη συγκρότηση της Μανιάτικης Συμπολιτείας μπορεί να αρχίσει το επόμενο, και πιο δύσκολο, στάδιο που είναι η καταγραφή του διάσπαρτου μανιάτικου δυναμικού. Η καταγραφή μπορεί να αρχίσει από τα αρχεία των Δήμων και τη συγκέντρωση τοπικών διηγήσεων, καθώς και από τα συγκεντρωμένα στοιχεία από τους μανιάτες λόγιους και μανιατολόγους, που κατά καιρούς έχουν κάνει σχετικές έρευνες.. Το επόμενο στάδιο ασφαλώς είναι η συστηματοποίηση των στοιχείων και η έρευνα σε κάθε γεωγραφική περιοχή για τις μανιάτικες εγκαταστάσεις, τα χαρακτηριστικά τους και την πορεία και εξέλιξή τους στο χρόνο. Σ` αυτό το στάδιο σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου που βοηθούν στο ξεπέρασμα περιορισμών και τη διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου.

Ασφαλώς κρίσιμο και αποφασιστικό παράγοντα στην όλη διαδικασία θα αποτελέσουν οι επιμέρους σύλλογοι των χωριών και ευρύτερων περιοχών που έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Θα αποτελέσουν τους  πυρήνες εκκίνησης για την υλοποίηση της ιδέας. Είναι, εξ` άλλου, ζητούμενο και χρειάζεται πολλή συζήτηση για να προκύψει τελική απόφαση για τη μορφή διοίκησης που μπορεί να πάρει η συμπολιτεία. Ασφαλώς χρειάζεται μια αντιπροσωπευτική συνέλευση και μια ευέλικτη διοίκηση για να μπορεί  να αποδώσει. Τα ειδικότερα δεν είναι ώρα για συζήτησή τους. Διατυπώνομε μόνο ευχή να μην αρχίσομε τα μανιάτικα ξεσυνέρια και τους διαγκωνισμούς για τις πρωτοκαθεδρίες γιατί η ιδέα θα ναυαγήσει. Έχομε το πολύ θετικό πρότυπο των Ποντίων που με χαμένη την πατρώα γη τους έχουν διαμορφώσει ισχυρή συμπολιτεία με ενεργά τμήματα σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Και συντονίζουν με επιτυχία ενέργειες για τη διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεών τους, αλλά και σε υψηλό βαθμό την αλληλοϋποστήριξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Μανιάτης που μπορεί να αποδεχτεί ότι εμείς έχομε κατώτερες δυνατότητες οργάνωσης ή κατώτερου βαθμού αγάπη για την πατρώα γη μας. Ας σκεφτούμε, λοιπόν,  καλά την ιδέα και ας συμβάλλομε όλοι στην υλοποίησή της.

____________________________

ANOΔIKA KAI ΠPΩTOΠOPIAKA ΣTON OΓΔOO XPONO AΠO THN EKΔOΣH

Hδη, ξεπερνώντας δυσχέρειες και  δυσπιστίες, μπήκαμε στον 8ο χρόνο από την έκδοση της εφημερίδας μας. Τα  7 χρόνια που πέρασαν, από τον Απρίλιο του 1999 που είδε το φως το πρώτο 8σέλιδο φύλλο, κρατήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την αρχική μας στόχευση. Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου  μας καταχωρίστηκε ο σκοπός της εκδόσεως  με τον τίτλο «Oι επιδιώξεις μας»  όπου γράφαμε και τα εξής: «H έκδοση της εφημερίδας αυτής έρχεται να καλύψει ένα κενό. O μανιάτικος χώρος χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των οικισμών και την αραιοκατοίκηση. Tο άγονο έδαφος και η ανάγκη για εργασία, καθώς και οι εμφύλιες συγκρούσεις οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος των μανιατών στη μετανάστευση, τόσο σε άλλες περιοχές της Eλλάδας, όσο και στο εξωτερικό. Όμως τα κύρια χαρακτηριστικά των μανιατών παραμένουν. Kαι ιδιαίτερα η αγάπη για την πατρική γη και για όσα έχουν σχέση με τη ζωή που συνεχίζεται, τους θεσμούς της, τις δραστηριότητες των κατοίκων, τις προοπτικές για το μέλλον, την προκοπή. H εφημερίδα μας επιθυμεί να δώσει ενημέρωση για όλ’ αυτά, όπως εξελίσσονται με το χρόνο, έτσι ώστε ο κάθε μανιάτης που το επιθυμεί να μπορεί να μαθαίνει αξιόπιστα και αντικειμενικά τα νέα της περιοχής μας. Ξεκινώντας από το διοικητικό κέντρο της Δυτικής Mάνης, την Kαρδαμύλη, επιθυμία μας είναι να επεκτεινόμαστε, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, και στις γειτονικές μανιάτικες περιοχές, με σκοπό σύντομα να καλύψομε τα νέα όλης της Mάνης… Eπιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε να σταθεί ο ένας μανιάτης δίπλα στον άλλο και όλοι μαζί να ενισχύσομε την ιδιαιτερότητα του τόπου μας: τα φυσικά χαρακτηριστικά του, τα μνημεία του πολιτισμού μας και να προσελκύσομε επισκέπτες με τις εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες… H αλληλεγγύη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία αυτού του στόχου. Γιατί μόνο συμφιλιωμένοι και με αλληλεκτίμηση διεκδικούμε, με θετικά αποτελέσματα».

Οι 8 σελίδες έγιναν σταδιακά 12 και 16, για να σταθεροποιηθούμε σύντομα στις 20. Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για τους συντελεστές της εφημερίδας ότι καταφέραμε, εδώ και  τεσσεράμισι χρόνια, να παραδίνομε στην Αγγλική γλώσσα, 5   από τα δημοσιευόμενα κείμενα, ώστε να γίνονται προσιτά τα ιστορικά, λαογραφικά, γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του τόπου μας στους φιλομανιάτες αλλοδαπούς κατοίκους της, καθώς και στα μανιατόπουλα παιδιά μεταναστών τρίτης γενιάς που δεν χειρίζονται ικανοποιητικά την Ελληνική γλώσσα. Τέλος με εισηγήσεις μας σε συνέδρια μανιάτικου ενδιαφέροντος προβάλλαμε το σχεδιασμό μέσω του οποίου διαμορφώνονται τα θέματα της εφημερίδας μας, καθώς και τις αναπτυξιακές μας προτάσεις.

Οι συντελεστές της εφημερίδας νοιώθουν ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί μπορούν να ανακοινώσουν στους αναγνώστες της αλλά και γενικότερα, ότι το ομώνυμο σωματείο θα προωθήσει και θα τελειώσει , κατά το επόμενο εξάμηνο, και άλλες δραστηριότητες στο χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσω συγχρηματοδοτούμενου Κοινοτικού προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές συγκεκριμενοποιούνται στα εξής: 1) Θα αναβαθμισθεί η ιστοσελίδα και θα επιδιωχθεί να μετατραπεί σε δικτυακή πύλη, μέσω της οποίας θα παρέχονται εκτεταμένα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία για την Ενιαία Μάνη, τις τρεις επιμέρους περιοχές της, καθώς και τους οικισμούς της κάθε μιάς από αυτές. Θα παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και τους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες στης περιοχή. Επιδίωξή μας είναι οι πληροφορίες για τον τόπο μας να παρέχονται σε δύο ακόμα γλώσσες εκτός της Ελληνικής, τόσο απευθείας, όσο και μέσω σύνδεσης με τις πιο διαδεδομένες στο διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης πληροφοριών. 2) Θα συνταχθεί και θα εκτυπωθεί τρίγλωσσος επίσης,  τουριστικός οδηγός της περιοχής, που θα σχεδιασθεί πρωτότυπα και θα παρέχει πολλαπλές πληροφορίες για τον τόπο μας, 3) Θα συνταχθεί και θα εκτυπωθεί κατατοπιστικός επενδυτικός οδηγός για εκείνους που θέλουν να επενδύσουν στο μανιάτικο χώρο. Στον οδηγό θα περιληφθεί ολόκληρο το πλέγμα νόμων που διέπουν τις επενδύσεις και εκλαϊκευμένες οδηγίες για τους υποψήφιους επενδυτές. 4) Θα εκδοθεί ιστορικό λεύκωμα που θα αναφέρεται στις περιοχές τις Μάνης, με χάρτες και φωτογραφικό υλικό και 5) θα καταχωριστεί, σε αναγνωρισμένα ειδικά περιοδικά, υλικό προβολής της Μάνης, και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της. Ήδη έχουν συνταχτεί και ταξινομηθεί κείμενα, χάρτες  και φωτογραφίες που θα αποτελέσουν το αρχικό υλικό για τις εκδόσεις και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα που έχει ήδη σχεδιαστεί.

Θεωρούμε ότι με τις πρωτοβουλίες μας αυτές αποδεικνύομε έμπρακτα την ταύτιση των διακηρύξεων με τα έργα που απαιτούνται για να γίνουν πράξη. Ταυτόχρονα δείχνομε το δρόμο για αξιόπιστες, ποιοτικές και αποτελεσματικές διαχειρίσεις, ώστε τα προγράμματα να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, με τελικό αποτέλεσμα την ποιοτική και οικονομική αναβάθμισή του. Με την ευκαιρία των «γενεθλίων» μας διατυπώνομε παρότι αυτονόητη τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσομε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον, ευελπιστώντας ότι με σταθερά βήματα θα οικοδομείται η αρχική μας επιδίωξη: η ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, να συσπειρώνει γύρω από τις αρχές και το πρόγραμμά μας ολοένα και περισσότερους μανιάτες και φιλομανιάτες που έχουν αντίστοιχες ιδέες και στόχους.

______________________

H AYTOΔIOIKHΣH XPEIAZETAI ΠPOΣΩΠA ME AΠOTEΛEΣMATIKOTHTA KAI KOINΩNIKOTHTA

Πιστεύομε ακράδαντα ότι η Ελληνική κοινωνία και, κατά το μέρος που τους αναλογεί και οι μικροκοινωνίες των επιμέρους περιοχών της, αν έχουν ισχυρή βούληση να προωθηθούν και να αναπτυχθούν στο χρόνο, είναι αναγκαίο τα μέλη τους να βρουν τις αρμονικές συνεπαφές μεταξύ ατομικών και κοινωνικών στόχων. Έτσι μόνο, με ευρεία βάση κοινών επιδιώξεων, στοχεύσεων και δράσεων θα μπορέσει ο Ελληνισμός να επιβιώσει  στις νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Θεωρούμε ότι η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη κατά την περίοδο που διανύομε. Εννοούμε την περίοδο της κορύφωσης των ζυμώσεων για τη διαμόρφωση των σχημάτων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Παρακολουθώντας με ενδιαφέρον, στο βαθμό που είναι εφικτό, εκπομπές και κείμενα που είναι σχετικά με το θέμα, διαμορφώνομε την άποψη ότι στις ζυμώσεις που γίνονται ακολουθούνται κάθε άλλο παρά οι κανόνες που προαναφέρθηκαν. Στις δηλώσεις για αυτοδιοικητικά θέματα που έρχονται στη δημοσιότητα τα προγράμματα καλύπτουν ελάχιστο μέρος και ακόμα περισσότερο είναι εξαφανισμένες αναφορές στους τρόπους δράσης για την προώθηση των επιδιωκόμενων στόχων. Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιοποιούμενων στοιχείων καλύπτεται από ονοματολογίες που εμπλουτίζονται με στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων σχετικά με την επιτυχία πρόκρισης των αναφερομένων. Ασφαλώς και αυτή η διαπάλη αποτελεί στοιχείο της συνολικής προσέγγισης του θέματος, αλλά έχομε τη γνώμη ότι δεν μπορεί να είναι το κυρίαρχο, όπως παρουσιάζεται. Θα λέγαμε μάλιστα ότι η διαδικασία θα ήταν ουσιαστικότερη αν η ονοματολογία συνοδευόταν από την υπογράμμιση δύο τουλάχιστο στοιχείων που σχετίζονται με τις μέχρι τώρα ατομικές δράσεις των αναφερομένων προσώπων. Το ένα είναι η αποτελεσματικότητα στη μέχρι τώρα επαγγελματική δραστηριοποίηση του καθενός και το άλλο είναι η τεκμηρίωση της κοινωνικότητάς του. Επεξηγούμε:

Κάποιος που μπορεί να συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, που απέκτησε μετά από σπουδές, με πρακτική αξιοποίησή τους στην όποια επαγγελματική του δραστηριοποίηση (ως μισθωτός ή επαγγελματίας) έχει κατ` αρχή τα εχέγγυα να διεκδικεί την ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης υποθέσεων του κοινωνικού συνόλου, όπως είναι οι αυτοδιοικητικές. Μάλιστα, επιθυμούμε να διατυπώσομε την άποψη ότι το κάθε άτομο που επιθυμεί να πάρει μέρος στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά από εξαιρετικές θεωρητικές γνώσεις ή σπουδές.

Κρισιμότερο είναι, όμως, το δεύτερο στοιχείο, που τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση, το στοιχείο της κοινωνικότητας. Για να μην παρεξηγηθεί η έννοια που χρησιμοποιείται, διευκρινίζομε ότι με τον όρο κοινωνικότητα εννοούμε τη συνειδητή βούληση του ατόμου να νοιώθει ότι «οφείλει» ένα μέρος των παραγωγικών του δυνατοτήτων να το επιστρέφει στην κοινωνία που τον γέννησε και τον εξέθρεψε, ως στοιχειώδη ανταμοιβή γι` αυτό. Αν στην αφετηρία της ανάμειξης των ατόμων στα αυτοδιοικητικά διαπιστώνεται ύπαρξη κοινωνικότητας, είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες θα είναι γόνιμα και δημιουργικά, επιτρέποντας την επιτυχή πορεία τους στο μέλλον.

Αναφέραμε τις δύο αυτές προϋποθέσεις ως απαραίτητα στοιχεία αφετηρίας για επιτυχή πορεία των αυτοδιοικητικών υποθέσεων κάθε περιοχής, γιατί φαίνεται ότι δεν συντρέχουν σε πολλές περιπτώσεις την περίοδο που διανύομε. Και, επίσης, γιατί δεν προβάλλονται όσο θα χρειαζόταν για να βελτιώσουν το προεκλογικό κλίμα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, υπολανθάνει και ισχυρή επιθυμία για διαμόρφωση εκείνων των σχεδιασμών που θα τους δώσουν τελικά τη δυνατότητα διαχείρισης των σημαντικών οικονομικών πόρων των αυτοδιοικητικών οργανισμών. Δυστυχώς, στο σχεδιασμό αυτό εμφανίζονται πολλές φορές τρόποι δράσης που δημιουργούν έκπτωση των παγιωμένων αξιών του πολιτισμού μας, όπως η συνειδητή διασπορά ειδήσεων και πληροφοριών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η διαστρέβλωση στοιχείων της προσωπικότητας εκείνων που θεωρούν εμπόδια στις επιδιώξεις τους καθώς και η προβολή ψευδοϊδεολογικών συγγενειών για προσέλκυση ατόμων με μειωμένη κριτική ικανότητα. Το αντίδοτο σ` αυτές τις υπολανθάνουσες ιδιοτελείς επιδιώξεις αποτελεί η ίδια η δομή των αυτοδιοικητικών οργανισμών. Εννοώ το γεγονός ότι περιλαμβάνουν περιοχές μικρής έκτασης και πληθυσμού, όπου τα άτομα είναι αναγνωρίσιμα. Και κατά συνέπεια εύκολα διαπιστώνεται από τους ψηφοφόρους εάν οι υποψήφιοι  διαθέτουν αποτελεσματικότητα και κοινωνικότητα, ώστε με την εκλογή τους να προωθούνται οι τοπικές υποθέσεις.

Αν οι απόψεις, αλλά και οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν ισχύουν για όλη τη χώρα, αποκτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιοχή μας, τη Μάνη. Και αυτό γιατί με τη διασπορά των οικισμών και την πολυδιάσπαση του πληθυσμού σ` αυτούς διαμορφώνονται έντονα ατομιστικές συμπεριφορές και κοινωνικότητες στενού γεωγραφικού ορίζοντα με εστίαση κυρίως στο χωριό καταγωγής. Για το λόγο αυτό στη Μάνη είναι αναγκαία η διαμόρφωση συνεκτικότητας των δημοτικών ομάδων, πολύ πριν τις εκλογές, κατά την κατάρτιση των συνδυασμών. Έτσι μόνον μπορούν να προσδιοριστεί κοινή γραμμή πλεύσης με βάση τα κοινά συμφέροντα του συνόλου των περιοχών του Δήμου, που αποτελεί αναγκαίο όρο για την επιτυχή άσκηση της δημοτικής διοίκησης μετά τις εκλογές.

________________________________

H ΣYΓKOINΩNIAKH ΠPOΣΠEΛAΣIMOTHTA ΔIAMOPΦΩNEI NEEΣ ΣYNΘHKEΣ

Eχομε πολλές φορές καταθέσει απ` αυτές τις στήλες τη θέση ότι η άνθηση της Μάνης κατά την περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ της κατάλυσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους συνδέεται, εκτός των άλλων και με τη συγκοινωνιακή της προσπελασιμότητα. Και αυτό γιατί  οι ακτές της ήταν το πέρασμα των θαλάσσιων δρόμων που οδηγούσαν από την Αδριατική θάλασσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένου ότι, εκείνη την περίοδο, η θάλασσα ήταν  ο κύριος συγκοινωνιακός δρόμος, τόσο για τη μεταφορά ανθρώπων, όσο και για εμπορεύματα. Ασφαλώς κατά τους δύο αιώνες που μεσολάβησαν από το 1821 το κέντρο βάρους των συγκοινωνιών έχει μετατοπιστεί στη στεριά και οι σιδηρόδρομοι αρχικά, οι αυτοκινητόδρομοι και τα αεροδρόμια στη συνέχεια  συγκεντρώνουν το συγκοινωνιακό ενδιαφέρον.  Θεωρούμε ότι οι αντίστοιχες υποδομές για τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή, έστω και αν φθάνουν μέχρι την Καλαμάτα, αποτέλεσαν ένα βήμα προς την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Μάνης. Απομόνωσης που προέκυψε μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην αποδυνάμωση των ακτοπλοϊκών θαλάσσιων μεταφορών.

Οι τελευταίες τελεσίδικες αποφάσεις, δηλαδή η δημοπρατήσεις έργων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στον άξονα Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, όσο και στον άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη και από εκεί προς Καλαμάτα αφενός και προς Σπάρτη αφετέρου,  οδηγούν στην οριστική πλέον υλοποίηση της υποχρέωσης από το κράτος για κατασκευή κλειστών αυτοκινητόδρομων που οδηγούν  στη Μάνη από την Ανατολική αλλά και από τη Δυτική Ελλάδα. Οι δρόμοι αυτοί φέρνουν την περιοχή μας σε πολύ μικρή χρονική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα με ότι αυτό σηματοδοτεί νέα κατάσταση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Τα θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι πλέον πολύ πιο σύνθετα, αλλά και πολύ πιο κρίσιμα. Γιατί, αν με τη μακροχρόνια διαχείριση της φτώχειας του τόπου μας κατά τους προεπαναστατικούς αιιώνες οι πρόγονοί μας κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτόν που χαρακτηρίζεται ιδιότυπος μανιάτικος πολιτισμός, με τη σώφρονα διαχείριση των οικονομικών παράγωγων της νέας περιόδου μπορούμε να δημιουργήσομε τις συνθήκες ήπιας, αλλά και διαρκώς ανατροφοδοτούμενης ανάπτυξης στην περιοχή μας. Στον όρο «σώφρονα διαχείριση» περιλαμβάνονται μέτρα και συμπεριφορές που θα ενισχύουν και θα επιβεβαιώνουν τις ουσιαστικές αφετηρίες προσέλκυσης των επισκεπτών της περιοχής μας. Η πατροπαράδοτη μανιάτικη φιλοξενία, αποτυπωμένη στα κείμενα των περιηγητών, που επισκέφτηκαν την περιοχή μας κατά την προεπαναστατική περίοδο, θα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο όρο αφετηρίας των σχέσεων μας με τους, ελκόμενους από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της περιοχής μας, ξένους. Η συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγεί σε υψηλής ποιότητας τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, και χωρίς διακυμάνσεις, για όλους μας.

Σ` αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, έχομε υποχρέωση να ξεπεράσομε όλοι την πατροπαράδοτη καχυποψία μας για την κάθε νεωτερικότητα. Αν η καχυποψία κατά τους ηρωϊκούς αιώνες αποτελούσε στοιχείο στοιχειώδους αυτοσυντήρησης, στις ημέρες μας αποτελεί στοιχείο σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Γιατί αποτελεί παράδοξο, και οδηγεί σε ανατροπή της ισορροπίας των συλλογισμών μας, το να θέλομε να εισπράττομε πλούτο από το «άνοιγμα» της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα να διαμορφώνομε συνθήκες ξενοφοβίας προβάλλοντας και την ανάλογη συνθηματολογία, όπως το «ξεπούλημα της γης στους ξένους» Οι αγοραπωλησίες αποτελούν υπόθεση των ιδιοκτητών και προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η φιλοπατρία αποτελεί συνειδησιακή υπόθεση που εκφράζεται με τρόπους που προσδιορίζονται από τον ψυχισμό του καθενός μας. Βεβαίως, μέσα από την κοινωνική ζύμωση στο εσωτερικό των τοπικών μας θεσμικών οργάνων αυτά τα στοιχεία μπορούν να αλληλοσυνδέονται και να αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας τις τελικές επιλογές και στάσεις ζωής. Και γι` αυτό έχομε όλοι υποχρέωση να στηρίζομε και να δυναμώνομε τους τοπικούς μας θεσμούς, ώστε να μπορούν να αποτελούν παράγοντες σύνθεσης ιδεών και απόψεων, αλλά και φορείς προβολής και διεκδίκησης των δικαίων της περιοχής μας προς τα έξω.

’Ετσι θα γίνει δυνατή η επιτυχής διαχείριση των νέων στοιχείων που,  με αφετηρία τη γρήγορη συγκοινωνιακή προσπελασιμότητα, διαμορφώνονται στην περιοχή μας.

__________________________________

AΣ ΣYNEKTIMHΣOME KAI TO MEΛΛON TΩN ΠAIΔIΩN MAΣ

Ζούμε σε μια χρονική περίοδο που οι κοινωνικοί διαπαιδαγωγητές ωθούν τα άτομα  σε ιδιαίτερα ατομοκεντρικές συμπεριφορές. Αν αυτό συμβαίνει για περιπτώσει που οι κανόνες ανταγωνισμού είναι ελεύθεροι είναι μικρό το κακό, γιατί ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε εξυγιασμένες, αλλά και αποτελεσματικές, καταστάσεις. Αν όμως, συμβαίνει για περιπτώσεις που οι κανόνες ανταγωνισμού έχουν περιορισμούς και δεσμεύσεις, τότε ο ανταγωνισμός είναι δέσμιος των περιορισμών και στις τελικές λύσεις είναι απαραίτητο να έχουν συνεκτιμηθεί και οι δεσμεύσεις. Αν δεν συνεκτιμώνται αυτές οι δεσμεύσεις προκύπτουν καταστάσεις  «μπασταρδεμένες», σε σχέση με τις αφετηρίες από τις οποίες προέκυψαν, και για το λόγο αυτό μειωμένης αποτελεσματικότητας.

Οι συλλογισμοί που προηγήθηκαν προέκυψαν με αφετηρία την επικαιρότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών, με σκοπό να ερμηνευθούν χαρακτηριστικά φαινόμενα που έχουν πάρει σημαντική έκταση παρότι βρισκόμαστε δύο – τρεις μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Σε βραχυλογία, ο τίτλος του κειμένου αυτού θα μπορούσε να ήταν: το χρήμα και τα στενά προσωπικά συμφέροντα ως μέσο ενεργοποίησης και συμμετοχής των ατόμων στα ψηφοδέλτια. Σπεύδω από την αρχή να σημειώσω εμφαντικά, ότι ένα μεγάλο μέρος των υποψηφίων, πλειοψηφικό θα μπορούσα να πω, συμμετέχει στις εκλογές με αφετηρία την εσωτερική του παρόρμηση να προσφέρει στον τόπο του τις υπηρεσίες του. Οι αναφορές που ακολουθούν αφορούν το άλλο κομμάτι, που δυστυχώς δεν είναι αμελητέο. Και αυτό γιατί οι τελευταίες ρυθμίσεις για πληθώρα αντιδημάρχων και αντινομαρχών, καθώς και για ανεβασμένες αποζημιώσεις  για τους αιρετούς, σε όλα τα αυτοδιοικητικά επίπεδα, οδηγούν εκτεταμένες ομάδες πολιτών στη διαμόρφωση σχεδίων στενού προσωπικού οφέλους . Τα σχέδια των ατόμων αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να τα «διαχειρίζονται» αποτελεσματικότερα εκείνοι που ασκούν ήδη αυτοδιοικητική εξουσία. Αρκετοί απ` αυτούς, μάλιστα,  μετατρέπουν με επιτυχία αυτή τη δυνατότητα στο επιθυμητό γι` αυτούς αποτέλεσμα. Έτσι «εμπλουτίζουν» τα ψηφοδέλτιά τους με συλλεκτικούς υποψήφιους. Κλείνω αυτή την πλευρά εξέτασης του θέματος με τη σημείωση ότι η διαδικασία που προανέφερα είναι απόλυτα νόμιμη. Προβληματισμός υπάρχει για το ηθικό μέρος, αλλά και για την αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου ενεργειών σε σχέση με τις «δέσμιες» υποχρεώσεις των αιρετών έναντι των θεσμικών μορφωμάτων τους σκοπούς των οποίων εκλέχτηκαν να υπηρετήσουν.

Οι δεσμεύσεις που ανέφερα στην αρχή του κειμένου για την περίπτωση των ατόμων που επιδιώκουν να εκλεγούν ως εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών οργανισμών είναι η υποχρέωση για αποτελεσματική διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων και η διαμόρφωση των ευνοϊκότερων κατά το δυνατό συνθηκών ανάπτυξης, των κοινωνιών που εκπροσωπούν, στο μέλλον. Όσο γενικόλογη και αν είναι η διατύπωση προκύπτει άμεσα ένα πρώτο συμπέρασμα: οι επιλογές  προσώπων που ωθούνται για συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια με κίνητρο την αμοιβή αποτελεί, κατ` αρχήν, αρνητικό στοιχείο για  την επίτευξη των στόχων και ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι κοινωνίες. Όλο αυτό το πλέγμα προσωπικών επιδιώξεων και διαπραγματεύσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση κοινωνικών πόρων από τα ταμεία των οργανισμών στα άτομα που τους υπηρετούν. Νόμιμα μεν, αλλά χωρίς τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προσδοκούν οι κοινωνίες ότι θα παραχθούν με το ξόδεμά τους.

Έτσι παράγονται ελλείμματα, όρο που μας έμαθε , θέλοντας και μη, τη σημασία του η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι εγκαλεί το κράτος μας, για τα ελλείμματά του, σε ολόκληρη την 25ετία από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ελλείμματα, φαίνεται ότι αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα  χαρακτηριστικό στοιχείο στη λειτουργία του κράτους μας, αλλά και πολλών από τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς του. Δυστυχώς όμως ή εξίσωση αποτελεί στοιχείο της μαθηματικής λογικής και δεν «παίρνει νερό». Η εξίσωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσδιορίζει: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι δαπάνες υπερβαίνουν σε αξία το παραγόμενο έργο υπάρχει αρνητική ανάπτυξη, δηλαδή ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ. Μια διαδικασία, όπως εκείνη που περιγράφτηκε πιο πάνω, οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε ελλείμματα, βυθίζοντας τους αντίστοιχους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς σε αναποτελεσματικότητα και ανακοπή της μελλοντικής προοπτικής τους.

Αν όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν γενικευμένη εφαρμογή, ισχύουν σε μεγεθυσμένο βαθμό για τη Μάνη. Και αυτό γιατί η περιοχή μας μόλις αυτή την περίοδο αναδύεται από μια παρατεταμένης διάρκειας εσωστρέφεια και διαμορφώνει σχεδιασμούς για το μέλλον της. Ασφαλώς σ` αυτή τη φάση απαιτούνται αυξημένοι οικονομικοί πόροι για υποστήριξη και προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις εξευρίσκονται δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα αντλούνται χρηματοδοτήσεις από τοπικές φορολογίες. Η πλήρης αξιοποίηση των όποιων χρηματοδοτήσεων και η διοχέτευσή τους σε διαρκή και επενδυτικά έργα αποτελεί απόλυτη ανάγκη για το μέλλον του τόπου μας.  Ας το συνεκτιμήσομε στις επιλογές μας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.

_______________________________

KAΠOΔIΣTPIAKOI ΔHMOI:  ΣYΓKENTPΩTIKH Ή AΠOKENTPΩTIKH ΔIOIKHΣH;

Τα 7-8 χρόνια ζωής των Καποδιστριακών δήμων χαρακτηρίζονται από ισχυρή και συγκεντρωτική την κεντρική διοίκησή τους και ιδιαίτερα ασθενή τα αποκεντρωμένα τοπικά όργανα. Αυτή η ανισοκατανομή ισχύος στο εσωτερικό των Δήμων, συσσωρευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα διαμορφώνει νομιμοποιητική βάση για έντονες διαμαρτυρίες, που σε κάποιες οριακές καταστάσεις τροφοδοτεί αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό τους.

Ξανακοιτάζοντας το κείμενο του συστατικού νόμου των Καποδιστριακών δήμων επιβεβαιώνεται αμέσως η αρνητική βούληση του νομοθέτη για απόδοση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια. Τα τελευταία, που στην πράξη πήραν τη θέση των Κοινοτικών Συμβουλίων που προϋπήρχαν, θα ήταν πολύ φυσιολογικό να διατηρήσουν τις αρμοδιότητες που εκείνα είχαν, τουλάχιστο στον τομέα των τεχνικών έργων τοπικού χαρακτήρα. Αν συνέβαινε αυτό οι Δήμοι με το προσωπικό τους στο διοικητικό, τεχνικό και λογιστικό τομέα θα υποστήριζαν αποτελεσματικά τις επιλογές των τοπικών κοινωνιών, όπως θα προσδιορίζονταν από τις αποφάσεις των εκπροσώπων τους. Αυτό θα αποτελούσε μια αρμονική συσχέτιση άμεσης δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας, διαμορφώνοντας αριστοποιημένες καταστάσεις μεταξύ δημοτών και αιρετών της κεντρικής διοίκησης του δήμου. Αντί για μια τέτοια φιλοσοφία ο νόμος στο άρθρο που αναφέρεται στα Τοπικά Συμβούλια χρησιμοποιεί τα ρήματα «προτείνει», «παρακολουθεί», «εκφέρει γνώμη». Υπάρχει και μια «δυνητική» δυνατότητα του δημοτικού συμβουλίου να «αναθέτει» αρμοδιότητες για έργα συντήρησης κάποιων δημοτικών δικτύων. Αλλά και αυτή η δυνητική δυνατότητα, όπως φαίνεται από την πρακτική των 7 – 8 χρόνων εφαρμογής του νόμου, σε ελάχιστους δήμους υλοποιήθηκε, με έκδοση σχετικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.

Η εξεύρεση αρμονίας μεταξύ αποτελεσματικότητας και άμεσης δημοκρατίας αποτελεί διαχρονικό στόχο των αυτοδιοικητικών θεσμών και ο βαθμός προσέγγισής της προσδιορίζει και τις αποδόσεις τους. Η κύρια αποστολή τους, δηλαδή η ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών τους, στους τομείς που τους εκχωρεί η κεντρική διοίκηση, έχει άμεση συσχέτιση με την επιζητούμενη αρμονία. Για το λόγο αυτό η κεντρική διοίκηση θα πρέπει, στις νομοθετήσεις της σε θέματα που αφορούν τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, να  έχει ως κριτήριο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. Αν, βέβαια, σε  κεντρικό επίπεδο κυριαρχεί η συγκεντρωτική λογική, οι νομοθετήσεις θα αποπνέουν μια τέτοια φιλοσοφία σε όλους τους τομείς, και στον αυτοδιοικητικό.

Οι δημότες του κάθε αυτοδιοικητικού οργανισμού ζώντας στην ίδια περιοχή με τους τοπικούς τους άρχοντες έχουν άμεση εποπτεία στον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Γι` αυτό προσδιορίζουν με ακρίβεια το πετυχημένο ή όχι στην άσκηση της εξουσίας. Η διαπίστωση των αρνητικών στοιχείων οδηγεί τελικά σε επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των τοπικών και κεντρικών διοικήσεων. Και δεδομένου ότι οι δημότες είναι και ψηφοφόροι σε τοπικές και γενικές εκλογές οι διαπιστώσεις μεταφράζονται σε αντίστοιχες επιλογές.

Νομίζω ότι αυτή η σειρά συλλογισμών οδήγησε στην πρόβλεψη ευρύτερων αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια στο νέο Δημοτικό Κώδικα. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, εκτός από τη θετική παρέμβαση στην κατεύθυνση της εφαρμογής στοιχείων άμεσης δημοκρατίας, ικανοποιεί και το στόχο της αποτελεσματικότητας. Ενόψει της διαμόρφωσης των κανόνων διαχείρισης του νέου Κοινοτικού Πακέτου επιζητείται η ισχυροποίηση των Δήμων ώστε να μην είναι μόνον δυνητικοί δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεών του, αλλά να μετατραπούν σε τελικούς δικαιούχους μέσω των αξιόπιστων φακέλων με ώριμες προτάσεις που θα καταθέσουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από   ομογενοποιημένες και δημοκρατικά λειτουργούσες τοπικές κοινωνίες στο εσωτερικό των δήμων. Δηλαδή κοινωνίες στις οποίες οι δημότες θα νοιώθουν συμμέτοχοι στις επιλογές και τις κατευθύνσεις που προωθεί η διοίκηση του κάθε δήμου.

Χρειάζεται, λοιπόν, εμβάθυνση της δημοκρατίας σ` ολόκληρο το θεσμικό μόρφωμα του  πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Εμβάθυνση που θα στοχεύει στην ισοκατανομή των οικονομικών πόρων στο εσωτερικό τους, αλλά και στην αποκεντρωμένη διαχείρισή τους από τους εκπροσώπους του κάθε θεσμικού μορφώματος. Όπου επιτυγχάνεται αυτό προβάλει η βελτίωση που προέκυψε μετά τις συνενώσεις και τελικά ενισχύεται η συμβολή της αυτοδιοικητικής ανακυττάρωσης στην ανάπτυξη της χώρας.

Αν οι σκέψεις που προηγήθηκαν έχουν γενικευμένη εφαρμογή, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ειδική βαρύτητας εφαρμογή για τους δήμους της Μάνης. Και αυτό γιατί η αρμονική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της κεντρικής δημοτικής διοίκησης και των τοπικών συμβουλίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής, που αναπτύσσεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή μας. Αν οι δήμοι της Μάνης δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν σ` αυτή την ιστορική ανάγκη η περιοχή θα χάσει και αυτή την ευκαιρία. Έχομε αυτή την πολυτέλεια;

_______________________________

ΔIAXPONIKH EΞEΛIΞH EΘNΩN – KOINΩNIΩN: H ΠEPIΠTΩΣH THΣ MANHΣ

Οι εγωκεντρισμοί και οι απαιτήσεις που παράγουν, και πολλές φορές μας καταναγκάζουν με την επιτακτικότητα που μας δημιουργούν, υποχωρούν όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με ιδέες που προκύπτουν και διαμορφώνονται σταδιακά από την αλληλοσύνδεση χώρου και χρόνου στην μακροχρόνια κοινή τους πορεία.  Μετά απ` αυτή τη συσχέτιση οι αποφάσεις, οι επιλογές και ο γενικότερος προβληματισμός μας γίνονται πιο ώριμα, πιο αντικειμενικά, πιό δίκαια.

Ένα από αυτά τα «γυμνάσματά» με το χρόνο προκύπτει από την αναδίφηση στοιχείων του παρελθόντος και την εστίαση σε «ψήγματα» Ιστορίας που σχετίζονται με τη χώρα μας και αντανακλούν στις επιμέρους περιοχές της. Έχομε αναρωτηθεί άραγε πόσες φορές καταστράφηκε ο πολιτισμός και πόσες φορές τροποποιήθηκε ή άλλαξε ριζικά μέχρι τώρα η σύνθεση των κατοίκων στις περιοχές της χώρας μας; Και πόσοι έχομε προβληματισθεί για τις αιτίες αυτών των  τεράστιων μεταβολών; Και ακόμα περισσότερο πόσοι έχομε αντιστοιχίσει τις αιτίες αυτές με καταστάσεις της σύγχρονης περιόδου, που και αυτές δημιουργούν αντίστοιχες αρνητικότητες; Έχω τη γνώμη ότι μιά κοινωνιολογική θεώρηση, για χρονική περίοδο μερικών δεκαετιών για την οποία έχομε βιωματικά στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό «εργαλείο» μελέτης και ταξινόμησης των αποτελεσμάτων αυτού του προβληματισμού.

Παρατηρούμε ότι αυτές οι τελευταίες δεκαετίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο περιόδους: η πρώτη περιλαμβάνει τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή εκείνα που ακολούθησαν τη μακρά πολεμική περίοδο καθώς και τα χρόνια της δικτατορίας, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Τα γενικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου χαρακτηρίζονταν από εσωστρέφεια αλλά και διάθεση για παραγωγή έργου, ενώ τα χαρακτηριστικά της δεύτερης περιόδου διακρίνονται από έναν «άκρατο» καταναλωτισμό. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι οι γενικότερες κοινωνιολογικές τάσεις κάθε περιόδου προκύπτουν από τη σύνθεση των ατομικών διαθέσεων και συμπεριφορών των πολιτών. Θεωρούμε ότι, κατά την πρώτη περίοδο η κοινωνία μας, η Ελληνική αλλά και οι τοπικές, διακρινόταν από χαρακτηριστικά ιδιαίτερα παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα, και παρά τους τεχνητούς πολιτικούς διαχωρισμούς, από αυξημένη συνεργατικότητα και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της. Κατά τη δεύτερη περίοδο, εξ` άλλου, γενική είναι η διαπίστωση ότι η παραγωγικότητα μειώθηκε, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν στους πολίτες ιδιαίτερα αυξημένες τάσεις ατομικού ωφελιμισμού. Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτά έχουν μια πιο ανάγλυφη μορφή στην περίπτωση της Μάνης. Παρά τα βαριά τραύματα του πολέμου, παγκόσμιου και εμφύλιου, η συνεργατικότητα αποτελούσε γενικευμένο χαρακτηριστικό στις μικροκοινωνίες μας κατά τις δεκαετίες του 1950, `60 και `70. Δυστυχώς με το «άνοιγμα» της περιοχής μας στον εξωτερικό κόσμο, που ακολούθησε στη συνέχεια, αυτά τα χαρακτηριστικά χάθηκαν και στη θέση τους εμφανίστηκαν στοιχεία άκρατου ατομικισμού και στενού ωφελιμισμού.

Γενική είναι η διαπίστωση ότι τα έθνη, σε απόλυτες τιμές αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους, αλλά και οι επιμέρους κοινωνίες, προωθούνται και αναπτύσσονται στο χρόνο με κύρια δύναμη ώθησης την εσωτερική συνοχή των μελών τους και την αυξημένη παραγωγικότητα που συνεπιφέρει. Απλώνοντας το βλέμμα μας στις προηγούμενες χιλιετίες μπορούμε να φθάσομε σε διαπιστώσεις για τα αίτια κατάρρευσης εθνών και πολιτισμών. Πρόχειρα αναφέρω: η αρχαιοελληνική δημοκρατία «κατέρρευσε» όταν οι πολίτες της αλλοίωσαν τους θεσμούς της και έπαψαν να δίνουν εκείνο του ειδικό βάρος που απαιτούσαν οι συνθήκες στην κοινή στρατιωτική προετοιμασία. Η βυζαντινή αυτοκρατορία αποσαθρώθηκε, κυρίως, από το τεράστιο χάσμα που δημιούργησε η φεουδαρχική της δομή ανάμεσα στην κυρίαρχη τάση, με τις μόνιμες εμφύλιες συγκρούσεις της, και τις θρησκόληπτες κατώτερες τάξεις, που χρησιμοποιούσαν το μεταφυσικό φανατισμό ως μέσο διαφυγής από την αποτρόπαιη πραγματικότητα. Από τα ίδια αίτια κατέρρευσε και η οθωμανική αυτοκρατορία που για πολλούς αιώνες εξαπλώθηκε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο με τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Αλλά και πρόσφατα, στις ημέρες μας, παρακολουθήσαμε την εξαφάνιση του   «ανατολικού μπλοκ», των λεγόμενων σοσιαλιστικών χωρών με κύριο αίτιο την ισχυρή διαφοροποίηση ατομικών και κοινωνικών στόχων, που οδηγούσε σε διαρκώς και πενιχρότερα οικονομικά αποτελέσματα και τελικά στη στέρηση της δυνατότητας επιβίωσης στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού.

Η καταγραφή του αδρού αυτού προβληματισμού, με τις ιστορικές αναδρομές του, δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε στα ζητούμενα του σήμερα.  Η Ελληνική κοινωνία, και, κατά το μέρος που τους αναλογεί και οι μικροκοινωνίες των επιμέρους περιοχών της, αν έχουν ισχυρή βούληση να προωθηθούν και να αναπτυχθούν στο χρόνο, είναι αναγκαίο να βρουν τις αρμονικές συνεπαφές μεταξύ ατομικών και κοινωνικών στόχων. Έτσι μόνο, με ευρεία κοινή βάση επιδιώξεων, στοχεύσεων και δράσεων θα μπορέσει ο Ελληνισμός να επιβιώσει  στις νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ειδικότερα στην περιοχή μας, τη Μάνη, με τις εύκολες συγκοινωνιακές συνθήκες που έχουν τελευταία διαμορφωθεί, απαιτείται η επικοινωνία και συνεννόηση των εκπροσώπων των επιμέρους περιοχών της, ώστε να σχεδιαστεί η κοινή πορεία στο δρόμο της ανάπτυξης.

____________________________________

ΛAΪKIΣMOΣ KAI ΠAPAΣITIΣMOΣ ME KOINO AΠOTEΛEΣMA TH ΔIAΦΘOPA

ΘA TA KATAΠOΛEMHΣOME ΣTHN ΠEPIOXH MAΣ;

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που αναφέρονται στα φαινόμενα διαφθοράς. Αναπαράγουν μια, χρονικά παρατεταμένη, παθολογία της Ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά σημεία αφετηρίας αυτής της παθολογίας αποτελούν ο λαϊκισμός και ο παρασιτισμός. Παραθέτω τη γνώμη μου για τις αλληλεπιδράσεις τους, αφού αρχίσω από τους ορισμούς: Λαϊκισμός είναι κάθε φτιαχτό λαϊκό στοιχείο που μιμείται τη συμπεριφορά του λαού για να την εκμεταλλευτεί (πολιτικά, κοινωνικά και σε άλλους τομείς). Και παρασιτισμός είναι η ανάπτυξη κάποιου ατόμου ή κοινωνικής ομάδας σε βάρος άλλου ατόμου ή κοινωνικής ομάδας. Με αφετηρία το λαϊκισμό διαμορφώνονται στους πολίτες πολιτικές προσδοκίες δυσανάλογες με τις δυνατότητες ικανοποίησής τους. Η αδυναμία ικανοποίησης αυτών των προσδοκιών διαμορφώνει στη συνέχεια παρασιτικές καταστάσεις προκειμένου να εξισορροπηθούν οι προσδοκίες που προκαλούνται από το λαϊκισμό μέσω των δυνατοτήτων για ικανοποίησή τους. Σε μια ευνομούμενη κατάσταση οι προσδοκίες των παρασιτούντων και οι δυνατότητες ικανοποίησης των προσδοκιών τους, βρίσκονται σε δυσαρμονία. Το αδιέξοδο που δημιουργείται επιχειρείται να εκτονωθεί μέσω της διαφθοράς (παραθέτω και αυτό τον ορισμό: Διαφθορά είναι η κατάσταση  στην οποία παραβιάζονται οι νόμοι και δημιουργείται ιδιωτικό όφελος).

Η σειρά αυτών των συλλογισμών μας οδηγεί στην αναζήτηση των εστιών της διαφθοράς, δηλαδή τους τομείς της σύγχρονης ζωής που εκδηλώνονται πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ως «βασίλεια» της διαφθοράς κρίνονται τα νοσοκομεία και ακολουθούν οι εφορίες, ενώ σε απόσταση αναπνοής έρχονται οι πολεοδομίες και, στη συνέχεια, τα υπουργεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει απ` αυτή την ανάλυση, εκείνο που ενδιαφέρει τον πολίτη, είναι η εξεύρεση τρόπων ή καλύτερα η εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αλλά ας ξαναγυρίσω και πάλι στην αρχή. Όταν η πολιτική «χαϊδεύει» τα αυτιά των πολιτών τάζοντας, παράγει σύγχυση μεταξύ επιθυμητού και εφικτού. Αν αυτή η σύγχυση διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργείται η ψευδαίσθηση, σε μεγάλες ομάδες πολιτών, ότι το επιθυμητό και το εφικτό ταυτίζονται. Επειδή αυτή η ψευδαίσθηση προσκρούει στους κανόνες της νομιμότητας επιχειρείται η παράκαμψή τους, μέσω του παρασιτισμού. Επιχειρείται, δηλαδή, εκείνες οι επιδιώξεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν νόμιμα, να βρουν πλάγιο τρόπο υλοποίησης, όπως για παράδειγμα προώθηση των στόχων προσώπων ή ομάδων σε βάρος άλλων ομάδων πολιτών λιγότερο ενεργοποιημένων. Έτσι διαμορφώνονται εκτεταμένα παρασιτικά στρώματα που λειτουργούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η σύγχυση μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας δημιουργεί με τη σειρά κοινωνική χαλαρότητα, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη διαφθορά και διευκολύνει την επιζήτηση τρόπων πρόσκτησης παράνομου ιδιωτικού οφέλους.

Θεωρώ ότι τα έντονα αρνητικά αυτά κοινωνικά φαινόμενα έχουν αφετηρία την πολιτική, δηλαδή τα πολιτικά προγράμματα και κυρίως τους τρόπους υλοποίησής τους. Όπως επίσης ότι και η εξουδετέρωσή τους μπορεί να γίνει πάλι μέσω της πολιτικής, δηλαδή μέσω πολιτικών προγραμμάτων και τρόπων υλοποίησής τους. Η χαλαρότητα της νομοθεσίας, κυρίως οι θελημένες ή αθέλητες ασάφειές της, που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, οι περιπτωσιολογικές («φωτογραφικές») προβλέψεις της, η χαλαρή συσχέτιση παράβασης – ποινής, η αργοπορία στην απόδοση δικαιοσύνης, αποτελούν δείγματα λαϊκίστικης πολιτικής. Από αυτή την παράθεση προκύπτουν και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Πολιτικής που τελικά θα μπορέσει να ξαναδιαμορφώσει στους πολίτες την αίσθηση της ισονομίας και ισοπολιτείας που έχει χαθεί. Οι δημοσκοπήσεις προσδιορίζουν τους κοινωνικούς τομείς που, λόγω αυτών των αιτίων, διαμορφώνονται συνθήκες στις οποίες άτομα με αμβλυμένες συνειδήσεις ρέπουν αρχικά στον παρασιτισμό σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων και τελικά στη διαφθορά σε όλων. Αυτό συμβαίνει γιατί στους τομείς αυτούς εφαρμόστηκαν, παλιότερα, μέτρα πολιτικής χωρίς συνεκτίμηση των παρενεργειών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν.

Η πρακτική βούληση για καταπολέμηση της διαφθοράς προσδιορίζεται με συνδυασμό της πολιτικής ατμόσφαιρας που δημιουργείται από την εφαρμογή σταθερών και γενικευμένων, χωρίς παρεκκλίσεις, κανόνων αφενός, και την εστίαση, στους τομείς όπου παρατηρείται έξαρση, αφετέρου. Ο συνδυασμός αυτός θεωρώ ότι οδηγεί σε γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών κοινωνικών φαινομένων. Και γι` αυτό πιστεύω ότι βρίσκει σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Νομίζω ότι στον Τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχομε προχωρήσει σημαντικά στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Η κατάρτιση νέου Δημοτικού Κώδικα, που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Γενάρη, η σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας στους περισσότερους Δήμους σε συνδυασμό με τον προέλεγχο των οικονομικών πράξεών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η σιγά – σιγά συνειδητοποίηση της ανάγκης για σύσταση αυτοτελών Τεχνικών Υπηρεσιών είναι βήματα για τη διαμόρφωση σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής. Μαζί με τις ευχές μας στις νέες δημοτικές αρχές των Δήμων της Μάνης, εκφράζομε και την ελπίδα ότι οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν θα δικαιώσουν τις προσδοκίες των κοινωνιών που τους εξέλεξαν.

__________________________________

H «ENIAIA MANH» AΠAITEI ΔIAMOPΦΩΣH ΣYNANTIΛHΨEΩN

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στη Μάνη, όσο και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως περιεχόμενο λόγου και εικόνας θέματα από την ηρωική περίοδο, κυρίως κατά την εθνεγερσία αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και προγενέστερων και μεταγενέστερων περιόδων. Απαραίτητο στοιχείο στις εκδηλώσεις αυτές είναι οι αναφορές που γίνονται στο ενιαίο και αδιαίρετο της Μάνης, αναφορές δηλαδή στην Ενιαία Μάνη. Κάτω απ` αυτή την έκφραση φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι οι Μανιάτες και φιλομανιάτες. Ζητούμενο, όμως, είναι το πόσο αυτή η συμφωνία στις εκφράσεις υποστηρίζεται από αντίστοιχες πράξεις και ενέργειες. Εννοούμε από πράξεις και ενέργειες που ξεκινούν από ενιαία αντίληψη του χώρου και αποβλέπουν στην παραγωγή αποτελεσμάτων για το σύνολο του μανιάτικου χώρου.

Οι συντελεστές αυτής της εφημερίδας δεν διακατέχονται από ουτοπικές ιδέες και αντιλήψεις. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι επιμέρους διοικητικές διαρθρώσεις, στους Δήμους (και τα τοπικά τους διαμερίσματα), αλλά και στους συλλόγους των χωριών και των οικισμών ,  τείνουν να ικανοποιήσουν σκοπούς και ανάγκες των δημοτών ή των μελών των συλλόγων. Όμως εκτός από τους άμεσους σκοπούς υπάρχει και το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς ενεργειών και δράσεων. Αναφερόμαστε κυρίως σε ενέργειες στον αναπτυξιακό τομέα. Αυτές  απαιτούν ευρύτερες αντιλήψεις, τόσο σχετικά με το γεωγραφικό χώρο αναφοράς όσο και σχετικά με το χρηματοδοτικό τους πακέτο. Οι αναπτυξιακές στοχεύσεις, δηλαδή, απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες από τα όρια ενός Δήμου. Αυτονόητο είναι ότι στη Μάνη το πλαίσιο αυτών των συνεργασιών δεν χρειάζεται διαπραγματεύσεις για να βρεθεί. Υπάρχει από μόνο του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το ιστορικό και αγωνιστικό παρελθόν και έτσι όπως έχει προκύψει από τις εσωτερικές συνάφειες των κατοίκων των οικισμών της Μάνης και κατά την περίοδο του νεοελληνικού κράτους. Είναι ο χώρος της Ενιαίας Μάνης

Τα επιμέρους στοιχεία αυτών των συνεργασιών βρίσκονται εύκολα, όταν υπάρχει η αρχή της καλής πίστης και η εσωτερική διάθεση για από κοινού προσέγγιση της προόδου με τους συμπολίτες των περιοχών της Μάνης. Έχει βοηθήσει και ο «Θεός της Μάνης», που με την εδαφολογική διάρθρωση και την πληθυσμιακή διασπορά έχει διαμορφώσει αρμονικές, και μη ηγεμονικού χαρακτήρα, κατανομές. Εννοούμε ότι αφενός δεν έχει διαμορφωθεί έντονος αστικός πόλος που να επικυριαρχεί στον υπόλοιπο χώρο και αφετέρου τα τοπικά κέντρα έχουν ήδη διαμορφώσει διοικητικό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συντονίζουν αναπτυξιακές δράσεις που να αναφέρονται και να ωφελούν ολόκληρο το μανιάτικο χώρο. Η ομόφωνη αποδοχή του τρόπου κατανομής των συμμετοχών των τριών περιοχών της Μάνης σε κοινή αναπτυξιακή δράση κατά το παρελθόν ( εννοούμε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης α.ε), δείχνει δρόμο για κοινές δράσεις.

Βρισκόμαστε και πάλι σε σταυροδρόμι. Από τη μια μεριά έχομε νωπή τη λαϊκή ετυμηγορία των αυτοδιοικητικών εκλογών και από την άλλη βρισκόμαστε σε φάση λήψης τελικών αποφάσεων για τις κατανομές, γεωγραφικά και κατά τομέα ανάπτυξης, των κονδυλίων της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (Δ’ Πακέτο). Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα γνωστοποιημένα στοιχεία οι Δήμοι με κάτω από 10 000 κατοίκους δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αυτοτελώς αναπτυξιακές προτάσεις έργων και ενεργειών για ένταξη. Αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο που οδηγεί στην ανάγκη συνεργασίας των 5 – 6 δήμων της Μάνης. Νομίζομε ότι είναι πολύ προτιμότερο από οποιουσδήποτε άλλους συνεταιρισμούς…

Το «ενιαίο» της Μάνης, για τους συντελεστές της εφημερίδας και τα μέλη του σωματείου που την εκδίδει, δεν είναι ούτε σύνθημα, ούτε φολκλοριστικό στοιχείο προερχόμενο από το παρελθόν. Αποτελεί αναγκαιότητα και οδήγησε σε μεγαλουργήματα όταν και όποτε το ενστερνίστηκαν οι Μανιάτες. Και αν αυτά τα μεγαλουργήματα κατά την ηρωική περίοδο οδηγούσαν σε πολεμικούς θριάμβους, κατά τη σύγχρονη περίοδο μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική πρόοδο, μέσω της ήπιας αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων που διαθέτει η περιοχή μας. Σε παλιότερες περιόδους τη στόχευση αυτή τη διατυπώναμε με την πρόταση: Ο επισκέπτης της Μάνης, είτε από την είσοδο της Καλαμάτας μπαίνει, είτε από την είσοδο του Γυθείου, να ικανοποιείται από το χώρο και τη φιλοξενία των Μανιατών, ώστε να ξεχνάει πότε θα βγει από την άλλη έξοδο. Και με τη μακρά παραμονή του στο μανιάτικο χώρο και τους οικισμούς του να δίνει την οικονομική δυνατότητα να μπορεί η Μάνη να θρέφει με τις δικές της δυνάμεις τα παιδιά της.

Ασφαλώς κατά τα 8 χρόνια των Καποδιστριακών δήμων έγιναν στην περιοχή μας αξιόλογα βήματα. Μένουν, όμως, να γίνουν περισσότερα. Οι πρωτοβουλίες ανήκουν στους νέους αιρετούς και ελπίζομε ότι θα τις βλέπομε να εξελίσσονται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα…

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2005

MANH KAI IONIA OΔOΣ (Φεβρουάριος 2005)

Στην εποχή μας όλα τα θέματα είναι πολύπλοκα, έχουν πολλές όψεις και πλευρές παρατήρησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει υποχρέωση να αξιοποιήσει όλες τις καταβολές του για να αναλύσει τις όψεις και τις πλευρές κάθε θέματος και να κάνει στη συνέχεια τις απαραίτητες συνθέσεις. Οι συνθέσεις γίνονται από τον καθένα με βάση τις κεντρικές επιλογές ζωής και τις ιδέες του. Με βάση τον τίτλο, εμείς, η συντακτική επιτροπή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που εκδίδεται από το ομώνυμο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξεκινώντας από τις παρορμήσεις που μας ώθησαν σ` αυτές τις δραστηριότητες και τις προθέσεις μας να συμβάλλομε στην ανάπτυξη της ΕΝΙΑΙΑΣ Μάνης, θα επιχειρήσομε να εκθέσομε στους Μανιάτες και φιλομανιάτες πως βλέπομε το συσχετισμό Μάνης και Ιόνιας οδού.

Θεωρώ αναγκαίο να σημειώσω το γενικό κανόνα που ισχύει για τα έργα μεγάλης εμβέλειας, όπως η Ιόνια οδός: από το σχεδιασμό και τη ζύμωση για συγκεκριμενοποίηση προτάσεων, μέχρι την οριστικοποίηση των επιλογών και την υλοποίησή τους στην πράξη, απλώνεται χρονικός ορίζοντας, τουλάχιστο, μιάς δεκαετίας. Εκείνοι που ασχολούνται με τα κοινά είναι υποχρεωμένοι να συνηθίσουν να πορεύονται με σχεδιασμούς και επεξεργασίες των στοιχείων, για να μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους και καταστάσεις με την ωρίμανση των συνθηκών, σε ευνοϊκά για τις περιοχές που εκπροσωπούν αποτελέσματα.

Για την Ιόνια οδό η συζήτηση άρχισε από το 1997, όταν βρισκόμαστε στη φάση της διαμόρφωσης των προτάσεων για χρηματοδότηση έργων που θα εντάσσονταν στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι στόχοι που εγκρίθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι σχετικές προτάσεις από τα κράτη – μέλη, ευνοούσαν τις επιδιώξεις των μικροκοινωνιών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναδειχθεί ο όρος “συνδυασμένες μεταφορές”,   ενώ εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε έλλειμμα οδικών μεταφορών. Και βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, όσον αφορά την κατασκευή των υποδομών γι` αυτές. Όλ’ αυτά τα χρόνια από τότε που πρωτοκουβεντιάστηκε το θέμα της Ιόνιας οδού, με προοπτική την προώθησή του σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, δεν ακούστηκε τίποτα που να έχει σχέση με τη Μάνη. Εκτός από μια πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Αλληλεγγύης Νίκος Μαραμπέας, το 1997, με την ιδιότητά του Προέδρου του Συμβουλίου Περιοχής (21 Κοινότητες της Μάνης). Αυτό συνέβη σε σύσκεψη εκπροσώπων φορέων και κοινωνικών ομάδων, που είχε συγκαλέσει στην Καλαμάτα, ο τότε Νομάρχης, αείμνηστος Παναγιώτης Φωτέας. Η πρόταση ήταν να συμφωνήσουν οι Μεσσήνιοι και οι Λάκωνες και να προβάλλουν  κοινή θέση που να περιέχει  τα σημεία: α) κατάληξη του κύριου οδικού άξονα της Ιόνιας οδού να είναι η Καλαμάτα, β) για την αποσυμφόρηση της Καλαμάτας από τον μεγάλο όγκο μεταφορών προς Αφρική και Μέση Ανατολή, να αναπτυχθούν λιμάνια στις περιοχές της Πύλου και του Γυθείου, για συμπληρωματικές εμπορευματικές μεταφορές και γ) για τη διευκόλυνση των μεταφορών από αυτά τα λιμάνια θα βελτιωθούν οι δρόμοι από την Καλαμάτα προς την Πύλο και το Γύθειο, ώστε να εξασφαλισθούν  γεωμετρικά χαρακτηριστικά συμβατά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο συμπατριώτης μας Νομάρχης είδε με συμπάθεια την πρόταση, αλλά δυστυχώς δεν έζησε για να την προωθήσει…

Πέρασαν 7 χρόνια από τότε, χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις. Για την Ιόνια οδό εκτελούνται δημόσια έργα μόνο στο Βόρειο τμήμα της στην Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία, ενώ ούτε με τη μέθοδο της «σύμβασης παραχώρησης», δηλαδή της ανάθεσης κατασκευής σε ομάδα τεχνικών εταιρειών και τραπεζών με πληρωμή τις εισπράξεις διοδίων, φαίνεται ότι θα φθάσει μέχρι την Καλαμάτα. Σ` αυτές τις συνθήκες ακούστηκε και μια μανιάτικη πρόταση που βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την προηγούμενη: Να είναι το Γύθειο συμπληρωματικό λιμάνι για την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, αλλά όχι μέσω Μάνης, αλλά μέσω του νέου δρόμου Τσακώνα – Λεοντάρι Μεγαλόπολης- Σπάρτη. Η πρόταση αυτή έχει τις εξής αρνητικότητες: α) ανάγεται σε μακρινό χρόνο δεδομένου ότι η σύνδεση Μεγαλόπολης – Λεονταρίου – Σπάρτης δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν μελετητικά, β) έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, περί το διπλάσιο, σχετικά με το δρόμο Καλαμάτα – Αρεόπολη – Γύθειο και γ) χάνεται ο συνδυασμός  του λιμανιού του Γυθείου  σχετικά με εκείνο της Καλαμάτας που οδηγεί σε συσχετισμό και συμπληρωματικότητα.

Η εφημερίδα μας θεωρεί ότι ο μανιάτικος δρόμος (Καλαμάτα – Αρεόπολη – Γύθειο) αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης της Μάνης κατά τις επόμενες δεκαετίες και υιοθετεί προτάσεις που κινούνται προς το πλησίασμα των στόχων ανάπτυξης. Σ` αυτά τα πλαίσια θεωρεί ότι η Ιόνια οδός συνδέεται με την ανάπτυξη της Μάνης, μέσω της πρότασης που κατατέθηκε το 1997. Πιστεύομε ότι οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών κατανοούν αυτά τα στοιχεία και θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι θα ξαναμπεί για συζήτηση ο μανιάτικος δρόμος, που τα «πάθη» του περιγράφομε σε πολλές συνέχειες, επιχειρώντας να πολεμήσομε τους παραγκωνισμούς και τα «ριξίματα» που γίνονται στην περιοχή μας. Αλλιώτικα κινδυνεύομε να υποστούμε αναπτυξιακή υστέρηση και οικονομική  περιθωριοποίηση.

_______________________________

H ZΩH, H ATOMIKH ΣYNEIΔHΣH KAI O TOΠOΣ MAΣ (Μάρτιος 2005)

Το δίλημμα ποιο από τα δύο, ανάμεσα στη ζωή και τη συνείδηση, επιδρά πρώτα στο άλλο και το διαμορφώνει, βρισκόταν στο επίκεντρο της αρχαιοελληνικής σκέψης για πολλούς αιώνες. Οι απόψεις και οι θεωρίες, που διατυπώνονταν εκείνη την περίοδο, διαμόρφωναν σταδιακά το συνολικό φιλοσοφικό προβληματισμό και ολοκλήρωναν τον στοχασμό. Παρότι τελικές και σταθερές απαντήσεις στο δίλημμα δεν δόθηκαν, δεν θα μπορούσαν άλλωστε να δοθούν, έγινε αποδεκτή η συνθετική εκδοχή, εκείνη δηλαδή που αποδέχεται τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ ζωής και συνείδησης.

Αυτός ο γενικός προβληματισμός έρχεται να διαμορφώσει τον ειδικότερο προβληματισμό που αναφέρεται στη σχέση μεταξύ τόπου και των ανθρώπων που τον κατοικούν. Και στην ειδική αυτή περίπτωση τα συμπεράσματα τείνουν στην αποδοχή της συνθετικής εκδοχής, δηλαδή των αμοιβαίων επιδράσεων του τόπου και των κατοίκων του. Αυτά ισχύουν ειδικότερα και στη σχέση μεταξύ της Μάνης και των καταγόμενων απ` αυτήν. Με όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που θα παραθέσομε στη συνέχεια.

Έχομε αναφερθεί, σε πολλές ευκαιρίες που μας δόθηκαν, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού χώρου της Μάνης. Τις επιδράσεις των ειδικών γεωφυσικών χαρακτηριστικών της Μάνης στο κλίμα, στις καλλιέργειες και τη διαμόρφωση ιδιαίτερου τρόπου ζωής των κατοίκων. Εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από την εκτεταμένη και πολλαπλά διερρηγμένη υψηλή οροσειρά του Ταϋγέτου, τα διαδοχικά της επίπεδα που φθάνουν στη θάλασσα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, καθώς και τις επιδράσεις της Αφρικανής ηπείρου και ειδικότερα του “κέρατος” της, που βρίσκεται σε κατεύθυνση ανάντη της Μάνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα θεωρούμε “ειδικά” γιατί σπάνια προκύπτει σε άλλους τόπους ο συνδυασμός τους. Οι κάτοικοι τη Μάνης βρίσκονται κάτω από την επίδρασή τους και προσδιορίζουν απ` αυτά κοινά χαρακτηριστικά ενεργειών και στοχεύσεων στη ζωή τους. Αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων είναι μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση της Μάνης και των Μανιατών με τη φύση. Κάτω απ` αυτή την ιδιαίτερη σχέση οι περιοχές της Μάνης (Ανατολική, Δυτική, Μέσα ή Προσηλιακή, Αποσκιαδερή) προσδιορίζονται  εδώ και πολλούς αιώνες με γεωγραφικούς ή φυσικούς όρους. Αυτές οι ονομασίες, που έχουν αφετηρία τη φύση, προσδιορίζουν μια ειδική σημειολογία υψηλού επιπέδου σχέσεων, μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου. Γι` αυτό στις περιοχές της Μάνης δεν ταιριάζει άλλος προσδιορισμός, χαμηλότερης σημειολογίας από εκείνον που προσδιορίζει η φύση.

Εκθέτομε τις πιο πάνω απόψεις, γιατί από το 1937 και μετά που το κοντινότερο στην Καλαμάτα τμήμα της Δυτικής Μάνης υπήχθη διοικητικά στο Νομό Μεσσηνίας, άρχισαν να κυκλοφορούν οι όροι Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη. Αυτές οι εκφράσεις με το χρόνο χρησιμοποιούνται συχνά κυρίως από μη Μανιάτες που διεκπεραιώνουν διοικητικές υποθέσεις της περιοχής μας. Αυτές οι ονομασίες, με το χρόνο, βλέπουν το φως και δημοσιευμένες σε κείμενα ειδήσεων ή ακόμα και ιστορικού χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι οι διοικητικοί όροι αυτοί είναι αδόκιμοι για τη Μάνη και ότι έχομε υποχρέωση όλοι οι συνειδητοί Μανιάτες και φιλομανιάτες να καταβάλομε προσπάθεια για να ατονήσουν. Πιστεύομε ότι η επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε αποτελεί ισχυρή βάση για πειθώ, εκείνων που χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς. Επιπλέον είναι ισχυρή άποψή μας ότι με αφετηρία αυτά τα ιδιαίτερα γεωφυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής έγινε δυνατή η ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα σε κατευθύνσεις που δημιούργησαν χαρακτηριστικά όπως η ευψυχία, η φιλοπατρία και η πολεμική δεινότητα. Το τελικό αποτέλεσμα των φυσικών επιδράσεων στη ζωή και ειδικότερα στον ανθρώπινο παράγοντα ήταν ο ιδιότυπος μανιάτικος πολιτισμός.

Εκτός από αυτό τη διατήρηση των γεωγραφικών ή φυσικών όρων ως επιθετικών προσδιορισμών στην έννοια της Μάνης, συνηγορεί και ένας ακόμα παράγοντας Οι πολιτικές κατευθύνσεις  που διαμορφώνονται στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούν την ενίσχυση των ιδιοχαρακτηριστικών ομογενών περιοχών, όπως η δική μας. Αυτά τα  χαρακτηριστικά ονομάζονται “πολιτισμικός πλούτος” της Ευρώπης. Και αυτό γιατί σ` αυτού του είδους τις περιοχές εμφανίζονται αυθεντικά όψεις του μακραίωνα Ευρωπαϊκού πολιτισμού, που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί υποχρέωσή της με τις πολιτικές που επιλέγει, να τον διατηρήσει και να τον προεκτείνει στο μέλλον. Είναι τιμή μας ότι μεταξύ τους συγκαταλέγει και τη Μάνη. Αυτονόητο είναι ότι τη θέλει εμπλουτισμένη με γεωγραφικού και φυσικού και όχι με διοικητικού χαρακτήρα όρους…

_____________________

O MANIATIKOΣ OΔIKOΣ ΔAKTYΛIOΣ (Μάιος 2005)

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες, από τότε που άλλες περιοχές της χώρας κατάφεραν να έχουν αξιοπρεπή οδική σύνδεση, για να γίνει πραγματικότητα η οδική σύνδεση των περιοχών της Μάνης. Στη Δυτική Μάνη, το τελευταίο κομμάτι που συνδέει  οδικά  τους γειτονικούς Δήμους Λεύκτρου και Οιτύλου κατασκευάστηκε περίπου δύο δεκαετίες μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο! Υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα όμορες περιοχές οδικά ασύνδετες, γιατί έχουν παραμεληθεί οι δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις. Είναι γεγονός ότι δύο  λόγοι, η αποκατάσταση οδικής σύνδεσης μεταξύ των περιοχών της Μάνης και η απόκτηση ιδιόκτητου αυτοκινήτου από τις περισσότερες οικογένειες, αποκατάστησαν τις προσωπικές επαφές μεταξύ των κατοίκων. Επαφές που είχαν διακοπεί κατά τη σύγχρονη περίοδο, δεδομένου ότι η αποσπασματική συγκοινωνία μέσω θαλάσσης δεν μπορούσε να διατηρήσει τους στενούς δεσμούς που είχαν διαμορφωθεί κατά τους κοινούς πολεμικούς αγώνες των ηρωικών χρόνων.

Φθάσαμε και στη σύγχρονη περίοδο, που χαρακτηρίζεται από την πολυκινητικότητα προσώπων, εμπορευμάτων και ιδεών. Η Μάνη, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, έλκει επισκέπτες και διαμορφώνει δυνατότητες για ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων που οδηγείι σε οικονομική αυτάρκεια και ευημερία. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα χρειάζεται πρώτα – πρώτα ομοψυχία των εκπροσώπων της και η διαμόρφωση κοινά αποδεκτού πλαισίου ενεργειών. Γιατί μόνον έτσι, όταν οι ενέργειες και οι επιδιώξεις προωθούν κοινά αποδεκτούς  στόχους, παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ενισχύουν την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Από την εισαγωγή που προηγήθηκε προβάλλει αυτονόητα, ως πρώτη ανάγκη, η διαμόρφωση δυνατοτήτων εύκολης πρόσβασης για εκείνους που επιθυμούν να επισκεφθούν οποιαδήποτε περιοχή ή οικισμό της Μάνης. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη σοβαρών βελτιώσεων του κεντρικού οδικού άξονα που διασχίζει τη Μάνη. Αυτόν που εμείς τον χαρακτηρίζομε μανιάτικο οδικό δακτύλιο, δηλαδή τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη -Γύθειο. Επειδή το πετρώδες, στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της,  έδαφος της Μάνης απαιτεί σημαντικές χρηματοδοτήσεις για εργασίες διανοίξεων και οδικών βελτιώσεων, η προώθηση των στοχεύσεων και επιδιώξεων, ιδιαίτερα γι` αυτής της κατηγορίας έργα, είναι αναγκαίο να γίνεται με προγραμματισμό, συναντιλήψεις και βήμα – βήμα διαμόρφωση των αιτημάτων. Μέσω μιάς τέτοιας διαδικασίας προτάθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία και εντάχθηκαν στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ειδικότερα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, έργα για δύο τμήματα του μανιάτικου δακτυλίου: Η παράκαμψη του Γυθείου στο ανατολικό τμήμα του και οι βελτιώσεις στο τμήμα Σωτηριάνικα – Σταυροπήγιο στο δυτικό τμήμα του. Παρότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του χρονικού ορίζοντα εξέλιξης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2002 – 2007) τα προενταγμένα αυτά έργα διατηρούν ακόμα την πρόθεση προ-. Και οι πιθανότητες να φθάσουν σε φάση υλοποίησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Υπάρχουν ίσως πολλές αιτίες γι` αυτή την εξέλιξη. Η μια, ίσως, είναι ότι οι αιρετοί της μανιάτικης αυτοδιοίκησης δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αναπτυξιακή δυναμική, που μπορεί να δημιουργηθεί, για όλες της περιοχές της Μάνης, από τον μανιάτικο οδικό άξονα. Μια δεύτερη, ίσως, είναι ότι οι αιρετοί δίνουν μεγαλύτερη σημασία και βάζουν σε προτεραιότητα τα μικρότερα έργα που αφορούν αποκλειστικά τις εδαφικές τους περιοχές. Μια τρίτη μπορεί να είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν επίπεδο δυναμικών ισορροπιών στο εσωτερικό των νομαρχιακών συσχετισμών που να τους δίνει τη δυνατότητα επιτυχούς προώθησης των έργων γενικότερου μανιάτικου ενδιαφέροντος. Όποιος λόγος όμως και να υπάρχει, απ` αυτούς που αναφέρθηκαν ή άλλος,  νομίζομε ότι είναι ανάγκη και ώρα να προβληματιστούμε όλοι και να εστιάσομε την προσοχή και τις προσπάθειές μας, ώστε να προγραμματισθεί η βελτίωση του μανιάτικου οδικού δακτυλίου και τα απαραίτητα έργα να υλοποιηθούν σε λογικό χρονικό ορίζοντα. Και, επειδή οι χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους είναι περιορισμένες και οι μανιάτικες επιδιώξεις δεν μπαίνουν, συνήθως, σε προτεραιότητα, θα πρέπει οι ενέργειες να στραφούν στις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Η κοινή προσπάθεια να διασωθούν τα προγραμματισμένα για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργα είναι η πρώτη επιδίωξη. Όσο δύσκολες και να είναι οι καταστάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί η μανιάτικη ευψυχία μπορεί να τις ανατρέψει. Οι συντονισμένες ενέργειες  για να ενταχθούν στον προγραμματισμό του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σημαντικές χρηματοδοτήσεις για βελτιώσεις σε δύο τουλάχιστο τμήματα του μανιάτικου δακτυλίου, είναι αναγκαίο να αποτελεί  τη δεύτερη κοινή επιδίωξη.

Ήλθε η ώρα που η επίκληση της πολεμικής δεινότητας και του ηρωισμού των προγόνων μας δεν θα αποτελεί κούφια έπαρση, αλλά αναγωγή στις νέες συνθήκες με προσδιορισμένες στοχεύσεις. Ο ηρωισμός, και στον πόλεμο και στην ειρήνη, έχει κοινές ρίζες και επιδιώξεις: τη φιλοπατρία και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης. Αυτά ίσχυαν τότε, ισχύουν και τώρα.

___________________

O ΠPOΓPAMMATIΣMOΣ TΩN OΔIKΩN EPΓΩN ΣTHN ΠEΛOΠONNHΣO KAI H ΠEPIOXH MAΣ (Ιούνιος 2005)

“Με τα έργα που ακολουθούν, και για τα οποία ανακοινώνεται δεσμευτικός προγραμματισμός της κυβέρνησης,  η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα βγει από την απομόνωση και θα πάρει το δρόμο για τη γρήγορη ανάπτυξή της”, είπε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ  Γ.  Σουφλιάς, ανακοινώνοντας, σε συσκέψεις που συγκάλεσε στην Τρίπολη και την Καλαμάτα τον περασμένο μήνα, το σχεδιασμό του Υπουργείου του για τους οδικούς άξονες στην Περιφέρειά μας.

Μέχρι το 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή από την Τρίπολη μέχρι την Καλαμάτα, αλλά και παράκαμψή της από τη Μεγαλόπολη προς τη Σπάρτη, καθώς και η επέκτασή της από την περιοχή Τσακώνας ως την Πάτρα. Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2008 στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, το οποίο καταστράφηκε πριν μερικά χρόνια από κατολισθήσεις, αφού η οριστική μελέτη προβλέπει να κατασκευασθούν δύο μεγάλες γέφυρες 390 και 470 μέτρων και δύο μικρότερες, 160 μέτρων η καθεμιά, ενώ το ίδιο διάστημα προβλέπεται να ανοίξει η δεύτερη σήραγγα του Αρτεμισίου, συντομεύοντας το ταξίδι προς την Καλαμάτα κατά μια περίπου ώρα.

Ασφαλώς, ο προγραμματισμός αυτός για τα μεγάλα οδικά έργα που θα εκτελεσθούν με ιδιωτικά κεφάλαια μέσω συμβάσεων παραχώρησης και έναντι πληρωμής διοδίων από τους διερχόμενους, δεν αναφέρεται άμεσα στην περιοχή μας. Όμως τα έργα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η πραγματοποίησή τους οδηγεί σε μεγάλη χρονική συντόμευση της διαδρομής προς τη Μάνη, τόσο από την πρωτεύουσα όσο και από τις δυτικές εισόδους της χώρας. Μ` αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα, στους πολυπληθείς συμπατριώτες μας που δραστηριοποιούνται στην Αττική και στη λοιπή χώρα, για συχνότερες επικοινωνίες με την πατρώα γη. Ταυτόχρονα η υλοποίηση αυτού του προγράμματος, φέρνει κοντύτερα στη Μάνη τους πολυάριθμους θαυμαστές της φύσης και του πολιτισμού της, που κατευθύνονται σ` αυτήν οδικά. Για το λόγο αυτό οι εξαγγελίες θεωρούνται θετικές, δεδομένου μάλιστα ότι συνοδεύονται με αναλυτικότατο σχεδιασμό, που εξασφαλίζει ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα από τη δημοπράτηση ως την εκτέλεση, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει ως δεδομένο το στοιχείο της οικονομικής συμμετοχής του δημοσίου.

Στις συσκέψεις στις οποίες αναφερθήκαμε, ιδιαίτερα σ` εκείνη που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, κατατέθηκαν προτάσεις και για το λοιπό, εκτός των εθνικών οδών, οδικό δίκτυο. Πολύ φυσιολογικό δεδομένου ότι η λογική κατασκευής δρόμων που παρέχουν γρηγοράδα και ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται στην ανώτερη κατηγορία. Θα πρέπει, σε αναλογικό βαθμό να προσδιορίζεται σ` ολόκληρο το πλέγμα τους. Στη σύσκεψη αυτή ειπώθηκαν πολλά και έγιναν συζητήσεις για αρκετούς δρόμους της Μεσσηνίας. Δυστυχώς, όπως μας πληροφορεί συμπατριώτης μας που παραβρέθηκε στη σύσκεψη, κανένας δεν πρόβαλε την ανάγκη για βελτίωση του Μανιάτικου δρόμου, Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη – Γύθειο. Και όταν ο ίδιος το έθεσε κατεβαίνοντας δίπλα στον Υπουργό με τη λήξη της σύσκεψης, αυτός του απάντησε ότι αν του υποβληθούν προτάσεις θα τις εξετάσει…

Τα γεγονότα που περιγράφονται πιο πάνω οδηγούν συνειρμικά σε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων της Μάνης. Αυτόν που είχε διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη δεκαετία, παρότι τότε η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν κατακερματισμένη σε δεκάδες μικρούς οργανισμούς και οι μεταξύ τους επαφές γινόντουσαν μέσω των πολυπληθών διοικητικών συμβουλίων των αναπτυξιακών τους Συνδέσμων. Τότε είχε κατατεθεί τεκμηριωμένη πρόταση στους συμπατριώτες μας Νομάρχες Λακωνίας Γρηγόρη Αποστολάκο και Μεσσηνίας Παναγιώτη Φωτέα για αναβάθμιση της κατηγορίας του μανιάτικου δρόμου, από την Καλαμάτα μέχρι το Γύθειο. Οι συναντήσεις που είχαν μαζί τους οι επιτροπές έγιναν σε θετικό κλίμα και είχε αρχίσει αλληλογραφία με τις περιφερειακές υπηρεσίες δημοσίων έργων, ώστε να υποβληθούν θετικές υπηρεσιακές απόψεις επί του αιτήματος. Δυστυχώς η απώλεια του Νομάρχη Φωτέα σταμάτησε την εξέλιξη. Και δυστυχώς μετά το 1998 δεν ανακινήθηκε πάλι το θέμα. Η πρόταση είχε τεκμηριωμένη βάση γιατί, με την αποδοχή και υλοποίησή της, το εθνικό δίκτυο θα αποκτούσε ολοκληρωμένη, κλειστή, διαδρομή. Ταυτόχρονα οι όποιες προβλέψεις για έργα θα αποτελούσαν αντικείμενο και αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι κατώτερων βαθμίδων διοίκησης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι), που έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους και συσσωρευμένα αιτήματα για έργα.

Έτσι ή αλλιώς όμως, οι ρωμαλέες αποφάσεις για οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, που εξαγγέλθηκαν, θα πρέπει να μας αφυπνίσουν όλους και ιδιαίτερα τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης στη Μάνη. Για να μπορέσομε έτσι με τη συμπαράσταση των συμπατριωτών μας του λεκανοπεδίου να προβάλλομε τα δίκαια αιτήματά μας για το βασικό μανιάτικο οδικό δίκτυο, ώστε να μπουν και αυτά σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αίσια έκβαση στις υποθέσεις αυτές, αποτελεί η τοπική συνεργασία και οι τεκμηριωμένες προτάσεις. Ας ελπίσομε ότι, έστω και με μακροχρόνια καθυστέρηση, αυτό θα γίνει κοινή συνείδηση, σε όλους και ιδιαίτερα στους τοπικούς εκπροσώπους.

______________________

YΛIKOΣ KAI AΫΛOΣ ΠOΛITIΣMOΣ (Αύγουστος 2005)

Για τον προβληματισμό που ακολουθεί πήρα αφορμή από την πολύ μικρή συμμετοχή προσώπων στην πρόσφατη (Τετάρτη 22 Ιουνίου) εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της Βέργας. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους φρεσκάρουν τη μνήμη και εμπλουτίζουν τη σκέψη με ποιότητα, συνδέοντας συνειρμικά το ειρηνικό σήμερα με το αβέβαιο του παρελθόντος και τους τρόπους που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία κάθε φορά. Συνδέουν, ταυτόχρονα, αλλά και αντιπαραθέτουν τη συνειδητή και συντονισμένη προσπάθεια που προκύπτει όταν εμφανίζεται  κίνδυνος για τη ζωή, την περιουσία και τη διαβίωση, με τη νωθρότητα της σύγχρονης πλαδαρής καθημερινότητας.

Σε τελευταία ανάλυση και η μία και η άλλη εποχή δημιουργεί στοιχεία πολιτισμού. Με τον τελευταίο όρο εννοώ στοιχεία ποσοτικο – ποιοτικών μεταβολών στη ζωή, που σε τελευταία – τελευταία ανάλυση μετατρέπονται σε μονάδες ευχαρίστησης. Η προσωπική μου άποψη για το ποιό είδος πολιτισμού επιλέγω, η καλύτερα για το ποια αναλογία μεταξύ τους είναι για μένα αρμονικότερη, νομίζω ότι προκύπτει απ` αυτή την εισαγωγή. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά το θέμα.

Άϋλο πολιτισμό ορίζω εκείνον που προέρχεται με άμεσο τρόπο από τις ιδέες, ενώ υλικό εκείνον που προκύπτει από αξιοποίηση σε τεχνικές εφαρμογές εφευρέσεων και ανακαλύψεων. Στην πρώτη περίπτωση τα στοιχεία του πολιτισμού έχουν περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ στη δεύτερη το πρακτικό μέρος, το άμεσα ωφελιμιστικό στην καθημερινότητά μας, είναι συντριπτικά πλειοψηφικό. Στην πρώτη περίπτωση η πρόοδος του πολιτισμού συνοδεύεται από αφομοίωση των νέων στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αξιοποίηση των νέων στοιχείων γίνεται με τρόπο μηχανιστικό, χωρίς, πολλές φορές, στοιχειώδη γνώση της θεωρητικής τους βάσης. Για να μην κουράζω με περισσότερα θεωρητικά στοιχεία, θα επιχειρήσω, από μια διαχρονική εξέταση, να υπογραμμίσω τις διαφορές ανάμεσα στις δύο μορφές πολιτισμού.

Ασφαλώς ο πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, ειδικότερα στην αρχαία Αθήνα, μπορεί να καταταχθεί στην πρώτη κατηγορία. Και αυτό με βάση το δεδομένο ότι δεν άντεξε στην πρόκληση που είχε τεθεί εκείνη την εποχή, δηλαδή την παγκοσμιοποίησή του. Αυτό έγινε ασφαλώς γιατί η θεωρητική του βάση, οι ιδέες του, δεν ήταν συμβατές με μεγάλο εύρος κοινωνικού τοπίου, που ήταν αναγκαίο για μια επιτυχή παγκοσμιοποίηση. Αντίθετα αυτό κατέστη δυνατό σε ένα βαθμό κατά τη μακεδονική επέκταση και ολοκληρωτικά κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Στην πρώτη περίπτωση προέκυψε περιορισμένη διάρκεια γιατί το έκτακτο γεγονός του θανάτου του Μεγαλέξανδρου δεν επέτρεψε την πλήρη τεχνικοποίηση των μεθόδων στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης. Στη δεύτερη περίπτωση, δεδομένου ότι οι εδαφικές επεκτάσεις ήταν σταδιακές, ο πολιτισμός των κυρίαρχων αφομοίωνε συνεχώς τα νέα στοιχεία που προέκυπταν επεκτείνοντας έτσι και τη χρονική του διάρκεια.

Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες στην ανθρωπότητα για να οδηγηθεί από την αποδόμηση της θεωρητικής σκέψης και του κόσμου των ιδεών, που δημιούργησαν οι προτεραιότητες της τότε παγκοσμιοποιημένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην Αναγέννηση και την «έκρηξη» της επιστημονικής σκέψης που τη συνόδεψε. Η κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από νέες φυλές και η διαμόρφωση νέων κρατικών οντοτήτων επέτρεψε την επανάκαμψη στη θεωρητική σκέψη και έδωσε έτσι νέα ώθηση στον άϋλο πολιτισμό. Η συστηματοποίηση, ταξινόμηση, κατάταξη και αξιολόγηση των ιδεών για κάθε θέμα, που αποτέλεσαν τις κύριες επιδιώξεις του σχολαστικισμού, επέτρεψαν να δοθεί το έναυσμα για την αναγέννηση της σκέψης και την όδευσή της σε νέες κατευθύνσεις. Μπορώ, με ιδιαίτερη επιφύλαξη, να διατυπώσω τη γνώμη ότι η πρώτη ταχύτητα αυτής της αναγέννησης έχει ήδη κοπάσει, ενώ τα στοιχεία για μια καθολική παγκοσμιοποίηση δεν είναι ακόμα επαρκή. Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν χαρακτηριστικά των μεταβατικών περιόδων, που είναι οι πιο κρίσιμες στην πορεία του πολιτισμού, δεδομένου ότι δεν έχουν κριθεί οι τελικές κατευθύνσεις της πορείας του.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν πιστεύω ότι χρειάζεται στον καθένα μας εσωτερική αναζήτηση. Για να μπορέσει να οδηγηθεί σε απαντήσεις για κρίσιμα ερωτήματα, όπως: αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στη ζωής μας η απόλαυση της καθημερινότητας; Πόσο συνδέονται οι ατομικοί μας στόχοι με ευρύτερα κοινωνικούς; Στη λήψη των αποφάσεών μας έχομε συνεκτιμήσει τα στοιχεία πολιτισμού που παραλάβαμε από προηγούμενες γενιές; Έχομε προβληματιστεί πως «θησαυρίστηκαν» αυτά τα στοιχεία για να φθάσουν ως τις ημέρες μας; Αναρωτιόμαστε πως θα «δέσομε» την ατομική μας δράση για να αφήσομε και μεις κάτι όταν θα έχομε φύγει από τη ζωή;

Στην πατρίδα μας τη Μάνη τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα προβάλλουν με μεγαλύτερη ακόμα κρισιμότητα. Λόγω της πολεμικότητας που χαρακτήριζε τους προγόνους μας τα κρίσιμα θέματα πολιτισμού έπονταν. Προείχε η εξασφάλιση από την αβεβαιότητα για τη ζωή και η εξασφάλιση  στοιχειωδών προϋποθέσεων διαβίωσης. Γι` αυτό στη Μάνη όλες οι μεταβολές έρχονταν καθυστερημένα. Έτσι κινιόταν η ζωή μέχρι πριν λίγες δεκαετίες  οπότε κάτω από τους νέους οικονομικούς όρους η κλειστή πολεμική κοινωνία «άνοιξε» διάπλατα. Και μεις οι Μανιάτες βρισκόμαστε μπροστά σε νέες συνθήκες, αναγκασμένοι για να μπορέσομε να παρακολουθήσομε το μέλλον να αφομοιώσομε πολύ περισσότερα στοιχεία από τις άλλες κοινωνίες. Η ελπίδα ότι και πάλι θα τα καταφέρομε είναι βάσιμη.

_____________________________

XPEIAZETAI H MANH EΞΩTEPIKH «ΠPOΣTAΣIA»; (Σεπτέμβριος 2005)

Η ανάπτυξη της Μάνης γίνεται με γρήγορους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αφετηρίες της έχουν παρουσιαστεί στους αναγνώστες μας πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι η διατήρησή της, αλλά και, αν είναι δυνατό, η αύξηση των ρυθμών της. Η ανάπτυξη συνδυάζεται άμεσα με επενδύσεις και κατασκευές επί του εδάφους. Το που και πόσο έδαφος μπορεί να διατεθεί για κατασκευές ασφαλώς αποτελεί θέμα για επεξεργασία. Αρκεί μόνον η αφετηρία προσέγγισής του να είναι αυτό που προαναφέρθηκε: η διατήρηση της ανάπτυξης και η αύξηση των ρυθμών της.

Ο πρόλογος γράφτηκε με αφορμή τη συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο  επί αιτήματος υποψήφιων επενδυτών για κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων στον κόλπο του Οιτύλου και τη διατύπωση, κατά τη συζήτηση, απόψεων  για «προστασία» της Μάνης. Ασφαλώς, χρειάζεται να διαμορφώνεται αρμονική σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, το οικιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε κατά τους προηγούμενους χρόνους και τις νέες κατασκευές. Το ζητούμενο είναι το σημείο αυτής της ισορροπίας, αλλά και το ποιος την καθορίζει. Κυρίαρχο στοιχείο γι` αυτούς τους καθορισμούς αποτελεί η δικαιοσύνη, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή της αποτελεί η ισχύς. Εξηγούμαστε: η δικαιοσύνη επιβάλλει να μη χαθεί η αξία των κτημάτων. Το επιβάλλει γιατί η ιδιοκτησία προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας. Ειδικότερα στο  ‘Αρθρο 17 αναφέρεται:  H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Από τη διατύπωση του άρθρου οδηγούμαστε στην ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας του γενικού συμφέροντος. Θεωρούμε ότι δεν αντιβαίνει στο γενικό συμφέρον η δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη μανιάτικης γης να αξιοποιήσει το κτήμα του, κατασκευάζοντας μια ξενοδοχειακή μονάδα από την οποία να μπορεί να βιοπορίζεται. Η περιβαλλοντική μελέτη που θα συνταχθεί, ασφαλώς θα απαιτείται να αποδεικνύει την αρμονική σχέση της νέας κατασκευής με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Τα προβλήματα στην περιοχή της Μάνης, ιδιαίτερα στο τμήμα της που ανήκει διοικητικά στη Λακωνία, έχουν αφετηρία το χαρακτηρισμό, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, δεκάδων οικισμών της ως παραδοσιακών,. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε κατ` αρχήν να θεωρηθεί θετική. Αρκεί να συνοδευόταν από μέτρα ανάδειξης της φυσιογνωμίας των οικισμών αφ` ενός και διεύρυνσης του οικιστικού τους χώρου, αφετέρου. Δυστυχώς, τέσσερις δεκαετίες μετά, τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι έμειναν οι αρνητικότητες. Δηλαδή δυσχέρειες και οικονομική επιβάρυνση στις επισκευές των κτισμάτων και περιορισμοί στη δόμηση έξω από τα όρια των οικισμών. Από την παρουσίαση αυτή προκύπτει απ` ευθείας η δυσμενής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους ιδιοκτήτες. Το ζητούμενο για την καταπολέμηση αυτής της δυσμένειας είναι η διαμόρφωση συνθηκών ισχύος. Γιατί μόνον έτσι θα γίνουν κατανοητά τα ζητήματα που προκύπτουν. Ασφαλώς η ισχύς ανάγεται και σε πολιτικό, αλλά και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων.

Τα θέματα της ανάπτυξης, λόγω και της ισχυρής οικονομικής πτυχής τους, διαμορφώνουν ευρύ πλαίσιο συγκλίσεων. Γι` αυτό θεωρούμε ότι μπορούν να προωθηθούν με αποτελεσματικότητα, παρά τα μειονεκτήματά μας, λόγω του μικρού πληθυσμού της Μάνης, της διοικητικής υπαγωγής της σε δύο Νομούς και του ασυντόνιστου των Δήμων της. Οι επαγγελματο – βιοτεχνικές ομάδες αρχίζουν να αποκτούν ουσιαστική οντότητα, να στελεχώνονται από προικισμένους επιχειρηματίες και να διαμορφώνουν πλαίσια επικοινωνίας με τους αποφασιστικούς μηχανισμούς της διοίκησης και της πολιτικής. Γι` αυτό τα θέματα ανάπτυξης θα βρίσκουν ολοένα και νέους διαύλους για την προώθησή τους και την εξεύρεση αρμονικών λύσεων με τη συνεκτίμηση όλων των ουσιαστικών παραγόντων που συνυφαίνονται στο εσωτερικό τους, ως στοιχεία τους. Κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι δραστηριοποιήσεις, που έχουν ως αφετηρία την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης σε γη που υπάρχει στην περιοχή μας, θα διαμορφώνουν συμπληρωματικές δυναμικές δραστηριοποιώντας και άλλες ομάδες που θα ωφεληθούν από την ικανοποίηση της ζήτησης, μέσω της επέκτασης των κατασκευών και της λειτουργίας μονάδων παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Αυτή η θετική εξέλιξη, θα φέρει, με τη σειρά της, μηνύματα και σε αυτοδιοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι τελικά θα φθάσουν μέχρι το αποφασιστικό επίπεδο οι θέσεις και οι απόψεις των Μανιατών για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής μας. Για να μπορούν να πουν τελικά τις αυτονόητες κουβέντες που αναφέρθηκαν στην αρχή και να προκύψουν έτσι λύσεις με τον προσδιορισμό της αρμονικής σχέσης ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, το οικιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε κατά τους προηγούμενους χρόνους και τις νέες κατασκευές, με προάσπιση ταυτόχρονα της ιδιοκτησίας των Μανιατών στη γη τους.

_______________________

7 XPONIA «KAΠOΔIΣTPIAKOI» ΔHMOI: ΣYMΠEPAΣMATA KAI ΠPOOΠTIKEΣ (Ιούλιος 2005)

Κλείνουν 7 χρόνια από τον Οκτώβρη του 1998 που έγιναν οι πρώτες εκλογές στους Δήμους μετά τις συνενώσεις του σχεδίου «Ιω. Καποδίστριας» που προώθησε η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Κοντά στο τελευταίο έτος της δεύτερης δημοτικής θητείας μετά την εφαρμογή των συνενώσεων,  διαμορφώνονται συνθήκες ωριμότητας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και τη διατύπωση απόψεων για τις προοπτικές του μέλλοντος.

Είναι βέβαιο ότι η εξέλιξη δικαίωσε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, που είχε και τότε δεχθεί με ικανοποίηση αυτό το μέτρο. Είναι βέβαιο ότι, και στη χειρότερη περίπτωση εφαρμογής του Σχεδίου «Ιω. Καποδίστριας», τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από εκείνα που θα προέκυπταν με τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος. Είναι ταυτόχρονα βέβαιο ότι η επίδραση βραχυχρόνιων πολιτικών σκοπιμοτήτων τροποποίησε τον αρχικό σχεδιασμό και έτσι δημιουργήθηκαν πολύ περισσότεροι Δήμοι από εκείνους που πρόβλεπε το αρχικό σχέδιο, ενώ από την άλλη μεριά  σχηματίσθηκαν και λίγοι Δήμοι με τεράστια εδαφικά και πληθυσμιακά μεγέθη, γεγονός που τους δημιουργεί έντονα προβλήματα λειτουργικότητά τους. Αυτά όμως είναι τα δευτερότερα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Ιω. Καποδίστριας».

Είναι ομολογημένο ότι οι νέοι Δήμοι έχουν πετύχει, συγκριτικά με την προϋπάρχουσα κατάσταση, τόσο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού και δυνατοτήτων διεκδίκησης σε πολιτικό επίπεδο. Παραθέτομε στη συνέχεια την αιτιολογική βάση αυτών των διαπιστώσεών μας.

Κατά μέσο όρο οι προϋπολογισμοί και οι εκταμιεύσεις στους νέους Δήμους αναφέρονται σε ποσά δεκαπλάσιου ύψους από εκείνα διαχειρίζονταν τα προϋπάρχοντα αυτοδιοικητικά μορφώματα. Η διάθεσή αυτών των ποσών σε παραγωγικές χρήσεις, μετά από συζήτηση σε αντιπροσωπευτικά δημοτικά συμβούλια, οδηγεί σαφώς σε έργα και εργασίες μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας από εκείνες που προωθούνταν με την προϋπάρχουσα κατάσταση. Η εκτέλεση των έργων και των εργασιών με ενιαία λογική στο εσωτερικό του Δήμου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συντονισμού των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, προκαλεί μια ακόμα συνιστώσα αποτελεσματικότητας.

Ήταν «οικτρό» το θέαμα των Κοινοταρχών πρό του 1998. Τότε που συνωθούνταν στον προθάλαμο των Νομαρχών εκλιπαρώντας για ένα ελάχιστο ποσό προκειμένου να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους ή να εκτελέσουν ένα μικρό έργο στοιχειώδους ανάγκης των δημοτών τους. Η αύξηση του μεγέθους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οδήγησε και σε αύξηση της επιρροής των εκπροσώπων τους στα πλαίσια του Νομού αλλά και γενικότερα. Στην τρέχουσα περίοδο, για τις περισσότερες περιπτώσεις, οι Δήμοι αποτελούν ισότιμους εταίρους στις συζητήσεις για  κατανομή πιστώσεων και στον προγραμματισμό έργων. Δημιουργείται έτσι ένα θετικό στοιχείο αφετηρίας, που μπορεί να μεγιστοποιηθεί με τη αξιόπιστη διαχείριση των ποσών που κατανέμονται, σε κάθε περίπτωση. Με τον πληθυσμό που κατά μέσο όρο ξεπερνά τους 5000 κατοίκους οι Δήμοι μπορούν να λειτουργούν αξιοπρεπώς και σε πολιτικό επίπεδο, συνδέοντας για κρίσιμα θέματα την τοπική διεκδίκηση με την άσκηση πολιτικής πίεσης.

Ασφαλώς προκύπτει πρόβλημα αποτελεσματικότητας για τους μικρούς Δήμους, εκείνους δηλαδή που έχουν πληθυσμό μικρότερο από τους 5000 κατοίκους και σχετικά μικρή εδαφική περιοχή. Καλό είναι, το μέλλον τους, να αποτελέσει θέμα ευρείας συζήτησης στο εσωτερικό τους, μετά από προβολή και σύγκριση αποτελεσμάτων ιδιαίτερα σε σχέση με γειτονικούς Δήμους μεγαλύτερου μεγέθους. Από τη συζήτηση και τη σύγκριση ασφαλώς θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα δημιουργηθεί ωριμότητα σκέψης για αποφάσεις. Η μη εφαρμογή του Νόμου για τις Συμπολιτείες μεταξύ Δήμων, παρόλη την ευνοϊκή διάθεση που δημιουργήθηκε μετά τη θεσμοθέτησή του, δημιούργησε στασιμότητα στην προοπτική εσωτερικού διαλόγου με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών δράσεων μεταξύ των Δήμων – μελών των Συμπολιτειών, τόσο για τρέχοντα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όσο και για αναπτυξιακά θέματα που αναφέρονται σε κοινή μελλοντική τους πορεία.

Στην πατρίδα μας τη Μάνη έχουν προκύψει μετά το 1998,  με την απογραφή του 2001, τρεις Δήμοι με πληθυσμό πάνω από 5000 κατοίκους (Γυθείου, Λεύκτρου, Οιτύλου) και δύο με πληθυσμό μικρότερο (Αβίας, Ανατολικής Μάνης), καθώς και ο γειτονικός Δήμος Σμύνου, με κυρίαρχη τη Μανιάτικη συνείδηση μεταξύ των κατοίκων τους. Τα κρίσιμα θέματα που μπορούν να συζητηθούν στο μέλλον είναι η ωριμότητα για μια Μανιάτικη Συμπολιτεία, αλλά και άλλες δυνατότητες για στενότερες συνεργασίες που μπορεί να αρχίζουν από κοινή διαχείριση των σκουπιδιών και να φθάνουν μέχρι συνενώσεις. Δυστυχώς, παρά την κοινή καταγωγή, και τους κοινούς αγώνες των προγόνων μας τα χρόνια της σκλαβιάς, τα θέματα της στενότερης συνεργασίας δεν προωθήθηκαν κατά την 7ετία που πέρασε, τουλάχιστο στο βαθμό που επιβάλλεται από τις σύγχρονες ανάγκες. Η ευχή μας είναι αυτό το έλλειμμα να καλυφθεί κατά την επόμενη περίοδο, τόσο του προεκλογικού χρόνου που ακολουθεί, όσο και τη νέα δημοτική περίοδο. Το απαιτούν η επιτακτική προσταγή των προγόνων μας, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας…

________________________

OI AΛΛHΛEΠIΔPAΣEIΣ ΦYΣHΣ, IΣTOPIAΣ KAI ANAΠTYΞHΣ (Νοέμβριος 2005)

Ακούμε, πολλές φορές, ότι οι Μανιάτες διακατεχόμαστε από έντονες τάσεις τοπικισμού. Ασφαλώς και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η φιλοπατρία αποτελεί ποιοτικό στοιχείο για τα άτομα, τόσο όταν αναφέρεται στη μεγάλη πατρίδα, τη χώρα μας, όσο και στις επιμέρους πατρίδες, τους τόπους γέννησης ή καταγωγής. Και αυτό γιατί επιβεβαιώνει τους δεσμούς του ατόμου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον προελεύσεώς του. Αυτό το δέσιμο δεν είναι τίποτ` άλλο από την ίδια την ακτινογραφία της ζωής μας. Οι άνθρωποι αποτελούμε αναπόσπαστα στοιχεία της κοινωνίας και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, της οικογένειας και της περιοχής που ζούμε. Ταυτόχρονα αυτές οι κοινωνικές ομάδες εντάσσονται και διαβιώνουν στους κατά περίπτωση γεωφυσικούς χώρους και περιοχές. Η φιλοπατρία, δηλαδή αποτελεί αυτονόητο και ισχυρό ποιοτικό χαρακτηριστικό των ατόμων.

Ισχυριζόμαστε ότι, εμείς οι Μανιάτες, ανάμεσα στη μεγάλη και στη μικρή πατρίδα που αποτελούν στοιχεία αναφοράς για όλα τα άτομα, έχομε και ένα άλλο ιδιαίτερα έντονο κοινό χαρακτηριστικό. Είμαστε συμπολίτες μιάς περιοχής με ιδιαίτερα γεωκλιματολογικά και κοινωνικο- πολιτικά χαρακτηριστικά. H Mάνη, αυτή η λωρίδα γης με κυρίαρχα γεωφυσικά στοιχεία τον Ταϋγετο και τη θάλασσα (Μεσσηνιακός και Λακωνικός κόλπος), διαμορφώνει ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, που επενεργούν στους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Αυτές οι επιδράσεις οδηγούν σε κοινωνικές ομαδοποιήσεις. που περικλείνουν στοιχεία απ` αυτά τα χαρακτηριστικά ως κοινές κοινωνικές ιδιότητες. Θεωρούμε ότι οι μακροχρόνιες συμπεριφορές των ατόμων που αποτελούν μέλη αυτών των κοινωνικών ομάδων, όπως η ατομική υπερηφάνεια για την καταγωγή, η έφεση για την ελευθερία και η υπεράσπιση των δικαίων του τόπου, έχουν προκύψει ως σταθερά χαρακτηριστικά των Μανιατών από τη μακροχρόνια επίδραση των φυσικών και κοινωνικών παραγόντων που προαναφέρθηκαν. Μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων με την πορεία των αιώνων έχουν ισχυροποιηθεί οι έννοιες Μάνη – Μανιάτης, που δημιουργούν υπερηφάνεια σε όσους τις «φέρουν». Επιβεβαιωτικό στοιχείο αυτών των απόψεων αποτελεί το ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες με το επώνυμο «Μανιάτης», που το κρατούν επίσης με υπερηφάνεια, χωρίς πολλές φορές να μπορούν να το ερμηνεύσουν ή να προσδιορίσουν την ειδικότερη καταγωγή τους.

Με αυτούς τους κοινούς δεσμούς πορευτήκαμε πολλούς αιώνες. Η ασφάλεια ζωής και ισορροπημένης διαβίωσης στην περιοχή σταθεροποιήθηκε, χάρη στη συνεργασία και την πολεμική ετοιμότητα. Η ενσωμάτωση των πληθυσμιακών ομάδων που ομαδικά ή ατομικά επέλεγαν την εγκατάσταση στο Μανιάτικο χώρο γινόταν για πολλούς αιώνες ομαλά και δημιουργικά. Η πλήρης αξιοποίηση της πολεμικής δεινότητας των προγόνων μας, έδωσε τη δυνατότητα για έναρξη της εθνεγερσίας, για σταθεροποίηση της Επανάστασης και για απόκρουση του κινδύνου για νέα υποταγή από τον Ιμπραήμ και τους Αιγύπτιους, με τις νίκες στη Βέργα, το Διρό και τον Πολυάραβο. Ήλθε στη συνέχεια η περίοδος διαβίωσης στο νεοελληνικό κράτος. Η Μάνη «γέννησε» αξιόλογους, και καταξιωμένους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, που εξήγαγαν σε επίπεδο χώρας τα ιδιαίτερα μανιάτικα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιό πάνω και έδωσαν σε μας τους σύγχρονους και τη δική τους προστιθέμενη αξία στο ισχυρό μανιάτικο κεφάλαιο, για να εποικοδομήσομε.

Στην εποχή μας, η ανάπτυξη και η πρόοδος των κοινωνιών στηρίζεται σε δύο κατ` αρχήν αντίθετα χαρακτηριστικά: τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία. Ο ανταγωνισμός δίνει τη δυνατότητα να επικρατήσουν οι ισχυρότερες και παραγωγικότερες ιδέες και επιχειρηματικές προτάσεις, για να γίνει έτσι, δυνατή η παραγωγή πλούτου που οδηγεί στην ευημερία. Για να μπορεί, όμως, η κάθε κοινωνία να αξιοποιήσει τον πλούτο χρειάζεται να έχει διαμορφώσει το κατάλληλο συνεργατικό κλίμα. Οι κοινωνίες που καταφέρνουν να θεσπίσουν σταθερούς κανόνες για τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό, αλλά και σταθερούς κανόνες για τη συνεργασία των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων, έχουν βρει το δρόμο για την ευημερία τους. Γιατί έχουν, έτσι, γεφυρώσει τη φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες. Οι περισσότερες από τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν είναι γνωστές στους Mανιάτες και ασκούνται, γενικά, στις καθημερινές τους δραστηριοποιήσεις. Για να φθάσομε σε μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων, αφού προηγηθεί η εξειδίκευση και ο αναλυτικότερος προσδιορισμός, είναι αναγκαία η γενικευμένη αποδοχή και η εφαρμογή τους στην πράξη . Έτσι θα ανοίξει διάπλατος ο δρόμος για την ολόπλευρη ανάπτυξη, που φέρνει για τη Μάνη η εποχή που ζούμε, με αναμφισβήτητη κατάληξη της γενικευμένης ευημερίας. Και αυτό γιατί στην εποχή μας γίνονται πλήρως αποδεκτά τα ιδιαίτερα γεωκλιματολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας και διαμορφώνουν συνεχώς αυξανόμενες προσελκύσεις, επισκεπτών και μόνιμα εγκαθιστάμενων. Για τη διαμόρφωση των συνεργασιών που αναφέραμε πιο πάνω κρίσιμο ρόλο έχουν αυτοί που η Πολιτική Επιστήμη χαρακτηρίζει «οδηγητές γνώμης» . Σ` αυτή την κατηγορία, εκτός από τα προικισμένα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άτομα, εντάσσονται ασφαλώς, και οι τοπικές θεσμικές εκφράσεις. Αυτό ισχύει, λόγω των διευρυμένων επικοινωνιακών δυνατοτήτων που έχουν σε ένα πολυδιασπασμένο κοινωνικό χώρο, όπως είναι ο τόπος μας. Νομίζομε ότι υπάρχει ήδη η θεωρητική διάθεση για συνεργασία. Μένει να εξειδικευτεί σε πρακτικά μέτρα, να εμπεδωθεί και να διαχυθεί σε ολόκληρο το μανιάτικο γεωγραφικό χώρο και στο χώρο της μανιάτικης διασποράς.

__________________________

APXIKEΣ ΣKEΨEIΣ ΓIA TO ANΘPΩΠINO KAI TO ΦYΣIKO ΠEPIBAΛΛON MAΣ (Δεκέμβριος 2005)

Στοιχείο αφετηρίας για τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις σε κάθε περιοχή αποτελεί η δυνατότητα επιβίωσης. Δηλαδή η δυνατότητα των ανθρώπων να συγκεντρώνουν εισοδήματα που να επαρκούν για την κάλυψη των κύριων αναγκών, των ιδίων και των οικογενειών τους. Για το σκοπό αυτό σταθερή επιδίωξη είναι η απόκτηση εισοδημάτων, που μπορούν να προέρχονται από την εργασία, την περιουσία και από άλλες δραστηριότητες. Αρχικό και σταθερό παράγοντα απόκτησης εισοδημάτων αποτελεί η καλλιέργεια της γης και η επεξεργασία των προϊόντων της. Η αποθεματοποίηση κεφαλαίων και η αξιοποίηση των κερδών από αυτά αποτελεί συμπληρωματική πηγή εσόδων, όπως επίσης και οι αμοιβές από την προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών. Το ύψος των εισοδημάτων κάθε προελεύσεως επενεργεί και διαμορφώνει τις τάσεις για τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Έτσι διαμορφώνονται αρχικά οι οικιστικοί χώροι και στη συνέχεια οι τάσεις για επέκταση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και για συρρίκνωση ή εγκατάλειψή τους.

Η διαδικασία που περιγράψαμε ισχύει με ιδιαίτερο τρόπο στην περιοχή μας, τους οικισμούς της Μάνης. Οι πρώτες εγκαταστάσεις, οικογενειακού χαρακτήρα στις περισσότερες περιπτώσεις, επεκτάθηκαν σταδιακά με την εξασφάλιση των στοιχειωδών όρων διαβιώσεως και των αναγκαίων εισοδημάτων, με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, ανάλογα και με τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούσαν, οι οικισμοί επεκτάθηκαν διαμορφώνοντας χωριά και σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλα χωριά, «τις χώρες» σύμφωνα με τον τοπικό χαρακτηρισμό. Επόμενες περίοδοι που οδήγησαν σε μείωση εισοδημάτων, οι εμφύλιες διαμάχες πολλαπλών προελεύσεων,  σε συνδυασμό με το άνοιγμα των συνόρων ώθησαν, τους δύο προηγούμενους αιώνες, ένα μέρος από το πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό της Μάνης να αλλάζει τόπο κατοικίας, μεταναστεύοντας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εδώ και δύο δεκαετίες διαπιστώνεται η αντίστροφη τάση. Δηλαδή αύξηση των τοπικών εισοδημάτων, αλλά  και προσέλκυση ατόμων για εγκαταστάσεις στην περιοχή, είτε συμπολιτών μας που επιστρέφουν οι ίδιοι ή απόγονοί τους, είτε άλλων που δεν έχουν σχέση καταγωγής με την περιοχή.

Αναγκαστικά οι νέες εγκαταστάσεις οδηγούν σε τάση διεύρυνσης του οικιστικού χώρου, ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη προώθησης των νέων δραστηριοποιήσεων, τόσο στους παραδοσιακούς τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, όσο και σε νέους τομείς. Η διεύρυνση αυτή πρέπει να γίνει μελετημένα και προσεκτικά, για να διασφαλισθούν όλα τα στοιχεία που ωθούν την περιοχή σε τροχιά ανάπτυξης. Ασφαλώς η ανάλυση των αιτίων που οδηγούν στην ανάπτυξη και ο προσδιορισμός τρόπων για ενδυνάμωσή τους αποτελούν την αφετηρία. Και οι τελικές επιλογές υποχρεωτικά θα συνεκτιμήσουν τα στοιχεία της ανάλυσης. Στο κέντρο, όμως, όλων των επιλογών που θα γίνουν θα είναι οι ντόπιοι, δηλαδή οι από μακρού χρόνου κάτοικοι και ιδιοκτήτες της μανιάτικης γης. Και αυτό γιατί έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους. Με ισχυρή συνεκτίμηση, οπωσδήποτε, της αναγκαιότητας για διατήρηση του ιδιαίτερου  φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής μας.

Για  γίνουν όλα αυτά, να διαμορφωθούν δηλαδή αρμονικές λύσεις μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος χρειάζεται σύνεση, προγραμματισμός, σταθερός και βήμα – βήμα σχεδιασμός και κυρίως ομοψυχία. Αν σε προηγούμενες περιόδους αυτές οι προϋποθέσεις ήταν ευκταίες, αυτή την περίοδο είναι αναγκαίες. Γιατί μόνον αν συντρέξουν θα μπορέσει η Μάνη να ξαναπαίξει ρόλο στη μελλοντική πορεία της χώρας μας. Άλλως θα περιθωριοποιηθεί, θα αποδυναμωθεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν και θα μεταπέσει σε ένα τόπο, άχρωμο και συνηθισμένο. Ο προβληματισμός αυτός και η ανάλυση που προηγήθηκε οδηγούν απ` ευθείας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του επόμενου χρόνου. Οι ευαίσθητοι Μανιάτες που αποδέχονται τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, έχουν υποχρέωση να κάνουν τις επιλογές εκείνων των προσώπων και των ομάδων που έχουν φυσικές δυνατότητες αλλά και βούληση να οραματισθούν,  να σχεδιάσουν και να αρχίσουν να υλοποιούν το όραμα για τη Μάνη του μέλλοντος. Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός για τη διερεύνηση των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα και τις κοινωνικές διαδρομές που έχουν διαγράψει μέχρι τώρα. Ασφαλώς τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ασφαλή αφετηρία, αλλά και σταθερά κριτήρια για τις τελικές επιλογές.

________________________

TO ΦYΣIKO ΠEPIBAΛΛON ΠPOΣΔIOPIZEI THN ANAΓKH ΓIA ΣYNEPΓAΣIEΣ (Οκτώβριος 2005)

Στη Μάνη η φιλοπατρία οδηγεί τους Μανιάτες σε ευγενή συναγωνισμό για το ποιος, ή γενικότερα ποια επιμέρους περιοχή, είναι με πιο ακραιφνή τρόπο περισσότερο μανιάτικη. Αυτός ο ευγενής συναγωνισμός παίρνει πολλές φορές ακραίες ανταγωνιστικές μορφές, δημιουργώντας έριδες και γενικά αρνητικότητα. Τα ίδια, πολλές φορές, άτομα εμφανίζονται να ξιφουλκούν για να εμπεδωθεί η θέση ότι η Μάνη είναι ενιαία και αδιαίρετη, έναντι εκείνων που το αμφισβητούν. Οι δύο αυτές συμπεριφορές, από πρώτη προσέγγιση αντίθετες, δεν αποτελούν παρά μια όψη της εσωτερικής αντιφατικότητας που χαρακτηρίζει εμάς τους Μανιάτες. Αντιφατικότητα που  οδηγεί σε συχνές συγκρούσεις στο εσωτερικό και ταυτόχρονα την αλληλοϋποστήριξη στο εξωτερικό. Θα επιχειρήσομε στη συνέχεια να δώσομε κάποιες ερμηνείες σ` αυτές τις αντιφατικότητες και κυρίως να υποστηρίξομε την αναγκαιότητα για την ισχυροποίηση των ενωτικών χαρακτηριστικών μας.

Έχομε καταθέσει και άλλοτε τη θέση μας ότι σε κάθε τόπο το ανθρωπογενές περιβάλλον επηρεάζεται και σε βάθος χρόνου διαμορφώνεται πλήρως από το φυσικό περιβάλλον. Στη Μάνη το φυσικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερα, ξεχωριστά, χαρακτηριστικά και γι` αυτό είναι το ίδιο ιδιαίτερη, ξεχωριστή, η επίδραση στους ανθρώπους που την κατοικούν. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται από τη γεωγραφική της θέση, που έχει τα πιο κάτω στοιχεία: α). Είναι χερσόνησος (εμφανίζεται στην Ιστορία ως χερσόνησος της Μάνης – Brazzo di Maina), β)  καταλήγει σε δύο θαλάσσιες περιοχές – το Μεσσηνιακό και τον Λακωνικό κόλπο – που η μια είναι ανοιχτή και η άλλη σχετικά κλειστή προς τη Νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέσω των οποίων διοχετεύονται στην Ανατολική Μεσόγειο οι επιδράσεις του Ατλαντικού Ωκεανού και της Βορειοδυτικής Αφρικής, γ) κυριαρχείται από την οροσειρά του Ταϋγέτου, που εκτείνεται από Βορρά προς Νότο ρυθμίζοντας, λόγω του προσανατολισμού και του ύψους του,  με ειδικό τρόπο τις ατμοσφαιρικές μεταβολές, δ) διακρίνεται σε ολόκληρη την έκτασή της από 4-5 εγκάρσιες ρηγματώσεις, που διαμορφώνουν ασυνέχειες στην εδαφική ανάπτυξη και ε) όλα αυτά τα φυσικά συστήματα αποτελούν γεωφυσική μικρογραφία, δεδομένου ότι οι αποστάσεις σε ευθεία γραμμή από τη ραχοκοκαλιά του Ταϋγέτου μέχρι τη θάλασσα είναι μόλις δέκα χιλιόμετρα. Η άποψή μας, που έχει διατυπωθεί και σε άλλες περιπτώσεις και έχει αφετηρία τη γεωφυσική περιγραφή που προηγήθηκε είναι σαφής: Η συγκεκριμένη γεωφυσική δομή της Μάνης επιδρά καθοριστικά στην κοινωνική ζωή, στις ανθρώπινες εγκαταστάσεις και ασχολίες και τελικά, και σε βάθος χρόνου, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των κατοίκων της.

Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν εμπεριέχουν στοιχεία αντιφατικότητας, αλλά καλοκοιταγμένα αναδεικνύουν, την πρωτοτυπία, την ιδιαιτερότητα και τελικά την αρμονία. Θα επιχειρήσομε να  περιγράψομε αυτές τις επιδράσεις αναλυτικότερα και στη συνέχεια τα στοιχεία της αρμονίας που δημιουργούν::

 1. Οι αέριες μάζες από τον Ατλαντικό κατευθύνονται στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεαζόμενες από την προέκταση (κέρας) της Βορειοδυτικής Αφρικής που την χαρακτηρίζουν το ψηλό της βουνό, ο Άτλας, και η έρημος Σαχάρα. Τελικό αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων είναι οι συχνοί νότιοι άνεμοι που όντας ζεστοί δημιουργούν στη Μάνη συχνούς καύσωνες τα καλοκαίρια, αλλά γλυκαίνουν το κλίμα της τους χειμώνες.
 2. Οι καύσωνες, εξ` άλλου στα παραθαλάσσια μετριάζονται από τη θάλασσα, αλλά και στις παρυφές του Ταϋγέτου από το υψόμετρο.
 3. Οι εγκάρσιες ρηγματώσεις διαμόρφωσαν μακροχρόνια ειδικές συνθήκες για ασφαλή προστασία από καταδιώξεις και για διαφυγή στις δύσβατες περιοχές της μεγάλης οροσειράς που καταλήγουν
 4. Οι εχθρικές εισβολές, λόγω του ανάγλυφου που χαρακτηρίζεται από απότομες ακτές είναι δύσκολες από τη θάλασσα, αλλά ακόμα πιο δύσκολες από τη στεριά που είναι συνήθως βραχώδης και επικλινής.
 5. Η θάλασσα, και η απόληξη της Μεσσηνιακής κοιλάδας και της κοιλάδας του Ευρώτα, αποτελούν φυσικές περιοχές επέκτασης της μανιάτικης ζωτικότητας και οικονομικής δραστηριοποίησης.

Από τη σύνθεση αυτών των στοιχείων προβάλλουν τα πιό κάτω συμπεράσματα

 • Η μικρή έκταση και ο μικρότερος πληθυσμός της χερσονήσου της Μάνης επιβάλλουν το μόνοιασμα για να γίνει δυνατή η σταθεροποίηση των εγκαταστάσεων και η επιτυχής άμυνα έναντι εξωτερικών επιβουλών. Απόδειξη οι ιστορικά καταγραμμένες κοινές δράσεις στο εσωτερικό, όταν διακυβεύονταν ζωτικά θέματα, όπως ο κίνδυνος υποδούλωσης από εχθρικές ομάδες
 • Οι έξοδοι από το μανιάτικο χώρο είναι ευκολότερες όταν γίνονται ομαδικά, δημιουργώντας τελικά κοινές μετεγκαταστάσεις. Απόδειξη οι εγκαταστάσεις στην Κορσική, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή του Ευρώτα, στην Καλαμάτα, στον Πειραιά.
 • Η ιστορικά διαπιστωμένη αντοχή στις εισβολές μεγάλου αριθμού εχθρικών δυνάμεων, μέσω συνδυασμού προσωρινής απόσυρσης και αιφνιδιαστικής επίθεσης
 • Η Μάνη εξελίσσεται διαχρονικά σε ιδανικό τόπο προσέλκυσης ατόμων με έντονη την ευαισθησία στο φυσικό, και το διαμορφωμένο με ήπιες ανθρώπινες επιδράσεις, περιβάλλον.

___________________

AYTOΔIOIKHΣEIΣ: ΣTAΘEPOΠOIHTIKEΣ Ή ANAΠTYΞIAKEΣ; (Νοέμβριος 2005)

Η διοίκηση κοινών υποθέσεων και η διαχείριση κοινών αναγκών αποτελούν ιερές υποχρεώσεις, γιατί συνδέουν τα άτομα με τις κοινωνίες που τα γέννησαν και στις οποίες ανατράφηκαν και ανδρώθηκαν. Αν τα άτομα που ασκούν αυτές τις διοικήσεις και διαχειρίσεις των κοινών, μέσω των εκλογικών διαδικασιών,  έχουν συνειδητοποιήσει την ιερότητα των σκοπών που καλούνται να προωθήσουν, οι κοινωνίες προκόβουν και αναπτύσσονται. Στην αντίθετη περίπτωση οι κοινωνίες παραμένουν στάσιμες και ανίκανες να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς στόχους και τα οράματα που διαμορφώνονται από τις εξωτερικές συνθήκες και συγκυρίες.

Αν αυτά που προαναφέρθηκαν ισχύουν γενικά αποτελούν αναγκαίο όρο για την περιοχή μας, τη Μάνη. Και αυτό γιατί ο λιτός τόπος μας απαιτεί πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που κάθε φορά διαμορφώνονται. Η αξιοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται μέσω των κατάλληλων προσώπων. Και είναι βέβαιο ότι οι μικροκοινωνίες της Μάνης «γεννούν».πρόσωπα με τέτοιες ικανότητες.. Δυστυχώς αυτό δεν φτάνει. Γιατί στα σημαντικότερα μας ελαττώματα περιλαμβάνεται ένας υπερφίαλος εγωκεντρισμός που οδηγεί στη μη αποδοχή του καλύτερου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μη μανιάτες διηγούνται μια ιστορία για κάθοδο του Θεού στη γη και την πρότασή του στον πρώτο άνθρωπο που συνάντησε να του πει τι θέλει να του χαρίσει και την απάντηση του τελευταίου «να ψοφήσει ο γάιδαρος του γείτονα». Είναι βέβαιο ότι οι άρρωστοι εγωκεντρισμοί αυτού του είδους καταπολεμώνται μέσω της παιδείας και του πολιτισμού και είναι ευχάριστες οι διαπιστώσεις ότι μειώνονται με το χρόνο. Το γεγονός όμως αυτό δεν εξουδετερώνει την αγωνία εκείνων που «πονούν» τον τόπο μας και διαπιστώνουν ότι αυτή την περίοδο συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Για να γίνει κατορθωτό όμως αυτό απαραίτητος όρος είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτών των προϋποθέσεων. Γι` αυτό όμως  είναι αναγκαία η εντονότερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εγωκεντρικών μας τάσεων.

Η παλιά αντίληψη που προσδιόριζε τον οικισμό ή την Κοινότητα ως χώρο ανάπτυξης των κοινών δράσεων έχει ξεπεραστεί πλήρως από τις νέες συνθήκες. Η μετάβαση από τις πολυάριθμες Κοινότητες στους 5-6 μανιάτικους Δήμους αποτελεί ασφαλώς σημαντική πρόοδο για την περιοχή μας, όπως φαίνεται και από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά τους. Αποτελεί όμως κοινή διαπίστωση ότι οι όροι της ανάπτυξης για κάθε περιοχή προσδιορίζονται από κοινωνικά μορφώματα μεγαλύτερου μεγέθους και πολιτικών δυνατοτήτων από τους μανιάτικους δήμους. Και αυτό οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ τους είτε μέσω συγκρότησης συμπολιτείας, είτε και μέσω κάποιων ακόμα συγχωνεύσεων.. Εμπόδια για ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι εγωκεντρισμοί και οι προσωπικές γραμμές ενεργειών. Δυστυχώς τα οικονομικά κίνητρα και οι σημαντικές αμοιβές των αιρετών της αυτοδιοίκησης αποτελούν αντικίνητρα για στενότερες συνεργασίες και ενισχύουν τις προσωπικές επιδιώξεις.

Ήδη προωθείται η διαμόρφωση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου για να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την κατεύθυνση της δημιουργίας μεγαλύτερων διοικητικών και διαχειριστικών μορφωμάτων τη δίνει η κυβερνητική επιλογή για δημιουργία πέντε αναπτυξιακών διοικήσεων που θα περιλαμβάνουν ολόκληρη την επικράτεια. Γιατί μ` αυτή την τάξη μεγέθους θα μπορεί να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, και διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με την πραγματοποίηση των μανιάτικων συνεργασιών που προαναφέραμε θα γίνει και στον τόπο μας δυνατός ένας αξιόπιστος σχεδιασμός που θα έχει αναφορά στο σύνολο της Μάνης. Αυτό επιβάλλεται από την ίδια τη φυσιογνωμία του τόπου μας, δεδομένου ότι διαθέτει ομογενή ή συναρθρώσιμα γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ασφαλώς σ` αυτό το σχεδιασμό δεν θα αδικηθεί κανένας τόπος, αφού οι επιμέρους κατανομές μπορούν να προσδιορίζονται με βάση τα αριθμητικά δεδομένα της έκτασης, του πληθυσμού ή άλλων σταθερών και μη αμφισβητούμενων στοιχείων. Στην κατεύθυνση των συνεργασιών οδηγούν και οι αρνητικές αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των προηγούμενων κοινοτικών πακέτων. Αναφέρομε πρόχειρα ότι με αυτούς τους ρυθμούς αποτελεσμάτων ο μανιάτικος δρόμος Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη – Γύθειο θα χρειαστεί για τη βελτίωσή του 50 χρόνια και πάνω, οι αποχετεύσεις και οι βιολογικοί καθαρισμοί στους άλλους πλην Γυθείου παραθαλάσσιους οικισμούς δεν θα γίνουν ποτέ, η κατανομή του νερού κατά άτομο όσο περνά ο χρόνος θα λιγοστεύει αντί να αυξάνεται, ενώ με τους ρυθμούς συντήρησης των μνημείων του πολιτισμού μας σε λίγο θα έχουν καταρρεύσει σχεδόν όλα.

Δεν αξίζει γι` αυτούς τους ιερούς σκοπούς να διαμορφώσομε εκείνες τις συνεργασίες που θα οδηγήσουν την περιοχή της Μάνης στην ανάπτυξη;

___________________________

ΞANAKOITΩNTAΣ ΠPOΣ TO MAPTH TOY 1821 (Δεκέμβριος 2005)

Η 25η Μαρτίου 1821 ήταν η κατάληξη μακροχρόνιων προπαρασκευαστικών ενεργειών. Ενεργειών και μακρινών που ξεκινούσαν από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, άλλα και κοντινών που στηρίζονταν κυρίως στην άμεση συμβολή της Μάνης και των πάντοτε ετοιμοπόλεμων κατοίκων της. Όμως η συμβολή αυτή της Μάνης δεν προέκυψε τυχαία και συμπτωματικά. Ήταν ώριμος καρπός δύο κυρίως παραγόντων:  της ευψυχίας και της έφεσης για την ελευθερία των κατοίκων της. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούνται στους κατοίκους από τον ίδιο τον τόπο, αλλά και από την ξαναζωογονημένη ιστορική μνήμη για τους προγόνους και τα κατορθώματά τους. Η προάσπιση της γης των προγόνων με κάθε τρόπο αποτελεί θεμελιώδη νόμο της Μάνης. Με την αναθέρμανση των ιστορικών δεδομένων της Ελλάδας από τον αρχαία μέχρι τη σύγχρονη περίοδο ο θεμελιώδης νόμος για την απελευθέρωσή της  ισχυροποιείται  και μπαίνει σε πρώτη μοίρα η διάθεση να αντιμετωπιστεί η τυραννία των κατακτητών από την τοπική ασφάλεια και ευημερία που δημιουργούσε το αυτοδιοίκητο της περιοχής..

Παρακολουθώντας τα γεγονότα από την πτώση της Βασιλεύουσας μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης διαπιστώνομε διαρκείς αναφορές των Μανιατών σ` αυτούς τους δύο παράγοντες, την ευψυχία και την έφεση για την ελευθερία. Αναφορές που βρίσκονται τόσο στα γραπτά κείμενα – εκκλήσεις για βοήθεια στους ηγεμόνες της Δύσης, όσο και στην αλληλογραφία  μεταξύ των ντόπιων αξιωματούχων. Χαρακτηριστική, όμως, ήταν η ώθηση προς την ιστορική  γνώση που σχετίζεται με τους  Δωριείς και Σπαρτιάτες προγόνους, αλλά και  προς την ελευθερία  των υπόδουλων λαών που έδωσε ο δικός μας Νικήτας Νηφάκης. Σπουδαγμένος στη Μολδοβλαχία, στις εκεί σχολές των Ελλήνων ηγεμόνων, επηρεασμένος από τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, για πάνω από δέκα χρόνια στη Μάνη και άλλα τόσα στην Καλαμάτα, προωθούσε αυτές τις ιδέες ώστε να οδηγήσουν τους προγόνους μας σε ωριμότητα ενεργής δράσης, τρία χρόνια μετά το θάνατό του.

Ήταν ώριμες πλέον οι συνθήκες για την Ανάσταση του γένους. Και οι πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας είχαν βαθιά πεποίθηση ότι η συμμετοχή των Μανιατών αποτελούσε αναγκαίο όρο για την έναρξη της Επανάστασης και, κυρίως, για την επιτυχία της. Πόνταραν στην ευψυχία και την έφεση για ελευθερία των Μανιατών, ώστε να πετύχουν να ξεπεραστούν οι πατροπαράδοτες εσωτερικές έριδες και διχογνωμίες των επιμέρους περιοχών και των εκπροσώπων τους και να υπογραφεί (και να τηρηθεί) η κοινή συμφωνία, που επιγράφεται «όρκος», από το 1818 ήδη. Από τότε τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης ήταν γεμάτα από προπαρασκευαστικές ενέργειες, που από μήνα σε μήνα πύκνωναν. Ήδη η μύηση στη Φιλική Εταιρεία και το «μυστικό» της απλωνόταν και συμπερέλαβε όλες σχεδόν τις μανιάτικες πατριές. Οι μυούμενοι προσέφεραν εκτός από τη συμμετοχή τους και όση υλική βοήθεια για τον Αγώνα μπορούσαν. Οι νέοι ασκούνταν στα όπλα και στη μάχη σώμα με σώμα, για να είναι ετοιμοπόλεμοι. Μετά τα μέσα του Μάρτη έφθασαν και τα πολεμοφόδια από τη Σμύρνη, απόλυτα αναγκαία για οργανωμένο και μακροχρόνιο αγώνα .

Αυτά που έμεναν να γίνουν προέκυπταν με αυτονόητο τρόπο. Η είσοδος στην Καλαμάτα οπλοφόρων Μανιατών ύστερα από πρόσκληση του ντόπιου αγά, έδειχνε ότι ο δρόμος της Επανάστασης θα άρχιζε με την εξουδετέρωση της ελάχιστα οπλισμένης και ολιγομελούς τουρκικής φρουράς της Καλαμάτας. Οι επόμενοι Μανιάτες που μπήκαν, μέλη της δυτικής Σπαρτιατικής Λεγεώνας,  διασφάλισαν, μαζί με τους πολεμιστές από τις άλλες περιοχές, την πρώτη κυριαρχία σε αστική περιοχή (καζά κατά την τουρκική ορολογία), των εξεργεμένων κατά του Οθωμανού δυνάστη.. Η κατάληψη του Μυστρά σε λίγες ημέρες, από την Ανατολική Σπαρτιατική Λεγεώνα, ερχόταν ως αναμενόμενη έκβαση. Είναι αξιοσημείωτη η ορολογία, αλλά και η γραμμές κίνησης των στρατευμάτων. Οι Μανιάτες είχαν εδραιώσει πλέον την πεποίθησή τους ότι ήταν απόγονοι των Σπαρτιατών, από την υστερορωμαϊκή – πρωτοβυζαντινή περίοδο που η Σπάρτη έπαψε να υπάρχει ως κράτος και πόλη. Ήξεραν ότι στα κακοτράχαλα εδάφη της κατέφυγαν οι τελευταίοι της κάτοικοι, προωθώντας από γενιά σε γενιά την ευψυχία τους και την έφεση για την ελευθερία. Γι` αυτό ονόμασαν έτσι τα εκστρατευτικά τους σώματα. Γι` αυτό η Μάνη αποκαλείτο Σπάρτη και από τους άλλους μαχόμενους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους (μέχρι βέβαια τη θεμελίωση της νέας Σπάρτης από τον μετέπειτα βασιλιά Όθωνα οπότε έπαψε να ακούγεται αυτή η ονομασία). Ήξεραν επίσης ότι αναγκαίος όρος για την επέκταση της Επανάστασης ήταν η κατάληψη στρατιωτικών και διοικητικών κέντρων, όπως η Καλαμάτα και ο Μυστράς και η εδραίωση της κυριαρχίας σ` αυτά.

Για όλους εμάς τους απογόνους εκείνων των πολεμιστών, που γέμισαν με το αίμα τους τα πεδία των μαχών, ο Μάρτης του 1821 είναι μήνας αναφοράς και απονομής τιμών. Οι εκδηλώσεις στην Αρεόπολη στις 17 και στην Καλαμάτα στις 23 κάθε Μάρτη είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που υπέχομε στους ένδοξους προγόνους μας. Η συμμετοχή μας σ` αυτές και η προέκταση της ιστορικής μνήμης των γεγονότων του Μάρτη 1821 αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων μας απέναντί τους, ως στοιχειώδης αναγνώριση της τόσο μεγάλης προσφοράς τους.

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2003

ANAΓKAIA H ANAΘEPMANΣH THΣ TOΠIKHΣ MAΣ ΣYNEIΔHΣHΣ (Iανουάριος 2003)

Μελετώντας προσεκτικά την Ιστορία έχομε τη δυνατότητα  να παρακολουθήσομε τα ίχνη που ακολούθησε η «διάχυση» του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού της Μάνης. Η διάχυση αυτή είχε έντονο χαρακτήρα στη γειτονική Mεσσηνία, αλλά πήρε χαρακτήρα πλημμυρίδας, κυρίως, στις γειτονικές στη Mάνη περιοχές της Λακωνίας. H αποχώρηση του μουσουλμανικού πληθυσμού από τα Mπαρδουνοχώρια, το Έλος, την κοιλάδα του Eυρώτα και τη μείζονα περιοχή της Mονεμβασίας, δημιούργησε πληθυσμιακό κενό. Kυρίως όμως δημιούργησε κενό στις καλλιέργειες και στην παραγωγή. Aπό την άλλη μεριά η Mάνη χαρακτηριζόταν από υπερπληθυσμό, που το πιο ακμαίο τμήμα του,  αμέσως μετά την έναρξη της Eπανάστασης το 1821, απασχολιόταν με πολεμικά έργα. Eξαιτίας αυτού του λόγου, ήταν δύσκολη η ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών των κατοίκων στην περιοχή μας. H ανάγκη για εξεύρεση πόρων, αναγκαίων για την επιβίωση οδήγησε σε μια συνεχή ροή τους Mανιάτες στις γειτονικές περιοχές, κατ’ αρχήν για την καλλιέργεια εγκαταλειμμένων εδαφών. Aυτή η προσωπική μετακίνηση εξελίχθηκε τελικά σε μόνιμες εγκαταστάσεις. Έλειπε όμως σε πολλές περιπτώσεις το στοιχείο της νομιμότητας για την κατοχή των ιδιοκτησιών. Aυτό θα δημιουργείτο από τη διανομή των «εθνικών γαιών», δηλαδή των εδαφών που κατείχε το Oθωμανικό δημόσιο ή εκείνων που εγκατέλειψαν λόγω του πολέμου οι Oθωμανοί ιδιοκτήτες τους. H διανομή αυτή, όμως, έγινε πολλές δεκαετίες μετά την έναρξη της Eπανάστασης.

Oι ιδιότυπες αυτές συνθήκες, που συνόδευαν την μετεγκατάσταση Mανιατών στις γειτονικές περιοχές της Λακωνίας, επέβαλλαν εχεμύθεια, μυστικοπάθεια και αποκρύψεις στα θέματα της προσωπικής τους ζωής. Αυτά τα αίτια οδήγησαν τις γενιές, που ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα, σε αχνές, σε πολλές περιπτώσεις, μνήμες της Μανιάτικης καταγωγής τους. Αυτό οδήγησε, ακόμα περισσότερο, στην εξασθένιση των στοιχείων που δημιουργούν την τοπική συνείδηση. Βοήθησε σ` αυτό και η κατάπτωση του πρωταγωνιστικού ρόλου που είχε η Μάνη, τους δύο αιώνες πριν από την Επανάσταση, στον Ελλαδικό χώρο. Ο χώρος καταγωγής, η «κοιτίδα», ήταν ένας φτωχός τόπος με κύριο χαρακτηριστικό τις εσωτερικές έριδες. Αυτές, μόνιμο στοιχείο του μανιάτικου χαρακτήρα, μεγιστοποιούνταν από τη φτώχεια. Αυτά τα στοιχεία αποδυνάμωναν την ανάγκη αναγωγής στις ρίζες.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Μάνη ανακυτταρώνεται. Ο μανιάτικος χώρος  έλκει το ενδιαφέρον ατόμων με ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναζητήσεις. Και τα αίτια είναι ακριβώς αυτά που διαμόρφωναν μακροχρόνια τη μανιάτικη συνείδηση: τα στοιχεία του φυσικού και του πολιτισμικού χώρου μας. Η έλξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πύκνωση των επισκέψεων μανιατών της διασποράς αλλά και φιλο – μανιατών. Από τις επισκέψεις αυτές πολλοί οδηγούνται στην απόφαση για μόνιμες εγκαταστάσεις.  Με τελικό αποτέλεσμα μια πολύπλευρη προσπάθεια για αναβάθμιση της περιοχής μας.  Στοιχείο της αναβάθμισης αυτής αποτελεί και η πολλαπλή αναζήτηση εστιών, προγόνων και βιολογικών καταβολών από πολλά άτομα με μνήμες για μανιάτικη καταγωγή. Σε τελευταία ανάλυση αυτή η αναζήτηση, με τις πολλαπλές αιτίες που την προκαλούν, οδηγεί στην επαναπροσέγγιση της ενότητας του μανιάτικου χώρου. Ενός χώρου που προσδιορίζεται από το έδαφος και τους κατοίκους της Μάνης, αλλά και από τους συμπατριώτες μας της διασποράς, όπου γης.

Αυτή τη φυσική τάση για ξαναγύρισμα στο μανιάτικο χώρο, έχομε υποχρέωση όλοι οι Μανιάτες να την ενισχύσομε και να φέρομε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Αρκεί να πάρομε κατάλληλα μέτρα και να κάνομε κατάλληλες ενέργειες. Μπορεί να υπάρξουν πολλές ιδέες γι` αυτό. Εμείς μπορούμε να καταθέσομε μία. Την αντλούμε από τα θετικά αποτελέσματα που έφερε το συνέδριο με τίτλο: ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  του περυσινού Νοεμβρίου που συνδιοργάνωσε στην Καλαμάτα η εφημερίδα μας.

Τέτοια συνέδρια είναι αναγκαία με σκοπό να φωτίσουν ολόπλευρα τις σχέσεις και τους δεσμούς της Μάνης με τους γειτονικούς τόπους εγκατάστασης των Μανιατών στη Λακωνία. Να παρακολουθήσουν κομμάτι – κομμάτι τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων από το χρόνο εγκατάστασης μέχρι τις ημέρες. Με την ταυτόχρονη προβολή των στοιχείων της δύσκολης διαδρομής που ακολούθησαν για να φθάσουν στην τελική ενσωμάτωση στους νέους τόπους. Γιατί ταυτόχρονα προβάλλουν και μελλοντικές σχέσεις αρμονικής συνεργασίας των περιοχών, με φορείς και προωθητές της συνεργασίας τους μανιάτικης καταγωγής κατοίκους τους. Η Λακωνία, με την περιοχή της Μάνης ως ένα τους τρεις πόλους έλξης επισκεπτών της, αλλά και με διάχυτο το μανιάτικης καταγωγής ανθρώπινο δυναμικό σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της, θα ωφεληθεί πολλαπλώς στην αναπτυξιακή της προσπάθεια, από τα προτεινόμενα συνέδρια. Εμείς, υπηρετώντας τις υποχρεώσεις στις υποθήκες των προγόνων μας, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλες κοινωνικές εκφράσεις της περιοχής, θα βρεθούμε και πάλι στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια για ενδυνάμωση της μανιάτικης συνείδησης.

__________________________________

H ΦYΣH KAI H IΣTOPIA MAΣ EΠIBAΛΛOYN ΣYNEPΓAΣIEΣ (Φεβρουάριος 2003)

Kατά τον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε, τα προβλήματα είναι πολύπλοκα και οι λύσεις τους, προϋποθέτουν πολλαπλή επεξεργασία, αλλά και εκτεταμένες και καλόπιστες συνεργασίες, για να είναι βιώσιμες και αποτελεσματικές. Οι συνεργασίες είναι επίσης δύσκολες, γιατί η εποχή μας, εποχή της μεγιστοποίησης της ατομικότητας, δεν βοηθά στη διαμόρφωση των αναγκαίων, για συνεργασίες, συνθηκών.

Τα πιο πάνω ισχύουν γενικά για όλες τις περιοχές, εκφράζουν το καθολικό κλίμα που επικρατεί. Για κάποιες περιοχές, όπως η δική μας η Μάνη, υπάρχουν, εκτός των πιο πάνω γενικών χαρακτηριστικών και κάποια άλλα ειδικά. Αυτά λειτουργούν με διττό τρόπο: από τη μια μεριά διευκολύνουν τις διαδικασίες και από την άλλη  αποτελούν αναγκαιότητα, λειτουργούν ως μονόδρομος, για κάθε διαδικασία προόδου της περιοχής αναφοράς.

Σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται δεν παραλείπομε να τονίζομε, ότι στη Μάνη  κληρονομιά των προγόνων μας δεν είναι μόνον τα κατορθώματα και οι ηρωϊσμοί τους. Αλλά κυρίως ο τρόπος αυτοδιοίκησης και συνεργασίας μεταξύ των περιοχών, που είχαν καθιερώσει μακροχρόνια, πάνω από 4 αιώνες. Αυτή η κληρονομιά έχει την αντανάκλασή της και στη σύγχρονη περίοδο και επιβάλλει στάσεις, συμπεριφορές, αλλά και αποφάσεις, που θα μπορούν να δημιουργήσουν πρόοδο και ευημερία.

Με τις νέες δηλώσεις για την επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας αναπλάθουν στη σκέψη αυτές τις διαπιστώσεις. Παρ` ότι βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο, εκείνο της ανακοίνωσης των προθέσεων, έχομε υποχρέωση να σταθμίσομε τα δεδομένα. Έχομε υποχρέωση κυρίως να τα αντιστοιχίσομε αυτά τα δεδομένα με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Για μας στη Μάνη, η εθελοντική εφαρμογή του θεσμού των Συμπολιτειών, αποτελεί πλεονέκτημα. Γιατί εμείς διαθέτομε, ως συνείδηση και ιστορικά κατοχυρωμένο δεδομένο, την κοινή βάση για συνεργασία. Μπορούμε, πατώντας σ` αυτή τη βάση, να αποφασίσομε γρήγορα για τους όρους, τους τομείς  και το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας. Και, λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα των Συμπολιτειών μεταξύ Δήμων, να επωφεληθούμε από τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν. Από αυτά τα πλεονεκτήματα θα επωφεληθούν λίγοι, γιατί δεν  υπάρχει η κοινή βάση, η αφετηρία για τη συνεργασία, για πολλές περιοχές.

Αψευδές παράδειγμα για τα πιο πάνω επιχειρήματα, αποτελεί το παράδειγμα του νέου Δήμου Οιτύλου και η πρόοδος που έχει πετύχει την τελευταία τετραετία. Ένα σημαντικό μέρος της προόδου οφείλεται στα οικονομικά πλεονεκτήματα, γύρω στα 200 εκατομμύρια δραχμές επιπλέον το χρόνο, που κληρονόμησε από τους τρεις μικρότερους Δήμους (Αρεοπόλεως, Οιτύλου και Πύργου Διρού). Αυτά τα πλεονεκτήματα  προέκυψαν λόγω των εθελοντικών συνενώσεων Κοινοτήτων, που δημιούργησαν αυτούς τους Δήμους το 1994.

Παρά το ότι στη Μάνη, μέσω του σχεδίου «Ιω. Καποδίστριας», αντιμετωπίστηκε η πολυδιάσπαση και προέκυψαν μόνον 5-6 συνολικά Δήμοι, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τομείς και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να καλυφθούν αυτοτελώς από τον καθένα απ` αυτούς. Ή, στις περιπτώσεις που καλύπτονται, σε στοιχειώδες επίπεδο, αυτοτελώς, απορροφούν πολλαπλάσια ποσά από εκείνα που θα επιμερίζονταν στον καθένα, μέσω  κοινής αντιμετώπισης. Δεν είναι δικό μας έργο η απαρίθμηση και η καταγραφή των τομέων κοινής δράσης. Εντελώς ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρομε τα θέματα κοινής διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του χωροταξικού σχεδιασμού, των τεχνικών υπηρεσιών, των οικονομικών διαχειρίσεων. Και γιατί όχι ένα κοινό σχέδιο για ολοκληρωμένη αγροτουριστική ανάπτυξη.

Υπαινιχθήκαμε πιο πάνω ότι για τη Μάνη η συνεργασία αποτελεί μονόδρομο. Έχομε σε πολλές ευκαιρίες καταθέσει την άποψη, και δεν θα κουρασθούμε να διατυμπανίζομε σε κάθε ευκαιρία, ότι τα ιστορικά δεδομένα της συνεργασίας μεταξύ των περιοχών της Μάνης δεν προέκυψαν τυχαία. Την επέβαλαν κατ` αρχή τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν διαχρονική ισχύ και επιδρούν, κατά μείζονα λόγο, και στη σύγχρονη περίοδο. Κοινό κλίμα, κοινές καλλιέργειες, κοινός πολιτισμικός πλούτος, κοινές παραδόσεις και συμπεριφορές, οδηγούν σε αναγκαιότητα συνεργασιών. Με μόνιμο αρνητικό παράγοντα τους μανιάτικους εγωϊσμούς και, ίσως, τα μικροσυμφέροντα ατόμων ή μικρών ομάδων. Αυτά όμως, εφόσον ανοίξει γόνιμος διάλογος αποκαλύπτονται και παραμερίζονται μπροστά στα τόσο μεγάλα οφέλη των συνεργασιών.

Εμείς θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο θέμα   των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην αυτοδιοίκηση. Και δεν θα σταματήσομε να προβάλλομε  όσο μπορούμε και όποτε μας δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία αυτές τις ιδέες για στενή συνεργασία στο μανιάτικο χώρο …

____________________________

OI MYΩΠIKEΣ ΠOΛITIKEΣ YΠOΘHKEYOYN TO MEΛΛON MAΣ

Από τις στήλες της εφημερίδας παρουσιάστηκε (σε 40 συνέχειες) η μοναδική απόπειρα για κοινή δράση των περιοχών της Μάνης στον τομέα της ανάπτυξης. Η ίδρυση, η δραστηριότητα και ο «θάνατος» της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης α.ε , δηλαδή ολόκληρη η ιστορία της. Αυτή η ιστορία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τώρα που βρισκόμαστε σε σημείο καμπής, δεδομένου ότι τώρα διατίθενται οι πιστώσεις από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τον αγροτικό χώρο. Αυτό το γεγονός μας δημιουργεί την υποχρέωση να κάνομε τις κατάλληλες επισημάνσεις και να καταλήξομε σε συμπεράσματα, που συνδέονται με τα θέματα αυτής της επικαιρότητας.

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης, α.ε., ξεκίνησε από την υποχρέωση για σύσταση μιάς εταιρείας αυτού του τύπου,  που προβλεπόταν από την Κοινοτική νομοθεσία. Όμως αυτό ήταν αφορμή και  αφετηρία για διαβουλεύσεις στο εσωτερικό της Μάνης που οδήγησαν στη συνειδητοποίηση από όλους της αναγκαιότητας για συνεργασία. Τη συνειδητοποίηση, δηλαδή, ότι αποτελούσε ιστορική ανάγκη ένας θεσμός που θα συνδύαζε οικονομική δραστηριότητα αφ` ενός και έκταση δραστηριοποίησης σε ολόκληρη τη Μάνη αφετέρου. Ένας τέτοιος θεσμός  θα αποτελούσε το αναγκαίο εργαλείο για την εμφάνιση της Μάνης στο προσκήνιο της νέας εποχής. Και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ικανοποίηση όλων των προσδοκιών για τη νέα ανάταση του μανιάτικου πνεύματος.

Αν όλ` αυτά δεν ήταν ορατά το 1994, όταν άρχισαν οι ουσιαστικές διαβουλεύσεις μεταξύ των αιρετών εκπροσώπων των μανιάτικων περιοχών, είναι απόλυτα ευκρινή αυτή την περίοδο, οχτώ χρόνια μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  θεωρεί περιοχές σαν τη Μάνη, υποδείγματα (μοντέλα) για την προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Γιατί εμείς στη Μάνη διαθέτομε τα κύρια στοιχεία, που απαιτούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, γι` αυτού του είδους την ανάπτυξη: την ποικιλομορφία του γεωγραφικού χώρου και τη συνεκτικότητα του ανθρώπινου στοιχείου, λόγω της αναφοράς σε κοινές δράσεις, όπως προσδιορίστηκαν από την Ιστορία. Γι` αυτό στις προβλέψεις όλων των σχετικών με τον αγροτικό χώρο  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει συμπεριληφθεί και η ένταξη της Μάνης. Από την πρόβλεψη, όμως, μέχρι την παραγωγή αποτελεσμάτων για τη ζωή των κατοίκων, ο δρόμος είναι μακρύς. Γιατί χρειάζονται οι απαραίτητοι θεσμοί, που θα συντονίσουν, θα μελετήσουν, θα υποβάλλουν αξιόπιστες προτάσεις, θα κάνουν αρμονικές κατανομές πόρων μεταξύ των περιοχών  και θα υλοποιήσουν τα έργα. Και όταν μιλάμε για θεσμούς αυτού του είδους, εννοούμε την Αναπτυξιακή μας Εταιρεία, που  δυστυχώς  δεν λειτουργεί.

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προβλέπει πολλές και ποικίλες ενισχύσεις οικονομικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο. Στις αφετηρίες του σχεδιασμού του επιχειρήθηκε οι ενισχύσεις  να πάρουν ολοκληρωμένη μορφή, δηλαδή να «αγκαλιάσουν» όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, γύρω από ένα φυσικό σχηματισμό. Έτσι σχεδιάστηκε, το 1999, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης των περιοχών πέριξ του Ταϋγέτου, που το μισό του αφορά την περιοχή μας. Για τη διαχείριση αυτού του προγράμματος ήταν απαραίτητη η κατάλληλη «δομή», με τη μορφή Αναπτυξιακής Εταιρείας. Το ίδιο, βέβαια, ίσχυε και για όλα τα αντίστοιχα προγράμματα που προβλέπονταν σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η κοινή έκφραση και ο συνεταιρισμός αυτών των «δομών» σε κάθε Περιφέρεια θα αποτελούσε τον αντισυμβαλλόμενο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός θα έπαιρνε και τις χρηματοδοτήσεις, θα τις διοχέτευε στις Αναπτυξιακές Εταιρείες και αυτές με τη σειρά τους θα προωθούσαν τα έργα που θα εκτελούσαν οι κάτοικοι της κάθε περιοχής.

Το μεγάλο ύψος του προγράμματος αυτού (580 εκατομμύρια Ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 35 περιοχές που είχαν αρχικά επιλεγεί για την υλοποίηση «ολοκληρωμένων» προγραμμάτων), δημιούργησε τις πολιτικές σκοπιμότητες που ακολουθούν πάντα τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Πρώτα – πρώτα άνοιξε την όρεξη σε εκείνους που επιχειρούν να προωθούν προσωπικούς πολιτικούς στόχους, μέσω των Αναπτυξιακών Εταιρειών. Τα άτομα αυτά, και το περιβάλλον που εκτρέφουν και υποστηρίζουν σε κάθε περιοχή, επιχειρούν να αποδυναμώσουν τις τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρείες για να αναλάβουν, μέσω των «δικών» τους εταιρειών, τη διαχείριση των προγραμμάτων. Δυστυχώς στην περιοχή μας μετά από την «αδρανοποίηση» της Αναπτυξιακής Μάνης, το κατάφεραν και το μέρος του «ολοκληρωμένου» προγράμματος που εντάσσεται στη γεωγραφική περιοχή της Μεσσηνίας θα το διαχειριστεί η αντίστοιχη Αναπτυξιακή της Νομαρχίας. Μέσω άλλης οδού το ίδιο φαίνεται ότι θα ισχύσει τελικά και στη Λακωνία. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης βαρύνει και τη γενικότερη ατομικιστική αντίληψη που επικρατεί στη Μάνη. Μπορεί αυτή η «συνήθεια» να αποτελούσε σανίδα σωτηρίας τους δύσκολους καιρούς της τουρκοκρατίας, αλλά δυστυχώς αποτελεί ότι χειρότερο στη σύγχρονη εποχή. Απαιτείται υπεύθυνος και σοβαρός προβληματισμός για όλ` αυτά. Μόνο μ` αυτή την προϋπόθεση δημιουργούνται συνειδητοί πολίτες που μπορούν να κάνουν τις επιλογές που θα οδηγήσουν τον τόπο μας στην ανάπτυξη και την ευημερία…

_____________________

KANONEΣ ΔHMOKPATIAΣ Ή EΠIBEBAIΩΣH BAPBAPOTHTAΣ; (Μάρτιος 2003)

Το Σύνταγμα και οι θεσμικοί νόμοι της χώρας μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα αντίστοιχα κείμενα των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου γενικότερα. Η διαφορά μας απ` αυτούς οφείλεται στον τρόπο εφαρμογής των αρχών που χαρακτηρίζουν αυτά τα θεσμικά κείμενα καθώς και των διατάξεων που προβλέπουν. Στις χώρες αυτές το γράμμα, το πνεύμα και η εφαρμογή του νόμου βρίσκονται σε συναλληλία και αρμονία, ενώ δυστυχώς στη χώρα μας βρισκόμαστε πολύ μακριά από τη διαμόρφωση μιάς τέτοιας ταύτισης.

Αφορμή, για να κάνομε αυτές τις διαπιστώσεις, πήραμε από τον τρόπο που εφαρμόζονται οι κανόνες για εκπροσώπηση των μειοψηφιών στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στους κοινωνικούς θεσμούς. Όσο αφορά στη Βουλή πιστεύομε ότι έχει βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία με τις αυξημένες δυνατότητες έκφρασης της αντιπολίτευσης που προβλέπονται με σαφήνεια και ακρίβεια στον Κανονισμό της. Στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς όμως οι προβλέψεις για τις δυνατότητες έκφρασης των μειοψηφιών είναι ιδιαίτερα χαλαρές, επιτρέποντας έτσι παρερμηνείες και εφαρμογές με κύριο στόχο τον αποπροσανατολισμό από την ευχερή επιτέλεση του θεσμικού τους ρόλου.  Τέτοια φαινόμενα  έρχονται στην επιφάνεια με μεγάλη συχνότητα δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για τη φάση του πολιτισμού που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Ας αναφέρομε, όμως, χειροπιαστές περιπτώσεις για γίνομε περισσότερο κατανοητός στους αναγνώστες.

Ο νομοθέτης για να προασπίσει τα συμφέροντα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων προβλέπει την  εκπροσώπηση της μειοψηφίας στα ολιγομελή συλλογικά όργανα, που έχουν κυρίως αρμοδιότητες διαχειριστικού και εκτελεστικού χαρακτήρα. Ο σκοπός αυτών των διατάξεων είναι προφανής: η προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος, μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης όλων των ενεργειών και των αποφάσεων από τις ομάδες που δεν ασκούν διοίκηση. Για να μπορεί να γίνει υλοποίηση και στην πράξη αυτού του σκοπού απαιτείται τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις διαδικασίες να έχουν αποδεχτεί και στην πράξη το βασικό δημοκρατικό κανόνα, που καθορίζει ότι οι πλειοψηφίες διοικούν και οι μειοψηφίες ελέγχουν. Λόγω και της ασάφειας που προκύπτει από τη γενικόλογη διατύπωση του τυπικού νόμου, στην πράξη   παρουσιάζονται ιδιαίτερα μεγάλες παρεκκλίσεις, που οδηγούν στην πλήρη αναίρεση αυτών των κανόνων, με προσχηματικό επιχείρημα τη στενή εφαρμογή του.

Αναφερόμαστε κυρίως στην εκλογή μελών στις Νομαρχιακές και Δημαρχιακές Επιτροπές, καθώς και μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Νομαρχιακών και Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ο νομοθέτης προσδιορίζει ότι για την εκλογή αυτών των μελών αποφασίζουν τα πολυμελή συλλογικά όργανα, δηλαδή τα Νομαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια. Στις περιπτώσεις που αυτούς τους θεσμούς τους διευθύνουν άτομα με υψηλό δημοκρατικό φρόνημα και δημοκρατικές ευαισθησίες εκλέγονται ως εκπρόσωποι των μειοψηφιών τα άτομα που προτείνονται από αυτές και μάλιστα με αναλογική εκπροσώπηση. Στις περιπτώσεις όμως που οι ευαισθησίες και τα δημοκρατικά ανακλαστικά είναι πεσμένα, επιχειρείται η εκλογή ως εκπροσώπων της μειοψηφίας ατόμων αρεστών στους διοικούντες. Μ` αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε στην πλήρη αναίρεση  της συνταγματικά και θεσμικά κατοχυρωμένης δημοκρατικής αρχής. Ακόμα πιο ακραία, που μας οδηγεί στο χαρακτηρισμό της περίπτωσης ως θεσμικής βαρβαρότητας, αποτελεί η επιλογή ως εκπροσώπων της μειοψηφίας των προσώπων που στο δεύτερο γύρο των εκλογών συμμάχησαν με το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε και του έδωσαν τη δυνατότητα να πλειοψηφήσει και να αναλάβει τη διοίκηση.

Οι περιοχές που έχουν συνειδητοποιήσει τα σημεία των καιρών και τα επιτάγματά τους για ολοένα και πιο στενές συγκλίσεις νοοτροπιών, αντιλήψεων και ιδεών, οδηγούνται σε τροχιές ανάπτυξης και προόδου. Οι περιοχές αυτές ως εργαλείο για την ανάπτυξη χρησιμοποιούν τον ήπιο πολιτικό λόγο και την ευαισθησία, στην ουσία των αρχών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα να συγκλίνουν σε θέματα επιλογής και διαμόρφωσης των κεντρικών τοπικών στόχων, αλλά και των πρακτικών εφαρμογής τους. Ο τόπος μας, η Μάνη, που βρίσκεται σε μια τέτοια τροχιά ανάπτυξης έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, από άλλες περιοχές, για συγκλίσεις αυτού του είδους. Κυρίως γιατί βρίσκεται μακριά από τον αστικό χώρο, όπου καθορίζονται επιλογές και κατευθύνσεις για τους Νομούς και τις Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μειονεξία για την περιοχή, που είναι αναγκαίο να εξισορροπηθεί από τη σύγκλιση θέσεων και ιδεών και την ολόπλευρη προβολή τους για προώθηση και επιλογή. Πιστεύομε ότι οι θεσμικοί της εκφραστές που το έχουν συνειδητοποιήσει θα φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης των εντολέων τους. Για τους άλλους, που ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ίσως υπάρχει κάποιος χρόνος για να αναπροσανατολιστούν. Αν περάσει ανεκμετάλλευτος και αυτός κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν οι ίδιοι, αλλά και να υποβαθμισθούν και να παρακμάσουν περιοχές τους…

___________________________

ΠOΛEMIKO KAI ΠNEYMATIKO KEΦAΛAIO (Απρίλιος 2003)

Τόσο κατά την περίοδο της αρχαίας Σπάρτης, όσο κατά την Οθωμανική περίοδο οι κάτοικοι της Μάνης θεωρούντο πολεμικός λαός. Αυτό το χαρακτηριστικό ήταν άμεση απόρροια της θέσης της. Η Μάνη έπρεπε να προφυλάσσει την ενδοχώρα από τις απειλές που προέρχονταν από Δυτικά και Νότια μέσω θαλασσίων επιδρομών. Μόνον ένας μόνιμα ετοιμοπόλεμος λαός θα μπορούσε να ανιχνεύσει τον κίνδυνο και στη συνέχεια να πάρει μέτρα, μέσω της άσκησης κατάλληλης πολιτικής, για την αποσόβησή του. Και τελικά να έχει αποκτήσει τις δυνατότητες για την εξουδετέρωσή του. Αυτή η πολεμικότητα των Μανιατών αποτέλεσε τη βάση για να αρχίσει η εθνεγερσία του 1821 και να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την εμφάνιση του νεοελληνικού κράτους. Το μανιάτικο πολεμικό κεφάλαιο, όπως κάθε κεφάλαιο, μπορεί να έχει ποικίλες χρήσεις. Στις περιόδους, κατά τους πέντε αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ευρώπη, που η πολεμική δεινότητα των προγόνων μας είχε συντονισμένη έκφραση, διαμόρφωνε τα μανιάτικα έπη. Αυτά που επιχειρούμε να εμφανίσομε μέσω της εφημερίδας μας, με τα δημοσιεύματα στη δεύτερη σελίδα κάθε φύλλου. Η ατομική έκφραση αυτής της πολεμικής δεινότητας οδήγησε, και σε κάποιο βαθμό οδηγεί ακόμα, εμάς τους σύγχρονους Μανιάτες σε ατομικές συγκρούσεις, αντεκδικήσεις και αλληλοεξοντώσεις. Ευτυχώς τον τελευταίο μισό αιώνα, αυτές οι ατομικές εκφράσεις πολεμικότητας, δεν έχουν ως αντικείμενο τη βιολογική αλληλεξόντωση. Ακολουθούν «εξευγενισμένες» μορφές, συνήθως στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, που δυστυχώς είναι το ίδιο ή περισσότερο επικίνδυνες σε δημιουργία αρνητικών αποτελεσμάτων, τόσο για τα ίδια τα άτομα, όσο και για την περιοχή μας.

Μέσα απ` αυτή τη διάχυτα πολεμική κατάσταση, έχει προκύψει σιγά – σιγά με το χρόνο, ένα σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο. Με τον όρο αυτό εννοούμε, μανιάτες στην καταγωγή αλλά και στη συνείδηση, που κατάφεραν να ξεπεράσουν το μέτριο και το συνηθισμένο και να διαπρέπουν στους τομείς των ειρηνικών έργων που δραστηριοποιούνται. Αφετηρία της πορείας για τη διαμόρφωση αυτού του πνευματικού κεφαλαίου αποτελεί η ζωή και το έργο του πρώτου μανιάτη λόγιου και διαφωτιστή Νικήτα Νηφάκη από τη Μηλέα. Ο Νηφάκης από τις τελευταίες, ήδη, δεκαετίες του 18ου αιώνα προσπαθούσε να φωτίσει τις συνειδήσεις των συμπατριωτών του,  στηλιτεύοντας τα πάμπολλα στοιχεία βαρβαρότητας που εμφανίζονταν στον τόπο μας. Θεωρήσαμε σκόπιμο, από τα πρώτα βήματα αυτής της έκδοσης, την καθιέρωση μόνιμης στήλης, συνήθως στην τρίτη σελίδα, με τίτλο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και με μόνιμο συμπλήρωμά της το τετράστιχο του Νηφάκη:

Πλην ταύτα όλα γίνονται από τη απειθείαν

Αυτή πάλιν προέρχεται από την αμαθείαν

Από αυτήν προέρχεται και η ασυμφωνία,

Και η επικατάρατος η δεισιδαιμονία.

Αυτή η επιλογή μας, αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι των στόχων και των επιδιώξεών μας.

Ξεκινώντας από την ανέλιξη πολλών συμπατριωτών μας στις ανώτερες βαθμίδες του στρατεύματος κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες, άρχισε να διαμορφώνεται το πνευματικό μας κεφάλαιο. Σιγά – σιγά με την πρόοδο του χρόνου, το πνευματικό κεφάλαιο της Μάνης συσσωρεύεται και εξαπλώνεται σε ποικίλους τομείς του πνεύματος, του πολιτισμού και γενικότερα των ειρηνικών έργων. Αυτή η εξέλιξη δίνει μια σαφή ένδειξη ότι γίνεται ολοένα και περισσότερο συνείδηση στους συμπατριώτες μας, ότι εξέλειπαν οι λόγοι που οδηγούσαν κατά τους ιστορικούς χρόνους, στην πολεμικότητα, στα όπλα, τη βία και τη σύγκρουση. Μένουν όμως ακόμα πολλά για να μπορέσει η Μάνη να οδηγηθεί κάποτε, και σε ειρηνικά έργα, στην ίδια αποτελεσματικότητα που είχε πετύχει στον πολεμικό τομέα. Όπως και τότε έτσι και τώρα, το πνευματικό κεφάλαιο της Μάνης θα πρέπει να αναγνωριστεί, να καταγραφεί, να συντονιστεί και να δημιουργήσει θεσμούς και μορφώματα που θα μπορούν να ασχοληθούν με τα προτάγματα που δημιουργεί η εποχή μας. Θα πρέπει να προσδιορισθούν εκείνες οι διαδρομές που θα μπορέσουν να οδηγήσουν τη Μάνη και τους μανιάτες σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας. Έτσι μόνον θα μπορέσομε να αντέξομε στις προκλήσεις που δημιουργεί η εποχή μας, ο 21ος αιώνας. Αυτά μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ με πρωτοβουλίες των πνευματικών ταγών. Γιατί ΜΟΝΟ αυτών οι πρωτοβουλίες μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα της δυσπιστίας και των ασφυκτικά ατομοκεντρικών συμπεριφορών και νοοτροπιών, που αποτελούν συνηθισμένη κατάσταση στην περιοχή μας. Δεν μπορούμε να εκτιμήσομε πότε θα ωριμάσουν οι συνθήκες, ώστε να προκύψουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ούτε πόσα προπαρασκευαστικά βήματα είναι αναγκαία μέχρι να προκύψει η, ζητούμενη για την ώρα, ωριμότητα. Εκείνο που μπορούμε να σημειώσομε είναι ότι ο στόχος αυτός προωθείται αν ο καθένας μας, που έχει την εσωτερική τάση να συνδέει την ατομική του δράση με το χώρο καταγωγής μας τη Μάνη, παίρνει πρωτοβουλίες που προωθούν αυτή την εσωτερική του τάση.

____________________________

EΠH, EΠETEIOI, EΠIΓONOI (Ιούνιος 2003)

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η Ιστορία άρχισε να ρίχνει φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην εθνεγερσία του 1821, να τα μελετά και να τα συστηματοποιεί. Ασφαλώς την πρώτη θέση ανάμεσα στα θέματα που καθόρισαν τις δυνατότητες για εθνική αφύπνιση, αλλά  και την πορεία και τη διαδρομή των λαών προς την ελευθερία,  κατέχει η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Με τα μηνύματα φιλελευθερισμού που εξέπεμψε, έδωσε τη δυνατότητα στους Ευρωπαϊκούς λαούς που βρίσκονταν υπό καθεστώς τυραννίας, να ανατρέξουν σε κοινές ρίζες και καταβολές. Και αυτό γιατί έτσι θα μπορούσαν να  οδηγηθούν στη διαμόρφωση πυρήνων συνοχής, που θα τους οδηγούσαν σε αυτοκυβέρνηση κάτω από συνθήκες ελευθερίας. Οι ιστορικοί όμως, εξετάζοντας το ζοφερό τοπίο που είχε διαμορφώσει η μακροχρόνια Οθωμανική τυραννία θεωρούν ότι αυτά τα θεωρητικά μηνύματα δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικά αποτελέσματα, αν δεν υπήρχε κατάλληλος πυρήνας, που θα χρησιμοποιείτο ως αφετηρία για την οργάνωση των πολεμικών δυνάμεων και την πρώτη εφόρμηση προς την ελευθερία. Τέτοια δυνατότητα έδινε μόνον η Μάνη.

Ο αγώνας για τη διατήρηση ελεύθερου και αδούλωτου του μανιάτικου χώρου υπήρξε διαρκής και επίπονος. Αμέσως μετά την κατάρρευση του Βυζαντινού κράτους και σε όλο το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, η Μάνη, και ολόκληρη η ορεινή περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου βρισκόταν υπό εξέγερση. Τότε συστηματοποιήθηκαν και οι συμμαχίες με ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως τη Βενετία, που αποτελούσαν αναγκαίο όρο για μια διαρκή πολεμική ετοιμότητα που θα κρατούσε τον τόπο ελεύθερο, αλλά και για μια διαρκή εξέγερση όταν οι συνθήκες οδηγούσαν στην είσοδο των οθωμανικών στρατευμάτων στην περιοχή μας. Αυτή η διαρκής προσπάθεια, σταθερή, μόνιμη και εντατική από τη μια ως την άλλη άκρη της Μάνης, οδήγησε στο να καταγράφονται γεγονότα πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής και του μεγέθους του αντίπαλου, αυτά που αποκαλούμε μανιάτικα έπη.

Ήλθε το 1821, ο αγώνας συνεχιζόταν με εξάρσεις και υποχωρήσεις, τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σκαμπανέβαζαν πότε με το μέρος μας και πότε σε βάρος μας. Κλήθηκε και ο Ιμπραήμ από την Αίγυπτο, με τον όγκο και την ευρωπαϊκή οργάνωση των στρατευμάτων του, να βάλει τη σφραγίδα της καταστολής στην Ελληνική εξέγερση που διατηρείτο επί 4 χρόνια. Και βρέθηκε πάλι ο εμπειροπόλεμος μανιάτικος στρατός, εκείνος που είχε γαλουχηθεί με τα μανιάτικα έπη, για να σταματήσει την κατάρρευση της ελληνικής επανάστασης. Οι επέτειοι των ηρωϊκών αυτών αγώνων στη Βέργα του Αλμυρού (22.06.1825), στον  όρμο του Διρού (24.06.1825) και στον Πολυάραβο (05.08.1925) απετέλεσαν την αφετηρία για την ίδρυση, δύο χρόνια μετά, του νεοελληνικού κράτους αφού ανέκοψαν την πλήρη υποδούλωση της Πελοποννήσου από την ορμή των μέχρι τότε ανίκητων  τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων. Οι τρεις αυτές επέτειοι αποτελούν απόρροια του τρόπου που αντιδρούσαν οι μανιάτες όταν απειλείτο με υποδούλωση η περιοχή τους. Αποτελούν ασφαλή ένδειξη ότι οι διηγήσεις για τα μανιάτικα έπη μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά, εμπλουτίζονταν με νεώτερα κατορθώματα και είχαν διαμορφώσει τη μανιάτικη υπερηφάνεια, που αποτελούσε παγιωμένο τρόπο ζωής.

Πέρασαν πολλές δεκαετίες από τότε, τα μανιάτικα έπη ανασύρονται από την αφάνεια, καταγράφονται και συστηματοποιούνται. Αυτός ο συνεχής εμπλουτισμός δίνει τη δυνατότητα στους μελετητές να εμβαθύνουν στις συνθήκες που τα δημιούργησαν, αλλά και να ανιχνεύσουν τις επενέργειες που είχαν στις επόμενες  περιόδους. Η περιοχή μας πέρασε από πολλές φάσεις, κυρίως εσωτερικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, με πολλά και ποικίλα αρνητικά αποτελέσματα. Ευτυχώς τον τελευταίο μισό αιώνα έχουν αποδυναμωθεί οι εσωτερικές συγκρούσεις. Οι νέες γενιές Μανιατών μεγαλώνουν ειρηνικά, είτε στην πατρική γη, είτε στους νέους τόπους εγκατάστασης. Σ` αυτούς τους ειρηνικούς καιρούς είναι περισσότερο αναγκαία η εντρύφηση στα έπη των προγόνων μας. Γιατί με την έμπνευση που δημιουργούν, κατευθύνουν τα άτομα σε αποτελεσματικές ενασχολήσεις. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στην περίοδο που διανύουμε, γιατί οι συνθήκες επιτρέπουν στην περιοχή μας να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.

Με την ευκαιρία των εορτασμών των επετείων αυτού του μήνα, καλό είναι να ανατρέξομε στα μανιάτικα έπη που δημιουργήθηκαν χάρη στη συνεργασία μεταξύ των μανιάτικων περιοχών. Έτσι θα πάρουμε έμπνευση για την νέα συνεργασία μεταξύ των μανιάτικων περιοχών, έτσι ώστε όλοι μαζί να σχεδιάσομε την πορεία προς ένα λαμπρό κοινό μέλλον. Η συνεργασία αυτή για να προωθηθεί απαιτεί τη δημιουργία των κατάλληλων θεσμών εναρμονισμένων με τις σημερινές ανάγκες. Ελπίζομε ότι οι εκπρόσωποι των περιοχών θα φανούν αντάξιοι στα μηνύματα των καιρών…

_________________________________

ΣTHN EΠOXH TΩN ΠOΛΛAΠΛΩN TAYTOTHTΩN (Ιούλιος 2003)

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας φέρνει μαζί της και τις μεταβολές του τρόπου και των συνθηκών ζωής από εποχή σε εποχή. Η επιτυχία των ανθρώπων να μετατρέπουν τις ανακαλύψεις σε τεχνολογικές εφαρμογές δημιουργεί μεγάλες βελτιώσεις, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, Βελτιώσεις, που έχουν άμεση αντανάκλαση στην ίδια τη ζωή και στον τρόπο που διαμορφώνεται η πορεία της σε κάθε άτομο. Έτσι φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση που όλα τα συστήματα των ανθρώπινων κοινωνιών είναι ανοικτά σε εξωτερικές επιδράσεις.

Στον τόπο μας, τη Μάνη, η μεταβολή γινόταν αργά, αλλά σταθερά, αμέσως με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Από την αρχή της Επανάστασης του 1821 και με τη συμμετοχή των Μανιατών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, άρχισε να διαμορφώνεται μια συνεχής μετακίνηση, σε άλλες περιοχές, του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμητικά ανθρώπινου δυναμικού της. Η διαδικασία αυτή συνεχιζόταν όλα τα χρόνια που πέρασαν από τότε. Έτσι διαμορφώθηκαν σημαντικές μανιάτικες κοινότητες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.

Τα τελευταία 50 χρόνια οι τεχνολογικές μεταβολές τροποποιούν ριζικά τους όρους και τους ρυθμούς μετακίνησης. Τα νέα μεταφορικά μέσα κινούνται με ταχύτητες που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Οι αυτοκινητόδρομοι διασχίζουν πλέον από τη μια άκρη ως την άλλη τη χερσόνησο της Μάνης, ενώ οι μετακινήσεις από τις γειτονικές μεγαλουπόλεις στην πρωτεύουσα και από κει στα μεγάλα αστικά κέντρα του εξωτερικού γίνονται γρήγορα και με ολοένα και μικρότερο κόστος. Γι` αυτό οι μετακινήσεις, που αναφερθήκαμε,  παίρνουν συν τω χρόνω και εντονότερους ρυθμούς. Την τελευταία 20ετία αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά και το αντίστροφο φαινόμενο. Αρχίζουν, δηλαδή να εγκαθίστανται στη Μάνη και άτομα που δεν έχουν προέλευση, καταγωγή ή άλλου είδους αρχική σχέση με την περιοχή μας. Είτε γιατί προσελκύονται από τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά του μανιάτικου φυσικού περιβάλλοντος, είτε γιατί θεωρούν το μανιάτικο χώρο κατάλληλο για την προώθηση των επιχειρηματικών τους επιδιώξεων στον τουριστικό τομέα.

Γίνεται κατανοητό από τα αναφερθέντα πιο πάνω ότι κάτω απ` αυτές τις συνθήκες ΚΑΙ οι Μανιάτες έχομε ήδη μεταβεί σε μια άλλη εποχή. Την εποχή των πολλαπλών ταυτοτήτων. Σ` αυτή την εποχή το ζητούμενο δεν είναι πλέον η διατήρηση της μοναδικής μανιάτικης ταυτότητας, που πρόβαλλε ως πρόταγμα σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, αλλά η διατήρηση ΚΑΙ της μανιάτικης ταυτότητας, μεταξύ των άλλων που μας επιβάλλει η εποχή μας. Είναι ήδη διαπιστωμένη η ανάγκη για αντιμετώπιση θεμάτων τρέχουσας ανάγκης που επιβάλλει τη μεταδημότευση σε πολλούς συμπατριώτες που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. Κανένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι` αυτό. Ιδιαίτερα αν ισχύει η παράλληλη διατήρηση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής, με το έδαφος και η συναισθηματική σχέση με την ιδέα της Μάνης. Σε μεγαλύτερο βαθμό έχει βάση η ανάγκη για αντιμετώπιση προβλημάτων τρέχουσας φύσης στους μετανάστες. Σε ξενικό περιβάλλον η απόκτηση της ξένης υπηκοότητας καθίσταται αναγκαίος όρος επιβίωσης στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό δεν εμποδίζει, στα περισσότερα κράτη εγκατάστασής τους και τη διατήρηση της ελληνικής υπηκοότητας. Και μέσω αυτής της διατήρησης της υπηκοότητας, την παράλληλη διατήρηση της συναισθηματικής σχέσης με τη μανιάτικη καταγωγή τους.

Βρισκόμαστε ήδη σε σημείο καμπής. Δηλαδή σε χρονική περίοδο κρίσιμη για τη διατήρηση της μανιάτικης ταυτότητάς μας. Από τη μια πλευρά υπάρχει η φυσιολογική εξασθένιση των δεσμών των μεταναστών με το μανιάτικο χώρο, γεγονός φυσιολογικό δεδομένου ότι από τις παλιότερες ομαδικές μεταναστεύσεις έχουν περάσει κοντά δύο αιώνες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει έλλειψη διαμορφωμένων μηχανισμών ενσωμάτωσης των νέων κατοίκων της Μάνης. Αυτοί οι δύο παράγοντες δημιουργούν ιδιαίτερα αρνητικούς όρους διατήρησης και χρονικής ανέλιξης της μανιάτικης ιδέας, δηλαδή των ηθών, εθίμων και τρόπου ζωής των προγόνων μας, που οδήγησε στα μεγάλα κατορθώματα. Απαιτείται ιδιαίτερα συντονισμένη προσπάθεια από τις περιοχές της Μάνης και τους εκπροσώπους τους για την από κοινού διαμόρφωση δράσεων για τη διατήρηση και προώθηση στο χρόνο των στοιχείων της μανιάτικης συνείδησης. Για να μπορέσομε να φθάσομε σε μια τέτοια δυνατότητα απαραίτητο όρο αποτελεί η καταπολέμηση των μανιάτικων τοπικισμών.

Η προώθηση των στενών συμφερόντων του κάθε οικισμού ή του κάθε Δήμου της Μάνης είμαι αδύνατο να επιτευχθεί μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση όλων ότι η Μάνη αποτελεί ενιαίο χώρο, ιδιότητα που αποτελεί αποτέλεσμα αφενός της γεωμορφολογίας της και αφετέρου των κοινών δράσεων των προγόνων. Αυτό το ενιαίο μπορεί να προωθηθεί στο μέλλον μέσω της κοινής μανιάτικης ταυτότητας των ντόπιων, αλλά και της μανιάτικης ταυτότητας των συμπατριωτών μας, και των απογόνων τους, που ζουν έξω από τα εδαφικά όρια του τόπου μας.

______________________

H ANAΠTYΞH ΣTHN ΠEPIOXH MAΣ (Ι) (Αύγουστος 2003)                                                                      H ώρα για τον απολογισμό της τελευταίας 5ετίας

Ας ξεκαθαρίσομε από την αρχή τους όρους που θα χρησιμοποιήσομε γα να αποφύγομε τις παρανοήσεις που μπορούν να προκύψουν. Με τον όρο «ανάπτυξη» η Οικονομική Επιστήμη ορίζει τη διαρκή αύξηση του προϊόντος που παράγεται. Ο όρος διαρκής αύξηση προϋποθέτει μεγάλη χρονική περίοδο και ταυτόχρονα ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τους συνηθισμένους. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται σε οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες που διοχετεύονται κυρίως σε επενδυτικούς σκοπούς. Τέλος ο σύνθετος τίτλος που χρησιμοποιείται εντοπίζει την εξέταση των στοιχείων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη στην περιοχή της Ενιαίας Μάνης, δηλαδή της εδαφικής περιοχής που ορίζεται από τον Ταύγετο και τη θάλασσα, με άκρα το Γύθειο συμπεριλαμβανόμενο και την Καλαμάτα, μη συμπεριλαμβανόμενη.

Για να αποφύγομε τις παρανοήσεις διατυπώνομε από την αρχή τη θέση, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που ζούμε, όλα τα φαινόμενα αλληλεπιδρούν  και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι και η ανάπτυξη μιάς περιοχής δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομα, χωρίς δηλαδή αναγωγές των στοιχείων της σε πολιτικές που επιλέγονται από ευρύτερα διοικητικά κέντρα. Στην περίπτωσή μας, η ανάπτυξη της Μάνης είναι αναγκαίο να συνδεθεί αρμονικά με την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Αθήνα. Γιατί εκεί γίνονται οι σχεδιασμοί για την ανάπτυξη στους ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους και η αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή μας μπορεί να μεγιστοποιηθεί, μόνο με αρμονικό τρόπο ένταξης σ` αυτούς τους σχεδιασμούς. Η πενταετία επιλέχτηκε γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος ενός μεσοπρόθεσμου, χρονικού σχεδιασμού. Αλλά κυρίως γιατί μέσα στην κρίσιμη πενταετία (1998 – 2003) είχαν προγραμματισθεί και έγιναν μεγάλου μεγέθους αναπτυξιακοί σχεδιασμοί. Τέτοιους θεωρούμε κυρίως τον τελικό απολογισμό για τα έργα του Β’ και τον προενταξιακό, τουλάχιστο, σχεδιασμό αν όχι την οριστική επιλογή,  για τα έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ότι η Μάνη έλκει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί πάγια θέση της εφημερίδας μας, από το πρώτο φύλλο της έκδοσής της. Η διαπίστωση αυτή για τον τόπο μας, είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από πολιτικές αποφάσεις και επιλογές, που θα τη μεταφράζουν σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι μόνο μπορούμε να φθάσομε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Αυτή η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί έργα στο δημόσιο τομέα, που να τη στηρίζουν και να την προωθούν καλύπτοντας τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Χοντρικά απαιτεί επενδύσεις που να οδηγούν αφενός σε ευχέρεια πρόσβασης των επισκεπτών και αφετέρου σε βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μέρη διαμονής τους. Σε μια πρώτη μετάφραση αυτά σημαίνουν: α) βελτίωση του οδικού δικτύου, κυρίως στον άξονα Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη – Γύθειο, β) ύδρευση για όλους τους μανιάτικους οικισμούς και γ) αποχέτευση για τους παραθαλάσσιους κυρίως που επηρεάζονται από τις πληθυσμιακές συγκεντρώσεις που διαμορφώνει η τουριστική ανάπτυξη.

Απότι φαίνεται το μέγιστο που μπορεί να θεωρηθεί ως απολογισμός στον τομέα των οδικών δικτύων στην περιοχή μας, όχι μόνο για την πενταετία που αναφερόμαστε αλλά και για την επόμενη, είναι η αξιοποίηση της πίστωσης ενός δισεκατομμυρίου δραχμών για το πρώτο τμήμα του δρόμου Καλαμάτα – Καρδαμύλη και πίστωσης, περίπου στο ένα τρίτο του ποσού αυτού, για την παράκαμψη Γυθείου και την κατασκευή νέας χάραξης στη διαδρομή από Άγιο Βασίλη μέχρι Μαραθέα. Λέμε το μέγιστο γιατί οι μελέτες καρκινοβατούν και οι αετονύχηδες παραμονεύουν να επωφεληθούν από τις πατροπαράδοτες εσωτερικές μανιάτικες έριδες για να ξεστρέψουν τις πιστώσεις σε άλλες κατευθύνσεις.

Αντιπαρερχόμενοι το θέμα της ύδρευσης, που με πρωτοβουλίες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης πήρε μια σημαντική ώθηση αυτά τα χρόνια, εστιάζομε στο μεγάλο μελλοντικό κίνδυνο που δημιουργείται για την περιοχή μας, λόγω της έλλειψης στοιχειώδους στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του θέματος της αποχέτευσης. Δυστυχώς αυτή την πενταετία δεν υπήρξε ούτε καν εντοπισμός της σοβαρότητας αυτού του προβλήματος. Αυτό φαίνεται από τη στασιμότητα που υπάρχει στην προώθηση εκτέλεσης το έργου αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού του Γυθείου.  Φαίνεται και από την ανυπαρξία αντιδράσεων όταν προέκυψε, ως μετεξέλιξη της πρότασης για απορρύπανση του Μεσσηνιακού κόλπου, η γενναία χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας από το Ταμείο Συνοχής. Χρηματοδότηση, όμως για περιορισμένο χώρο στην Ανατολική πλευρά της ακτής του κόλπου, δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι τις Κιτριές, αφήνοντας εκτός της την Καρδαμύλη, τη Στούπα, τον Άγιο Νικόλαο, την Τραχήλα, την παραλία Οιτύλου – Αρεόπολης και τον Γερολιμένα.

Θεωρούμε ότι η περιορισμένη προώθηση αυτών των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση βασικών δημόσιων επενδύσεων αναγκαίων για την περιοχή μας, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πολιτικού λόγου, αναγκαίου για την προβολή και προώθηση τους. Αυτή η αδυναμία δημιουργεί ανασχέσεις και στην έντονη επενδυτική τάση που εκφράστηκε στον ιδιωτικό τομέα, στην οποία θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας.

____________________________

H ANAΠTYΞH ΣTHN ΠEPIOXH MAΣ (II) (Σεπτέμβριος 2003)                                                                       Aδύναμη υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων

Ξεκινήσαμε το άρθρο του προηγούμενου φύλλου με γενικούς ορισμούς και παρατηρήσεις, που τους επαναλαμβάνομε για να γίνουν προσιτές στους αναγνώστες οι σκέψεις μας που ακολουθούν. Με τον όρο «ανάπτυξη» η Οικονομική Επιστήμη ορίζει τη διαρκή αύξηση του προϊόντος που παράγεται. Ο όρος διαρκής αύξηση προϋποθέτει μεγάλη χρονική περίοδο και ταυτόχρονα ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τους συνηθισμένους. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται σε οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες που διοχετεύονται κυρίως σε επενδυτικούς σκοπούς. Τέλος ο σύνθετος τίτλος που χρησιμοποιείται εντοπίζει την εξέταση των στοιχείων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη στην περιοχή της Ενιαίας Μάνης, δηλαδή της εδαφικής περιοχής που ορίζεται από τον Ταύγετο και τη θάλασσα, με άκρα το Γύθειο συμπεριλαμβανόμενο και την Καλαμάτα, μη συμπεριλαμβανόμενη.

Για να αποφύγομε τις παρανοήσεις διατυπώνομε από την αρχή τη θέση, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που ζούμε, όλα τα φαινόμενα αλληλεπιδρούν  και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι και η ανάπτυξη μιάς περιοχής δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομα, χωρίς δηλαδή αναγωγές των στοιχείων της σε πολιτικές που επιλέγονται από ευρύτερα διοικητικά κέντρα. Στην περίπτωσή μας, η ανάπτυξη της Μάνης είναι αναγκαίο να συνδεθεί αρμονικά με την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Αθήνα. Γιατί εκεί γίνονται οι σχεδιασμοί για την ανάπτυξη στους ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους και η αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή μας μπορεί να μεγιστοποιηθεί, μόνο με αρμονικό τρόπο ένταξης σ` αυτούς τους σχεδιασμούς. Η πενταετία επιλέχτηκε γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος ενός μεσοπρόθεσμου, χρονικού σχεδιασμού. Αλλά κυρίως γιατί μέσα στην κρίσιμη πενταετία (1998 – 2003) είχαν προγραμματισθεί και έγιναν μεγάλου μεγέθους αναπτυξιακοί σχεδιασμοί. Τέτοιους θεωρούμε κυρίως τον τελικό απολογισμό για τα έργα του Β και τον προενταξιακό, τουλάχιστο, σχεδιασμό αν όχι την οριστική επιλογή,  για τα έργα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ότι η Μάνη έλκει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί πάγια θέση της εφημερίδας μας, από το πρώτο φύλλο της έκδοσής της. Η διαπίστωση αυτή για την έλξη που δημιουργεί ο τόπος μας, είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από πολιτικές αποφάσεις και επιλογές, που θα τη μεταφράζουν σε πρακτικά μέτρα. Έτσι μόνο μπορούμε να φθάσομε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Αυτή η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί έργα στο δημόσιο τομέα, που να τη στηρίζουν και να την προωθούν καλύπτοντας τις απαιτήσεις των επισκεπτών.

Μετά την περιγραφή των δημοσίων έργων που απαιτούνται για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας,   σημειώναμε:  Θεωρούμε ότι η περιορισμένη προώθηση αυτών των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση βασικών δημόσιων επενδύσεων αναγκαίων για την περιοχή μας, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πολιτικού λόγου, αναγκαίου για την προβολή και προώθηση τους. Αυτή η αδυναμία δημιουργεί ανασχέσεις και στην έντονη επενδυτική τάση που εκφράστηκε στον ιδιωτικό τομέα, στην οποία θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας..

Αυτή την έντονη διάθεση του ιδιωτικού τομέα θα περιγράψομε στη συνέχεια.

Η Μάνη ποτέ δεν αναπτύχθηκε στο βιομηχανικό τομέα, δεδομένου ότι στερείται από πρώτες ύλες και ενέργεια. Κατάφερνε όμως, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να διατηρεί πληθυσμό περισσότερο από το μέσο όρο των γειτονικών εύφορων περιοχών αξιοποιώντας τα ευνοϊκά γεωπολιτικά δεδομένα της κάθε εποχής. Με τον όρο γεωπολιτικά δεδομένα εννοούμε τις γενικότερες διακρατικές ισορροπίες. Σ` αυτή τη δυνατότητα αξιοποίησης συνέβαλε η γεωγραφική της θέση, η γεωμορφολογία του εδάφους της και η ευψυχία των κατοίκων της.

Ισχυριζόμαστε ότι κατά την περίοδο που διανύομε συντρέχουν αντίστοιχες καταστάσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα, που προωθούν την ανάπτυξη του τουρισμού και κατ` επέκταση των τουριστικών επενδύσεων. Τον ισχυρισμό μας αυτό επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις προκηρύξεις αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν τουριστικά καταλύματα και συναφείς δράσεις. Η υποβολή προτάσεων ξεπερνά δύο και τρεις φορές το όριο χρηματοδότησης. Αυτή η τάση δυστυχώς δεν απορροφάται με την αύξηση των χρηματοδοτικών ποσών, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έντονης ζήτησης για ιδιωτικές επενδύσεις που υπάρχει. Και σαν να μην έφθανε αυτό δεν υπάρχει στηριχτική πρωτοβουλία και ενθάρρυνση των τάσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω των δημοσίων επενδύσεων. Ο ισχνός πολιτικός λόγος που αρθρώνεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των μανιάτικων κοινωνιών, αποδυναμώνεται από τον κατακερματισμό του στους δύο Νομούς, και κυρίως από την έλλειψη του κατάλληλου ενιαίου επενδυτικού φορέα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θεωρούμε αναγκαία τη συνειδητοποίηση αυτής της έλλειψης και τη συνειδητή προσπάθεια όλων των θεσμικών φορέων για δράση από κοινού. Αυτό που δεν έγινε αυτά τα πέντε χρόνια έχομε όλοι υποχρέωση να προσπαθήσομε, ώστε να εμφανισθεί κατά τον απολογισμό της επόμενης πενταετίας.

___________________________

H ANAΠTYΞH ΣTHN ΠEPIOXH MAΣ (II) (Σεπτέμβριος 2003)

Aδύναμη υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων

Ξεκινήσαμε το άρθρο του προηγούμενου φύλλου με γενικούς ορισμούς και παρατηρήσεις, που τους επαναλαμβάνομε για να γίνουν προσιτές στους αναγνώστες οι σκέψεις μας που ακολουθούν. Με τον όρο «ανάπτυξη» η Οικονομική Επιστήμη ορίζει τη διαρκή αύξηση του προϊόντος που παράγεται. Ο όρος διαρκής αύξηση προϋποθέτει μεγάλη χρονική περίοδο και ταυτόχρονα ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τους συνηθισμένους. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται σε οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες που διοχετεύονται κυρίως σε επενδυτικούς σκοπούς. Τέλος ο σύνθετος τίτλος που χρησιμοποιείται εντοπίζει την εξέταση των στοιχείων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη στην περιοχή της Ενιαίας Μάνης, δηλαδή της εδαφικής περιοχής που ορίζεται από τον Ταύγετο και τη θάλασσα, με άκρα το Γύθειο συμπεριλαμβανόμενο και την Καλαμάτα, μη συμπεριλαμβανόμενη.

Για να αποφύγομε τις παρανοήσεις διατυπώνομε από την αρχή τη θέση, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που ζούμε, όλα τα φαινόμενα αλληλεπιδρούν  και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι και η ανάπτυξη μιάς περιοχής δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομα, χωρίς δηλαδή αναγωγές των στοιχείων της σε πολιτικές που επιλέγονται από ευρύτερα διοικητικά κέντρα. Στην περίπτωσή μας, η ανάπτυξη της Μάνης είναι αναγκαίο να συνδεθεί αρμονικά με την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Αθήνα. Γιατί εκεί γίνονται οι σχεδιασμοί για την ανάπτυξη στους ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους και η αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή μας μπορεί να μεγιστοποιηθεί, μόνο με αρμονικό τρόπο ένταξης σ` αυτούς τους σχεδιασμούς. Η πενταετία επιλέχτηκε γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος ενός μεσοπρόθεσμου, χρονικού σχεδιασμού. Αλλά κυρίως γιατί μέσα στην κρίσιμη πενταετία (1998 – 2003) είχαν προγραμματισθεί και έγιναν μεγάλου μεγέθους αναπτυξιακοί σχεδιασμοί. Τέτοιους θεωρούμε κυρίως τον τελικό απολογισμό για τα έργα του Β και τον προενταξιακό, τουλάχιστο, σχεδιασμό αν όχι την οριστική επιλογή,  για τα έργα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ότι η Μάνη έλκει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί πάγια θέση της εφημερίδας μας, από το πρώτο φύλλο της έκδοσής της. Η διαπίστωση αυτή για την έλξη που δημιουργεί ο τόπος μας, είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από πολιτικές αποφάσεις και επιλογές, που θα τη μεταφράζουν σε πρακτικά μέτρα. Έτσι μόνο μπορούμε να φθάσομε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Αυτή η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί έργα στο δημόσιο τομέα, που να τη στηρίζουν και να την προωθούν καλύπτοντας τις απαιτήσεις των επισκεπτών.

Μετά την περιγραφή των δημοσίων έργων που απαιτούνται για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας,   σημειώναμε:  Θεωρούμε ότι η περιορισμένη προώθηση αυτών των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση βασικών δημόσιων επενδύσεων αναγκαίων για την περιοχή μας, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πολιτικού λόγου, αναγκαίου για την προβολή και προώθηση τους. Αυτή η αδυναμία δημιουργεί ανασχέσεις και στην έντονη επενδυτική τάση που εκφράστηκε στον ιδιωτικό τομέα, στην οποία θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας..

Αυτή την έντονη διάθεση του ιδιωτικού τομέα θα περιγράψομε στη συνέχεια.

Η Μάνη ποτέ δεν αναπτύχθηκε στο βιομηχανικό τομέα, δεδομένου ότι στερείται από πρώτες ύλες και ενέργεια. Κατάφερνε όμως, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να διατηρεί πληθυσμό περισσότερο από το μέσο όρο των γειτονικών εύφορων περιοχών αξιοποιώντας τα ευνοϊκά γεωπολιτικά δεδομένα της κάθε εποχής. Με τον όρο γεωπολιτικά δεδομένα εννοούμε τις γενικότερες διακρατικές ισορροπίες. Σ` αυτή τη δυνατότητα αξιοποίησης συνέβαλε η γεωγραφική της θέση, η γεωμορφολογία του εδάφους της και η ευψυχία των κατοίκων της.

Ισχυριζόμαστε ότι κατά την περίοδο που διανύομε συντρέχουν αντίστοιχες καταστάσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα, που προωθούν την ανάπτυξη του τουρισμού και κατ` επέκταση των τουριστικών επενδύσεων. Τον ισχυρισμό μας αυτό επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις προκηρύξεις αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν τουριστικά καταλύματα και συναφείς δράσεις. Η υποβολή προτάσεων ξεπερνά δύο και τρεις φορές το όριο χρηματοδότησης. Αυτή η τάση δυστυχώς δεν απορροφάται με την αύξηση των χρηματοδοτικών ποσών, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έντονης ζήτησης για ιδιωτικές επενδύσεις που υπάρχει. Και σαν να μην έφθανε αυτό δεν υπάρχει στηριχτική πρωτοβουλία και ενθάρρυνση των τάσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω των δημοσίων επενδύσεων. Ο ισχνός πολιτικός λόγος που αρθρώνεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των μανιάτικων κοινωνιών, αποδυναμώνεται από τον κατακερματισμό του στους δύο Νομούς, και κυρίως από την έλλειψη του κατάλληλου ενιαίου επενδυτικού φορέα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θεωρούμε αναγκαία τη συνειδητοποίηση αυτής της έλλειψης και τη συνειδητή προσπάθεια όλων των θεσμικών φορέων για δράση από κοινού. Αυτό που δεν έγινε αυτά τα πέντε χρόνια έχομε όλοι υποχρέωση να προσπαθήσομε, ώστε να εμφανισθεί κατά τον απολογισμό της επόμενης πενταετίας.

______________________________

ΔIXOΓNΩMIEΣ KAI ANAΠTYΞH (Οκτώβριος 2003)

Μελετώντας την Ιστορία της περιοχής μας, διαπιστώνομε ότι σ` ολόκληρη την επική της περίοδο (15ος  -19ος αιώνας) οι τοπικές κοινότητες διαμόρφωναν θέσεις και απόψεις, που εκφράζονταν μέσω των εκπροσώπων τους στις κοινές συνάξεις. Σ` αυτές τις συνάξεις προέκυπταν οι τελικές αποφάσεις τόσο σε τοπικό όσο και στο επίπεδο της ενιαίας Μάνης. Και στα δύο επίπεδα αυτά οι ομοφωνίες ήταν δύσκολες και οι συνθέσεις διαμορφώνονταν, με δυσκολίες και με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Με την υπόμνηση αυτών των ιστορικών δεδομένων θέλομε να τονίσομε ότι οι διχογνωμίες αποτελούν στοιχείο της προσωπικότητας του Μανιάτη. Αποτελούν τη βάση εκείνου του χαρακτηριστικού μας που οι άλλοι ονομάζουν μανιάτικο εγωϊσμό ή μανιάτικη υπερηφάνεια, ανάλογα με τη δυσμένεια ή ευμένεια που έχουν απέναντι στο μανιάτικο στοιχείο. Εκείνη την περίοδο το κυριότερο στοιχείο που απασχολούσε την κοινωνία ήταν η επιβίωση και, ιδιαίτερα για τη Μάνη, η διατήρηση «ψηγμάτων» ελευθερίας. Οι διχογνωμίες αποτελούσαν γόνιμο στοιχείο γιατί έδιναν τη δυνατότητα να φωτιστούν πολλές όψεις των πραγμάτων και των καταστάσεων και να διερευνηθούν έτσι σε όλο το φάσμα τους οι υποθέσεις που απασχολούσαν τις μανιάτικες μικροκοινωνίες. Αυτό οδηγούσε σε κατάστρωση στρατηγικής κατάλληλης για την επιτυχία των σκοπών.

Δυστυχώς η μεταφορά αυτών των διχογνωμιών και στην επόμενη ιστορική περίοδο, τα πρώτα χρόνια της σύστασης του νεοελληνικού κράτους, οδήγησε σε τραγικές εξελίξεις και για το Εθνος και για τη Μάνη. Τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων υπήρξε η κατάπτωση της Μάνης από τη θέση που της είχε δώσει η προσφορά και οι θυσίες της στον Αγώνα. Η κατάπτωση αυτή κρατά πολλές δεκαετίες. Σ` ολόκληρη αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν  πολλές προσπάθειες φωτισμένων προσωπικοτήτων, από αυτές που παράγει σε σχετική αριθμητική επάρκεια ο τόπος. Ελειπε όμως ο συντονισμός και η μεταξύ των σύνθεση για να προκύψει η ενέργεια εξόδου. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες συνέτειναν, και συντείνουν, σε ανοδική πορεία και δημιουργούν τάσεις εξόδου από την παρακμή και τη στασιμότητα. Σ` αυτή τη φάση βρισκόμαστε κατά την τελευταία δεκαετία.

Η εποχή μας, με κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσμιοποίηση, χαρακτηρίζεται από εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιβίωση και η ατομική ελευθερία θεωρούνται δεδομένα. Οι κοινωνίες και οι εθνικές οικονομίες έχουν χάσει τον κλειστό και προστατευτικό χαρακτήρα τους, έχουν ενταχθεί σε ανοιχτές και ελεύθερα ανταγωνιζόμενες διαδικασίες και καταστάσεις. Σ` αυτό τον ανταγωνισμό κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η ταχύτητα. Μέσω της κατανόησης ή όχι αυτών των μεταβολών, οι κοινωνίες και οικονομίες κατευθύνονται με επιτυχία προς το μέλλον ή συρρικνώνονται και εξαφανίζονται. Σ` αυτό το περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσομε και τις πατροπαράδοτες μανιάτικες διχογνωμίες, με σκοπό να τις εξουδετερώσομε γιατί η ζημιά που προκαλούν, σ` αυτή την ιστορική περίοδο, είναι πολλαπλάσια και ανεπανόρθωτη…

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν φάνηκε το κυρίαρχο και καθοριστικό στοιχείο του χρόνου, της ταχύτητας έκβασης των υποθέσεων. Στην ιστορική περίοδο ο χρόνος δούλευε με το μέρος της Μάνης και των συμφερόντων της. Οι καθυστερήσεις οδηγούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις στην ωριμότητα των αποφάσεων και στην επιτυχή έκβαση των υποθέσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην εποχή μας. Σε εποχές με κυρίαρχο το στοιχείο του ανταγωνισμού, οι συντμήσεις του χρόνου, δηλαδή η λήψη αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεί ένα από τα ευνοϊκότερα στοιχεία για την επιτυχή τους έκβαση. Αν δεν γίνει πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα κυριαρχεί ο ανταγωνιστής που το κατάλαβε και εφαρμόζει αυτό τον κανόνα.

Κάνοντας πρόχειρους απολογισμούς για τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας διαπιστώνομε ότι οι διχογνωμίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απώλεια αρχικά προσδιορισμένων χρηματοδοτήσεων για τη Μάνη, αλλά και παρεμπόδισαν τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων, που οι κανόνες προσδιόριζαν, ώστε να γίνει δυνατή η επιτυχής διεκδίκηση ακόμα μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων. Από τις στήλες της εφημερίδας μας έχουν εμφανιστεί και σε λεπτομέρειες μάλιστα πολλές απ` αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρομε μερικές απ` αυτές που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για αποφυγή και διαμόρφωση αντίθετων προτύπων: A) Η αδρανοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης, μετά το 1998, που οδήγησε στην απώλεια του μοναδικού αξιόπιστου διεκδικητικού μηχανισμού. Απ` αυτή την αδρανοποίηση, χάθηκαν πιστώσεις του αποθεματικού για το Leader II, καθώς και κάθε δυνατότητα ένταξης στο επόμενο Leader. Συνολικά άνω των 3 δισεκατομμυρίων δραχμών για το σύνολο της Μάνης. Β) Οι απώλειες εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων από το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994 – 2001), με χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οδικά έργα του ορεινού άξονα της Δυτικής Μάνης (Πλάτσα – Μηλέα, Εξωχώρι – Σαϊδόνα, περί τα 500 εκατομμύρια δραχμές), έργα ανάδειξης μνημείων όπως ο Πύργος Δουράκη στη Μεγάλη Καστάνια, έργα ανάδειξης περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως το φαράγγι Βιρού. Το άσχημο στην υπόθεση αυτή προεκτείνεται, από τους δήθεν καλοθελητές που θέλουν να μας υποχρεώσουν και πάλι γιατί τα ίδια έργα εντάχθηκαν και στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης!!! Τα ίδια έργα που η ομογνωμία των τοπικών εκπροσώπων είχε προωθήσει και εντάξει την περίοδο 1994 -96. Γ) Το χειρότερο βρίσκεται στην αδυναμία διαμόρφωσης κοινής πρότασης για τα έργα παμμανιάτικου ενδιαφέροντος και ακόμα χειρότερο η αναβίωση ισχυρών και έντονων τοπικιστικών τάσεων, που αντιστρατεύονται την ανάπτυξη και την προοπτική της Μάνης στο μέλλον.

Ας προβληματιστούμε από τα φαινόμενα αυτά. Οι διχογνωμίες, μπορεί να χαϊδεύουν βραχυχρόνια μικροεγωϊσμούς, εμποδίζουν όμως τα παιδιά της Μάνης να απολαύσουν ένα καλύτερο μέλλον.

_____________________________________

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Νοέμβριος 2003)

Βρισκόμαστε έξη μήνες το πολύ πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ο χρόνος είναι κατάλληλος για να διαμορφωθούν διεκδικητικοί στόχοι, αλλά και διαδρομές για την προσέγγισή τους. Αυτό ισχύει τόσο για μεμονωμένα άτομα όσο και για ομάδες ατόμων με κοινά συμφέροντα. Τέτοιες ομάδες συγκροτούνται με αφετηρία δύο κυρίως αιτίες: το βιοποριστικό επάγγελμα και τον κοινό χώρο καταγωγής ή διαβίωσης. Εδώ εντάσσομε και την κοινή υποχρέωση Μανιατών και φιλομανιατών για τη διαμόρφωση κοινών στόχων και διεκδικήσεων, καθώς και του τρόπου που οι προτάσεις θα γίνουν αποδεκτές και θα ενταχθούν στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Ας γίνομε όμως περισσότερο αναλυτικοί.

Τα πολιτικά κόμματα εξαγγέλλουν κατά την προεκλογική περίοδο γενικού χαρακτήρα διακηρύξεις, που θα αποτελέσουν, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η διακυβέρνηση της χώρας, τα προπλάσματα για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν στους επί μέρους τομείς. Η εξειδίκευση των προγραμμάτων αυτών γίνεται με την ένταξη ειδικότερων έργων ή ενεργειών που προτείνονται από τις κοινωνικές ομάδες ή από τους εκπροσώπους των περιοχών, με την προσαρμογή στις λογικές και τις προδιαγραφές τους. Αυτονόητα προκύπτει ότι όσο ισχυρότερες είναι οι κοινωνικές ομάδες ή όσο ευρύτερες είναι οι περιοχές που υποβάλλουν προτάσεις, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν για την ένταξη των προτάσεών τους στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και την προώθησή μέχρι την υλοποίησή τους.

Για να προκύψουν κοινές προτάσεις των περιοχών, αυτό βέβαια ισχύει και για την περιοχή μας τη Μάνη, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί πλαίσιο επικοινωνιών μεταξύ των εκπροσώπων τους. ΄Οσο πιο πυκνό είναι αυτό το πλαίσιο τόσο γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα θα προκύψουν οι κοινές προτάσεις σε θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για την περιοχή και το μέλλον της. Ο χάρτης της αυτοδιοίκησης, όπως προέκυψε μετά το 1998 ευνοεί τέτοιου είδους επικοινωνίες, δεδομένου ότι η ομάδα διαβούλευσης για  την περιοχή είναι ολιγομελής. Αρκεί να υπάρχει ταυτότητα στόχων, αυτό που «επι τω ποιητικότερω» λέγεται «κοινό όραμα». Στη Μάνη έχομε πολύ ισχυρές αφετηρίες από το παρελθόν, που δίνουν ισχυρές αρχικές ωθήσεις για τη διαμόρφωση κοινής πρότασης. Στο σημείο αυτό χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Αναμφισβήτητα η κάθε περιοχή, μπορούμε να πούμε ακόμα ο κάθε οικισμός, μπορεί έχει και ιδιαίτερους στόχους και επιδιώξεις. Οι κοινοί στόχοι και επιδιώξεις στις οποίες αναφερόμαστε σε τίποτα δεν εμποδίζουν την προβολή τους, μεμονωμένα και σε χαμηλότερο επίπεδο, από κάθε μικροκοινωνία και τους εκπροσώπους της. Γιατί είναι βέβαιο ότι αν προωθηθούν οι ευρύτερου χαρακτήρα στόχοι θα προωθηθούν ευκολότερα και οι μερικότεροι.

Η αναγκαιότητα ενός ευρύτερου προγραμματισμού επιδιώξεων και στόχων μεγάλων περιοχών έχει γίνει αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου της χώρας μας. Και τούτο γιατί αποτελεί αναγκαίο όρο για την ανάπτυξη της χώρας και αποκλειστική διαδρομή για την προώθηση των στόχων της ουσιαστικής σύγκλισης με τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Υπάρχει βεβαιότητα πλέον, ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών η χώρα μας οδηγείται σύντομα σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα διοίκησης τριών επιπέδων: Κράτος, Περιφέρεια, Δήμος. Και μάλιστα με αναδιατάξεις και συνενώσεις ώστε ο γεωγραφικός χώρος αναφοράς των δύο τελευταίων επιπέδων, να διευρυνθεί μετά ίσως από ένα μικρό μεταβατικό διάστημα που θα συνυπάρχουν το τωρινό και το μελλούμενο. Αυτή η γενικότερη πολιτική τάση ενισχύει περισσότερο την πρότασή μας για διαμόρφωση κοινών στόχων και επιδιώξεων σε κάθε ευρεία περιοχή. Γιατί αυτή η διαδικασία θα φέρει σε κοντινότερη θέση τις μικροπεριοχές και η μελλοντική αναδιάταξή τους θα προχωρήσει γρηγορότερα, σε καλλιεργημένο ήδη έδαφος.

΄Όπως πιστεύομε ότι οι διεκδικήσεις των μικροπεριοχών είναι σε αρμονία με τη διαμόρφωση κοινών στόχων σε ευρύτερο χώρο με κοινά χαρακτηριστικά όπως η Μάνη, το ίδιο πιστεύομε και για τις ατομικές επιδιώξεις. Η προσωπική ή η οικογενειακή επιδίωξη, και η πολιτική στόχευση για την επίτευξή της, γίνεται ευκολότερη με την διάρθρωση και προώθηση ενός από κοινού διαμορφωμένου προγράμματος ανάπτυξης της περιοχής. Αρκεί τα άτομα να το κατανοήσουν και να συμπεριφερθούν ανάλογα.

Δεν προωθούνται υψηλοί αναπτυξιακοί στόχοι όταν τα άτομα ρίχνουν όλη τους την προσπάθεια στην επαφή με τους πολιτικούς για την προώθηση αποκλειστικά ατομικών στόχων. Η ένταση διεκδίκησης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του επιδιωκόμενου. Και είναι αναμφισβήτητο ότι ένα έργο που επενεργεί στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής και για απεριόριστο χρόνο απαιτεί υψηλό συντελεστή βαρύτητας.

Τελικά επιθυμούμε να σημειώσομε ότι οι κοινοί στόχοι κάθε ευρείας περιοχής αναφέρονται στο σύνολο του πληθυσμού. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μέσω της προώθησής τους στα πολιτικά κόμματα επιδιώκεται αλλαγή ιδεολογιών, και των επιλογών που επιβάλλουν. Σημαίνει απλά ότι μπορούν με την κατάλληλη προετοιμασία και συνεργασία των εκπροσώπων των περιοχών να υιοθετηθούν από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Το τελευταίο αποτελεί και την ασφάλεια υλοποίησής τους μετεκλογικά…

______________________________

ENIAIA ANTIΛHΨH, ENIAIOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ, ENIAIA ΠPOBOΛH THΣ ΠEPIOXHΣ MAΣ: O MONOΔPOMOΣ ΓIA ΘETIKA AΠOTEΛEΣMATA (Δεκέμβριος 2003)

Τώρα που αποσαφηνίστηκε πλήρως το επενδυτικό τοπίο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, μπορούμε να συγκρίνομε τα στοιχεία και να βγάλομε συμπεράσματα. Κυρίως να προβληματιστούμε για τα κέρδη και τις ζημιές από την εφαρμογή ή όχι μιας ΕΝΙΑΙΑΣ αναπτυξιακής πολιτικής για τη Μάνη. Αυτός ο προβληματισμός θα μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τη χάραξη αποτελεσματικής αναπτυξιακής πορείας για το μέλλον.

Το 1994 η Μάνη ήταν κατακερματισμένη σε 65 Κοινότητες και 1 Δήμο. Οι εκπρόσωποί της, παρόλα αυτά κατάφεραν να πετύχουν ισχυρή χρηματοδότηση στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κυριότερο όμως κατάφεραν να συστήσουν αναπτυξιακό εργαλείο διαρκούς ισχύος, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης, για να μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις σε κάθε ευκαιρία και να αντλούν πόρους για την ανάπτυξη της περιοχής, απόπου κάθε φορά ήταν δυνατό. Το 2000 η Μάνη εκφραζόταν αποκλειστικά με τους 5 Δήμους της και ήταν απλή υπόθεση η δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ τους, με την ιδιότητα των μεγάλων εταίρων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης. Και όμως δεν τα κατάφεραν να συνεννοηθούν. Αντίθετα κατάφεραν να οδηγήσουν την Εταιρεία σε αδράνεια και να την κλείσουν…

Το 1996 η Μάνη χρηματοδοτήθηκε, μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης Leader II, με 700 εκατομμύρια δραχμές για ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό της χώρο και δικαιούτο τουλάχιστο ακόμα 1 δισεκατομμύριο δραχμές από το αποθεματικό του προγράμματος. Δικαίωμα θεμιτό και δίκαιο δεδομένου ότι η Αναπτυξιακή της Εταιρεία διεκπεραίωσε πρώτη τις συμβατικές της υποχρεώσεις για επιλογή των ιδιωτικών επενδύσεων, συνδυάζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα. Τα ποσά για ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό χώρο που είχαν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν εκταμιεύτηκαν, για τεχνικούς λόγους στερώντας τη δυνατότητα επενδύσεων σε πολλούς συμπατριώτες μας αγρότες. Σε μεγάλο ύψος, εκτιμάται τριπλάσιο του ποσού του προγράμματος Leader, έφθασαν και οι ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό χώρο που προωθούντο απευθείας από τις Διευθύνσεις Γεωργίας Μεσσηνίας και Λακωνίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δια των υποβαλλομένων Σχεδίων Βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Υπήρχαν δηλαδή τρεις πηγές χρηματοδότησης, από τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι δύο, λόγω τεχνικών δυσχερειών που εμπόδισαν την Περιφέρεια να ενεργοποιήσει την τρίτη πηγή.

Το 2002 οι συνολικές χρηματοδοτήσεις, για ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό της χώρο περιορίστηκαν σε δύο πηγές. Από τις προβλέψεις του Υπουργείου Γεωργίας χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για τους Δήμους Αβίας, Λεύκτρου και Σμύνου αφενός  και από τις προβλέψεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για τους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Γυθείου αφετέρου. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις κυμάνθηκαν στα  επίπεδα των 5 εκατομμυρίων Ευρώ, δηλαδή γύρω στα 1,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι πόροι αυτοί, χωρίς ενιαία λογική και σχεδιασμό κατανεμήθηκαν μακριά από τη λογική κοινών δράσεων στο χώρο της Ενιαίας Μάνης, που αυτό καθεαυτό αποτελεί το κυριότερο στοιχείο για διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Το 2002 όταν όλες οι περιοχές επιχειρούσαν μέσω αξιόπιστων προτάσεων να πετύχουν ένταξη στο νέο Leader, συστήνοντας αναπτυξιακές εταιρείες, εμείς στη Μάνη όχι μόνο δε σκεφθήκαμε να υποβάλλομε πρόταση, αλλά λουκετώσαμε τη δική μας εταιρεία. Ετσι στερήσαμε την περιοχή μας από τη δυνατότητα για άντληση πόρων σε άλλο τόσο ύψος, που θα βοηθούσαν να ικανοποιηθεί η μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις. Ταυτόχρονα στερήσαμε από την περιοχή τη δυνατότητα για κατάστρωση, επιλογή και εκτέλεση έργων κοινού, παμανιάτικου, ενδιαφέροντος στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μας. Τα έργα αυτά θα αποτελούσαν μια πρώτη ευκαιρία για την ανάδειξη και προβολή στην τουριστική αγορά, του εσωτερικού και εξωτερικού της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών της περιοχής μας.

Μια αρχαιοελληνική παροιμία αναφέρει «κρείττον εστί το κρατείσθαι του κτείσασθαι τα αγαθά», δηλαδή είναι δυσκολότερο να διατηρήσεις τα πλεονεκτήματα και τις κατακτήσεις, από το να τα αποκτήσεις. Χρειάζεται να πιστεύεις σε ιδέες και κοινούς στόχους, αλλά και να έχεις δυνατότητα να μπορείς να κάνεις διαχείριση σ` αυτά που απόκτησαν κάποιοι άλλοι που ωθήθηκαν από υψηλές ιδέες και ιδανικά, αλλά και από δυνατότητα για ανάλυση της κατάστασης, διαμόρφωση των κατάλληλων προτάσεων και την προβολή τους σε κατάλληλο χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά για προβληματισμό και αναπροσανατολισμούς. Αρκεί να μπορούν τα άτομα που βρίσκονται σε επίκαιρες θέσεις να ξεπεράσουν τους εγωκεντρισμούς, να καταμετρήσουν τις δυνατότητές τους και να διαμορφώσουν πλαίσιο συνεργασίας και κοινής προσπάθειας. Το οφείλομε στους προγόνους και τις ιστορικές καταβολές που μας κληροδότησαν. Το οφείλομε στα παιδιά μας, που περιμένουν να αντλήσουν από μας ασφαλή μηνύματα για τη μελλοντική τους προοπτική, που ταυτίζεται με τη μελλοντική προοπτική της Μάνης.

 

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2002

ΔHMOTIKEΣ ΣYMΠOΛITEIEΣ: ΠPOOΠTIKH TOY MEΛΛONTOΣ (Ιανουάριος 2002)

Στην εποχή μας η έννοια της αναδιάρθρωσης είναι συνώνυμη με την επιβίωση και τη δυνατότητα προέκτασης των κοινωνιών στο μέλλον. Αυτά ισχύουν τόσο  για τα άτομα όσο και για τις ομάδες. Αυτονόητο είναι ότι ισχύουν και στην περιοχή μας, τη Μάνη. Την περασμένη δεκαετία προέκυψε μια μορφή διοικητικής αναδιάρθρωσης στον τομέα της αυτοδιοίκησης με τις συνενώσεις Κοινοτήτων (ή μικρών Δήμων) σε νέους Δήμους. Έτσι το υποκείμενο αναφοράς και διοίκησης, ο νέος Δήμος, έχει μια  τάξη μεγέθους ικανή για να μπορεί να εφαρμοστεί στη γεωγραφική περιοχή του ένα πρόγραμμα στοιχειώδους ικανοποίησης των τοπικών αναγκών και ανάπτυξης.

Οι συνενώσεις στη Μάνη άρχισαν το 1994 με τον εθελούσιο σχηματισμό τριών Δήμων: Οιτύλου, Αρεοπόλεως και Πύργου-Διρού, ενώ συνεχίστηκαν το 1996 με ένα ακόμα Δήμο, του Αγίου Νικολάου Μελιτίνης. Ήταν κι’ αυτό ένα δείγμα της ευαίσθητης προσέγγισης των σημείων, που προσδιορίζουν οι νέες συνθήκες, από τους Μανιάτες. Το αυτοδιοικητικό τοπίο αναδιαρθρώθηκε ριζικά το 1998 και έτσι οι δεκάδες Κοινότητες της Μάνης μετατράπηκαν σε 6 Δήμους. Ο αριθμός 6 είναι μικρός και δίνει την ευχέρεια να γίνει οικογενειακή συζήτηση, χωρίς ηγεμονισμούς και βέτο, όπως ταιριάζει σε συμπατριώτες με ισχυρό κοινό φυλετικό, ιστορικό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Η συνεργασία δεν είναι σπορ που αν θέλεις επιλέγεις την άσκηση σ` αυτό. Η συνεργασία είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης σ’ αυτό το κοινωνικο-οικονομικό τοπίο του πλανήτη μας, που μεταβάλλεται τόσο ραγδαία. Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης έχουν πολλαπλή υποχρέωση να εντοπίσουν την πραγματική κατάσταση στην περιοχή τους και να ξεπερνούν αναστολές εγωκεντρισμού και τοπικών μικροσυμφερόντων. Φαίνεται από τα πράγματα ότι σύντομα θα οδηγηθούμε σε μια ακόμα μεταβολή. Για την ώρα προωθείται από τις ανάγκες για κοινή αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών των δήμων στους τομείς των τεχνικών και οικονομικών υποθέσεων και της αστυνόμευσης. Οι Δημοτικές Συμπολιτείες που νομοθετήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη, αρχίζουν να παίρνουν υπόσταση αυτή την περίοδο. Οι Δήμοι καλούνται να προσδιορίσουν τους μελλοντικούς εταίρους τους. Εκείνους δηλαδή από τους γείτονες με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, τουλάχιστο σ’ αυτούς τους τομείς. Δυστυχώς δεν μάθαμε για κάποια πρωτοβουλία που θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους εκπροσώπους των 6 μανιάτικων Δήμων. Για να συζητήσουν αυτά τα θέματα, που δεν αφορούν μόνο τους ίδιους και την χρονικά πεπερασμένη εκπροσώπησή τους, αλλά την περιοχή μας, σε μεγάλο βάθος χρόνου. Βρήκαν, εξ` άλλου κατά την εκλογή τους, ένα θεσμικό εργαλείο, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης, που και οι 6 εκπροσωπούνται και μάλιστα είναι οι κύριοι μέτοχοί της. Δεν έχομε πληροφορίες ότι πήραν πρωτοβουλία για μια συζήτηση χωρίς ατζέντα, ανοιχτή ή κλειστή,  για να τοποθετηθούν στο θέμα των συνεργασιών, προτού κάνουν τις εισηγήσεις για τις Συμπολιτείες ο καθένας στο δημοτικό του συμβούλιο. Για μας αυτή η συνάντηση ήταν υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στην ενιαία Μάνη. Οι όποιες επιλογές εταίρων που θα επακολουθούσαν σύμφωνα με τη νομοθεσία από τα δημοτικά τους συμβούλια, θεμιτές καθόλα, θα προέκυπταν με ωριμότερο τρόπο.

Η ζωή πορεύεται και δε σταματάει από τις πρωτοβουλίες που παίρνονται ή όχι.  Δυστυχώς όμως οι αποφάσεις που δεν είναι ώριμες και συναρτημένες με ευρύτερους στόχους και προοπτικές της κάθε περιοχής δημιουργούν συνεχή εμπόδια στην πορεία προς την πρόοδο και ευημερία.  Με αφορμή της Δημοτικές Συμπολιτείες μπαίνει για συζήτηση και η μελλοντική προοπτική της Μάνης. Φαίνεται ότι σε λίγα χρόνια οι Νομοί και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα είναι παρελθόν.  Δεν το λέμε εμείς. Βρίσκεται στις συνταγματικές μας προβλέψεις και κυρίως εκπορεύεται από τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Έτσι θα αποκατασταθεί και η μονολεκτική αναφορά στην περιοχή μας: Μάνη. Χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς Μεσσηνιακή ή Λακωνική, που χρησιμοποιούν άκριτα πολλοί. Αυτή η Μάνη, η ενιαία Μάνη, με τα ειδικά συνεκτικά χαρακτηριστικά της θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει πως θέλει να πορευτεί στο χρόνο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρέπει να προσδιορίσει κανόνες συνεργασίας στο εσωτερικό της και τις συμμαχίες με τις γειτονικές και τις άλλες περιοχές. Οι σημερινοί αιρετοί των περιοχών της Μάνης έχουν υποχρέωση ν` αρχίσουν αυτό τον διάλογο, ώστε οι  αιρετοί που θα προκύψουν από τις εκλογές του 2002 να τον συνεχίσουν και να τον τελειώσουν. Απαιτείται καλή πίστη, υπομονή και ανοχές μεταξύ των μανιάτικων μικροκοινωνιών για να οδηγηθούμε σε συναινετικές λύσεις και κατανομές ρόλων και δράσεων. Πιστεύομε ότι εκείνοι που σε κάθε εποχή εκφράζουν τη βούληση των τοπικών κοινωνιών θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο κανόνας εμπεριέχεται στην ίδια τη λαϊκή εντολή που τους έχει αναδείξει…

__________________________

ΠAPAΔOΣIAKOI ΘEΣMOI AYTOΔIOIKHΣHΣ KAIΣYΓXPONH EΠOXH (Φεβρουάριος 2002)

Εκείνοι που ασχολήθηκαν με τον τόπο μας, τη Μάνη, κατά την περίοδο προ της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, είτε συστηματικά, είτε ευκαιριακά, αναφέρονται στους κοινωνικούς της θεσμούς. Ο σημαντικότερος απ` αυτούς είναι η γεροντική, δηλαδή το συμβούλιο των γερόντων, που αποτελούνταν από τους εκπροσώπους των οικογενειών που κατοικούσαν σε κάθε οικισμένη περιοχή. Η γεροντική έπαιρνε όλες τις αποφάσεις: πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, δικαστικές, συνήθως με σύνθεση των απόψεων των μελών της. Τις αποφάσεις αυτές εφάρμοζαν όλα τα μέλη των οικογενειών, δεδομένου ότι συμμετείχε στη λήψη τους ο εκπρόσωπός τους, αυτός που αποτελούσε την κεφαλή σε κάθε πατριαρχική οικογένεια. Αποτελούσε εξ` άλλου μια ειδική μορφή άμεσης και καθολικής δημοκρατικής έκφρασης των κατοίκων του κάθε οικισμού. Μέσω των καπεταναίων, δηλαδή των εκπροσώπων των περιοχών διαμορφωνόταν η άμεση εκτελεστότητα των αποφάσεων που αναφέρονταν σε κοινούς στόχους, όπως ο πόλεμος, ή οι κοινοί όροι για την ειρήνη.

Με αυτό τον τρόπο διοίκησης η Μάνη, ένας τόσο δα μικρός τόπος, κατάφερνε να εξισορροπεί την τεράστια δύναμη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και το κυριότερο κατάφερε να διατηρήσει τα εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της φυλής μας σταθερά και αμετάβλητα για 4 αιώνες. Για να αποτελέσουν την αφετηρία του εθνικού ξεσηκωμού και της απελευθέρωσης του Ελληνικού έθνους με την εξέγερση του 1821.

Το νεοελληνικό κράτος, αδιαφόρησε για τους θεσμούς αυτούς, επιβάλλοντας γενικούς και ισοπεδωτικούς κανόνες διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα ξενόφερτα πρότυπα που χρησιμοποίησε.

Όμως εμείς οι Μανιάτες της σύγχρονης περιόδου, μέσα από την προσέγγιση αυτών των γραπτών πηγών πληροφόρησης, αλλά και από τις οικογενειακές ιστορίες και παραδόσεις έχομε πλήρη συνείδηση της ανάγκης για λειτουργία αυτοδιοικητικών θεσμών στις μικρές τοπικές κοινωνίες μας. Εξ` άλλου, μετά την καθιέρωση του θεσμού των Κοινοτήτων,   πριν από 90 χρόνια, είδαμε να τα καταφέρνουν με τους ελάχιστους οικονομικούς πόρους που είχαν και να ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων τους. Οι μανιάτικες Κοινότητες μάλιστα τα κατάφεραν πολύ καλύτερα από άλλες μεγαλύτερες και πλουσιότερες Κοινότητες άλλων περιοχών.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το μοντέλο αυτό έπασχε από την έλλειψη κεντρικού συντονισμού. Για να μπορέσει να προσδιορίσει με ενιαίο τρόπο την προοπτική του μέλλοντος ολόκληρης της περιοχής και να συντονίσει τις ενέργειες στο εσωτερικό της. Το νέο μοντέλο θα έπρεπε να αποτελεί συνδυασμό δύο στοιχείων: α) της λήψης των αποφάσεων από τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους τους και β) του συντονισμού αυτών των αποφάσεων και της παροχής των μέσων για την υλοποίησή τους από το κάθε  δημοτικό επιτελείο.

Έτσι πιστεύομε ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει στη Μάνη η μεταρρύθμιση του 1998 στην αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα «Καποδίστριας». Με κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο στα πολλά, και αντιπροσωπευτικά των μικρών μας κοινωνιών, Τοπικά Συμβούλια. Και κυρίως με τη χρησιμοποίηση των έμπειρων Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβούλων, που πολλά χρόνια είχαν «ξετριφτεί» στα τοπικά θέματα, δίνοντας ηρωϊκούς αγώνες για την απόκτηση τεχνικών μέσων και πόρων από την άκαρδη, γραφειοκρατικοποιημένη και πολιτικάντικη κρατική διοίκηση. Δυστυχώς πολλοί αιρετοί των εκλογών του 1998 ακολούθησαν το άλλο, το συγκεντρωτικό, μοντέλο. Άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτη η δυνητική ευκαιρία που τους έδινε η νομοθεσία για απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια των Δήμων τους. Προγραμμάτιζαν «κεντρικά» τα περισσότερα έργα και ενέργειες που αφορούν τους οικισμούς τους. Τηρούσαν ασαφείς κανόνες σχετικά με τις κατανομές των οικονομικών πόρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποδυνάμωσαν και άφησαν κλειστά τα παλιά κοινοτικά καταστήματα, τους πυρήνες ζωής των χωριών μας. Θα πρέπει 3 χρόνια μετά από την επιλογή αυτή και την αρνητική εμπειρία από την εφαρμογή της, να ξανασκεφτούμε στη Μάνη για όλα αυτά. Ώστε στη νέα δημοτική περίοδο να διορθωθούν τα πράγματα, να αποκατασταθούν οι παραδοσιακοί μανιάτικοι θεσμοί που ήθελαν πρωτοβουλίες και ουσιαστική αυτοδιοίκηση, να επιστρατευτούν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που έχουν δώσει πολλά από τον εαυτό τους στις κοινωνίες που τους τιμούσαν μακροχρόνια με την εμπιστοσύνη τους. Έτσι πιστεύομε ότι μπορεί να ανατείλει μια νέα εποχή προόδου και ανάπτυξης για τον τόπο μας, τη Μάνη.

__________________________

ΓIA MIA ENIAIA ΠOΛITIKH TOYPIΣMOY (Μάρτιος 2002)

Στη σύγχρονη νεωτερική εποχή η κάθε περιοχή οφείλει να εξετάζει τα ουσιώδη στοιχεία και πλεονεκτήματά της για να τα προβάλλει στις αγορές και να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως οικονομικού χαρακτήρα, αλλά στο βάθος είναι βαθύτατα κοινωνικά και πολιτιστικά, διαμορφώνοντας νέες καταστάσεις και συνθήκες στη διαβίωση των κατοίκων της. Απ` αυτές τις αφετηρίες ξεκινώντας οι ηγέτες σε πολλές περιοχές εφευρίσκουν συνεκτικά στοιχεία μεταξύ επιμέρους τόπων τους, ή μεγιστοποιούν όσα ισχνά υφίστανται για να διαμορφώσουν τεχνητές, τις περισσότερες φορές, συνθήκες ομογενοποίησης. Είναι κατανοητό ότι τα ζητούμενα αυτά προβάλλουν ως αυτονόητα για περιοχές, όπως η Μάνη, που παρουσιάζουν υψηλή συνεκτικότητα, αλλά και συμπληρωματικότητα στο εσωτερικό τους. Οφείλουμε μερικές επεξηγήσεις στην ορολογία που χρησιμοποιούμε.

Η ύπαρξη συνεκτικότητας μεταξύ των επιμέρους περιοχών και των οικισμών της Μάνης(Δυτική ή Έξω, Ανατολική ή Κάτω και Μέσα), έχει προκύψει από τους κοινούς αγώνες για την ελευθερία τα 400 και πάνω χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα. Αυτοί οι κοινοί αγώνες με τις θυσίες και την προσφορά αίματος διαμόρφωσαν την κοινωνική συνοχή και τις συναντιλήψεις στα θέματα που προσδιορίζονται από τη ζωή και τις επιτακτικότητες της σύγχρονης περιόδου. Τα μνημεία του πολιτισμού και των κοινών δράσεων, πύργοι και πυργόσπιτα, αλώνια και καλντερίμια, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια προβάλλουν ως αφημένα ζωντανά κατάλοιπα    για  επιβεβαίωση.

Η συμπληρωματικότητα, εξ` άλλου, δημιουργείται από τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Μάνης, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα αφενός, άγονα, καλλιεργούμενα και δασωμένα εδάφη αφετέρου, καθώς και σημαντικές κλιματολογικές μεταβολές που προκύπτουν μετά από ολιγόχρονες μετακινήσεις. Αυτή η συμπληρωματικότητα διαμορφώνει εσωτερική σύνθεση που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παραμείνει μεγάλα χρονικά διαστήματα στον τόπο μας, χωρίς να δημιουργούνται στοιχεία κορεσμού και πλήξης.

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η φύση, η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου μας επιβάλλει στο ανθρωπογενές περιβάλλον, τους σύγχρονους Μανιάτες, να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά του που, σε άλλους καιρούς και για άλλους λόγους τα προώθησαν και τα διαμόρφωσαν οι πρόγονοί μας. Αυτό επιβάλλεται να γίνει συνείδηση στον καθένα μας, αλλά και να εκφραστεί συντονισμένα μέσω των σύγχρονων κοινωνικών θεσμών της Μάνης. Κυρίως των θεσμών της αυτοδιοίκησης και του επαγγελματικού χώρου, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Δυστυχώς στον τομέα αυτό τα βήματα είναι πολύ δειλά. Οι πρωτοβουλίες των  αιρετών εκπροσώπων για διαμόρφωση κοινών αναπτυξιακών στόχων και θεσμών προώθησής τους κατά τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, έχουν πάρει δυστυχώς φθίνουσα πορεία και απαιτείται ισχυρή προσπάθεια για αναθέρμανσή τους. Και αυτό γιατί παραμονεύει πάντα μια υποσυνείδητη τοπικιστική τάση, αποτέλεσμα μακροχρόνιων ανασφαλειών και κρίσης εμπιστοσύνης που προέρχεται από τους δύσκολους χρόνους της τουρκοκρατίας. Ευτυχώς με τη διοικητική αναδιάρθρωση η επεξεργασία των στοιχείων που οδηγούν στη συνεργασία γίνεται με εύκολο τρόπο γιατί οι Δήμοι που υπάρχουν είναι 5 όλοι κι` όλοι. Αρκεί να υπάρχει μεταξύ των αρμοδίων η καλή πίστη και η γνώση των επιταγών της φύσης και της ιστορίας. Απ’ αυτή τη συνεργασία που οδηγεί τον τόπο με ασφάλεια σε πορεία ανάπτυξης έχουν όφελος όλοι. Και γι` αυτό ενόψει των εκλογών που βρίσκονται σε κοντινή χρονική απόσταση θα πρέπει οι επιλογές των προσώπων να γίνουν με συνεκτίμηση και αυτού του κριτηρίου.

Οι καιροί απαιτούν ενιαία αναπτυξιακή πολιτική για ολόκληρη τη Μάνη με κύριο άξονα τον  τουρισμό και την ποιοτικά αναβαθμισμένη γεωργία. Αναγκαίος όρος για την προώθηση μιάς τέτοιας πολιτικής αποτελεί η ενιαία έκφραση προς τα έξω, μέσω αντιπροσωπευτικού και αξιόπιστου αναπτυξιακού οργανισμού, που θα έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη των παραγωγικών τάξεων και των θεσμικών εκφράσεών τους. Αυτή η ενιαία έκφραση προωθείται με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Εξ` άλλου προϋποθέτει το ξεπέρασμα των μακροχρόνια εντοπισμένων ελαττωμάτων μας: της καχυποψίας του μικροτοπικισμού και της στενά ατομικής ωφελιμότητας εκείνων που συμμετέχουν άμεσα και διαμορφώνουν μια τέτοια πολιτική. Γιατί με την προώθηση της τα οφέλη που θα προκύψουν θα υπερκαλύψουν όλα αυτά τα κρατήματα και τις καχυποψίες. Οι τρόποι παράτασης της τουριστικής περιόδου, τα διευρυμένα σε χρόνο και περιεχόμενο προγράμματα ομαδικών επισκέψεων, η ανάπτυξη συνεδριακού, φυσιολατρικού και θρησκευτικού τουρισμού, η καθιέρωση μανιάτικης ονομασίας προελεύσεως για τα αγροτικά προϊόντα και οι βιολογικές δενδρώδεις καλλιέργειες και εκτροφές ζώων, αποτελούν τίτλους που μπορούν να ενταχθούν ως ρεαλιστικές επιδιώξεις σ` αυτά τα ενιαία προγράμματα. Και να δημιουργήσουν διάχυση αποτελεσμάτων σ` όλο το μανιάτικο χώρο.

________________________

OANΔPIANTAΣ TOY ΠETPOMΠEH KAI H ΣHMEIOΛOΓIA TOY (Απρίλιος 2002)

Την τελευταία περίοδο κλιμακώνονται οι ενέργειες των Μανιάτικων Συλλόγων που εδρεύουν στο λεκανοπέδιο Αττικής για τη χωροθέτηση του ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη σε επίκαιρο σημείο του Πειραιά. Το ιστορικό είναι απλό: Μετά από πρόταση της Παλλακωνικής _Ενωσης και των πολλών Μανιάτικων σωματείων του Πειραιά, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την φιλοτέχνηση και τοποθέτηση ανδριάντα του τελευταίου ηγεμόνα της Μάνης, σε πλατεία της πόλης. Ως εδώ όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά. Γιατί ο Πειραιάς έχει πολυπληθή μανιάτικη κοινότητα, που αποτελεί καθοριστική συνιστώσα στην εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του. Μια κοινότητα που έχει και το πλεονέκτημα ότι κατοικεί κατά μεγάλο ποσοστό σε ξεχωριστή συνοικία, τα Μανιάτικα. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτημα  διατήρησης ιστορικής μνήμης, ηθών και εθίμων. Δίνει επίσης το πλεονέκτημα της εύκολης και γρήγορης επικοινωνίας των μελών της.

Η κοινότητα αυτή έχει απαίτηση οι επιθυμίες της να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους τοπικούς άρχοντες του Δήμου. Ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από την αναδίφηση των ιστορικών της ριζών. Γι` αυτό οι Μανιάτες του Πειραιά θεωρούν ότι επιβάλλεται η χωροθέτηση του ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να ανταποκρίνεται στο ειδικό βάρος που συνεισφέρει  η κοινότητά τους στη ζωή της πόλης. Το αίτημα μπορεί να προβάλλεται στον Πειραιά, αλλά έχει γενικευμένο χαρακτήρα. Σημειολογεί εκτός από την αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα του Πετρόμπεη, κυρίως την μη αναγνωρισμένη ακόμα προσφορά της Μάνης στην εθνεγερσία του 1821. Όλοι οι Μανιάτες, αλλά και οι καλόπιστοι ιστορικοί ερευνητές, πιστεύουν ότι η προσφορά της Μάνης δεν έχει αναγνωριστεί στην έκταση που επιβάλλουν τα γεγονότα και οι ιστορικές πράξεις των προγόνων μας. Χρέος μας είναι, μ` αυτή την ευκαιρία, να αναπτύξομε έστω και περιληπτικά αυτή την άποψη.

Η συμμετοχή των Μανιατών στον αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους προέκυψε από φιλοπατρία τους και μόνον. _Εχοντας συνείδηση της καταγωγής τους από τους αρχαίους Σπαρτιάτες θεωρούσαν αυτονόητη πράξη την ανασύσταση Ελληνικού κράτους, μετά από πολλούς αιώνες υποδούλωσης. Η καθημερινή τους ζωή, παρόλη την αβεβαιότητα που δημιουργούσε η Οθωμανική πολιτική, ήταν σχετικά ασφαλής. Οι Μανιάτες δεν είχαν μπροστά τους τον τούρκο δυνάστη, ούτε ως πολιτικό ή στρατιωτικό διοικητή, ούτε ως δικαστή και κυρίαρχο. Έχαιραν διοικητικής αυτοδιοίκησης που τους δημιουργούσε ασφάλεια ζωής και περιουσίας, διαμορφώνοντας συνθήκες σχετικής ευημερίας στον τόπο. Αυτό το καθεστώς το στήριζαν με την παλικαριά τους και το διατηρούσαν και το επιβεβαίωναν όσες φορές για διάφορους λόγους το αμφισβητούσε ο Οθωμανός δυνάστης. Σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονταν κάτω από  στυγνή τυραννία και ο απελευθερωτικός αγώνας αποτελούσε απελευθέρωση από την υποδούλωση.

Με δεδομένες αυτές τις εντελώς διαφορετικές αφετηρίες οι Μανιάτες όχι μόνο δεν υστέρησαν σ` αυτό το εθνικό προσκλητήριο αλλά εμφανίστηκαν σε όλα πρωτοπόροι σε όλη τη διάρκεια της 7χρονης εθνικής προσπάθειας: στην προετοιμασία του αγώνα, ανταποκρινόμενοι ομαδικά στο προσκλητήριο της Φιλικής Εταιρείας, στη συμμετοχή τους σε όλες τις μάχες, αλλά κυρίως στις θυσίες σε νεκρούς και τραυματίες. Δυστυχώς αυτή η τόσο μεγάλη προσφορά δεν έχει αναγνωριστεί από το νεοελληνικό κράτος που συστήθηκε με αφετηρία τη δική τους προσφορά. Τουλάχιστο στην έκταση και το βαθμό που θα επέβαλλε αυτή η προσφορά. Τυχαία γεγονότα ή μια συστηματική κρατική πολιτική αντίθετη με τα ήθη και έθιμα και τα χαρακτηριστικά του Μανιάτη δημιούργησαν πολλές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με το κράτος. Την όλη εικόνα επισκίασαν οι, δυστυχώς, συνήθεις εσωτερικές αντιπαραθέσεις των Μανιατών, που ίσως αποφεύγοντας αν οι φυσικοί ηγέτες του μανιάτικου χώρου δεν είχαν δώσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ως τελικό συμπέρασμα προκύπτει αυτό που προαναφέραμε. Όλοι οι Μανιάτες, αλλά και οι καλόπιστοι ιστορικοί ερευνητές, πιστεύουν ότι η προσφορά της Μάνης δεν έχει αναγνωριστεί στην έκταση που επιβάλλουν τα γεγονότα και οι ιστορικές πράξεις των προγόνων μας.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ήταν ο φυσικός ηγέτης των Μανιατών εκείνη την ιστορική περίοδο. Το ότι τον όρισαν οι Τούρκοι ηγεμόνα της Μάνης το οφείλει κυρίως στο πολυάνθρωπο και την ισχύ της μεγάλης του οικογένειας. Στο όνομα του Πετρόμπεη σημειολογείται η προσφορά της Μάνης στην εθνεγερσία του 1821. Σημειολογείται με την υπογραφή του στο πρώτο κείμενο της ελεύθερης Ελλάδας, σημειολογείται με συμμετοχή του ίδιου και των στενών συγγενών του επικεφαλής  στρατιωτικών σωμάτων στον αγώνα “υπέρ βωμών και εστιών”, σημειολογείται, τέλος, με την αθρόα προσφορά της οικογένειάς του σε αίμα για την απελευθέρωση της χώρας Η τοποθέτηση του ανδριάντα του σε επίκαιρη θέση του Πειραιά όπως διατυπώνεται με το αίτημα των μανιάτικων συλλόγων της Αττικής, είναι αναγκαίο να σημειολογήσει την, έστω και με τόση καθυστέρηση, αναγνώριση της προσφοράς της Μάνης και των Μανιατών στην εθνεγερσία. Έχομε την πεποίθηση ότι οι νέες γενιές των Μανιατών, στη Μάνη αλλά και  στην  εσωτερική και εξωτερική διασπορά, μπορούν να  προβάλλουν σθεναρά αυτή την καθολική απαίτηση. Που θα αποτελεί, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, την αποδοχή της ιστορικής αλήθειας. Όπως επιβάλλεται σε λαούς που έχουν μνήμη και κρίση, όπως ο Ελληνικός…

____________________________

ΠOΛITIKH EΓKAINIΩN Ή EΓKAINIA ΠOΛITIKHΣ; (Μάιος 2002)

Σε κάθε τομέα του Δημοσίου, είτε κρατικός είναι αυτός, είτε αυτοδιοικητικός μπορεί, με τη βοήθεια της Οικονομικής Επιστήμης, να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι προόδου. Γιατί είναι προσδιορισμένες οι ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει, καθώς και οι οικονομικοί πόροι που διαχειρίζεται σε κάθε χρονική περίοδο. Το ζητούμενο πάντοτε είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ` αυτές τις δύο κατηγορίες. Δηλαδή ανάμεσα στις ανάγκες όπως  υπολογίζονται σε οικονομικές μονάδες και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τους διαχειριζόμενους οικονομικούς πόρους. Οι οικονομικοί πόροι έχουν και αυτοί μεταβλητότητα. Γιατί, στην ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε δημόσιου οργανισμού, εκτός από τις πάγιες επιχορηγήσεις, συμβάλλει και η δυνατότητά του για είσπραξη νομοθετημένων πόρων. Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών προσδιορίζεται από τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα που διαθέτουν τα πρόσωπα, αιρετοί ή ορισμένοι από τη διοίκηση, που καλούνται να προωθήσουν τους στόχους στον τομέα τους ή στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο βαθμός ικανοποίησης αυτών των στόχων αντανακλά στον χαρακτηρισμό των προσώπων, ως επιτυχημένων ή όχι. Και δίνει το εισιτήριο για επανεκλογή ή επαναδιορισμό τους.

Μέχρι εδώ όλα είναι φυσιολογικά και αυτονόητα. Όμως στην ανθρώπινη φύση   υπάρχει και μία ακόμα διάσταση. Η μεγιστοποίηση του ατομικού οφέλους και η επιδίωξη προώθησής τους μέσω των κοινωνικών φορέων τους οποίους τα άτομα καλούνται να διοικήσουν. Απ’ αυτή την αφετηρία ξεκινώντας διαμορφώνονται αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία και μείωση της αποτελεσματικότητάς τους, δεδομένου ότι οι οικονομικοί πόροι δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τους και προκαλούν ελλείψεις στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Τελικό επακόλουθο αυτής της αντιμετώπισης είναι η κοινωνική δυσφορία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών προβλημάτων ολοένα και περισσότερο την τελευταία περίοδο επιχειρείται πολιτική κουκουλώματος της πραγματικότητας. Η  μέθοδος είναι γνωστή από παλιά: δημόσιες σχέσεις και θεάματα. Και τα δύο αποσκοπούν στην απόκρυψη των πραγματικών στοιχείων, όπως η έλλειψη αποτελεσματικότητας με την υπερπροβολή δευτερευόντων χαρακτηριστικών που μεγεθύνονται με κατάλληλους τρόπους. Τα εγκαίνια των έργων αποτελούν μια χαρακτηριστική περίπτωση και αξίζει να σταθούμε λεπτομερέστερα. Από κάθε έργο δημόσιου χαρακτήρα ωφελούνται λίγα ή πολλά άτομα. Γι` αυτό είναι φυσιολογικό να χαίρονται όταν το έργο τελειώνει και επωφελούνται από τη λειτουργία του. Και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που οργανώνονται για τα εγκαίνιά του. Όμως το κάθε έργο εκτελείται με βάση ένα προϋπολογισμό και ένα χρονοδιάγραμμα. Ουσιαστική προσέγγιση του έργου θα αποτελούσε η παροχή πλήρων στοιχείων σ’ αυτούς τους δύο τομείς. Δηλαδή: Πόσο είναι το τελικό κόστος του έργου; Υπάρχει ή όχι υπέρβαση; Έγινε τροποποίηση στην αρχική μελέτη και αν ναι διατηρήθηκαν οι αρχικές προβλέψεις ή έγιναν περικοπές στο φυσικό αντικείμενο ή έκπτωση στην ποιότητα των υλικών; Εκπληρώθηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ή έγιναν παρατάσεις; Τι ύψους οικονομικές επιβαρύνσεις δημιούργησαν, τελικά,  οι παρατάσεις στο οικονομικό κόστος του έργου; Αυτά τα στοιχεία δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις αποσιωπώνται και σε αρκετές περιπτώσεις αποκρύπτονται με επιμέλεια. Γιατί τα πραγματικά στοιχεία δεν ενισχύουν, το αντίθετο μάλιστα, την προβολή των προσώπων που διαχειρίστηκαν την υλοποίηση του έργου. Και, ίσως, εμφανίζουν απορρόφηση χρημάτων πολύ μεγαλύτερου ύψους από το πραγματικό κόστος του έργου. Με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται από έλλειψη πόρων η χρηματοδότηση άλλων έργων ή αντιμετώπιση άλλων αναγκών.

Πιστεύομε ότι οι ανάγκες του τόπου, και ειδικότερα της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Μάνης, επιβάλλουν τη μετάβαση από αυτή την πολιτική εγκαινίων σε μια ποιοτικά υψηλότερη σφαίρα: στα εγκαίνια της πολιτικής. Μιάς πολιτικής που θα είναι μακριά από πολιτικάντικες συμπεριφορές, μιάς πολιτικής που θα ξαναγυρίζει στον ορισμό της. Ορισμό που δεν είναι άλλος από την υπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Επισημαίνομε τα ειδικά χαρακτηριστικά της Μάνης, γιατί πιστεύομε ότι τα ιστορικά μηνύματα και οι διαμορφωμένες μακροχρόνια κοινωνικές σχέσεις επιτρέπουν ευκολότερα από αλλού τα εγκαίνια ουσιαστικής πολιτικής. Αποτελεί ανάγκη για τον τόπο μας που αναπτύσσεται και προκόβει οικονομικά. Και έχομε όλοι υποχρέωση να υπηρετήσομε αυτή την ανάγκη. Οι επικείμενες εκλογές στην αυτοδιοίκηση αποτελούν θαυμάσια ευκαιρία για να οδηγηθούμε μέσω της επιλογής των κατάλληλων προσώπων και προγραμμάτων στα εγκαίνια ουσιαστικής πολιτικής.

_________________________

4 XPONIA META TIΣ EKΛOΓEΣ: OI TOΠIKEΣ KOINΩNIEΣ ΣE MAPAΣMO (Ιούνιος 2002)

Σε κάθε ευκαιρία επιθυμούμε να υπενθυμίζομε ότι η έννοια ΜΑΝΗ είναι άμεσα συνδεμένη με τις έννοιες αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια. Αυτή η σύνδεση υπαγορεύεται από τα γεωμορφολογικά, τα κλιματολογικά και τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Το άγονο έδαφος, αλλά και η ανάγκη για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια οδήγησαν τους προγόνους μας στην απόφασή τους να διαμορφώσουν πολλούς και διάσπαρτους οικισμούς σ` όλο το γεωγραφικό χώρο που εκτείνονται οι τρεις περιοχές της Μάνης: η Μέσα, η Έξω και η Κάτω.

Ο κάθε οικισμός αποτελούσε μια άριστα αυτοδιοικούμενη κοινότητα. Και αυτό γιατί οι οικογένειες όριζαν τους εκπροσώπους τους, τους γέροντες, για να προσδιορίζουν από κοινού τους όρους, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της κοινής διαβίωσης. Η διοικητική αυτή διάταξη δεν εμπόδιζε σε τίποτα, αντίθετα μάλιστα διευκόλυνε, τη διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ των οικισμών για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως το εμπόριο και οι οικονομικές σχέσεις, η απόκρουση των εχθρικών επιθέσεων και η σύναψη συμμαχιών με λαούς και κράτη. Έτσι πορευόταν η Μάνη τα τελευταία 500χρόνια πριν το 1821. Έτσι πορευόταν η περιοχή μας και σε παλιότερους ακόμα χρόνους, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Με παρόμοιο τρόπο πορευόταν η Μάνη και μέχρι το 1998, που δημιουργήθηκαν οι νέοι Δήμοι. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση υπήρχε και η πρόβλεψη να δοθούν αυτοτελείς και αποφασιστικές αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια, που εκπροσωπούσαν τις τοπικές κοινωνίες, τις πρώην Κοινότητες. Δυστυχώς, ο νομοθέτης τη διάταξη αυτή την ήθελε προαιρετική. Προβλεπόταν ότι θα έπρεπε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999, να ληφθεί απόφαση από το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια. Δυστυχώς πολλοί λίγοι Δήμοι πήραν τέτοιες αποφάσεις και έδωσαν αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια. Αν αυτό ήταν σφάλμα για τους Δήμους άλλων περιοχών της χώρας, ήταν έγκλημα για την περιοχή της Μάνης. Και αυτό γιατί ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις ιστορικές καταβολές, αλλά και με την ιδιοσυγκρασία των συμπατριωτών μας. Μια ιδιοσυγκρασία, που όπως προαναφέραμε είχε διαμορφωθεί από μακροχρόνια λειτουργία ηθών και εθίμων, με παρορμήσεις και αφετηρίες που οφείλονταν στα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, που έγινε λίγο – πολύ σε όλους τους Δήμους της περιοχής μας, ήταν ο μαρασμός των χωριών, η χαλάρωση του ρυθμού της ζωής τους και αποδυνάμωση μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, που μόλις είχε αρχίσει. Τα έργα της τετραετίας κατευθύνονταν, λίγο – πολύ, από δύο λογικές: τη δημαρχοκεντρική αντίληψη, για τις επιλογές των έργων που αφορούσαν περισσότερα από ένα Δημοτικά Διαμερίσματα, και τις εξωθεσμικές προτεραιότητες για τα μικρά κοινωφελή έργα της κάθε τοπικής περιοχής. Και οι δύο λογικές βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τις παραδόσεις της περιοχής μας, που αναφέρθηκαν στην αρχή. Γι` αυτό και η αποτελεσματικότητά των έργων ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω και των προσωπικών εξυπηρετήσεων που προωθούντο απ` αυτά. Δυστυχώς, ο χαρακτήρας της «πολιτικής» στη χώρα μας το επιβάλλει, δεν μπορούμε να εκφράσομε αισιοδοξία για κάποια αλλαγή το 5μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου. Φοβούμαστε μάλιστα ότι τα φαινόμενα αυτά θα επιδεινώνονται όσο πλησιάζομε προς αυτές.

Η αποστασιοποίηση από τα μηνύματα της μανιάτικης παράδοσης οδήγησε σε ελαχιστοποίηση των μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων που εμφανίστηκαν με τις συνενώσεις των Κοινοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων Δήμων. Δυνατότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ολοκληρωμένη και σύμμετρη ανάπτυξη των περιοχών του κάθε Δήμου. Η δυνατότητα για ετήσιες δαπάνες περίπου 100 εκατομμυρίων δραχμών για κάθε χιλιάδα κατοίκων, αποτελούσε πρωτοφανές στοιχείο για τη μανιάτικη πραγματικότητα. Αυτή η δυνατότητα  θα μπορούσε να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό αν λειτουργούσαν θεσμοί αποκέντρωσης και αναζωπύρωσης των τοπικών θεσμών στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Ας ξαναγυρίσομε στα πατροπαράδοτα ήθη, ας ξεπεράσομε τις μεγαλομανίες που αποτελούν καταστροφικό παράγοντα για τη Μάνη, ας διαμορφώσομε θεσμούς έντιμης και ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των περιοχών μας.

Μόνον έτσι θα μπορέσομε την επόμενη τετραετία να προωθήσομε την ανάπτυξη της ενιαίας Μάνης που, επιτέλους, υποβοηθείται και από τις εξωτερικές παραμέτρους.

____________________________

NA MIMHΘOYN OI ΣYΓXPONOI EΛΛHNEΣ TOYΣ MANIATEΣ TOY 1821 (Ιούλιος 2002)                (Κων. Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Aρεόπολη 17.03.2002)

Oπως τρέχει η ζωή και τα γεγονότα ρέουν, έρχονται στην επιφάνεια, ανακατωμένες, μικροψυχίες και μεγαλοψυχίες. Αυτή όμως η μικροψυχία που εμφανίστηκε στα τέλη του Μάρτη σε δημοσίευμα μεγάλης κυριακάτικης εφημερίδας ξεχωρίζει. Γιατί η στήλη που φιλοξένησε το δημοσίευμα συντάσσεται από πανεπιστημιακό – δημοσιογράφο, χαρακτηριστικό εκπρόσωπο της υψηλής διανόησης. Με το χιουμοριστικό ύφος που χρησιμοποιεί, επιχειρείται η πλαγιοβόληση των ειδήσεων. Για να προκύψουν στον αναγνώστη πολιτικά μηνύματα συμβατά με τις ιδεολογικές αντιλήψεις του γράφοντος. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές οι ιδεολογικές αντιλήψεις δεν έχουν κοινά στοιχεία με τα μανιάτικα ιδιοχαρακτηριστικά: την έφεση για την ελευθερία και την αυταπάρνηση για την προώθηση της, την τιμή στους προγόνους και την αυτοθυσία για την προάσπιση των πατρογονικών εστιών και ιδανικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μανιάτης και αυτός στην απώτερη καταγωγή του, μίλησε στην Αρεόπολη, στις 17 Μαρτίου, για ένα πολύ επίκαιρο θέμα: τη διαφθορά που υπάρχει στο κρατικό σύστημα. Και κάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους να μιμηθούν την αυταπάρνηση των μανιατών κατά το 1821. Τους είπε με λίγα λόγια να φροντίζουν, μέσα στο δημόσιο σύστημα που έχουν ενταχθεί, να προωθούν τους κοινούς στόχους, που θέτουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι του κράτους, και όχι τα προσωπικά τους συμφέροντα. Έτσι οι υποθέσεις που διαχειρίζονται θα έχουν αντικειμενική εξέλιξη και θα προωθούνται τα συμφέροντα του τόπου, δηλαδή όλων των Ελλήνων. Εκεί, μπήκε η ανάγκη να προκύψει ένας όρος σύγκρισης. Και με δεδομένο ότι βρισκόταν στην Αρεόπολη για να πάρει μέρος στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για την κάθοδο των Μανιατών προς Καλαμάτα και Μυστρά για την απελευθέρωσή τους, τις παραμονές της έναρξης της επανάστασης του 1821 , θεώρησε σκόπιμο να προβάλλει τα μανιάτικα χαρακτηριστικά, που δημιούργησαν αυτή την παρώθηση. Την έφεση για την ελευθερία και την αυταπάρνηση για την παρώθησή της, την τιμή στους προγόνους και την αυτοθυσία για την προάσπιση των πατρογονικών εστιών και ιδανικών.

Για να φανεί πόσο μεγάλη «αποκοτιά» ήταν η απόφαση των καπεταναίων και του λαού της Μάνης να επαναστατήσουν ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία, χρειάζεται να περιγράψομε τις «ειδικές» συνθήκες που απολάμβαναν οι Μανιάτες σ` αυτό το κρατικό σύστημα. Με την ίδρυση, το 1770, της ηγεμονίας της Μάνης (μπεηλίκι) και την εξασφάλιση ότι ηγεμόνας (μπέης) θα οριζόταν ένας από τους καπεταναίους, διαμορφωνόταν διοικητική αυτονομία, που επέτρεπε στους Μανιάτες να αυτορυθμίζουν τις εσωτερικές τους σχέσεις, αλλά και τις οικονομικές, τουλάχιστο, σχέσεις τους με τα άλλα κράτη. Γι` αυτό και οι φόροι στο Οθωμανικό κράτος και οι δασμοί για τα εξαγόμενα προϊόντα ήταν συμβολικοί. Αυτή το ειδικό καθεστώς το είχαν «κερδίσει», λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών. Του πολεμικού τους χαρακτήρα, που 3 – 4 αιώνες κρατούσε ελεύθερο το μανιάτικο έδαφος. Αλλά και λόγω της φύσης του ίδιου του εδάφους της Μάνης, που συνδύαζε δύο χαρακτηριστικά: το άγονο, αλλά και το απροσπέλαστο για τους επιδρομείς.

Αν οι Μανιάτες δεν διαπνέονταν από τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε δεν είχαν λόγο να πρωτοστατήσουν στην επανάσταση, γιατί ως μέλη της μανιάτικης «ηγεμονίας» περνούσαν καλά. Είναι καταγραμμένο από τους ιστορικούς ότι την περίοδο που κράτησε το ειδικό αυτό καθεστώς, της αυτονομίας, η Μάνη ανέβηκε σε πλούτο και ισχύ και οι κάτοικοί της απόλαυσαν συνθήκες ευημερίας.

Όμως οι Μανιάτες πολεμιστές ήσαν πρωταγωνιστές σ` όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες. Πρωταγωνιστές με ηρωισμούς στις μάχες αλλά και με θυσίες σε αίμα, που έχουν καταγραφεί αναλυτικά και δε χρειάζεται επανάληψη. Το να ζητήσουν και να έχουν στο νεοελληνικό κράτος, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταχείριση αντίστοιχη μ` αυτήν που είχαν προεπαναστατικά πρόβαλλε ως αναγκαίος όρος επιβιώσεως στο άγονο έδαφος της Μάνης. Εκείνο που φαίνεται παράξενο είναι το γιατί δεν θεωρήθηκε ως αυτονόητο από τους κυβερνήτες και γιατί δεν θεωρείται αυτονόητο και από τους δημοσιογραφούντες της υψηλής διανόησης, που διεξέρχονται σχετικά θέματα. Αν κάποιοι, με συνειδητή βούληση, χάνουν προνόμια και ευημερία, μάχονται και σκοτώνονται για την ελευθερία της πατρίδας, δεν προβάλλει ως στοιχειώδης υποχρέωση η διατήρηση του προηγούμενου status;

Με αφορμή όμως το δημοσίευμα, και την ανάλυσή μας που προηγήθηκε, νομίζομε ότι προβάλλει και πάλι με αυτονόητο τρόπο το θέμα που είχαμε πολλές φορές διατυπώσει: η μητέρα Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει το χρέος της στους προγόνους μας για την προσφορά θυσιών και αίματος κατά την παλιγγενεσία του 1821. Και οφείλει, έστω και καθυστερημένα να το εκπληρώσει βοηθώντας την οικονομική ανάπτυξη της Mάνης. Μέσω του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων, και άλλων μέτρων πολιτικής, έχει υποχρέωση να στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες. Για να γίνει δυνατή η μακροχρόνια στήριξη της αυτόβουλης προσέλκυσης επισκεπτών – θαυμαστών της μανιάτικης φύσης και του μανιάτικου πολιτισμού. Έτσι ώστε να επιτρέψει στη Μάνη και τους μανιάτες να απολαύσουν συνθήκες ευημερίας, όπως προεπαναστατικά.

________________________________

METAΔHMOTEYΣEIΣ: MEΓAΛOΨYXIEΣ KAI MIKPOΨYXIEΣ  (Αύγουστος 2002)                                                      Τούδειχναν το φεγγάρι και κοίταζε το δάχτυλο  (Λαϊκή παροιμία)

Το κακοπρογραμματισμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών σήριαλ της μεταβολής στους εκλογικούς καταλόγους απέδειξε τη μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει από τους άλλους Ευρωπαίους σε θέματα πολιτισμού. Η ελληνική πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι δεν αρκεί η ευρωπαϊκή προέλευση μιάς εκσυγχρονιστικής διαδικασίας για να έχει θετική κατάληξη. Στην περίπτωση της αλλαγής των εκλογικών καταλόγων η πρόβλεψη του νομοθέτη ήταν η όλη η διαδικασία να τέλειωνε μέσα στο 1998, αμέσως μετά τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Μια πρόβλεψη που βρισκόταν στη σφαίρα της φαντασίας, όπως φάνηκε από την εξέλιξη, δεδομένου ότι η υπόθεση διολίσθησε 3 ολόκληρα χρόνια για να φθάσει ατελείωτη μέχρι την τρέχουσα προεκλογική περίοδο. Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμαστεί το επίπεδο πολιτισμού που βρίσκεται η χώρα μας και ιδιαίτερα ένα μεγάλο μέρος της διοικούσας τοπικής τάξης. Δυστυχώς τα συμπεράσματα δεν είναι αισιόδοξα.

Ας εξηγηθούμε: Με το νέο τρόπο ψηφοφορίας, που  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών φιλοδοξεί να εφαρμόσει από τις εκλογές του Οκτωβρίου, καταργούνται τα εκλογικά βιβλιάρια και οι εκλογείς ψηφίζουν στο Δήμο που έχουν οικογενειακή μερίδα. Στις 30 Ιουνίου έληγε η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για μεταδημότευση, δηλαδή την εγγραφή σε οικογενειακή μερίδα ενός Δήμου, με ταυτόχρονη διαγραφή από κάποιον άλλο. Δυστυχώς η καμπάνια του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και  το μήνυμα δεν έφθασε στους περισσότερους αποδέκτες. Γι` αυτό υπήρξε περιορισμένη ενεργοποίηση των εκλογέων, που έπρεπε να κάνουν αρκετές ενέργειες όπως προβλεπόταν από τη νομοθεσία. Με τη διαμεσολάβηση πολιτικοποιημένων ατόμων σε κάθε περιοχή διαμορφώθηκε, τις τελευταίες ημέρες προτού λήξει η προθεσμία, ένα ρεύμα ετεροδημοτών, που οδηγούσε προς τον τόπο καταγωγής, ενισχύοντας έτσι τον αριθμό των μέχρι τότε δημοτών. Αυτονόητη προβάλλει η δημοκρατική υποχρέωση,  για ίσους όρους διευκόλυνσης εκ μέρους των Δήμων προς τους ψηφοφόρους που επιθυμούν να επανέλθουν στις πατρογονικές εστίες. Και αυτό γιατί η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε περιοχής είναι θέμα καθολικής αποδοχής και προτεραιότητας. Η διευκόλυνση των μεταδημοτεύσεων οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των ατόμων με τη διπλή ιδιότητα δημότη – ψηφοφόρου. Αυτή η αύξηση έχει ως συνέπεια την ισχυροποίηση του Δήμου, ισχυροποίηση στις διεκδικήσεις, αλλά και στην αποτελεσματικότητα.

Λίγες μέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας, κάνοντας τον απολογισμό αυτής της διαδικασίας στην περιοχή της Μάνης, φθάνουμε σε ετερόκλητες διαπιστώσεις. Σε μερικές περιοχές, δυστυχώς στις λιγότερες, υπήρξε σύμπνοια όλων των τοπικών πολιτικών τάσεων και μεγάλες διευκολύνσεις από τους Δημάρχους -προϊσταμένους των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να προκύψει μεγάλο θετικό ισοζύγιο δημοτών, όλων των τοπικών αποχρώσεων. Σε άλλες περιοχές, δυστυχώς στις περισσότερες, η υπόθεση αυτή πήρε «συνωμοτικό» χαρακτήρα ώστε να επωφεληθούν μόνον οι κατέχοντες και νεμόμενοι την εξουσία. Διαμορφώθηκε δηλαδή μια μίζερη και μικρόψυχη προσέγγιση, με αποθέωση της γραφειοκρατίας και επίκληση τυπικών λόγων για αποκλεισμό της μεταδημότευσης σε άτομα μη φιλικά στους αιρετούς προϊσταμένους των Δήμων. Δεν κατανόησαν οι τελευταίοι, ότι τέτοιες συμπεριφορές  προκαλούν διαχρονική βλάβη στα συμφέροντα των περιοχών αυτών, αλλά και στα συμφέροντα και των ίδιων, που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν και πάλι τη λαϊκή εξουσιοδότηση.  Επιμένουμε ότι προκαλείται βλάβη και στα δικά τους συμφέροντα γιατί το εκλογικό σώμα απομακρύνεται από άτομα όταν διαπιστώνει ότι έχουν τέτοιες πρακτικές, κατά την άσκηση τοπικής εξουσίας. Και με την ψήφο του τις καταδικάζει, γιατί γνωρίζει ότι μ` αυτό τον τρόπο επιχειρείται η νόθευση της λαϊκής εντολής. Έχει αποδειχθεί, εξάλλου,  ότι οι μικροψυχίες όπως στην προκειμένη περίπτωσή καταλήγουν στην περιθωριοποίηση των ατόμων που τις εκδηλώνουν. Και αυτό γιατί είναι αντίθετες με το σκοπό των Δήμων, που είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους για την περιοχή του. Και είναι αυταπόδεικτο στους εκλογείς ότι τέτοια μεγιστοποίηση αποκλείεται να προκύψει όταν στο τιμόνι του Δήμου βρίσκονται άτομα με  μικρόψυχες πρακτικές.

Ισχυριζόμαστε ότι τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν σε πτώση το επίπεδο πολιτισμού των περιοχών, γιατί τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης έχουν συνδέσει στενά την ανάπτυξη με σταθερούς κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς, ομοψυχία στην εφαρμογή τους και στην προσέγγιση των κοινών στόχων. Έτσι μόνον δημιουργούνται όροι μεγαλοψυχίας, που οδηγούν σε μεγαλεία τον τόπο. H Μάνη και οι Μανιάτες έχουν ανάγκη την ανάπτυξη και θα στηρίξουν την πορεία της, αποδοκιμάζοντας  τέτοιες μικρόψυχες ενέργειες καθώς και τους εμπνευστές τους.

_________________________________

ΘA YΠONOMEYΣOME THN ANAΠTYΞH TOY TOΠOY MAΣ ME ΠPOEKΛOΓIKEΣ ΣΠATAΛEΣ; (Σεπτέμβριος 2002)

Με τον όρο «ανάπτυξη» μιάς περιοχής, εννοούμε την αύξηση του πλούτου της. Αλλά και της ευημερίας που δημιουργεί για τους κατοίκους της η αποτελεσματική χρήση του πλούτου που παράγεται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία  Οι συνθήκες που οδηγούν στην ανάπτυξη  δημιουργούνται μετά από  συγκερασμό πολλών ευνοϊκών παραγόντων. Τέτοιοι συγκερασμοί αυτοί προκύπτουν σπάνια, γι` αυτό η αναπτυξιακή διαδικασία θεωρείται εξαιρετική συγκυρία για ένα τόπο. Kαι το κυριότερο: για να διατηρηθεί μια αναπτυξιακή συγκυρία σε μια περιοχή, χρειάζεται συνεχής, συντονισμένη και μακροχρόνια προσπάθεια όλων των παραγόντων της.

Στην περιοχή της Μάνης, ουδέποτε προέκυψαν συνθήκες που να επιτρέπουν την ανάπτυξή της, μετά την απελευθέρωση από την οθωμανική σκλαβιά και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι προέκυψε ακριβώς το αντίθετο: το επίπεδο ευημερίας έπεσε μετά την απελευθέρωση και η Μάνη παρά τις τόσες μεταναστεύσεις δεν μπορούσε να θρέψει τα παιδιά της που παρέμεναν στην πατρική γη. Οι διεθνείς συνθήκες όμως που επικράτησαν την τελευταία 20ετία αύξησαν την κινητικότητα των ατόμων και τις δυνατότητες για περιήγηση και επισκέψεις περιοχών με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η Μάνη. Αυτές οι συνθήκες είναι εκείνες που δίνουν την πρώτη τροφοδοσία στην ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Είναι αναγκαίο όμως για την προώθησή της να διαμορφωθούν και οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής των επισκεπτών. Αυτό μεταφράζεται σε αναγκαιότητα για επενδύσεις στις υλικές και άϋλες υποδομές. Οι υλικές επενδύσεις αναφέρονται στα έργα που χρειάζονται να προγραμματιστούν και να εκτελεσθούν στην περιοχή μας, έτσι ώστε η υποδοχή και η φιλοξενία των επισκεπτών να είναι στην έκταση και στο βαθμό που προσδοκούν. Οι άυλες επενδύσεις αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται με την τεράστια σε έκταση τουριστική βιομηχανία. Αναφέρονται ειδικότερα στις διαβουλεύσεις με τους τουριστικούς πράκτορες για την προβολή των φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του τόπου μας και τελικά την προσέλκυση πληθυσμιακών ομάδων με υψηλές δυνατότητες σε ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Αναφέρονται κυρίως στη ζεστή επικοινωνία των ανθρώπων του τόπου μας που υποδέχονται τους επισκέπτες στους τόπους διαμονής τους.

Η αναπτυξιακή αλυσίδα έχει ήδη αρχίζει να ανελίσσεται… Οι επισκέπτες δαπανούν οικονομικούς πόρους που επιτρέπουν στις οικογένειες των επαγγελματιών της περιοχής και των εργαζομένων σ` αυτές να έχουν σημαντικό οικονομικό εισόδημα. Μέρος από το εισόδημα αυτό αποδίδεται για προμήθειες πρώτων υλών και εξασφάλιση υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων. Ένα άλλο μέρος διοχετεύεται στην οικοδομή για νέες κατασκευές, ώστε να εξισορροπηθεί η ζήτηση για χώρους φιλοξενίας. Έτσι ενεργοποιείται το κύκλωμα όλων των επαγγελμάτων της οικοδομικής δραστηριότητας. Η αναπτυξιακή, τέλος, διαδικασία επηρεάζει και δημιουργεί ανατιμητικές τάσεις στην αξία της γης, ωφελώντας όλους τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή μας.

Από αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την ανάπτυξη όσα αναφέρονται στην ιδιωτική δραστηριότητα προωθούνται αυτόματα, μέσω της ενεργοποίησης του μανιάτικου πνεύματος και της φιλοτιμίας με την οποία η μεγάλη πλειονότητα των συμπατριωτών μας δραστηριοποιείται στις νέες συνθήκες. Δυστυχώς όμως για να μη σταματήσει αυτή η ανοδική πορεία του τόπου είναι αναγκαίο και η δημόσια επένδυση να παρακολουθεί και να τη στηρίζει. Αυτό γίνεται με την επιλογή των αναγκαίων έργων και το ποιοτικό ανέβασμα των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα. Για να μπορούν να εξασφαλισθούν αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητο να το συνειδητοποιήσουν κυρίως οι «Καποδιστριακοί» Δήμοι της Μάνης. Δεδομένου ότι εκταμιεύουν, κάθε χρόνο, πάνω από 120 εκατομμύρια δραχμές για κάθε χιλιάδα κατοίκων τους, έχουν στα χέρια τους ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να στηρίξουν και να προωθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής τους. Αυτοί οι χρηματικοί πόροι ανήκουν στην περιοχή και  θα πρέπει να ωφελούν την περιοχή με γενικής ωφελιμότητας έργα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε μερικούς Δήμους το έχουν κατανοήσει και οι αιρετοί στο μέτρο των δυνατοτήτων τους περιφρουρούν και αξιοποιούν τους οικονομικούς τους πόρους. Σε άλλους όμως οι διοικούντες δεν έχουν μπει σ` αυτή τη λογική και προσπαθούν να έχουν επιλογές που να ωφελούν τους πολιτικούς φίλους, αγνοώντας τις επιτακτικότητες για έργα γενικής ωφελιμότητας. Αυτή η τάση έχει γιγαντωθεί την τελευταία περίοδο που πλησιάζομε προς τις εκλογές του Οκτωβρίου και οι κατατμήσεις των έργων και των πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, αποκτά σε πολλές περιπτώσεις προσωπικό χαρακτήρα. Έτσι δημιουργούνται καταστάσεις κατασπατάλησης των οικονομικών πόρων και επιβράδυνσης των ρυθμών της τοπικής ανάπτυξης.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να κάνομε έκκληση για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, έστω και σ` αυτή την προχωρημένη χρονική στιγμή. Η Μάνη και οι Μανιάτες θα υπάρχουν και μετά τις εκλογές. Το μέλλον του τόπου των παιδιών μας επιβάλλει να μην τους στερήσομε εκείνα που δικαιούνται για να ζήσουν σε συνθήκες ευημερίας, όπως θα ήθελαν οι ένδοξοι πρόγονοί μας.

______________________________

OPAMATIZOMENOI THMANH TOY MEΛΛONTOΣ (Οκτώβριος 2002)

Κοιτάζοντας την Ιστορία σε βάθος χρόνου οδηγούμαστε σε ασφαλή συμπεράσματα. Μέσω της διαχρονικής παρατήρησης, πολλά γεγονότα που φαίνονται σπουδαία παίρνουν στιγμιαία διάσταση, ενώ προβάλλουν ανάγλυφες οι αρετές των λαών και τοπικών κοινωνιών, που προκύπτουν ως σταθερά στοιχεία παρατηρήσεων ανά τους αιώνες. Από τη διαχρονική παρατήρηση αυτή, οικοδομείται η προοπτική του μέλλοντος για κάθε περιοχή, τροφοδοτείται η ανάπτυξη και η σταθεροποιείται η πορεία προς τη νέα άνθηση.

Αναλύοντας τα πιο πάνω συμπεραίνομε ότι,  άλλα βλέπομε όταν θεωρούμε ως μέτρο για πράξεις και ενέργειες τη διάρκεια της ζωής μας και άλλα βλέπομε όταν θεωρούμε ως μέτρο των ενεργειών μας τους αιώνες. Η βαθιά προοπτική χρόνου εξαφανίζει τις σκοπιμότητες και τα μικροσυμφέροντα και εμφανίζει με σαφήνεια τα φυσικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών. Με τον όρο «φυσικά χαρακτηριστικά» εννοούμε εκείνα που προκύπτουν από τη σύνθεση της κοινής βιολογικής καταγωγής των ανθρώπων και των γεωλογικών και κλιματολογικών ιδιοτήτων του τόπου εγκατάστασης. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης τελικά καθορίζει τα ιστορικά δρώμενα και αποτυπώνεται στα ιστορικά γεγονότα. Τα τελευταία, επειδή καταγράφονται με ευκρίνεια, αποτελούν με τη σειρά τους τα στοιχεία που, με χειροπιαστό τρόπο, οδηγούν τις νέες γενιές στην αναπαραγωγή των φυσικών  χαρακτηριστικών στα οποία αναφερθήκαμε.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτά για τη Μάνη εκφράζονται με την έφεση για ελευθερία που χαρακτηρίζει διαχρονικά τους κατοίκους της. Η έφεση αυτή μεγιστοποιείται όταν οι ιστορικές συνθήκες δημιουργούν τις αναγκαίες δυνατότητες. Όπως τον αιώνα προ του 1821, όταν μέσω της διοικητικής αυτονομίας που είχε κατακτήσει στα πλαίσια του Οθωμανικού κράτους δημιουργήθηκαν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών και της ανάπτυξης του εμπορίου. Τη χρονική περίοδο που διανύομε επικρατούν συνθήκες ελευθερίας τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικό – πολιτικό τομέα. Κάτω απ` αυτές τις συνθήκες, αφού προϋπάρχει  για την περιοχή μας το βιολογικό υπόβαθρο που οδηγεί στην έφεση για ελευθερία, υφίστανται  όλες οι προϋποθέσεις για  να μεγιστοποιηθεί και να μεγαλουργήσει.

Εξηγούμαστε: Η ανθρώπινη κοινότητα μετά τις δοκιμασίες που υπέστη και την οικονομική αναποτελεσματικότητα που δημιούργησαν οι δήθεν ιδεολογικές συγκρούσεις μεταξύ κρατικών συνασπισμών, οδηγείται σε πολιτικές που στηρίζονται σε ορθολογικές ενέργειες. Το νέο πρότυπο είναι αναγκαίο να συνδυάζει το ηθικό με το αποτελεσματικό και σε κάθε επιλογή να μετράει την παραγωγή αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, για την προώθηση αυτού του μοντέλου, αναμορφώνει τους θεσμούς και διαμορφώνει σταθερούς κανόνες και ευνοϊκές συνθήκες για να εκφραστούν τα φυσικά χαρακτηριστικά ατόμων και κοινωνιών που προαναφέραμε. Ως τέτοια στοιχεία αναφέρομε τις συνενώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην αυτοδιοίκηση, τη συνταγματική πρόβλεψη για διαμόρφωση, σε λογικό χρονικό ορίζοντα,  συνθηκών οικονομικής αυτοδυναμίας των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Κάτω απ` αυτές τις συνθήκες ήλθε η ώρα να μεγαλουργήσει το μανιάτικο στοιχείο, αξιοποιώντας στο έπακρο τις καταβολές των γονιδίων του. Αρκεί η κάθε τοπική κοινωνία να επιλέξει τα πρόσωπα που θα μπορούν να αποτελέσουν τους αγωγούς προώθησης αυτών των ιδιοτήτων στον περιβάλλοντα πολιτικό και οικονομικό χώρο. Δηλαδή τα κατάλληλα πρόσωπα για να διεκδικήσουν και να πάρουν το  μερίδιο που αναλογεί στον τόπο μας από τις Νομαρχιακές, Περιφερειακές και Εθνικές κατανομές πόρων. Σε επόμενο στάδιο, να το κατανείμουν με σταθερούς και δίκαιους κανόνες μεταξύ των μικροπεριοχών μας. Και στη συνέχεια να δοθούν ίσες δυνατότητες για να συμμετάσχουν τα άτομα, ανάλογα με την αξία και τα προσόντα τους, σε κάθε δραστηριότητα οικονομικού χαρακτήρα.

Στην περιοχή μας, λόγω της διασποράς των κατοίκων σε πολλούς οικισμούς, αλλά και σε αστικές περιοχές στη χώρα μας και στο εξωτερικό, δεν έχουν διαμορφωθεί πολλά θεσμικά μορφώματα. Τους ισχυρότερους, αν όχι τους μοναδικούς, πόλους κοινωνικών δράσεων αποτελούν οι Δήμοι. Και σ` αυτούς πέφτει το βάρος της μεγιστοποίησης της απόδοσης του τοπικού δυναμικού, με τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών τους και των αποδήμων τους. Και κυρίως με το ξαναζωντάνεμα των Τοπικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συνελεύσεων, που δυστυχώς βρίσκονται σε παράλυση. Αρκεί εκείνοι που εκλέγονται για τη διοίκησή τους να συνειδητοποιήσουν τη θέση που βρίσκεται το πολιτικό εκκρεμές. Αυτή η θέση μπορεί να περιγραφεί από τις έννοιες: Αποκέντρωση, μακροχρόνιος προγραμματισμός, συντονισμός σε όλα τα επίπεδα, απροσωπόληπτες διαχειρίσεις, διαφάνεια ενεργειών. Η πρώτη τετραετία των «Καποδιστριακών» Δήμων, ανέδειξε τους όρους κάτω από τους οποίους οι ψηφοφόροι θα οδηγηθούν σε λίγες μέρες να κάνουν τις επιλογές τους. Θα επιβραβεύσουν όσους συμπεριφέρθηκαν με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και θα απαλλάξουν τις περιοχές τους από άτομα χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες κατανόησης των πολύπλοκων  κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, εσωστρεφή, συγκεντρωτικά, μεγαλομανή και μικροπολιτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.  Μόνον έτσι θα μπορέσει η περιοχή μας να επωφεληθεί από τη διεθνή συγκυρία και να οδηγηθεί στα πεπρωμένα που έχει διαμορφώσει η Φύση και η Ιστορία για την περιοχή μας. Έτσι ώστε να ανατείλει μετά από σχεδόν δύο αιώνες η νέα εποχή ευημερίας για τη Μάνη μας.

________________________

OΠPOEKΛOΓIKOΣ ΛOΓOΣ KAI H METEKΛOΓIKH ΠPAΞH (Νοέμβριος 2002)

Με τη λήξη των εκλογικών διαδικασιών της αυτοδιοίκησης διαμορφώνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την μετεκλογική πράξη που ακολουθεί. Ασφαλώς η μετεκλογική πράξη σε κάθε περιοχή είναι συνυφασμένη με την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος του συνδυασμού που πήρε την εξουσιοδότηση από το εκλογικό σώμα. Η μετουσίωση του προεκλογικού προγράμματος σε πράξη αποτελεί ασφαλώς δύσκολη διαδικασία και από την ασφαλή υλοποίηση κρίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών των κατοίκων της κάθε περιοχής. Το κάθε εκλογικό πρόγραμμα συνδέεται με τον οραματισμό της ομάδας που το προτείνει για το μέλλον της περιοχής και, ασφαλώς, περιέχει τρόπους και διαδρομές για την υλοποίησή τους.

Η εξουσιοδότηση που δίνεται από το εκλογικό σώμα  αποτελεί την πεμπτουσία υλοποίησης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας Οι πολίτες, όμως, τα 4 χρόνια που μεσολαβούν από την κάθε εκλογική αντιπαράθεση μέχρι την επόμενη, έχουν υποχρέωση να παρεμβαίνουν για να γίνει δυνατή η μετατροπή του προγράμματος σε πράξη. Γιατί  έτσι μόνον μπορούν να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα στις υποθέσεις που διαχειρίζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο πρόβλημα της πολιτικής στη σύγχρονη εποχή αποτελεί η απώλεια οικονομικών πόρων, που δημιουργείται επειδή σημαντικά ποσά διοχετεύονται σε επενδύσεις μειωμένης αποδοτικότητας ή για κάλυψη πρόσκαιρων και καταναλωτικών αναγκών.  Σ` αυτή την περίπτωση δεν προκύπτει πολλαπλασιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων, που μόνον αυτός μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε ανάπτυξη και ευημερία.

Εδώ ακριβώς βρίσκονται οι παρενέργειες της πολιτικής, όπως εκδηλώνεται στην πράξη. Επειδή τα προγράμματα μακράς πνοής θέλουν πολλά χρόνια για να εμφανίσουν αποτελέσματα, παραμερίζονται για να προωθηθούν έργα μικρής εμβέλειας, αλλά άμεσης απόδοσης, κυρίως αναφερόμενα σε ωφέλεια συγκεκριμένων ατόμων. Έτσι διαμορφώνεται μια σχέση άμεσης ανταποδοτικότητας, μέσω της οποίας το οικονομικό όφελος μεταφράζεται σε πολιτική εκδούλευση.  Αυτές οι εξυπηρετήσεις, στην κοινή γλώσσα «ρουσφέτια» εκδηλώνονται εντονότερα την προεκλογική περίοδο, γιατί αποτελούν τρόπο προσέλκυσης ψήφων. Όλα αυτά δημιουργούν μια τυπική αναπαραγωγή του πολιτικού συστήματος, νόμιμη ή νομιμοφανή, σε ένα βαθμό θεμιτή, στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση και τον ψυχισμό των ανθρώπων. Λέμε θεμιτή, γιατί σε πολλά άτομα η πορεία ζωής τους προσδιορίζεται από την ανάγκη καταπολέμησης του ένστικτου μειονεξίας που τα βασανίζει. Αυτή τη μειονεξία επιχειρούν να κρύψουν με την ανάδειξη σε αξιώματα, για να προκύπτει έτσι «απόδειξη» της δύναμής τους. Όμως τα άτομα αυτά, που δεν έχουν ισχυρή σύνδεση των ατομικών τους στόχων με τις κοινωνικές ανάγκες, σε τρόπο που να αλληλοϋποστηρίζονται στα εκλογικά προγράμματα και στη μετεκλογική πράξη, θα είναι δυστυχή είτε πετυχαίνουν εκλογικές νίκες, είτε όχι. Και, δυστυχώς, η ατομική δυστυχία μεταφέρεται και στην κοινωνική ομάδα αναφοράς.

Για την τελευταία το πρόβλημα δημιουργείται αργά και σταθερά. Οι απώλειες στα οφέλη από τους οικονομικούς πόρους, λόγω της περιορισμένης αποτελεσματικότητας αυτού του τρόπου επένδυσής τους, οδηγούν μακροχρόνια τις συγκεκριμένες περιοχές σε στασιμότητα και μαρασμό. Η σχέση μεταξύ των αναγκών και της ικανοποίησής τους διαταράσσεται. Τότε εμφανίζονται και οι αρνητικότητες στο πολιτικό σύστημα, που προσπαθεί να αντιδράσει και να συγκρατήσει την κατάσταση, να επιτύχει τη διατήρησή του. Για να προκληθούν, όμως απ` αυτή την αιτία, πολιτικά αποτελέσματα ανατροπής είναι αναγκαίο η αρνητική επίπτωση από την οικονομική στασιμότητα να έχει φθάσει σε οξεία φάση. Τότε η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράζεται και  πολιτικά. Τότε μόνον ωριμάζουν οι συνθήκες για δρομολόγηση ριζοσπαστικών μεταβολών.

Η αξιόπιστη εφαρμογή από τους αιρετούς των προεκλογικών τους διακηρύξεων, και μάλιστα με συνέπεια και επιδίωξη του μέγιστου κοινωνικού οφέλους, δημιουργεί στις περιοχές τους σταθερότητα και ισορροπία. Η εφημερίδα μας από την έκδοσή της παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και επιχειρεί διαμορφώνοντας τεκμηριωμένο λόγο να πληροφορεί τους αναγνώστες της και να παρεμβαίνει με τις απόψεις της προς όφελος της περιοχής μας και των κατοίκων της. Αυτή η πάγια αρχή, που εφαρμόζεται όλ` αυτά τα χρόνια, ήπια και αναλυτικά,  θα συνεχιστεί και κατά τη νέα περίοδο, γιατί αποτελεί και έναν από τους κύριους σκοπούς της έκδοσής της. Το όραμα της Μάνης που αναγεννιέται και ευημερεί αποτελεί διαχρονική ιδέα. Αυτή την ιδέα, εμείς θα την προωθούμε  με όσο το δυνατό μεγαλύτερη δύναμη και επιμονή μπορούμε…

___________________________

H AΠOΔYNAMΩΣH TOY MANIATIKOY IΣTOY (Δεκέμβριος 2002)

Για κάθε εχέφρον και οργανωτικό άτομο η αγάπη για τον τόπο του και τους συμπατριώτες του εκφράζεται με τη συμβολή του στην εξασφάλιση σταθερών προϋποθέσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων που τον κατοικούν. Kυρίως, όμως, εκφράζεται με την εξασφάλιση των προοπτικών για την ανάπτυξη και την προέκταση στο χρόνο των ιδανικών και των λοιπών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον τόπο. Aυτό είναι και το μήνυμα που έχομε υποχρέωση να αφομοιώσομε, όσοι Mανιάτες τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτά είναι αυτονόητα και τα τηρούν. Δυστυχώς, όμως, έρχεται ο έλεγχος των ενεργειών του καθενός μας στην πράξη , που αποδείχνει άλλες συμπεριφορές, διαφορετικές, ή πολλές φορές αντίθετες, απ’ αυτή την αφετηρία.

H εξασφάλιση των σταθερών προϋποθέσεων ανάπτυξης της Mάνης απαιτεί ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ενεργειών, που είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν σε κάθε περιοχή οι αιρετοί εκπρόσωποι των περιοχών και των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων. Tο σχέδιο αυτό θα συναρθρώνει τις επιδιώξεις και τους στόχους ανάπτυξης της κάθε περιοχής και θα προσδιορίζει με σαφήνεια, σε ενιαίο πλαίσιο επιδιώξεων, τα αιτήματα και τους πόθους του μανιάτικου χώρου. Aυτή η προοπτική για να έχει αποτελεσματικότητα είναι αναγκαίο να συναρθρώνεται εσωτερικά, αλλά και να προωθείται συντονισμένα και αποτελεσματικά στα υπερκείμενα πολιτικά επίπεδα για αποδοχή και λήψη μέτρων υλοποίησής της. Aυτό απαιτεί τη διαμόρφωση ενός μανιάτικου ή φιλομανιάτικου «λόμπι» σε Nομαρχιακό, Περιφερειακό και Eθνικό επίπεδο. Aυτά τα «λόμπι», δηλαδή οι ομάδες προώθησης των στόχων και των επιδιώξεων της περιοχής, είναι αναγκαίο να σπονδυλώνεται κυρίως από αιρετούς εκπροσώπους σε κάθε επίπεδο. Aλλά και να καθοδηγείται από φωτισμένα άτομα της κοινωνίας, εκπροσώπους του πνεύματος και του πολιτισμού. H επιτυχία αυτών των πολιτικών ξεκινάει από τον κοινό σχεδιασμό που θα οδηγήσει, μετά από συναινέσεις και συναποδοχές, στο εσωτερικό των περιοχών της Mάνης, στην προώθηση των κατάλληλων προσώπων που θα προωθηθούν για να εκπροσωπήσουν τα μανιάτικα συμφέροντα και θα διαμορφώσουν τις ομάδες υποστήριξής τους σε Nομαρχιακό, Περιφερειακό και Eθνικό επίπεδο. O αντικειμενικός παρατηρητής διαπιστώνει ότι, την τελευταία περίοδο, αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε υποχώρηση. Eνώ μετά τις εκλογές του 1994 είχαμε μανιάτικης καταγωγής Nομάρχες και στους δύο Nομούς, Λακωνίας και Mεσσηνίας, που εντάσσεται η Mάνη, με την πρόωρη απώλεια του ενός και την υποχρεωτική αποχώρηση του άλλου εξαφανίστηκε η δυνατότητα για προώθηση των μανιάτικων δικαίων που, έστω θεωρητικά, υπήρχε. Tην ίδια πτωτική τάση παρουσιάζει και η μανιάτικη εκπροσώπηση σε επίπεδο νομαρχιακών συμβούλων και μελών των διοικουσών επιτροπών των Eνώσεων Δήμων και Kοινοτήτων (TEΔK), που διαμορφώνουν το μεσαίο διοικητικό ιστό της αιρετής αυτοδιοίκησης. (Mε τον όρο μεσαίο διοικητικό ιστό της αιρετής αυτοδιοίκησης εννοούμε τα θεσμικά όργανα που διαμορφώνουν τους όρους παρέμβασης και πολιτικών επιλογών σε επίπεδο Nομαρχίας και Περιφέρειας). Tα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα σε Eθνικό επίπεδο που, εδώ και πολλές δεκαετίες προβάλλει ως όνειρο, η ανάδειξη βουλευτή με μανιάτικη συνείδηση στους δύο Nομούς.

Aν θέλομε να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση είμαστε υποχρεωμένοι να αντλήσομε παραδείγματα από τον τρόπο που λειτουργούν οι συμπατριώτες μας στο λεκανοπέδιο Aττικής. Παρά τις πολυδιασπάσεις των συλλόγων τους, που δυσκολεύουν σημαντικά τα πράγματα, εστιάζουν ευκολότερα σε κοινούς στόχους, για εκλογή ατόμων, που εκτός των άλλων ικανοτήτων τους διατηρούν τη μανιάτικη συνείδηση, δηλαδή την αγάπη για τον τόπο μας, την ιστορία του, αλλά και τους ανθρώπους του. Kαι μας δίνουν τη δυνατότητα να χαμογελάμε όταν εκλέγονται Δήμαρχοι, Nομάρχες και βουλευτές με μανιάτικη καταγωγή και συνείδηση.

H εφημερίδα μας, πάνω από προσωπικές και μίζερες προσεγγίσεις, κάνει έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών ομάδων των περιοχών της Mάνης, να εξαρθούν στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών του τόπου μας. Που απαιτούν να βρούμε όλοι μαζί διαδρομές που θα μπορούν να στηρίξουν και να προωθήσουν την ανακυττάρωση της Mάνης. Aυτή η αυτόματη ανοδική διαδικασία, που άρχισε με τη στροφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σε περιοχές με ταυτότητα, παρελθόν και μνημεία, θα μαραθεί σύντομα αν δε βρεθεί τρόπος να υποστηριχθεί με τα κατάλληλα έργα και ενέργειες, ρίχνοντας και πάλι, όπως τόσες δεκαετίες πριν, τη Mάνη στη φτώχεια και τον ξενιτεμό. Στην περίοδο που διανύομε, προβάλλει ως αναγκαίος όρος για το μέλλον του τόπου μας, οι ανάγκες της Mάνης να αντιμετωπιστούν με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, και γενικότερα επενδύσεων, από τα Nομαρχιακά, Περιφερειακά και Eθνικά Προγράμματα.

Tα άτομα που θα αποτελέσουν τους φορείς προβολής, και γιατί όχι επιβολής, των μανιάτικων επιδιώξεων έχουν υποχρέωση να τους βρούν και να τους προβάλλουν οι εκπρόσωποι των περιοχών. Ξεπερνώντας μικροσυμφέροντα και μικροφιλοδοξίες, στηριζόμενοι σε αντικειμενικά στοιχεία και προϋποθέσεις. Mόνον τότε θα μπορέσουν οι γενιές του σήμερα να φανούν αντάξιες στις επιταγές και στα μηνύματα από το ιστορικό παρελθόν της περιοχής μας.

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2001

AYTH EINAI H EΛΛAΔA, AYTH EINAI H MANH (Ιανουάριος 2001)

Η μισή πρόταση του τίτλου αποτελείται από τα λόγια που είπε ο πρωθυπουργός όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά με την τραγωδία της βύθισης του “Σαμίνα”, πριν από δυό μήνες. “Αυτή είναι η Ελλάδα”, σημαίνει τις δύο Ελλάδες, από τη μιά μεριά την Ελλάδα της συναλλαγής, της καπατσοσύνης, του νεοπλουτισμού και της διαπλοκής και από την άλλη την Ελλάδα της αυτοθυσίας, της αυταπάρνησης και της αυθόρμητης προσφοράς. Γιατί με αφορμή το ναυάγιο δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν κοντά – κοντά και οι δυό αυτές αντιφατικές όψεις. Από τη μιά μεριά προβάλλει η αδίστακτη αναζήτηση του πλούτου και του στενού ατομικού οφέλους από τους πλοιοκτήτες, με παρέλκυση, παράκαμψη και άμβλυνση των νομίμων και στο όνομα του κοινωνικού συμφέροντος επιβαλλόμενων ελέγχων, αλλά και η ευκαιριακή διοίκηση και διαχείριση του πλοίου από τους πλοιάρχους, φυσικούς προστάτες της ασφάλειας των επιβατών. Από την άλλη διαπιστώνεται το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, ιδιαίτερα στο πρόσωπο νέων ανθρώπων, που καταπολεμούν τον πανικό που προκλήθηκε από τους ερασιτεχνισμούς των ιθυνόντων και οργανώνουν επιχειρήσεις διάσωσης των άλλων με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Η διαπίστωση που περιέχει η φράση θα ήταν επίκαιρη και αυθεντική με μία προϋπόθεση: το πολιτικό σύστημα να είχε βάλει από «μακρού χρόνου» σκοπό του την εξουδετέρωση του κακού και μικρόψυχου προσώπου μας και να καθοδηγεί με το παράδειγμα των εκπροσώπων του στην ολοένα και μεγαλύτερη εστίαση στο άλλο, το  πρόσωπο της αυτοθυσίας και της κοινωνικής προσφοράς. Δυστυχώς, με αρκετές λαμπρές εξαιρέσεις, τα πρότυπα από το πολιτικό σύστημα κινούνται προς την αρνητική κατεύθυνση. Γι` αυτό η φράση του πρωθυπουργού θεωρήθηκε αδόκιμη, ανεπιτυχής και ανεπίκαιρη.

Πιστεύομε ότι μ` αυτή την αφορμή μας δίνεται η ευκαιρία να κάνομε και μεις οι Μανιάτες την αυτοκριτική μας για τα δικά μας χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα γιατί στον τόπο μας έχει γίνει αποδεκτό ότι εμφανίζονται από πολύ παλιά, σε πιο ακόμα ακραία μορφή, ετερόκλιτες και αντιφατικές όψεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερη επιχειρηματολογία για την απόδειξη της προηγούμενης πρότασης, γιατί έχει προβληθεί από τις ιστορικές διηγήσεις, αλλά και από τα κείμενα των ξένων περιηγητών που επισκέφτηκαν τους 5 προηγούμενους αιώνες την περιοχή μας. Δεν αρκεί, όμως, η διαπίστωση, αλλά το κυριότερο είναι η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των δεδομένων. Πιστεύομε ότι με δύο κυρίως τρόπους έχομε τη δυνατότητα να μειώσομε τις αρνητικότητες που προξενεί η όψη του Μανιάτη με τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος είναι η παιδεία και ο δεύτερος η κοινωνική ευημερία. Παρότι πιστεύομε ότι από την πρώτη παράγεται η δεύτερη θα προσπαθήσομε να τις παρουσιάσομε ξεχωριστά.

Πιστεύομε ότι με τα χρόνια η παιδεία του Μανιάτη βελτιώνεται και οι θετικές επιδράσεις της προκύπτουν δημιουργώντας συνεχείς βελτιώσεις στις συμπεριφορές του. Νομίζουμε όμως ότι, λόγω της ισχυρής αρνητικότητας που δημιουργήθηκε τα χρόνια που η ανάγκη της επιβίωσης ωθούσε με κυριαρχικό τρόπο στην εκμάθηση της πολεμικής τέχνης, χρειαζόμαστε ισχυρότερες δόσεις παιδείας στις μέρες μας. Και οι συμπατριώτες μας που απομακρύνθηκαν από τον τόπο μας τα κατάφεραν να την αποκτήσουν, αποδείχνοντας με τις δραστηριότητες και τις σταδιοδρομίες τους, πόσο υψηλό είναι το θετικό σκέλος των μανιάτικων χαρακτηριστικών. Εμείς που μείναμε στους μικρούς οικισμούς μας ακόμα προσπαθούμε να ισορροπήσομε τις αρνητικότητες. Γι` αυτό προβάλλει ως αναγκαιότητα η βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία της Μάνης, ώστε στο άμεσο μέλλον να προκύψει τελικά το υψηλό θετικό σκέλος των μανιάτικων χαρακτηριστικών.

Η ευημερία είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι ημερεύει τα ήθη. Με την ευημερία το ένστικτο της επιβίωσης που οδηγεί στη σύγκρουση δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να αναπτυχθεί. Και έτσι εμφανίζεται μόνον σε ακραίες και έκτακτες περιπτώσεις. Το ότι η παιδεία και η εκπαίδευση αναπτύσσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες που κουβαλάει προίκα από τη φύση ο άνθρωπος είναι ολόπλευρα αποδεκτό. Όπως επίσης και το ότι με την ανάπτυξη αυτών των πνευματικών χαρακτηριστικών έρχονται ως συνέπεια και τα υλικά αγαθά. Έτσι φθάνομε σε μιά ολόπλευρη προσέγγιση της ευημερίας.

Μετά από μιά μακροχρόνια επίδραση παιδείας στον άνθρωπο, ο πολιτισμός που προκύπτει από το καταστάλαγμά της, διώχνει πλήρως τις αρνητικές ιδιότητες που διατηρήθηκαν μακροχρόνια λόγω των δυσμενών κοινωνικών συνθηκών.

Η Μάνη μας οφείλει να κάνει γρήγορα αυτές τις διαδρομές. Αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθούμε σε μιά νέα περίοδο ευημερίας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Για να μπορούμε εμείς οι Μανιάτες να εξαλείψομε το αρνητικό κομμάτι του δεύτερου μισού του σημερινού τίτλου: με τη φράση «αυτή είναι η Μάνη» να εννοούμε μόνο την αυτοθυσία και την κοινωνική προσφορά.

___________________________

ΣYNENΩΣEIΣ: H ΩPA ENOΣ ΠPΩTOY AΠOΛOΓIΣMOY (Φεβρουάριος 2001)

Πιστεύομε ότι η κάθε περιοχή θα πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια της στον έξω κόσμο, να παίρνει και να στέλνει μηνύματα. Ταυτόχρονα να ισχυροποιείται από αυτά αφομοιώνοντας τα χρήσιμα στοιχεία. Και τέλος τα αγαθά από την ισχυροποίηση  να τα κατανέμει δίκαια ανάμεσα στους ανθρώπους και τους μικροτόπους της. Αυτές οι ιδέες μας οδηγούν στην αποδοχή της πολιτικής των συνενώσεων των μικρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που εφαρμόστηκε στη χώρα μας πριν από δύο χρόνια. Μέτρο ιδιαίτερα αναγκαίο  στην περιοχή μας, τη Μάνη, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και του μικρού πληθυσμού του καθενός, που αποτελούν αντικίνητρα γιά οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης, για την οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή οραμάτων τοπικής ευημερίας.

Τώρα, δύο χρόνια μετά, στη μέση της τετράχρονης θητείας των εκλεκτών των τοπικών κοινωνιών, νομίζομε ότι έφθασε η ώρα ενός πρώτου απολογισμού. Η πολιτική εξ` άλλου είναι επιστήμη που τροφοδοτείται, αλλά και τροφοδοτεί, την εμπειρία. Από αυτή τη διπλή σχέση βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων. Ο κάθε  απολογισμός ξεκινάει απο τα δεδομένα, δηλαδή απο τα κύρια στοιχεία της διαχείρισης και στη συνέχεια ασχολείται με τους κανόνες που γίνεται αυτή η διαχείριση. Κυρίως με τους δημοκρατικούς κανόνες συμμετοχής, που είναι αναγκαίοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της άμεσης σχέσης εκλογικού σώματος και αιρετών. Αυτά τα δεδομένα περιγράφονται στα τρία σημεία που ακολουθούν.

Πρώτο: Οι Δήμοι της Μάνης μπόρεσαν επιτέλους να φτιάξουν προϋπολογισμούς, με έσοδα και έξοδα που δεν ήσαν εικονικά, ή ισχνά και υποτυπώδη, όπως γινόταν με τις Κοινότητες  Για κάθε χιλιάδα πληθυσμού τους, σε χοντρές γραμμές, μπορούν να διαχειρισθούν εκατό εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Να διαχειρισθούν σημαίνει να τα εισπράξουν, να προγραμματίσουν που θα χρησιμοποιηθούν και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματά τους.

Δεύτερο: Αντλώντας άμεση εξουσία από το εκλογικό σώμα, έχουν ισχυρή δυνατότητα διεκδίκησης χρημάτων στις κατανομές που γίνονται σε ευρύτερους σχεδιασμούς, δηλαδή σε Νομαρχιακό, Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο. Αυτή η δυνατότητα, αν ασκηθεί κατάλληλα, μπορεί να φέρει άλλα τόσα χρήματα κάθε χρόνο στην περιοχή για δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις, δηλαδή δρόμους, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, κτίρια, λιμάνια.

Τρίτο και κυριότερο: Ο ισχυρός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το καταλληλότερο εργαλείο για βελτίωση των ποιοτικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των μικροπεριοχών του κάθε Δήμου. Αρκεί να έχουν καθορισθεί κοινά αποδεκτοί τρόποι διοίκησης και διαχείρισης, με βάση δημοκρατικές και συνεργατικές αρχές και κανόνες λειτουργίας.

Οι νόμοι του κράτους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι η εφαρμογή τους  δίνει μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας και το άλλο περιορίζει τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων αναθέτοντας σχεδόν απόλυτες εξουσίες στο δήμαρχο.

Η κριτική για τον απολογισμό των δύο χρόνων δεν οδηγεί σε αισιοδοξία. Στις περισσότερες περιπτώσεις έλειψαν δύο αναγκαία στοιχεία:

Η ολοκληρωμένη μελέτη των θεμάτων της περιοχής αρμοδιότητας γιά τη διαμόρφωση συνολικής πρότασης και ο  δημοκρατικός προγραμματισμός, η συμμετοχή δηλαδή των τοπικών κοινωνιών, μέσω των τοπικών συμβουλίων στην τελική φάση του προγραμματισμού έργων και ενεργειών του κάθε δήμου.

Δυστυχώς ο τρόπος που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της χώρας μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και το κύτταρο της δημοκρατίας την αυτοδιοίκηση. Η επομένη των εκλογών θεωρείται απαρχή ετσιθελισμού και εφαρμογής σχεδίων μικροπολιτικής με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση της εξουσίας και την ανανέωση της εντολής. Και επειδή μικροπολιτική σημαίνει να πασχίζεις για τα μικρά που ενδιαφέρουν συγκεκριμένα άτομα ενώ ταυτόχρονα χάνεις τα μεγάλα που αφορούν σε μεγάλα σύνολα ή την ολότητα προκύπτει αυτόματα το συμπέρασμα για λαθεμένη πορεία. Στην περίπτωση της αυτοδιοίκησης μια τέτοια πολιτική είναι καταστροφική  γιά το μέλλον της περιοχής, για την επιβίωσή της. Ιδιαίτερα όταν διαμορφώνονται από εξωτερικούς παράγοντες προϋποθέσεις γιά οικονομική άνθηση και ευημερία.

Ο δρόμος για ένα θετικό απολογισμό έχει ήδη διατυπωθεί πιό πάνω: Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης για κάθε περιοχή και λειτουργία του δημοκρατικού προγραμματισμού στις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς τους. Μένουν ακόμα δύο χρόνια για τους πρώτους αιρετούς των δήμων μετά τις συνενώσεις. Ας συνεκτιμήσουν αυτές τις θέσεις, γιατί το καλό της αυτοδιοίκησης, το καλό της Μάνης είναι πάνω από προσωπικά συμφέροντα και εγωκεντρισμούς…

_____________________________

ΠOΛITIKH HΘIKH (Μάρτιος 2001)

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις δημοκρατικές και τις αυταρχικές διοικήσεις;  Ασφαλώς: οι δημοκρατικές διοικήσεις στηρίζονται σε νόμους, αλλά κυρίως σε γενικές αρχές και άτυπους κανόνες που διαμορφώνουν  δημοκρατικά ήθη και συμπεριφορές. Και αυτό γιατί η δημοκρατία προέκυψε εξελικτικά ως ο μόνος τρόπος διακυβέρνησης που δημιουργεί αποτελέσματα με θετικό κοινωνικό ισοζύγιο. Ενώ όλοι οι άλλοι τρόποι διακυβέρνησης οδηγούν σε μηδενικό κοινωνικό ισοζύγιο,δηλαδή ευνοούν κάποιες κοινωνικές ομάδες σε βάρος των άλλων. Γι`αυτό μόνον στις δημοκρατίες διαμορφώνεται ανώτερο επίπεδο πολιτισμού καi ήπιες σχέσεις μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις αυταρχικές διοικήσεις, είτε σε κρατικές δομές αναφερόμαστε, είτε σε επιμέρους θεσμούς και μορφώματα που μπορεί να λειτουργούν ακόμα σε δημοκρατικές χώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί στις αυταρχικές διοικήσεις άτομα και ομάδες υστερούν στην πολιτισμική ανέλιξη. Επειδή στη μιά και στην άλλη περίπτωση προκύπτουν διαφορετικές καταστάσεις συμπεριφοράς και ανθρώπινων σχέσεων που διαμορφώνουν τελικά στοιχεία ηθικής, θα επιχειρήσομε να  κάνομε ανάλυση και απλούστευση.

Στις δημοκρατίες αντιπαλεύουν για τη διακυβέρνηση διαφορετικές αντιλήψεις, που εκφράζονται από ομάδες ατόμων. Οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται με κοινωνικές ιδέες και οικονομικά συμφέροντα. Όλα αυτά όμως υπόκεινται στην αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του θεσμού, είτε το κράτος είναι αυτός, είτε κάποια μερική έκφρασή του, όπως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κάθε πολιτικό πρόγραμμα επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του θεσμού γιά τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αυτή η βάση επιβάλλει την ύπαρξη ήπιων σχέσεων μεταξύ των αντιπαρατασσομένων πολιτικών ομάδων, ώστε η διαπάλη να είναι μόνον στις ιδέες και την αποτελεσματικότητά τους. Ανασκοπώντας τις προηγούμενες περιόδους διαπιστώνομε ότι αυτό δεν αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό, αλλά ούτε η εξέλιξή του γίνεται ομαλά. Διαπιστώνουμε όμως ότι όσο πιό δημοκρατικά είναι τα πολιτεύματα, τόσο ευκολότερο είναι να διαμορφωθεί και πολιτική ηθική, που οδηγεί σε ήπιες σχέσεις μεταξύ των πολιτών.

Μιά άλλη επίδραση στη διαμόρφωση ηπιότητας στα άτομα, ασκεί η παιδεία και η εκπαίδευση. Όταν αυτά τα αγαθά προσφέρονται από τη δημοκρατική  πολιτεία στους πολίτες ουσιαστικά και γενικευμένα, τους οδηγούν σε αποδοχές κοινών  κανόνων που, με την ενηλικιότητά τους, τους εφαρμόζουν ως πολίτες αξιόπιστα και συνεργατικά. Όταν δυστυχώς η πολιτεία χάσει το δημοκρατικό χαρακτήρα της, τα αγαθά αυτά προσφέρονται με γενικευμένο τρόπο για να εξυπηρετήσουν στρεβλώσεις της προσωπικότητας και οδηγούν σε αναιρέσεις των ηθικών κανόνων. Τότε η παιδεία και η εκπαίδευση χρησιμοποιούνται ως μέσα διάδοσης αυταρχικών ιδεών, οδηγώντας μ` αυτό τον τόπο σε έκπτωση το επίπεδο πολιτισμού.

Υπαινιχθήκαμε και τρίτο παράγοντα που δημιουργεί παρεκκλίσεις από τα δημοκρατικά ήθη στη λειτουργία των θεσμών, τη στρεβλή προσωπικότητα ατόμων που με κανονικές ή όχι διαδικασίες βρίσκονται στην κορυφή της διοίκησής τους. Η στρέβλωση στην οποία αναφερόμαστε οδηγεί τις  περισσότερες φορές σε παραμορφώσεις τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και τους κανόνες ηθικής που έχουν ενσωματωθεί σ` αυτούς ως αυτονόητο παρακολούθημά τους σε υποχώρηση. Η κυριότερη στρέβλωση προέρχεται από τη σφαίρα της Ψυχολογίας και αποτελεί παραλλαγές του συνδρόμου της μειονεξίας. Με αντιδημοκρατικές συμπεριφορές επιχειρείται η συγκάλυψη  του πραγματικού περιεχομένου που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λειψό και μισάνθρωπο, παράγοντας σωρεία αρνητικοτήτων. Αν η περίπτωση του Χίτλερ αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα, κυκλοφορούν στη δημοκρατική πολιτεία μας δεκάδες τυραννίσκοι που αναρριχήθηκαν με ποικίλους τρόπους στη διοίκηση θεσμικών μορφωμάτων ή οργανισμών. Το ανακουφιστικό στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές είναι η βραχυβιότητά τους, λόγω των προστατευτικών κανόνων της δημοκρατίας. Το επίπεδο του πολιτισμού μας είναι αρκετά υψηλό για να μπορεί να εξουδετερώνει, αργά ή γρήγορα, αυτά τα φαινόμενα. Όμως η πολιτική ηθική υφίσταται πλήγματα και υποχωρήσεις, γεγονός που επιβάλλει στη δημοκρατική κοινότητα την αντιμετώπιση τέτοιων παρεκκλίσεων από τη δημοκρατική οδό στη ρίζα τους.

Όπως συνήθως επισημαίνομε, μέσα στα ιδιοχαρακτηριστικά της μανιάτικης κοινωνίας εντάσσεται και η ροπή σε ακραίες καταστάσεις. Γι` αυτό εμφανίζονται συχνά τοπικοί τυραννίσκοι με υπερφίαλο αυταρχισμό, που έχει ως αφετηρία τα ψυχολογικά υπόβαθρα που αναφερθήκαμε. Το αισιόδοξο είναι ότι και στον τόπο μας ολοένα και σπανιότερα επιβιώνουν, παρασυρόμενοι από την επιτακτική ανάγκη της περιοχής για πρόοδο και ευημερία, που μόνο σε συνθήκες δημοκρατίας και με σταθερούς κανόνες πολιτικής ηθικής και συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί.

_______________________

ΣTON TPITO XPONO (Απρίλιος 2001)

Φαίνεται πολύ μακρινή η εποχή που αποφασίσαμε να κάνομε το μεγάλο τόλμημα: να διαμορφώσομε ένα βήμα προβολής της Mάνης και των μανιάτικων θεμάτων, τη MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH. Eφόδια είχαμε τον  ψυχισμό μας, την αγάπη για τον τόπο μας, τη λατρεία των προγόνων μας και κυρίως τη διάθεση να βοηθήσομε τη νέα γενιά των παλικαριών της Mάνης να παραμείνει και να δημιουργεί στον τόπο μας. Tο πόσο πετύχαμε τους στόχους μας αυτούς, στο διάστημα που μεσολάβησε, είναι θέμα που κρίνεται κυρίως από τους αναγνώστες μας. Όμως η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας μας, αλλά και οι προτροπές των φίλων της εφημερίδας για επέκταση των θεμάτων που προβάλλομε σε ολοένα και ευρύτερο χώρο της Mάνης, μας δίνει την αισιοδοξία ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. H συντακτική επιτροπή  καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που στηρίζουν στην εφημερίδα οι Mανιάτες και οι φιλομανιάτες. Διεισδύομε στο βάθος των ειδήσεων, επιχειρούμε να τις αναλύσομε και να διαμορφώσομε μια υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα δρώμενα που δημιουργούν επιπτώσεις στην περιοχή μας και στους καταγόμενους απ` αυτή. Όπως προκύπτει αυτονόητα, προβάλλομε πρόσωπα και ενέργειες που κατατείνουν σε μανιάτικα οφέλη και κριτικάρομε αυστηρά εκείνους, που με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους ζημιώνουν τη Mάνη και τους Mανιάτες. Θεωρώντας ότι η Mάνη δεν είναι μόνον τόπος αλλά και τρόπος ζωής, έχομε κάνει υπέρβαση των κομματικών αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων απέχοντας από τέτοιου είδους  θεωρήσεις των θεμάτων. H κοινή καταγωγή και τα δίκαια μας είναι σημαντικός πόλος για να συσπειρώνει OΛOYΣ τους Mανιάτες και τους φίλους της Mάνης, ξεπερνώντας τους διαχωρισμούς που δημιουργούν οι κομματικές γραμμές. Tο σύνθημά μας είναι: κάθε μανιάτης και φιλομανιάτης από όποιο πόστο βρίσκεται ας εισφέρει τη συνδρομή του για την προώθηση των μανιάτικων δικαίων. Έτσι μόνο μπορεί να οικοδομηθεί ένα φωτεινό αύριο για τα μανιατόπουλα.

Eπιθυμούμε αρμονική συνεργασία με τις γειτονικές μας περιοχές. Άλλωστε το μανιάτικο στοιχείο σε όλες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονο, διαμορφώνοντας κοινότητα αναγκών και συμφερόντων. Γι` αυτό προτείνομε και επιμένομε για την καθιέρωση σταθερών κανόνων συνεργασίας, τόσο σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης, όσο και σε θέματα επενδύσεων. H ανάπτυξη αποτελεί κοινό στόχο πολλών γεωγραφικών περιοχών και η συνεργασία προβάλλει ως ο ακρογωνιαίος λίθος της.

Aπαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσομε να εντάξομε την πατρίδα μας στις αναπτυγμένες περιοχές, με όλα τα οφέλη που δημιουργεί μια τέτοια ένταξη αποτελεί η έμφαση στην παιδεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Γι` αυτό έχομε όλοι υποχρέωση να προωθούμε ότι έχει σχέση με τα πνεύμα και τον πολιτισμό στον τόπο μας.

Προσβλέπομε για την προώθηση των στόχων μας στη συσπείρωση των απόδημων Mανιατών, που στερήθηκαν και στερούνται τον τόπο των προγόνων τους. Mε τα χαρακτηριστικά της μανιάτικης γης και την πατρογονική δόξα  ως εφόδια, οδηγήθηκαν στους δύσκολους δρόμους της ξενιτιάς, αλλά πέτυχαν  επαγγελματική αποκατάσταση και οικογενειακή πρόοδο. Διαμόρφωσαν έτσι πολλές μανιάτικες πατρίδες στους τόπους εγκατάστασής τους. O νόστος για τις πατρογονικές τους ρίζες και η μετάδοση στους απογόνους τους των ηρωϊκών χαρακτηριστικών της Mάνης, αποτελούν σημεία συνάφειας με τις επιδιώξεις μας.

Oι πατροπαράδοτοι θεσμοί των μικρών μανιάτικων κοινοτήτων που απετέλεσαν τα κύτταρα του μανιάτικου τρόπου ζωής αποτελούν για μας αναπαλλοτρίωτα στοιχεία της κληρονομιάς μας. Έχομε υποχρέωση να τα διατηρήσομε και να τα εντάξομε στις νέες συνθήκες, προωθώντας όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Tα χωριά της Mάνης είναι οι μήτρες που γέννησαν τα μανιάτικα έπη και έχομε  υποχρέωση όχι μόνο να τα κρατήσομε ζωντανά, αλλά και να τα αναπτύξομε στο μέγιστο βαθμό.

Όλους αυτούς τους στόχους προσπαθήσαμε και θα προσπαθούμε να τους προβάλλομε  μέσα από την καθιέρωση μόνιμων στηλών. H σταδιακή ανάπτυξη του χώρου της εφημερίδας από το 8σέλιδο στο 16σέλιδο αποδεικνύει ότι έχομε εισπράξει τα μηνύματα των αναγκών της Mάνης και των Mανιατών και τα προωθούμε μεγιστοποιώντας τις δυνατότητές μας.

Θα συνεχίσομε την πορεία μας προβάλλοντας με έμφαση την ανάγκη για αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ των μανιατών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ο τόπος μας μέλλον.

OI ΛITEΣ ΔIAXEIPIΣEIΣ ANAΓKAIOTHTA ΓIA TH MANH (Μάιος 2001)

Η Μάνη είναι ένας τόπος με κύριο χαρακτηριστικό τη λιτότητα. Το σχήμα, τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά, οι καιρικές συνθήκες υποβάλλουν στους ανθρώπους  που την κατοικούν κάθε χρονική περίοδο, αυτό το χαρακτηριστικό. Έχομε την αίσθηση ότι το μήνυμα αυτό ενσωματώνεται, μετά από αρκετές γενιές, και στα βιολογικά χαρακτηριστικά και μας ακολουθεί όπου και αν κατοικούμε. Η λιτότητα είναι μία από τις βασικές ιδιότητες του Μανιάτη και εκδηλώνεται με  καθημερινές συμπεριφορές που τον οδηγούν σε υπερεκμεταλλεύσεις των οικονομικών δυνατοτήτων του. Έχομε μάθει δηλαδή πατροπαράδοτα να πιάνουν τόπο τα λίγα χρήματα που αποκτούμε. Αυτή η ατομική συμπεριφορά μεταφέρεται αυτόματα και στις περιπτώσεις που διαχειριζόμαστε χρήματα κοινωνικών φορέων. Η διαχείριση γίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ένας καλός οικογενειάρχης στο σπίτι του.

Σε τελευταία ανάλυση σ` αυτή την ιδιότητα οφείλεται και η καλή σταδιοδρομία των παιδιών της Μάνης που τους δύο τελευταίους αιώνες αφήνουν τον τόπο τους και ξενιτεύονται. Γιατί με τη λιτή διαβίωση κεφαλαιοποιούνται τα όποια έσοδα και τροφοδοτούνται με επιτυχία επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι θεσμικές αναδιατάξεις που δημιουργήθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής μας, διαμόρφωσαν γιά πρώτη φορά τη δυνατότητα ολοκληρωμένων και συστηματικών παρεμβάσεων στο έδαφος τη Μάνης. Γιατί επιτέλους οι σταθερές και σίγουρες χρηματοδοτήσεις, που η διαχείρισή τους γίνεται τοπικά, ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο. Αρκεί οι σχεδιασμοί να προκύπτουν με δημοκρατικό προγραμματισμό και τα έργα να εκτελούνται με λιτές διαχειρίσεις. Δεν έχομε ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος για να μπορούμε να μιλάμε γιά ολόκληρη την περιοχή. Ακούμε όμως πληροφορίες για κάποια θέματα που δε συνάδουν με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε. Εκθέτομε κάποιες από αυτές και δηλώνουμε από την αρχή την πλήρη αντίθεσή μας.

Στην υφισταμενη νομοθεσία προβλέπεται και η δυνατότητα εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία μέχρι ύψους 2 περίπου εκατομμυρίων από τους Δημάρχους. Καλή και άγια η διάταξη και πολύ διευκολύνει την προώθηση μικρών έργων. Αρκεί να υπάρχει αντικειμενικός προϋπολογισμός και προσωπική ευθύνη. Η ανάθεση εκτέλεσης σε τρίτα, σε πολλές περιπτώσεις άσχετα ή αναρμόδια, άτομα χωρίς την εκτίμηση των συνθηκών και τιμών της αγοράς οδηγεί σε καταστρατήγηση του σκοπού αυτής της πρόβλεψης και σε υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτήσεων. Ακούγεται την τελευταία περίοδο ότι αναζητούνται τιμολόγια επαγγελματιών για να καλυφθούν δαπάνες τέτοιων έργων. Δεν μπορούμε να πιστέψομε ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει στο λιτό τόπο μας. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί τελικά στο άδειασμα του ταμείου, ενώ οι ώριμες και επιτακτικές ανάγκες πολλών χωριών μένουν ακάλυπτες. Ίσως όλη αυτή η συμπεριφορά να συνδέεται με τις επόμενες εκλογές και τη διάθεση να ικανοποιηθούν κάποια στελέχη που τους ανατίθενται άτυπα οι διαχειρίσεις. Για να ανεβάσουν το ενδιαφέρον τους και τη μαχητικότητά τους την περίοδο διεξαγωγής τους. Θεωρούμε αυτή την προσέγγιση τουλάχιστον αφελή. Γιατί ακόμα και αν ικανοποιηθούν 20 ή έστω 50, εκείνοι που βλάπτονται από τέτοιες καταστάσεις είναι οι υπόλοιποι κάτοικοι, που οπωσδήποτε θα αντιδράσουν αρνητικά σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχομε διασταυρώσει τις πληροφορίες, αλλά δεν είναι και αναγκαίο. Ευχόμαστε και ελπίζομε να είναι ανυπόστατες οι φήμες, γιατί η όλη διαδικασία ενέχει μιά προκλητικότητα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Ας είναι αφορμή το δημοσίευμα για ουσιαστική και τυπική προσήλωση στη νομιμότητα. Είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση ήπιου και συνεργατικού κλίματος, όπως επιβάλλεται γιά τη συνέχιση της ανοδικής οικονομικής πορεία της Μάνης των τελευταίων δεκαετιών.

_______________________________

XPEIAZETAI O KENTPIKOΣ ΔPOMOΣ ΣTH MANH; (Ιούνιος 2001)

Eνα από τα κύρια χαρακτηριστικά που διάκριναν και διακρίνουν τους Μανιάτες είναι η ενασχόλησή τους με πολιτικά θέματα. Κυρίαρχη αιτία προελεύσεως ήταν η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες ζωής λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων της περιοχής. Συνεργασία όμως και πολιτική αποτελούν ταυτόσημες έννοιες, ανεξάρτητα από την ευκολία ή τη δυσκολία που προωθείται η πολιτική στην πράξη. Είναι βέβαιο ότι οι πολιτικές συνθήκες στη Μάνη ήσαν πάντα δύσκολες.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η διατήρηση της ελευθερίας τα χρόνια της Τουρκοκρατίας οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη οδικών προσβάσεων. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο εισβολέας διείσδυε στο εσωτερικό της περιοχής μας, η δυσχέρεια μετακίνησης τον οδηγούσε γρήγορα σε αποχώρηση, λόγω της ανασφάλειας που του προκαλούσε τυχόν μόνιμη  εγκατάστασή του. Άρα έλλειψη δρόμου και ελευθερία ήσαν ταυτόσημες έννοιες στην προεπαναστατική Μάνη.

Πέρασαν τα χρόνια, δημιουργήθηκε και επεκτάθηκε στις σημερινές του διαστάσεις το νεοελληνικό κράτος, η Μάνη βρέθηκε σε παρατεταμένη παρακμή και αναγκάστηκε να οδηγεί τα παιδιά της στη μετανάστευση για τις ανάγκες της επιβίωσης. Οι περισσότεροι κουβαλώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γονιδίων τους, προίκα της μανιάτικης γης, μεγαλούργησαν στα ξένα, κρατώντας την ανάμνηση του τόπου μας: του τόπου που διώχνει από ανάγκη, αλλά και του τόπου που έλκει τα παιδιά του.

Άλλαξαν και τα οικονομικά δεδομένα στην εποχή μας. Η απόδοση του εδάφους έγινε πλέον δευτερεύον χαρακτηριστικό ενώ ο χώρος, το ανάγλυφο και η ποικιλομορφία του, καθώς και οι κλιματικές συνθήκες αποτελούν τα κύρια στοιχεία έλξης επισκεπτών. Οι ομαδικές εκδρομές και η παρατεταμένη εγκατάσταση ατόμων που έλκονται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τόπου μας και αγαπούν την περιοχή και τους ανθρώπους της, αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα οικονομικής εξισορρόπησης στη Μάνη. Αυτονόητο είναι ότι έχομε όλοι υποχρέωση να ενισχύσομε αυτή την τουριστική τάση, γιατί έτσι ενισχύομε τον τοπική μας οικονομία. Ενίσχυση σημαίνει τη λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για την εύκολη προσπέλαση σ` όλο το μανιάτικο χώρο. Και το κύριο μέτρο για την προσπέλαση αυτή αποτελεί η ύπαρξη ενός δρόμου με ασφαλή  και άνετη κυκλοφορία. Που η διαδρομή του θα είναι αρμονική με το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθά τους ταξιδιώτες να φθάνουν σε λογικό χρόνο στον προορισμό τους. Σε όποια περιοχή τους ιδηγεί η επιλογή τους κατά μήκος της διαδρομής Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη – Γύθειο και αντίστροφα.

Ο υπάρχων δρόμος αποτελεί μετεξέλιξη του μουλαρόδομου που υπήρχε τον περασμένο αιώνα και ακολουθεί σε πολλά τμήματα του τους ελιγμούς που αναγκάζονταν να κάνουν τα μουλάρια για να κόψουν την ανάβαση! Δεν είναι δυνατό να μείνει ο ίδιος σε πολλά από τα τμήματά του. Από την άλλη μεριά, και να θέλαμε, που δε θέλομε οι περισσότεροι, είναι οικονομικά απαγορευτική η κατασκευή κλειστού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας σε υλοποίηση κάποιας τεχνικής έκθεσης που είχε προτείνει δρόμο με τούνελ και πολλές λωρίδες κυκλοφορίας. Μένει η ουσιαστική βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου. Ουσιαστική σημαίνει την ευθυγράμμισή του, με αφετηρία 3 -4 σταθερά σημεία, που επιβάλλει κυρίως το γεωγραφικό ανάγλυφο. Και οπωσδήποτε την παράκαμψη σε κοντινή βέβαια απόσταση των οικισμών. Ο τελευταίος όρος είναι αναγκαία συνθήκη για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του, λόγω των κανόνων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για λόγους προστασίας των πεζών. Είναι όμως και ικανή συνθήκη για να γίνει δυνατό έτσι οι αποστάσεις των 50 ή 100 χιλιομέτρων, μεταξύ τόπου εγκατάστασης και εργασίας να μην αποτελούν απαγορευτικό όρο και υποχρεώνουν τη μετεγκατάσταση των Μανιατών στις γειτονικές πόλεις. Με πρόβλεψη για διατήρηση των λεωφορειακών γραμμών, όπως έχουν, καθώς και εξεύρεση τρόπου αποζημείωσης των ελάχιστων επαγγελματιών που μπορεί να θίγούν οικονομικά.

Είναι βέβαιο ότι το χαρακτηριστικό των Μανιατών να ασχολούνται με την πολιτική και να έχουν άποψη και θέση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, είναι δείγμα κοινωνικής υγείας. Σ` αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει οι γνώμες να συντεθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, γιατί κινδυνεύομε να χάσουμε το τραίνο της χρηματοδότησης. Και τότε θα ενταχθούμε όλοι στην κατηγορία των χαμένων, χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης και αποκατάστασης. Αφορμή γυρεύουν κάποιοι πολιτικοί να μας στερήσουν τις χρηματοδοτήσεις που δικαιούμαστε ως ισότιμα μέλη της Λακωνικής και Μεσσηνιακής περιοχής, Ας μην τους δώσομε αφορμές. Ας απαιτήσομε να υλοποιηθούν όποιες μελέτες είναι έτοιμες για να αρχίσουν τα έργα στο μανιάτικο δρόμο. Και να τελειώσουν σύντομα και με τη γνώμη των τοπικών μας εκπροσώπων όποιες μελέτες είναι σε εξέλιξη, για να χρηματοδοτηθούν και άλλα τμήματα του δρόμου. Οτιδήποτε άλλο λέμε και κάνομε βλάφτει τη Μάνη και την ανάπτυξή της. Και αυτό είμαστε βέβαιοι ότι δεν το θέλει κανένας Μανιάτης ή φιλομανιάτης…

___________________________

H MANH ΠPOHΓEITAI, TA KOMMATA AKOΛOYΘOYN (Ιούλιος 2001)

Είναι βαθιά μας πίστη ότι οι άνθρωποι κινούνται, κατά την μικρή  παρουσία τους στον πλανήτη μας, με βάση κανόνες και μηνύματα που προέρχονται είτε από μέσα τους, δηλαδή από τα κύτταρα τους και την ψυχοσύνθεσή τους, είτε από έξω τους, δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον απόπου κατάγονται ή ζουν. Η τελική τους πορεία μέσα στη ζωή αποτελεί τη σύνθεση αυτών των επιδράσεων. Θα λέγαμε καλύτερα ότι απαραίτητη προϋπόθεση,  για να υπάρχει μια πορεία στη ζωή που να κουβαλάει ποιότητα, είναι η αρμονική σχέση ανάμεσα στις επιδράσεις αυτές. Δυστυχώς οι πορείες των περισσότερων από μας είναι μακριά από τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν αρμονικές και αυτό μας αναγκάζει να αναζητήσουμε τις αιτίες. Αυτές οι αναζητήσεις μας οδηγούν στα αίτια που δεν είναι άλλα από τις επιλογές που έκανε ο καθένας μας. Tις επιλογές που είναι πρόσκαιρες και αντίθετες στους φυσικούς νόμους γιατί έγιναν στο όνομα της εξυπηρέτησης προσωρινών στόχων και σκοπιμοτήτων.

Είναι βαθιά μας πίστη ότι ο κάθε Μανιάτης, είτε είναι γέννημα και θρέμμα της Μάνης, είτε έλκει την καταγωγή του από μανιάτικη φάρα, έχει δεχθεί τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος της. Ενός περιβάλλοντος με ιδιαίτερα γεωλογικά, κλιματολογικά και οντολογικά χαρακτηριστικά. Αυτά που καθόρισαν την ιστορική πορεία των ανθρώπων που κάθε εποχή κατοικούσαν στον τόπο μας. Αυτά που οδήγησαν στα ιστορικά μας έπη την περίοδο της Οθωμανικής σκλαβιάς της Ελλάδας, αλλά και οποτεδήποτε μας κάλεσε το χρέος μας. Αυτά που διατηρούν στον καθένα μας άσβεστη την έφεση για την ελευθερία για να μπορεί μέσα από την επίδραση αυτή προσανατολίζεται και διανύει την προσωπική του πορείας ζωής με πλήρη συνεκτίμησή τους.

Με τους ηρωϊκούς προγόνους μας να μάχονται στην πρώτη γραμμή διαμορφώθηκε η κληροδοσία σε μας τους επιγόνους τους. Μια κληροδοσία που περιέχει υποθήκες για το μέλλον, το άμεσο και το απώτερο:

Γνωρίστε ότι η Μάνη έμεινε στην πράξη ελεύθερη τα 500 χρόνια της Οθωμανικής επέλασης, γιατί όλοι μας προασπίσαμε με το αίμα μας την περιοχή της. Όπου και να γινόταν εισβολή εμείς θεωρούσαμε ότι πλήττεται το σπίτι μας, το βιός μας, η οικογένειά μας. Έτσι ταυτίστηκαν η γεωγραφία με την ιστορία της Μάνης και διαμορφώθηκε το απαραβίαστο του χώρου μας. Έτσι μπορέσαμε να δημιουργήσομε και οικονομικές συνθήκες ευημερίας στον τόπο μας, αξιοζήλευτες τα δύσκολα αυτά χρόνια.

Έχομε υποχρέωση αυτά τα λόγια να τα θυμόμαστε όποτε άλλες σκοπιμότητες και εγωϊστικές παρορμήσεις μας οδηγούν σε διαχωρισμούς και συγκρούσεις. Γιατί στη κληροδοσία των προγόνων μας υπάρχουν και τα αρνητικά μηνύματα των εμφύλιων συγκρούσεων και των καταστροφών που προκάλεσαν στον τόπο μας. Μια από τις συγκρούσεις προέρχεται από τους κομματικούς διαχωρισμούς. Που ήσαν πολλών και ποικίλων μορφών κατά τη νεώτερη περίοδο της Μάνης, ιδιαίτερα τον αιώνα που πρόσφατα έκλεισε. Και που οι πληγές που άφησαν μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει.

Αυτονόητη είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης διαφοροποίησης στις απόψεις και τις ιδέες των ατόμων. Που τα οδηγούν σε σκέψεις και προγράμματα που πιστεύουν ότι μπορούν από κοινού να προωθήσουν. Αρκεί αυτά να μην είναι θολά και γενικόλογα, για να πνίγουν ή να κρύβουν ιδιοτελείς σκοπιμότητες που δημιουργούν ζημιά στον τόπο μας. Αρκεί να συγκεκριμενοποιούνται και να έχουν κοινό στοιχείο την προώθηση της ανάπτυξης στη Μάνη. Σ` ολόκληρη τη Μάνη, όπως φαίνεται στο χάρτη μας: Την Ανατολική και τη Δυτική. Τη Μέσα, την Έξω και την Κάτω. Ευτυχώς το μανιάτικο πνευματικό δυναμικό είναι ιδιαίτερα πλούσιο, για να μπορέσει να δώσει εκείνο το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα σχεδιάσει αυτή την ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Και που θα μπορέσει να οδηγήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού που υποχρεωτικά θα βασιστεί στους πρωτοπόρους των επαγγελματικών τάξεων της περιοχής, που διαθέτουν την «έξωθεν καλήν μαρτυρίαν» στις επί μέρους περιοχές τους. Και επί πλέον  αυτό το μανιάτικο δυναμικό είναι αναγκαίο να καταφέρει να εξασφαλίσει για την περιοχή μας το μερίδιο που της αναλογεί και της αποστερούν, λόγω της έλλειψης παμανιάτικου σχεδιασμού και πλαισίου μαχητικής διεκδίκησης.

Οι οιωνοί είναι καλοί. Η Μάνη μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέα ανάταση δημιουργίας και αποτελεσματικότητας. Αρκεί να γίνει συνείδηση στον κάθε Μανιάτη, ότι καλές είναι οι ιδεολογίες, αλλά ανώτερη όλων είναι η ιδεολογία της ενωμένης Μάνης. Έτσι τιμούμε τους προγόνους μας, αλλά και οδηγούμε τα παιδιά μας.

_______________________________________

ENIAIA MANH KAI OΛOKΛHPΩMENH ANAΠTYΞH (Αύγουστος 2001)

Κάθε γνήσιος Μανιάτης (και φιλομανιάτης) θεωρεί ολόκληρη τη Μάνη έναν τόπο και  τους Μανιάτες συντοπίτες. Η θεώρηση αυτή έχει δημιουργηθεί από τη μακροχρόνια σύνθεση πολλών παραγόντων που κατά καιρούς έχομε αναφέρει, αναλύσει και προβάλλει. Επιβεβαιώνεται όμως και καθημερινά κυρίως με την έμφυτη αλληλεγγύη μεταξύ Μανιατών όταν βρεθούν σε τόπους έξω από τα όρια της Μάνης. Τότε οι συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα θερμές και η αλληλοβοήθεια δεδομένη. Δυστυχώς στον κανόνα αυτό παρουσιάζονται πολλές εξαιρέσεις ιδιαίτερα μεταξύ των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μας. Έχει και αυτό την εξήγησή του, που δεν είναι άλλη από τη μικρή οικονομική απόδοση που είχαν τα προϊόντα της Μανιάτικης γης και την ανάγκη για επιβίωση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων έφερνε τις εσωτερικές συγκρούσεις, για τις οποίες δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

Στον αιώνα μας φαίνεται ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν, γιατί οι οικονομικές σχέσεις έχουν ήδη διαφοροποιηθεί. Η παραγωγή προϊόντων δεν αποτελεί πλέον τον καθοριστικό παράγοντα για την ευημερία ενός τόπου. Ούτε  βαριά βιομηχανία υπάρχει για να παράγει πλούτο.  Διαπιστώνεται εξ` άλλου ολοένα και με περισσότερη ένταση, ότι η απασχόληση μετατοπίζεται στον τριτογενή τομέα, την παροχή υπηρεσιών. Και ανάμεσα στις τελευταίες οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν έναν από τους πιο αναπτυγμένους κλάδους. Τέτοιες δυνατότητες έχει παρα πολλές η Μάνη, γιατί αποτελεί ένα συνδυασμό φυσικών στοιχείων και πολιτιστικών  χαρακτηριστικών που προσελκύουν τον ταξιδιώτη και περιηγητή. Δε μένει παρά αυτά τα στοιχεία να συγκεντρωθούν, να ταξινομηθούν, να συστηματοποιηθούν και να προβληθούν για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Με το εισόδημα που θα προκύψει η Μάνη θα μπορέσει να ξαναγίνει οικονομικά αυτάρκης, περιορίζοντας έτσι την αιμορραγία της μετανάστευσης και διαμορφώνοντας ένα νέο μανιάτικο πολιτισμό, αντάξιο εκείνου που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Ο Ταύγετος στη ραχοκοκαλιά της, η μικρή απόστασή του από τη θάλασσα, τα πολλαπλά επίπεδα σ` αυτή τη διαδρομή, η διασπορά των οικισμών και των μνημείων σ` όλο το μανιάτικο χώρο αποτελούν  ιδανικό μοντέλο για τουριστική προσέλκυση.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να τροφοδοτηθεί αυτή η τάση που διαμορφώνεται στην εποχή μας, αποτελεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της Μάνης, που θα προκύψει  μέσα από κοινή προετοιμασία των εκπροσώπων όλων των περιοχών της. Τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιβάλλει η φύση και το κλίμα της περιοχής μας, που συνδυαζόμενα με τα μνημεία του πολιτισμού μας μπορούν να στηρίζουν προγράμματα μακροχρόνιας παραμονής των επισκεπτών στον τόπο μας, με όλες τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που θα συνεπιφέρει. Κύριο εχθρό στο θέμα αυτό αποτελεί ο μανιάτικος εγωκεντρισμός και η ισχυρογνωμοσύνη που οδηγεί τον καθένα μας να πιστεύει ότι είναι καλύτερος και έχει καλύτερες απόψεις από τον κάθε άλλο. Πίσω από αυτόν κρύβονται πολλές φορές προσωπικές επιδιώξεις και ατομικά συμφέροντα, που προβάλλονται κατά τις συζητήσεις και συσκέψεις, ως δήθεν διεκδικήσεις για τις περιοχές που εκπροσωπούν. Κατά τη γνώμη μας οι περιοχές της Μάνης έχουν αλληλοσυμπληρωνόμενα συμφέροντα και ανάγκες, που μπορούν να καλυφθούν μόνον μέσα από κοινές δράσεις. Και όποιοι εκπρόσωποι τους προβάλλουν την εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των μανιάτικων περιοχών, δεν έχουν συλλάβει τα σημεία των καιρών. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμος για τα μερίδια οδηγεί με ασφάλεια στην απώλεια ολόκληρης της πίτας.

Τα μερίδια των περιοχών της Μάνης είναι ιδανικά, δηλαδή εκ των προτέρων προσδιορισμένα από τη φύση και τους ανθρώπους, δηλαδή από την έκταση και τον πληθυσμό της κάθε περιοχής. Όπως επίσης είναι προσδιορισμένες οι κατανομές των μεριδίων μεταξύ των ορεινών και των παραθαλάσσιων περιοχών σε κάθε ιστορική περίοδο. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τον πρώτο λόγο στην ανάπτυξη είχαν οι ορεινές περιοχές, που αποτελούσαν κατάλληλα σημεία εγκαταστάσεων λόγω των δυνατοτήτων διαφυγής από τον εχθρό. Στην εποχή μας η προσέλκυση των επισκεπτών εστιάζει στην παραθαλάσσια ζώνη, γιατί εκεί προσανατολίζεται η ζήτηση. Όμως ο πλούτος της μανιάτικης φύσης είναι πολύ κοντά στη ζώνη αυτή. Και μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της Μάνης και οι ορεινές περιοχές μπορούν να συμμετέχουν στην προσέλκυση επισκεπτών. Χρειάζονται καθαρές θέσεις, καθαρές σχέσεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη για να οδηγηθούμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Μάνης. Ας το συνειδητοποιήσουν οι εκπρόσωποι των περιοχών της και ας διαμορφώσουν το νέο μανιάτικο συμβόλαιο ανάπτυξης, με αποδέκτες τη νέα μανιάτικη γενιά…

_________________________

ΣKOYΠIΔIA KAI ΠPOΓPAMMATIΣMOΣ (Σεπτέμβριος 2001)

Εύκολο είναι να λες ότι το έδαφος της Μάνης είναι ασβεστολιθικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκουπιδότοπος. Ξεφεύγεις από το πρόβλημα και το κουκουλώνεις. Υστερα από λίγο όμως ,ξανάρχεται πιο έντονο και πιο επιτακτικό και σε πιο οξυμένη μορφή, απαιτώντας άμεση λύση. Το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια γυροφέρνει όλες τις περιοχές της Μάνης και με τη μια ή την άλλη μορφή δημιουργεί έριδες και συγκρούσεις.  Επιθυμία μας είναι να διατυπώσουμε  κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες υπάρχει ευρεία συμφωνία. Για να μπορέσομε ξεκινώντας από αυτές να φθάσομε σε πρόταση, που θα μας απαλλάξει από το πρόβλημα και τις γκρίνιες που δημιουργεί. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 1)Για να δεχθεί μια περιοχή σκουπίδια πρέπει να πάρει ανταποδοτικά οφέλη, 2)Τη λύση για το πρόβλημα της απόθεσης των σκουπιδιών πρέπει να τη βρει η περιοχή που δημιουργεί τα σκουπίδια, 3) εκείνοι που αναζητούν λύσεις πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων του προβλήματος,.4) εκείνοι που αναζητούν λύσεις πρέπει να έχουν προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουν το θέμα και 5) οι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει  να έχουν διαμορφώσει ατμόσφαιρα εσωτερικής συνεργασίας και σύμπνοιας για να προκύψει η λύση σε συνθήκες αλληλεγγύης. Ας τις δούμε αναλυτικότερα.

Τα σκουπίδια αποτελούν επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής  για τον τόπο που αποτίθενται. Και οι άνθρωποι που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή δεν αποδέχονται αυτό το κόστος παρά μόνον όταν τους απορροφηθεί με αντίστοιχο όφελος. Γι` αυτό το κόστος από τα σκουπίδια και το ανταποδοτικό όφελος είναι αναγκαίο να συνυπάρξουν στο ίδιο πακέτο μέτρων. Να υπάρξει συμφωνία και να υλοποιούνται με τους ίδιους ρυθμούς. Τι θα περιέχει το ανταποδοτικό πακέτο θα πρέπει να προσδιορισθεί  σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της περιοχής που επιβαρύνεται από τα σκουπίδια.

Η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος απαιτεί διαπραγματεύσεις, έρευνες, μελέτες και γενικά πολύ χρόνο για να συγκεντρωθούν απόψεις και ιδέες και να προκύψουν ώριμες λύσεις. Αυτή η διαδικασία είναι αδύνατο να καταλήξει θετικά αν προωθείται μέσω διοικητικών γραφειοκρατικών μηχανισμών με αντίληψη και ρυθμούς δημοσιοϋπαλληλικής ρουτίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεκπεραίωση τέτοιων θεμάτων είναι να κινούνται από εκείνους που έχουν το πρόβλημα της διάθεσης των σκουπιδιών. Γιατί αυτοί γνωρίζουν ότι η παρέλκυση των λύσεων μπορεί να δημιουργήσει ανατροπές στις προσωπικές και οικονομικές τους ισορροπίες και απομείωση των εισοδημάτων τους.

Δυστυχώς για το θέμα της διάθεσης των στερεών αποβλήτων η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης και αλληλοσυγκρουόμενη, με αποτέλεσμα να μην είναι απόλυτα καθαρό τι ισχύει, ή οι όροι και οι προϋποθέσεις  για να ισχύουν εκείνα που προβλέπονται δεν μπορούν να υπάρχουν στην πράξη. Γι` αυτό πριν από την έναρξη κάθε επεξεργασίας του θέματος είναι αναγκαία η πλήρης γνώση όλων των δεδομένων του προβλήματος και μάλιστα με επεξεργασία όλων των εναλλακτικών περιπτώσεων και εκδοχών.

Για να γίνει δυνατή η πρόταση έργων στις περιοχές που θα προταθούν για την υποδοχή των σκουπιδιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φορέας της διαχείρισης να έχει ισχυρό προϋπολογισμό και πολιτική βούληση για χρηματοδότηση σημαντικού ύψους έργων. Σε  πολλές περιπτώσεις υπάρχει ή το ένα, δηλαδή ισχυρός προϋπολογισμός ή το άλλο πολιτική βούληση και δεν προχωρά το θέμα. Γι` αυτό είναι απαραίτητο να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις αθροιστικά.

Τέλος αλλά όχι τελευταίο το υπόβαθρο για όλα αυτά είναι η «έξωθεν καλή μαρτυρία» εκείνων που έχουν τις εξουσιοδοτήσεις να επιλύσουν το θέμα. Εννοούμε να έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα δημοκρατικής και συνεργατικής λειτουργίας των θεσμών, όχι μόνον στο εσωτερικό του Δήμου, αλλά και στους εξωτερικούς θεσμούς που συμμετέχουν. Γιατί μόνον με τέτοια ατμόσφαιρα απαλλαγμένοι από αντιπαραθέσεις και ξεσυνέρια ,μπορούν τα άτομα να σκύψουν στα προβλήματα να βρουν λύσεις. Αλλιώτικα αν έχουν εφαρμοσθεί από τους υπεύθυνους μέτρα επιβολής εκείνοι που τα υπέστησαν  περιμένουν στη γωνία για να πατσίσουν..

___________________________

AΓAΠATE TH MANH;  ΔΩΣTE AΠOΔEIΞEIΣ (Οκτώβριος 2001)

Είναι πάντα ωφέλιμες οι συναντήσεις τεχνοκρατών και πολιτικών εθνικής εμβέλειας, όπως αυτή που έγινε στο Λεύκτρο στα μέσα του Σεπτέμβρη, γιατί στρέφουν το ενδιαφέρον της κεντρικής πολιτικής σκηνής στα θέματα της περιοχής μας. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες που τις προκαλούν μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική προέλευση μεταξύ των ατόμων και των ομάδων που συμμετέχουν.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση, όπως τα περιγράφει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες των ακροατών, είναι ζωτικά για το παρόν και το μέλλον της Μάνης. Η χωροταξία, δηλαδή το πόσο και με ποιους όρους χτίζεις, η ανάδειξη του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου, καθώς και η εφαρμογή νέων μορφών τουρισμού, που θα έχουν αφετηρία τη μανιάτικη πολιτιστική κληρονομιά είναι πολύ ευαίσθητα και υψηλής μανιάτικης προτεραιότητας θέματα για να τα ανακατέψομε με μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Γι` αυτό έχομε υποχρέωση να στρέψομε το ενδιαφέρον μας και να τοποθετηθούμε. Έχομε υποχρέωση να φωτίσομε τα διφορούμενα στοιχεία τους και να αποκαλύψομε τυχόν αβεβαιότητες, ή και κινδύνους, για τους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην περιοχή μας.

Εξαγγέλθηκαν δύο μελέτες, η μία για το χαρακτηρισμό ως παραδοσιακών πολλών από τους οικισμούς της Δυτικής Μάνης και η δεύτερη για την οριοθέτηση των μη παραθαλάσσιων οικισμών. Το μέτρο ακούγεται θετικό, κατ` αρχήν. Εκτός από το ότι αφήνει έξω την παραθαλάσσια περιοχή, που πιέζεται περισσότερο για οικιστική διεύρυνση. Αλλά υπάρχουν σ` αυτά που ακούστηκαν πολλά ερωτήματα, όπως αυτά που ακολουθούν

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών ως παραδοσιακών θα συνοδευτεί και από παροχή οικονομικών μέσων για την προστασία και συντήρηση των οικημάτων τους, τόσο του δημόσιου χαρακτήρα, όσο και των ιδιόκτητων; Έχομε το κακό προηγούμενο με τους οικισμούς που χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί επί Υπουργίας Στέφανου Μάνου, το 1977. Το μόνο που δημιούργησε στους κατοίκους ο χαρακτηρισμός τους ήταν η δυσκολία στις επισκευές και κατασκευές, που συνοδευόταν με χρονική καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση. Aνάγκη για άδειες από πολλές, και ασυντόνιστες μεταξύ τους, υπηρεσίες και αυξημένες μελέτες για να νέμονται την επιπλέον για τους ιδιοκτήτες δαπάνη, οι αυτοκαλούμενοι «ειδικοί».

Η δεύτερη εξαγγελία  προκαλεί αμέσως το ερώτημα. Η οριοθέτηση των μη παραθαλάσσιων, στάσιμων, οικισμών θα γίνει στα 800 μέτρα που έχουν ήδη οριοθετηθεί, από το 1985, οι περισσότεροι; Ή η μελέτη αποσκοπεί στη μείωση του οικιστικού τους χώρου; Αυτό είναι βέβαιο ότι δε θα το δεχτούν οι Μανιάτες, γιατί έτσι μπαίνουν από την πίσω πόρτα τα πορίσματα της Ειδικής Χωροταξικής μελέτης, που έχει απορριφθεί παμψηφεί και ανεπιστρεπτί από το 1994.

Η ανάδειξη του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου και η προώθηση νέων μορφών τουρισμού σε σύνδεση με την παράδοση και το μανιάτικο πολιτισμό, είναι ένα τεράστιο θέμα, με πολλές πτυχές και συνοδευτικά μέτρα, που χρειάζεται μεγάλη ομάδα ειδικών από πολλές επιστημονικές περιοχές για να το οριοθετήσει και μόνον. Μακάρι να είναι ουσιαστικό το ενδιαφέρον που φάνηκε γιατί θα μπορέσομε όταν τεθεί σε ουσιαστικότερη βάση να συμβάλλομε με τεκμηριωμένες ιδέες και απόψεις.

Δυστυχώς δεν ακούστηκε τίποτα για πολλά και σημαντικά μανιάτικα θέματα της αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος – Χωροταξίας, Πολιτισμού και Γεωργίας που εκπροσωπούνταν στην εκδήλωση. Όπως το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Κάστρων περίπλους», που έχει μέχρι τώρα αφήσει εκτός τα κάστρα του Πασσαβά (κοντά στο Γύθειο), της Κελεφάς (κοντά στην Αρεόπολη) και του Λεύκτρου (στη Στούπα). Είναι ηθικά ανεπίτρεπτο να δεσμεύεις οικιστικά τις ιδιοκτησίες, και ταυτόχρονα να μην  χρηματοδοτείς την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που προκαλούν τις δεσμεύσεις στην ανέγερση οικοδομών. Είναι και αυτό μια πρακτική απόδειξη πως βλέπουν οι «ειδικοί» τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Υπάρχει πολιτική βούληση να ενταχθούν στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και τις δράσεις του στο πρόγραμμα αυτό, τα τρία αυτά ιστορικά μανιάτικα κάστρα και να αναδειχθούν, ενισχύοντας την τουριστική τάση που υπάρχει για τη Μάνη; Θα χρηματοδοτηθεί η πρόταση για ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού «Λεύκτρο» της πρώην Κοινότητας Νεοχωρίου, που έχει προεγκριθεί από το 1996 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει πάρει προέγκριση χωροθέτησης από το 1997 και μένει μόνον η χρηματοδότηση; Θα επιλεγεί η κοινή πρόταση της Μάνης για δράσεις στον Ταϋγετο, Δυτικό και Ανατολικό, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων, που περιμένει και αυτή χρηματοδότηση από το 1997; Θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση του «Ιδρύματος Μάνης για την παράδοση και τον πολιτισμό», που έχει ιδρυθεί με ομόφωνες αποφάσεις όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της Μάνης, και περιμένει τη συναίνεση των αρμόδιων Υπουργών (ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού) από το 1996;

Για μας  η αγάπη για τη Μάνη χρειάζεται αποδείξεις. Και ελάχιστη απόδειξη αποτελεί η θετική απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε. Γιατί δεν είναι δικά μας μόνον. Τα έχουν θέσει προ πολλού χρόνου, με τις αποφάσεις και τις επιλογές τους οι τοπικές μας κοινωνίες. Που έχουν και μνήμη και κρίση.

___________________________

H IΔIOTHTA TOY MANIATH: TYΠOΣ Ή OYΣIA; (Νοέμβριος 2001)

Επιθυμούμε να  ξεκαθαρίσομε τυχόν ασάφειες και ερωτηματικά για το θέμα. Πιστεύομε ότι θα το πετύχομε με τους συλλογισμούς που ακολουθούν.

Η ιδιότητα του Μανιάτη, λένε τα καταστατικά των σωματείων, ή άλλα τυπικά έγγραφα, συνοδεύει εκείνους που γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους στη γεωγραφική περιοχή, που φέρει το όνομα Μάνη και προσδιορίζεται με σαφήνεια από το χάρτη που βρίσκεται και στην προμετωπίδα της εφημερίδας μας. Αυτή είναι η τυπική ιδιότητα του Μανιάτη. Δε λέει και πολλά πράγματα, αν δε συνοδεύεται από πράξεις και ενέργειες που προεκτείνουν αυτή την τυπική ιδιότητα και τη συνδέουν με τα δρώμενα στην περιοχή. Με τον όρο «δρώμενα» εννοούμε όσα ανάγονται στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και έχουν σχέση με τη Μάνη. Και τα σχετιζόμενα με το παρελθόν, με την ιστορία της περιοχής, μπορούν όλοι να ισχυρισθούν ότι τα αποδέχονται και τα έχουν ενστερνισθεί. Δεν υπάρχει τρόπος να επαλήθευσης ή διάψευσης. Όμως τα σχετιζόμενα με τη δράση στο παρόν, που προοιωνίζει και εκείνη του μέλλοντος, προκύπτουν από την εξέταση του βίου και της πολιτείας του καθένα μας.

Μπορούμε να κάνομε δεκτή την άποψη ότι ο καθένας μας φροντίζει πρώτα για την αυτοσυντήρησή του. Να βρει βιοποριστική απασχόληση, να αποκαταστήσει τα παιδιά του, να συμβάλλει στην ευημερία της οικογένειάς του. Το ζητούμενο είναι μέχρι ποίου ορίου φθάνει αυτή η φροντίδα. Και κυρίως μέσα από ποια νοοτροπία προωθείται. Δηλαδή προωθείται με τη λογική της αυτοτελούς ικανοποίησης από το ατομικό πρόγραμμα ζωής ή προβάλλει επιτακτικά και ανελαστικά η σύνδεση της ατομικής ικανοποίησης με την ένταξη του ατόμου σε ευρύτερες ομάδες, που έχουν κοινωνικούς στόχους ; Στόχους που αναφέρονται ΚΑΙ στην περιοχή καταγωγής και στις μικροκοινωνίες της;

Πιστεύομε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει ατομικός παράδεισος, δηλαδή ότι όσο πλούτο, δόξα και ευημερία και αν αποκτήσει το άτομο, αν δεν εντάξει τη ζωή του στα κοινωνικά δρώμενα της περιοχής του και αν δεν εναρμονισθεί με τα μηνύματα που εκπέμπει το φυσικό περιβάλλον δεν προκύπτει ικανοποίηση και ευτυχία.

Με τον κίνδυνο να χαρακτηριστούμε τοπικιστές θεωρούμε ότι όλα αυτά ισχύουν στο μέγιστο βαθμό για την περιοχή μας. Όχι γιατί είναι δική μας περιοχή, αυτό θα μπορούσε να ισχύει για τον καθένα και την περιοχή του. Αλλά γιατί αυτά απορρέουν από τα δεδομένα του τόπου μας. Την ένταξη των ατόμων στα κοινωνικά δρώμενα την επιβάλλει η μακροχρόνια παράδοση των αυτόνομων μικρών κοινοτήτων μας, που με αφετηρία τους μικρούς οικισμούς μας, συναποφάσιζαν στο επίπεδο της καπετανίας και της συνολικής μανιάτικης έκφρασης, για τη ζωή και το θάνατο, για το βιοπορισμό και για την ελευθερία.

Την εναρμόνιση στα μηνύματά του φυσικού περιβάλλοντος της Μάνης την επιβάλλει το έδαφος, το κλίμα, η σχέση στεριάς – θάλασσας, που διαμορφώνουν εκείνο που οι αρχαίοι Ελληνες ονόμαζαν αρμονία και μέτρο.

Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να υπηρετήσομε ΚΑΙ αυτά τα δεδομένα της περιοχής μας. Και οι περισσότεροι Μανιάτες τα θεωρούν αυτά αυτονόητα και τα υπηρετούν μέσα από μια υπερβατική αυτοσυνειδησία.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν και λίγοι «περισπούδαστοι» που προσπαθούν να  «αξιοποιήσουν» τη μανιάτικη καταγωγή τους. Επενδύουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες στη γενικότερη μανιάτικη αλληλεγγύη που εκδηλώνεται για την υποβοήθηση των συμπατριωτών μας που διαγωνίζονται στους πολιτικούς στίβους. Θα πρέπει όμως να θεωρούν δεδομένο ότι οι Μανιάτες έχουν μνήμη και καταγράφουν την προσφορά στον τόπο μας όλων. Και των ντόπιων και των άλλων. Γιατί η αλληλεγγύη ξεκινάει πρώτα από την επιβεβαίωση αυτής της προσφοράς. Και αυτή καταγράφεται μόνον με έργα. Με την προσφορά ιδιαίτερων υπηρεσιών στους θεσμούς που λειτουργούν στη Μάνη, δηλαδή στα σχολεία, στους αγροτικούς

συνεταιρισμούς, στις κοινότητες. Ιδιαίτερες υπηρεσίες όταν λέμε εννοούμε εκείνες που προσφέρονται πέραν των τυπικών, υπηρεσιακών και αμειβόμενων υποχρεώσεων τους. Με τη συμμετοχή στους αγώνες για τη διεκδίκηση των δικαίων απαιτήσεων της Μάνης από τις άλλες οντότητες του δημόσιου τομέα που κάνουν τις κατανομές των χρηματοδοτήσεων. Με την επιτυχή αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την ενίσχυση της αναπτυξιακής κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Η τυπική ιδιότητα του Μανιάτη δεν αποτελεί  πρόκριμα για πολιτικές φιλοδοξίες. ΟΙ Μανιάτες επιβεβαιώνουν πρώτα τη μέχρι τώρα προσφορά του καθενός στον τόπο μας. Και θα εκφράσουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους στους μανιάτες και φιλομανιάτες που θα μπορούν να επιδείξουν  αποδείξεις τέτοιας προσφοράς. Η άτυπη καταγραφή που έχει προ πολλού αρχίσει θα βγάλει τα αποτελέσματά της.

__________________________

ΔHMOTIKEΣ ΣYMΠOΛITEIEΣ: ΠPOOΠTIKH TOY MEΛΛONTOΣ (Δεκέμβριος 2001)

Στην εποχή μας η έννοια της αναδιάρθρωσης είναι συνώνυμη με την επιβίωση και τη δυνατότητα προέκτασης των κοινωνιών στο μέλλον. Αυτά ισχύουν τόσο  για τα άτομα όσο και για τις ομάδες. Αυτονόητο είναι ότι ισχύουν και στην περιοχή μας, τη Μάνη. Την περασμένη δεκαετία προέκυψε μια μορφή διοικητικής αναδιάρθρωσης στον τομέα της αυτοδιοίκησης με τις συνενώσεις Κοινοτήτων (ή μικρών Δήμων) σε νέους Δήμους. Έτσι το υποκείμενο αναφοράς και διοίκησης, ο νέος Δήμος, έχει μια  τάξη μεγέθους ικανή για να μπορεί να εφαρμοστεί στη γεωγραφική περιοχή του ένα πρόγραμμα στοιχειώδους ικανοποίησης των τοπικών αναγκών και ανάπτυξης.

Οι συνενώσεις στη Μάνη άρχισαν το 1994 με τον εθελούσιο σχηματισμό τριών Δήμων: Οιτύλου, Αρεοπόλεως και Πύργου-Διρού, ενώ συνεχίστηκαν το 1996 με ένα ακόμα Δήμο, του Αγίου Νικολάου Μελιτίνης. Ήταν κι’ αυτό ένα δείγμα της ευαίσθητης προσέγγισης των σημείων, που προσδιορίζουν οι νέες συνθήκες, από τους Μανιάτες. Το αυτοδιοικητικό τοπίο αναδιαρθρώθηκε ριζικά το 1998 και έτσι οι δεκάδες Κοινότητες της Μάνης μετατράπηκαν σε 6 Δήμους. Ο αριθμός 6 είναι μικρός και δίνει την ευχέρεια να γίνει οικογενειακή συζήτηση, χωρίς ηγεμονισμούς και βέτο, όπως ταιριάζει σε συμπατριώτες με ισχυρό κοινό φυλετικό, ιστορικό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Η συνεργασία δεν είναι σπορ που αν θέλεις επιλέγεις την άσκηση σ` αυτό. Η συνεργασία είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης σ’ αυτό το κοινωνικο-οικονομικό τοπίο του πλανήτη μας, που μεταβάλλεται τόσο ραγδαία. Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης έχουν πολλαπλή υποχρέωση να εντοπίσουν την πραγματική κατάσταση στην περιοχή τους και να ξεπερνούν αναστολές εγωκεντρισμού και τοπικών μικροσυμφερόντων. Φαίνεται από τα πράγματα ότι σύντομα θα οδηγηθούμε σε μια ακόμα μεταβολή. Για την ώρα προωθείται από τις ανάγκες για κοινή αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών των δήμων στους τομείς των τεχνικών και οικονομικών υποθέσεων και της αστυνόμευσης. Οι Δημοτικές Συμπολιτείες που νομοθετήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη, αρχίζουν να παίρνουν υπόσταση αυτή την περίοδο. Οι Δήμοι καλούνται να προσδιορίσουν τους μελλοντικούς εταίρους τους. Εκείνους δηλαδή από τους γείτονες με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, τουλάχιστο σ’ αυτούς τους τομείς. Δυστυχώς δεν μάθαμε για κάποια πρωτοβουλία που θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους εκπροσώπους των 6 μανιάτικων Δήμων. Για να συζητήσουν αυτά τα θέματα, που δεν αφορούν μόνο τους ίδιους και την χρονικά πεπερασμένη εκπροσώπησή τους, αλλά την περιοχή μας, σε μεγάλο βάθος χρόνου. Βρήκαν, εξ` άλλου κατά την εκλογή τους, ένα θεσμικό εργαλείο, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης, που και οι 6 εκπροσωπούνται και μάλιστα είναι οι κύριοι μέτοχοί της. Δεν έχομε πληροφορίες ότι πήραν πρωτοβουλία για μια συζήτηση χωρίς ατζέντα, ανοιχτή ή κλειστή,  για να τοποθετηθούν στο θέμα των συνεργασιών, προτού κάνουν τις εισηγήσεις για τις Συμπολιτείες ο καθένας στο δημοτικό του συμβούλιο. Για μας αυτή η συνάντηση ήταν υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στην ενιαία Μάνη. Οι όποιες επιλογές εταίρων που θα επακολουθούσαν σύμφωνα με τη νομοθεσία από τα δημοτικά τους συμβούλια, θεμιτές καθόλα, θα προέκυπταν με ωριμότερο τρόπο.

Η ζωή πορεύεται και δε σταματάει από τις πρωτοβουλίες που παίρνονται ή όχι.  Δυστυχώς όμως οι αποφάσεις που δεν είναι ώριμες και συναρτημένες με ευρύτερους στόχους και προοπτικές της κάθε περιοχής δημιουργούν συνεχή εμπόδια στην πορεία προς την πρόοδο και ευημερία.  Με αφορμή της Δημοτικές Συμπολιτείες μπαίνει για συζήτηση και η μελλοντική προοπτική της Μάνης. Φαίνεται ότι σε λίγα χρόνια οι Νομοί και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα είναι παρελθόν.  Δεν το λέμε εμείς. Βρίσκεται στις συνταγματικές μας προβλέψεις και κυρίως εκπορεύεται από τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Έτσι θα αποκατασταθεί και η μονολεκτική αναφορά στην περιοχή μας: Μάνη. Χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς Μεσσηνιακή ή Λακωνική, που χρησιμοποιούν άκριτα πολλοί. Αυτή η Μάνη, η ενιαία Μάνη, με τα ειδικά συνεκτικά χαρακτηριστικά της θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει πως θέλει να πορευτεί στο χρόνο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρέπει να προσδιορίσει κανόνες συνεργασίας στο εσωτερικό της και τις συμμαχίες με τις γειτονικές και τις άλλες περιοχές. Οι σημερινοί αιρετοί των περιοχών της Μάνης έχουν υποχρέωση ν` αρχίσουν αυτό τον διάλογο, ώστε οι  αιρετοί που θα προκύψουν από τις εκλογές του 2002 να τον συνεχίσουν και να τον τελειώσουν. Απαιτείται καλή πίστη, υπομονή και ανοχές μεταξύ των μανιάτικων μικροκοινωνιών για να οδηγηθούμε σε συναινετικές λύσεις και κατανομές ρόλων και δράσεων. Πιστεύομε ότι εκείνοι που σε κάθε εποχή εκφράζουν τη βούληση των τοπικών κοινωνιών θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο κανόνας εμπεριέχεται στην ίδια τη λαϊκή εντολή που τους έχει αναδείξει…

,

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2000

EIPHNIKA EΠH (Ιανουάριος 2000)

Η αλλαγή του χρόνου αποτελεί αφετηρία για προγραμματισμούς και απολογισμούς. Ο άνθρωπος, ελάχιστο μέγεθος μπροστά στην απειροσύνη του χρόνου, επιχειρεί να κάνει στοιχειώδη ρύθμιση της ζωής του χρησιμοποιώντας χρονικές μονάδες ως βάση σ` αυτή του την προσπάθεια. Με βάση την χρονική τακτοποίηση ταξινομούμε την Ιστορία, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της, εξάγουμε συμπεράσματα από αυτά κα τα χρησιμοποιούμε για τη διαμόρφωση των μελλοντικών μας προγραμματισμών.

Η ταξινομία του χρόνου στη ζωή ισχύει για κάθε άτομο, αλλά ισχύει πολύ περισσότερο για τις κοινωνικές ομάδες που τα μέλη τους αισθάνονται ότι τα συνδέουν κοινά χαρακτηριστικά. Απ` αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα σταθούμε σε εκείνη  που συνδέεται με την έκδοση και κυκλοφορία αυτού του φύλλου, τους Μανιάτες και φιλομανιάτες.

Στα 6, περίπου, χρόνια κυκλοφορίας της η εφημερίδα μας προώθησε την ιδέα της Μάνης ως κοινής πατρίδας όλων των καταγόμενων από την περιοχή που σημειώνεται στο χάρτη της, όπως φαίνεται στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας. Προώθησε την έννοια του συμπολίτη μεταξύ των Μανιατών και ασφαλώς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που συνδέονται μ` αυτή την ιδιότητα. Ετσι πρόβαλλε η αναγκαιότητα για κοινές πρωτοβουλίες των Μανιατών, που να οδηγούν σε αυξημένη αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα κατά την εποχή που διανύουμε συνοδεύεται με την ανάπτυξη, δηλαδή τη διαμόρφωση οικονομικών όρων που θα βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης στο γεωγραφικό μας χώρο. Η ανάπτυξη αυτή είναι αναγκαίο να είναι συμβατή με τα γεωφυσικά και πολιτιστικά δεδομένα του χώρου, δηλαδή να χαρακτηρίζεται από ηπιότητα και σεβασμό στο μανιάτικο χώρο.

Οι ιδέες αυτές, λόγω του γενικόλογου χαρακτήρα τους, είναι ασφαλώς αποδεκτές από όλους. Αυτό όμως δεν αρκεί. Η δυσκολία, και η υποχρέωση εφαρμογής τους, προκύπτει μετά την εξειδίκευσή τους. Εμείς θα επιχειρήσομε, για μια ακόμα φορά και όσο συνοπτικά μπορούμε, να καταθέσομε προτάσεις και διαδρομές που αν υιοθετηθούν μπορούν να οδηγήσουν στο «χτίσιμο» της ανάπτυξης. Α) Η Μάνη δεν μπορεί να οδηγηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά μέσω ασυντόνιστων και ασύνδετων πρωτοβουλιών που προέρχονται από τις επιμέρους περιοχές της. Αυτό γιατί ο μανιάτικος χώρος είναι ενιαίος, δηλαδή διαθέτει περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μια, που αποκτούν ενιαίο χαρακτήρα, μέσω των ποικιλόμορφων συνθέσεων αυτών των χαρακτηριστικών. Οι μεμονωμένες, και ασύνδετες μεταξύ τους, πρωτοβουλίες ακόμα και αν είναι επιτυχείς δεν μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Αυτό οφείλεται στη μικρή πληθυσμιακή διάσταση του μανιάτικου χώρου και τις μικρές παραγωγικές δυνατότητες που έχουν οι επιμέρους περιοχές του. Ακόμα και με τη συνεπικούρηση των ετεροδημοτών Μανιατών, και τις πολιτικές ενισχύσεις που μπορούν να προσφέρουν, τα αποτελέσματα πολύ απέχουν από τη δρομολόγηση σταθερών αναπτυξιακών διαδρομών. Β) Οι συνενώσεις των μικρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της Μάνης σε 5 Δήμους (και τις μανιάτικες επιρροές στις δύο γειτονικές περιοχές) αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερα θετικό για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων της ανάπτυξης. Αρκεί οι εκπρόσωποί τους να σκέπτονται και να σχεδιάζουν συντονισμένα και με βάση κοινά υπόβαθρα και στόχους. Στα 6 χρόνια που πέρασαν μετά τις συνενώσεις έχουν ασφαλώς γίνει ορισμένα βήματα σ` αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι λίγα, έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις διαδικαστικό και εθιμοτυπικό χαρακτήρα και βρίσκονται πολύ μακριά από το χαρακτήρα του ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για το μανιάτικο χώρο. Γ) Γνωρίζομε πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του Μανιάτη. Χαρακτηριστικά που δημιουργούν ακραίες, αλλά και γρήγορα μεταβαλλόμενες, συμπεριφορές. Τα στοιχεία αυτά παρεμποδίζουν τις εύκολες συνθέσεις ιδεών, απόψεων, γνωμών. Θεωρούμε όμως ότι η Μάνη βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εκείνη που οδήγησε στα πολεμικά έπη τους 5 αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας. Όπως τότε, έτσι και τώρα χρειάζεται η επίδειξη ευψυχίας, για να δημιουργηθούν ειρηνικά έπη. Όπως τότε έμπαινε ως αναγκαιότητα να διασωθούμε από την υποδούλωση και τον αφανισμό έτσι και τώρα μπαίνει το δίλημμα αν η Μάνη θα διασωθεί ή θα χαθεί. Εξηγούμαστε: δεν εννοούμε φυσικό αφανισμό του εδάφους και των κατοίκων. Εννοούμε αφανισμό των κοινών μας χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και των ανθρώπων. Εννοούμε την ισοπέδωση κάτω από τις κοινωνικές μεταβολές που δημιουργούν οι ελευθερίες διακίνησης και εγκατάστασης προσώπων, κεφαλαίων και ιδεών. Η μόνη θωράκιση  μπορεί να δημιουργηθεί από τη συναντίληψη των Μανιατών για καλά συντονισμένους κοινούς σχεδιασμούς ανάπτυξης. Με αναφορά στην ενιαία Μάνη και τη σύμμετρη και αλληλοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη των περιοχών της. Η οικονομική άνθηση που θα προκύψει θα ενισχύσει το ρεύμα επανεγκατάστασης των Μανιατών στους τόπους τους και τη διαμόρφωση όρων ευημερίας σ` αυτούς.

Ασφαλώς την ευθύνη για πρωτοβουλίες αυτού του είδους έχουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι επιφανείς και διακεκριμένοι συμπατριώτες μας. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσομε αταλάντευτα να στηρίζομε και να ενισχύομε πρωτοβουλίες αυτού του είδους.

AMEΣH ΔHMOKPATIA KAI TOΠIKA ΣYMBOYΛIA. AΠOΛOΓIΣMOΣ TOY ΠPΩTOY XPONOY ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΘEΣMOY (Φεβρουάριος 2000)

Oπως είναι κατοικημένη η περιοχή μας η αποκέντρωση είναι αυτονόητη. Στα χωριά που κατοικούν οι άνθρωποι θα πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις για το μέλλον τους. Στα μέρη που συνευρίσκονται και συνδιαλέγονται: στις πλατείες, στα καφενεία, στις εκκλησίες…Έτσι γινόταν πάντοτε. Kαι όταν, στην περίοδο του Όθωνα, οι κυβερνήτες πίστεψαν ότι με το συγκεντρωτικό σύστημα θα ελέγξουν την κατάσταση, τα αποτελέσματα ήταν οικτρά και για τη βασιλεία, αλλά και για τον τόπο. Γι` αυτό φθάσαμε στη δημιουργία των Kοινοτήτων, ως διοικητικών κυττάρων, κατά τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα που έφυγε. Oι Kοινότητες τα 70 χρόνια που διατηρήθηκαν πρόσφεραν πολύ σημαντικό έργο, αντιμετωπίζοντας άμεσα τα στοιχειώδη προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Kυρίως με τη συμμετοχή των κατοίκων και την προσφορά εργασίας στα κοινωφελή έργα, που κρίνονταν από τις τοπικές κοινωνίες των χωριών, ως αναγκαία. H ύπαιθρος, κυρίως, άλλαξε όψη μ` αυτά τα,  λεγόμενα, μικρά κοινωφελή έργα: Άνοιξαν αμαξιτοί δρόμοι στα χνάρια των παλιών μουλαρόδρομων, υδρομαστεύτηκαν πηγές για να  μπει το τρεχούμενο νερό στα σπίτια των κατοίκων, στρώθηκαν και δεντροφυτεύτηκαν πλατείες για να συγκεντρώνονται οι κάτοικοι στις γιορτές, οικογενιακές, τοπικές και θρησκευτικές.

Ήλθε όμως η εποχή της παγκοσμιοποίησης. Oι τοπικές κοινωνίες θα έπρεπε να βρουν το λουρί που θα τις συνδέσει με την ευρύτερη ανάπτυξη. H εμπειρία τους θα έπρεπε να συσχετιστεί σε ένα νέο οργανισμό, που θα μπορούσε με το μέγεθος και τον προϋπολογισμό του  να κάνει από μόνος του παρεμβάσεις που θα στήριξαν τις επιλογές της περιοχής. Aυτή ήταν η φιλοσοφία του σχεδίου Kαποδίστρια, που έγινε νόμος, εξέλεξε τους αιρετούς του και πορεύεται εδώ και ένα χρόνο…

Kαι στο χρόνο αυτό έδωσε δείγματα γραφής που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα προσπαθήσομε να είναι όσο το δυνατό αντικειμενικά. Mε κίνητρο τον επαναπροσδιορισμό στις τακτικές που ακολουθούνται. Για να στηριχθούν έτσι και μελλοντικά οι πατροπαράδοτοι αποκεντρωτικοί μανιάτικοι θεσμοί και να φέρουν τα ίδια θετικά αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν.

Στους περισσότερους μανιάτικους δήμους τα τοπικά συμβούλια, οι εκλεκτοί των τοπικών κοινωνιών στις πρώην Kοινότητες, βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια. Συνεδρίασαν τυπικά μια- δυό φορές το χρόνο που έφυγε, έδωσαν ένα πρόχειρο σημείωμα στο Δήμαρχο και εκεί τελείωσε η αποστολή τους. Kαι από τις  προτάσεις που έκαναν έγιναν αποδεκτές μόνον όσες ταίριαζαν με τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας. H δουλειά τους περιορίστηκε σε επίδοση κλητηρίων και στην εποπτεία για τη συμπλήρωση κάποιων χαρτιών για τις εξισωτικές αποζημιώσεις!!. Δουλειά δηλαδή κλητήρα για τους εκλεκτούς των τοπικών κοινωνιών. Kαι η διάθεση των αυξημένων πόρων του προϋπολογισμού των Δήμων  γίνεται από μικρές ηγετικές ομάδες, χωρίς δημοκρατικό σχεδιασμό και κυρίως χωρίς εσωτερικές κατανομές με καθαρά και σταθερά κριτήρια.

Aυτή η απονεύρωση των εκπροσώπων της άμεσης δημοκρατίας δε θέλομε να πιστέψομε ότι αποτελεί κεντρική επιλογή του νομοθέτη. H διάταξη για δυνητική εκχώρηση αρμοδιοτήτων πιστεύομε ότι μπήκε για να γίνει η όλη διαδικασία με περίσκεψη, αρμονικά και σταδιακά. Δυστυχώς όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν άρχισε καν, αλλά και ούτε φαίνεται ότι θα αρχίσει.

H εξουσία, και η δυνατότητα για αποκλειστική νομή της, αποτελεί εκμαυλιστικό παράγοντα για εκείνους που την ασκούν. Aυτά όμως είναι φαινόμενα που διαρκούν λίγο. Έρχεται αμείλικτη η ανάγκη που όταν δεν ικανοποιείται ζητάει ευθύνες και εξηγήσεις, δημιουργεί ανατροπές και αποκαταστάσεις. Kαι η ανάγκη για ανάπτυξη, για απασχόληση και για εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Mάνης είναι επιτακτική στην πορεία της την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Aυτή την ανάπτυξη, μία τεχνική έχομε για να την προωθήσομε: Tο σχεδιασμό της από τους αποκεντρωμένους θεσμούς, τα τοπικά συμβούλια. Που είναι αναγκαίο να σχεδιάζουν, σε συνεργασία με τη διοίκηση των Δήμων, και να συμμετέχουν στην εκτέλεση εκείνων που σχεδιάστηκαν και αποτελούν επιλογές των εντολέων τους. Mε την απαραίτητη διοικητική στήριξη για συνέχιση της λειτουργίας των τοπικών κυττάρων της άμεσης δημοκρατίας, που κληρονόμησαν από τις Kοινότητες…

 

AIΔΩΣ KAI ΔIKH (Σεπτέμβριος 2000)

Αιδώς και δίκη διηγούνται οι αρχαιοελληνικοί μύθοι, ότι είναι τα στοιχεία της πολιτικής που παραχώρησε ο Δίας στους ανθρώπους. Ήταν απόλυτα αναγκαία για να διαμορφώσουν το πλαίσιο που μέσα σ` αυτό θα κινιόταν η πολιτική. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα προσδιόριζαν οι άνθρωποι με τις επιλογές και τις προτεραιότητες που θα έβαζαν, στα πολιτεύματα που θα καθιέρωναν. Ο μύθος είναι πολύ διδακτικός, ιδιαίτερα αν συσχετιστεί με το μύθο του Προμηθέα, που έκλεψε από τους θεούς τα μυστικά για τις τέχνες και τάδωσε στους ανθρώπους, για να διαμορφώσουν τα επαγγέλματα και τις πρακτικές προσεγγίσεις του αγώνα για το βιοπορισμό τους. Φαίνεται με σαφήνεια από το συσχετισμό, ότι η πολιτική κατά την περίοδο των προγόνων μας κινιόταν σε υψηλές σφαίρες, με θεϊκή πρόνοια για το ελάχιστο των προϋποθέσεων υγιούς και ποιοτικής άσκησής της, ενώ τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν για τα επαγγέλματα. Φαίνεται επίσης ότι η ύπαρξη των δύο στοιχείων της πολιτικής που προαναφέραμε, ήταν “εκ των ών ουκ άνευ” για την ομαλή πολιτική ζωή και την εξέλιξη των κοινωνιών, με το θεϊκό στοιχείο να εποπτεύει την όλη διαδικασία, λόγω της παραχώρησης που είχε κάνει στους ανθρώπους. Γι` αυτό όλες οι παρεκτροπές της πολιτικής αποδίδονταν στην παρακοή των εντολών για την ύπαρξη “αιδούς” και “δίκης” στις ενέργειες των πολιτικών, με τη “νέμεση”, ως αναγκαίο  επακόλουθο.

Οι αρχαιοελληνικές λέξεις προσεγγίζονται με κάποια δυσχέρεια ή παρανοούνται στο νεοελληνικό λόγο. Γι` αυτό μεταφέρομε τις ερμηνείες τους από λεξικό:

“Αιδώς” ορίζεται το συναίσθημα και η στάση που χαρακτηρίζεται από συστολή, αυτοέλεγχο και σεβασμό στα κοινωνικώς παραδεδεγμένα και στους άλλους με τη συναίσθηση ότι ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις του μπορεί να τον εκθέσουν κοινωνικά.

“ Δίκη” ορίζεται η ορθή κρίση που αποδίδεται σε θέματα ή υποθέσεις άλλων.

“ Νέμεση” ορίζεται η αντικειμενική (θεϊκή ή λαϊκή) αποκατάσταση στην τάξη, όταν διασαλεύεται (η φύση, η κοινωνία, ή οι θεσμοί) από την υπεροψία, την αλαζονεία και την έλλειψη “αιδούς” και “δίκης” από τους ανθρώπους.

……………………………………………..

Πέρασαν αιώνες από τότε. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία ανατρέχομε στα μηνύματα που άφησαν οι πρόγονοί μας, θαυμάζοντας τη σοφία και την ανωτερότητά τους. Είναι ζητούμενο όμως αν θέλομε πράγματι να ακουμπάμε στην ουσία τους, όταν δεν βολεύουν τις βραχυχρόνιες επιδιώξεις μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πολιτική και πολλούς από τους πολιτικούς, κάθε βαθμίδας και επιπέδου. Τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας μας δίνουν τη δυνατότητα μιας εύκολης προσέγγισης πράξεων και συμπεριφορών τους. Και η γρήγορη μετακίνηση με τα σύγχρονα μέσα μεταφορών δίνει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με επιλογές και αποφάσεις των πολιτικών. Έχομε έτσι αψευδή δείγματα  για την αποστασιοποίηση της πολιτικής και πολλών από τους πολιτικούς από την “αιδώ” και τη “δίκη” στις πράξεις τους. Το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο όσο πλησιάζομε από το γενικό στο ειδικό, από το ευρύ στο τοπικό. Γιατί σ` αυτό το επίπεδο φαίνεται ο υποκειμενισμός, η μικροπολιτική σκοπιμότητα, η κούφια έπαρση και οι αδυναμίες της προσωπικότητας. Αλλά και οι τυχόν υπάρχουσες διαπλοκές που συνδέουν τη διαχείριση των κοινών με την εκλογική συναλλαγή. Και γιατί ταυτόχρονα  οι πολίτες στο σύνολό τους, αλλά και πολλές φορές ατομικά, υφίστανται τις συνέπειες από την άσκηση πολιτικής χωρίς “αιδώ” και “δίκη”.

Ολ’ αυτά έχομε υποχρέωση να προβληματίσουν και μας τους Μανιάτες. ώστε να τα αντιμετωπίσομε στη φάση της γένεσής τους και να γλιτώσομε από τα αποτελέσματα της “Νέμεσης”, που λειτουργεί με ιδιαίτερη οξύτητα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μας. Έχομε υποχρέωση και για έναν ακόμα λόγο: Η Μάνη βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και η ανάγκη για σύνθεση ιδεών και πρακτικής είναι επιβεβλημένη. Τέτοιες συνθέσεις, όμως είναι αδύνατες χωρίς την ύπαρξη “αιδούς” και “δίκης”. Και όλοι μας ξέρομε τι σημαίνουν και πότε ισχύουν. Η αφέλεια και η σύγχυση δεν αποτελούν στοιχεία μανιάτικης αποδοχής.

KOINOTIΣMOΣ KAI OPΓANΩTIKH IKANOTHTA ΣTH MANH (Οκτώβριος 2000)

Η πορεία στο χρόνο των αποίκων στη Βόρεια Αμερική αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα συνδυασμού των δύο παραγόντων: του κοινοτισμού και της οργανωτικής ικανότητας τους. Είναι δύο ιδιότητες που η σύνθεσή τους δημιούργησε το λεγόμενο αμερικανικό θαύμα. Οι διωγμένοι απο την Ευρώπη για τις κοινωνικές και θρησκευτικές τους παρεκκλίσεις απο τις επικρατούσες κυρίαρχες ιδεολογίες, κατάφεραν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ( 2-3 αιώνες να διαμορφώσουν μιά υγιή και δυναμική κοινωνία, που στους ερχόμενους δύο αιώνες όχι μόνον ξεπέρασε σε οικονομική δύναμη τους λαούς προέλευσης, αλλά μετατράπηκε στη μοναδική υπερδύναμη σε όλα τα πεδία δραστηριότητας του ανθρώπου.

Στην περιοχή μας τη Μάνη η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο αυτοί παράγοντες υπάρχουν, ο πρώτος περισσότερο και ο δεύτερος λιγότερο, και συνδυάστηκαν τα χρόνια της εμπόλεμης ειρήνης  με τους Οθωμανούς, και δημιούργησαν τις συνθήκες της μεγαλύτερης ευημερίας που γνώρισε αυτός ο τόπος. Το κοινοτικό σύστημα ζωής με τους άγραφους, αλλά κοινά αποδεκτούς σε όλη την περιοχή της Μάνης νόμους εσωτερικής διαβίωσης των κοινοτήτων, αλλά και σχέσεων συνεργασίας με τις γειτονικές, πάντα σε κοινά αποδεκτούς κανόνες αποτελεί την προέκταση των πατριαρχικών οικογενειακών δομών, που χαρακτηρίζονται απο τη δημιουργία μικρών αυτοτελών οικισμών, που με το χρόνο μετατρέπονται σε κοινότητες με σταθερούς και καθολικής εφαρμογής νόμους. Η μορφή που έχει πάρει ο οικισμένος μανιάτικος χώρος με τους δεκάδες οικισμούς είναι η χαρακτηριστική επαλήθευση της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσομε, ιδιαίτερα γιατί αποτελεί την οπτική έκφραση των στοιχείων της προφορικής παράδοσης που φθάνει μέχρι τις μέρες μας, που μιά ακραία της μορφή έφθανε μέχρι το απάνθρωπο έθιμο της βεντέτας.

Η οργανωτικότητα εξ` άλλου εφαρμοζόταν με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: επικεφαλής στην κοινότητα τοποθετούσαν τον  ισχυρότερο, σε φυσικά χαρακτηριστικά και οικονομική επιφάνεια, της ισχυρότερης οικογένειας. Κάθε περιοχή της Μάνης (καπετανία) εκπροσωπείτο απο άτομο που είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, ήταν δηλαδή ο ισχυρότερος της ισχυρότερης οικογένειας της καπετανίας. Το ίδιο ίσχυε και γιά τους ανεξάρτητους (μη ενταγμένους σε καπετανίες οικισμούς που χωροθετούνταν κυρίως στη Μέσα Μάνη). Και η  κοινή έκφραση προς τα έξω, ο μπέης, αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση της εσωτερικής οικογενειακής ισχύος.

Τα χρόνια πέρασαν, η Ελλάδα απελευθερώθηκε και η Μάνη αναγκάστηκε, πολλές φορές βίαια και άκριτα να ακολουθήσει τη διοικητική μορφή που επιβλήθηκε και ίσως ταίριαζε σε άλλες, μόλις απελευθερωμένες, περιοχές της χώρας. Όμως τα χαρακτηριστικά του κοινοτισμού και της οργανωτικότητας έμειναν, ως σπέρματα, στην καθημερινή πράξη των Μανιατών. Και τα χωριά (ενταγμένα στους Δήμους μέχρι το 1912) και οι μικρές κοινότητες από κει και πέρα μπόρεσαν και αντιστάθηκαν στην πλήρη ερήμωση που οδηγείτο η περιοχή μας. Τώρα μετά τις συνενώσεις, αναγκαίες στην εποχή μας, εποχή των ανοικτών οικονομικών και κοινωνικών οριζόντων ο κοινοτισμός και η οργανωτικότητα είναι αναγκαίο να ανασυρθούν από τη χαλαρή λειτουργία τους και να καθορίσουν με την εντατική εφαρμογή τους τον τρόπο ζωής σε όλο το μανιάτικο χώρο. Αυτόν τον τρόπο ζωής τον ξέρομε, είναι ο δικός μας τρόπος που μεγαλούργησε στα χέρια των προγόνων μας. Αυτός και μόνον μπορεί να μας οδηγήσει σε αντίστοιχα αποτελέσματα και στην εποχή μας. Μπορεί να γίνει πάγιος τρόπος ζωής, όπως στη Βόρεια Αμερική, και να διαμορφώσει έτσι συνθήκες συνεχούς και μόνιμης ευημερίας.

MANH KAI ΔIAΠΛEKOMENA ΣYMΦEPONTA (Νοέμβριος 2000)

Για να έχομε καλή εξήγηση με τους αναγνώστες μας ας ορίσομε την έννοια. Διαπλοκή προκύπτει όταν συνδέονται, μέσω υπόγειων διαδρομών οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Με προέκταση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο), που χρησιμοποιούνται για να αποκρύπτονται τα συμφέροντα αυτά, συσκοτίζοντας μεθόδους και διαδρομές προώθησής τους.

Είναι το πιό επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια. Κατακλύζει τον Ευρωπαϊκό χώρο και ξεχειλίζοντας μπαίνει και στη χώρα μας. Εδώ όμως,  παίρνει μορφή πιό άγαρμπη, γιατί ανακατεύεται με την ανατολίτικη πλευρά της Ελληνικής κοινωνίας. Έτσι από τη μιά μεριά πολλά από τα στοιχεία του διαρρέουν ευκολότερα, ενώ από την άλλη ενισχύεται μέσα σε μιά γενικότερη ατμόσφαιρα ανοχών και ατομικίστικων αντιμετωπίσεων.

Στη Μάνη εμφανίζεται με δύο μορφές: Με τη μορφή της “εισαγόμενης” διαφθοράς, που επιχειρούν να μας εθίσουν, άτομα εκτός Μάνης που έχουν διοικητικές και οικονομικές δοσοληψίες με την περιοχή μας. Και με τη μορφή της διαμόρφωσης και αναπαραγωγικής τοπικής εμβέλειας διαπλεκομένων συμφερόντων. Θα πρέπει να σημειωθούν στο σημείο αυτό και οι διαφορές που υπάρχουν στα γενικά χαρακτηριστικά των διαπλεκομένων συμφερόντων στην περιοχή μας: 1) Ευτυχώς η Μάνη αποτελεί αραιοκατοικημένο τόπο και τα φαινόμενα αυτά “φαίνονται”. 2) η απόκρυψη, αλλά κυρίως η συσκότιση των κρυφών συναλλαγών αυτών εδώ γίνεται μέσω δικτύων κατάλληλων προσώπων, που μεταφέρουν τα μηνύματα στους μικρούς οικισμούς μας, 3) η διαπλοκή συμφερόντων εκτυλίσσεται γύρω από τους λίγους δημόσιου χαρακτήρα θεσμούς που διαθέτουμε κυρίως ενισχύοντας μωροφιλοδοξίες αυτοαναπαραγωγής.

Η εισαγόμενη διαπλοκή αφορά κυρίως στο σύστημα των εκτελούμενων δημόσιου χαρακτήρα έργων. Μακριά από τα κέντρα ελέγχου και εποπτείας (της όποιας έχει ακόμα απομείνει στο δύσμοιρο Ελληνικό κράτος), μέσω συστημάτων  διαδοχικών μεταβιβάσεων και πρακτορεύσεων διαμορφώνονται χάσματα ανάμεσα στην αρχική πρόβλεψη, που μετατρέπεται σε συμβατική υποχρέωση, και το αποτέλεσμα που προκύπτει με την εξάντληση της πίστωσης που έχει διατεθεί για το έργο. Η διαφορά, τα άνομα κέρδη, καλύπτονται, κυρίως, μέσω πολιτικών ανταλλαγμάτων, που ενισχύονται από τους μηχανισμούς συσκότισης και αποπροσανατολισμού, που στήνονται γιά το σκοπό αυτό.

Η εσωτερική διαπλοκή είναι μικρότερης εμβέλειας και έχει αντικείμενο αυτοδιαχειριζόμενες δημόσιου χαρακτήρα  οικονομικές πράξεις. Έχει διπλό χαρακτήρα.  Από τη μιά μεριά ανταπόδοση εκλογικών στηρίξεων, μέσω επιλογών που δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση και συγκρίσεις προτάσεων. Από την άλλη, μέσω ανοχών των φαινομένων της εισαγόμενης διαπλοκής, με την προσδοκία πολιτικής στήριξης και των ιδίων, από εκείνους που στηρίζουν τους εκφραστές της.

Η πατρίδα μας όμως μας προφυλάσσει από αυτά τα φαινόμενα. Τα χαρακτηριστικά της, που περιγράψαμε πιό πάνω, είναι γνωστά και αποθαρρύνουν τους περισσότερους, που επηρεάζονται από τη μόδα και την ιδιοτέλεια και θάθελαν να ενταχθούν σ` αυτές τις διαπλοκές. Τους λίγους που από μωροφιλοδοξία κυρίως ανέχονται ή υποκύπτουν τους εντοπίζει και τους απορρίπτει.

Η Μάνη έχει  ανάγκη από έργα δημόσιου χαρακτήρα, που θα εκτελούνται με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τέτοια δεν μπορούν να γίνουν, εφόσον ανέχεται και στηρίζει διαπλεκόμενα συμφέροντα. Γιατί τότε λίγοι θα καρπώνονται τα οικονομικά οφέλη της περιοχής. Ας το συνειδητοποιήσουν σύντομα οι ερωτοτροπούντες με διαπλοκές και διαπλεκόμενα. Οι Μανιάτες γρηγορούν.

 

OPΓANΩTIKOTHTA KAI ATYXHMATA (Δεκέμβριος 2000)

Κάθε ανθρώπινη κοινωνία διαπαιδαγωγείται από το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει. Η αφετηρία, όμως, γιά τη συγκρότηση αυτού του πλαισίου είναι άυλα στοιχεία (ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές, πρότυπα), που συγκεντρώνονται σε προηγούμενα χρονικά στάδια. Η άντληση αυτή των υλικών θα χαράξει το δρόμο, την προοπτική και τη διαδρομή της κάθε κοινωνίας στο χρόνο.

Στην Ελλάδα έχομε μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων, τροχαίων, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών. Αλλά και εργατικών και «αστυνομικών». Η βασική αιτία ανάγεται στον τρόπο που λειτούργησε στον τόπο μας η διαδικασία που αναφέρθηκε πιό πάνω: Η κοινωνική μας συνείδηση και η υπευθυνότητα, λειτουργεί αρκετά χαλαρότερα σχετικά με εκείνη που επικρατεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ` ένα ατύχημα, και το τελευταίο ναυτικό ατύχημα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό, αναζητούμε συνήθως το φταίχτη ή τους φταίχτες στα πρόσωπα που έπρεπε να παίξουν κάποιους ρόλους με συγκεκριμένο τρόπο και δεν τους έπαιξαν με επιτυχία. Αυτό είναι η εύκολη και η στιγμιαία εκτόνωση. Αν κάνομε ένα μικρό συλλογισμό θα διαπιστώσομε την ισχύ αυτής της διαπίστωσης. Και ο συλλογισμός είναι απλός: κάτω από τις ίδιες συνθήκες οι περισσότεροι από εμάς θα έκαναν τα ίδια για τα οποία κατηγορούνται οι υπεύθυνοι του ατυχήματος. Δηλαδή όλοι μας θα θέλαμε να περάσομε ευχάριστα στο ταξίδι αν είμαστε μέλη του πληρώματος. Και όλοι θα θέλαμε να έχομε μεγιστοποίηση των κερδών άν είχαμε συστήσει εταιρεία.

Για να μη γίνονται τέτοιες επιλογές και κατατάξεις προτεραιοτήτων από τους ανθρώπους που αποτελούν μιά κοινωνία, είναι απαραίτητο η τελευταία να έχει διαμορφώσει θεσμικές θωρακίσεις. Δηλαδή να έχει διαμορφώσει θεσμούς, αλλά κυρίως διαδρομές υλοποίησής τους, που να επιβραβεύουν ηθικά και υλικά την κοινωνική δράση. Γιατί μόνον τότε η τελευταία μπορεί να διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση. Και γιατί μόνο στη περίπτωση που αυτή έχει παγιωθεί οι ρόλοι των ατόμων σε οργανωσιακά σχήματα με πολυάνθρωπη συμμετοχή θα κατατείνουν στην επιτυχή διεξαγωγή της όλης προσπάθειας. Και δεν θα παραβλάπτεται η ασφάλεια των ενταγμένων υπό την εξουσία των ατόμων που συμμετέχουν στο οργανωσιακό αυτό σχήμα, δηλαδή των επιβατών στην περίπτωσή μας. Μόνον τότε θα μπορέσομε να ξεφύγομε από την κουλτούρα μας, που περιέχει πολύ ωχαδελφισμό, ανοχή στις παρανομίες, ραθυμία και ατομική ωφελιμότητα. Και μόνον τότε οι μηχανές θα υφίστανται χειρισμό από υπεύθυνα άτομα και δεν θα αποτελούν το “άλλοθι” για τις παραλείψεις των ανθρώπων, επειδή δεν διαθέτουν ομιλία.

Παρενέργεια του θεσμικού αυτού ελλείμματος  της Ελληνικής κοινωνίας αποτελεί και μιά συνομωσία σιωπής, που επικρατεί μετά από ένα ατύχημα, από τα μέλη μιάς ομάδας για τους κακοπαιγμένους ρόλους μελών της ίδιας ομάδας. Η «αλληλεγγύη» σε ένα άτομο δεν είναι αυθεντική όταν οδηγεί σε ζημιές της ευρύτερης κοινωνίας. Και ακόμα μιά καταδίκη δεν αποτελεί κοινωνικά τίποτ` άλλο παρα μιά υπόσχεση για διορθώσεις στο θεσμικό πεδίο. Και παραδειγματισμό γιά τα άτομα που κινούνται με λησμοσύνη γιά τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους στα οργανωσιακά σχήματα που συμμετέχουν.

Στην πατρίδα μας τη Μάνη, έχομε δυό ειδικές προσεγγίσεις στο θέμα: Μία κακώς εννοούμενη αλληλεγγύη, που εκπηγάζει από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.Τότε ο άλλος, προς τον οποίον κατευθυνόταν η βίαιη πράξη, ήταν ο τύραννος και δυνάστης και ο δράστης ήταν συνήθως ο συμμαχητής. Τώρα, όμως, στη δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία, ο άλλος είναι η κοινωνία, που λειτουργεί μέσω των θεσμών, με τα εκλεγμένα όργανά της. Γι` αυτή δεν είναι «αλληλεγγύη» η συμπαράσταση σ` αυτόν που δρα εναντίον των δημοκρατικών θεσμών.

Αλλά και ένα πλεονέκτημα. Η αραιότητα κατοίκησης στο χώρο μας επιτρέπει στην όραση να αναπτυχθεί και να διαβλέπει παραλείψεις, ανοχές και κοινά αποφασισμένες συμπαιγνίες με ατομικά οφέλη σε οργανωμένα θεσμικά συστήματα, που συμμετέχουν πολλά άτομα.

Θα πρέπει να ξεπεράσομε το συντομότερο το πρώτο, δηλαδή την «αλληλεγγύη» στους κοινωνικά αδικοπραγούντες, αλλά να διατηρήσομε το δεύτερο δηλαδή την κριτική προσέγγιση των διαδραματιζόμενων στα οργανωσιακά σχήματα της περιοχής μας και την άμεση και δραστική παρέμβασή μας με το πρώτο λασκάρισμα στους ρόλους που παίζονται.

ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΙ ΔΙΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥΣ (Φύλλο 09)

Σε λίγες μέρες μπαίνομε στη νέα χιλιετία. Η περιοχή μας, η Μάνη, μπορεί να την υποδεχθεί με αισιοδοξία. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μπορούν να θεμελιώσουν μια προοπτική ανάπτυξης κατά τη νέα χρονική περίοδο. Αρκεί μερικά κακά που εντοπίστηκαν την προηγούμενη περίοδο να αντιμετωπιστούν. Το κυριότερο απ’ αυτά είναι οι εσωτερικοί διχασμοί. Ας τους δούμε σε μια ιστορική αναδρομή.

Είναι γνωστός ο εσωτερικός ανταγωνισμός των ντόπιων καπετάνιων για την απόκτηση του τίτλου του μπέη. Η ιστορία, αλλά και η παράδοση, όπως έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, περιγράφουν τα διαδραματισθέντα κάθε περιόδου. Αλλά και το κακό που προξενείτο κάθε φορά. Η αποστολή ειδικού εκπροσώπου της Φιλικής Εταιρείας για την επίτευξη της συμφωνίας περιγράφτηκε στο 1ο φύλλο μας, για να δείξει τη σημασία που δίνομε στο θέμα. Και ήταν αποφασιστική για την έναρξη του αγώνα για την αποτίναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Όμως σε λίγο αρχίσαμε τα ίδια. Οι εμφύλιοι κατά τη διάρκεια του αγώνα ήσαν ακόμα πιο βαθείς στη Μάνη. Η μία παράταξη έδινε υπουργούς και άλλους αξιωματούχους και η άλλη έπεφτε σε πλήρη παρακμή, σε εξαφάνιση, συνήθως ύστερα από ενέργειες της πρώτης.

Το νέο Ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε με τόσο μεγάλη συμβολή των Μανιατών, δεν απόδωσε ρόλους στη Μάνη αντίστοιχους με την προσφορά των αγωνιστών της. Αλλά και εμείς δε μονιάσαμε για να τους διεκδικήσομε. Ο εθνικός διχασμός σε βενιζελικούς και βασιλικούς που ταλαιπώρησε τη χώρα μας για τριάντα και πάνω χρόνια ήταν ακόμα βαθύτερος στη Μάνη. Γιατί στην περιοχή μας η όποια αντίθεση σε θέματα πολιτικής μεταφέρεται γρήγορα σε οικογενειακό, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι προκύπτουν οι οικογενειακές τραγωδίες.

Η πιο οξεία όμως εσωτερική τραγωδία προέκυψε στη Μάνη με τον πρόσφατο εμφύλιο, που ακολούθησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οδήγησε σε ξεκλήρισμα πολλές οικογένειες και σε ξενιτεμό ακόμα περισσότερες. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι όλα τα κόμματα, έστω και με καθυστέρηση 30-40 χρόνων, πρεσβεύουν την εθνική συμφιλίωση και την εθνική συσπείρωση για την προώθηση των ειρηνικών εθνικών μας στόχων. Αυτή η κοινή διακήρυξη μπορεί να θεωρηθεί ένα σημαντικό κεκτημένο μπροστά στη νέα χιλιετία που ανατέλλει.

Και μπαίνει αμείλικτο το ερώτημα: Εμείς στη Μάνη θα μπορέσομε να αξιοποιήσομε αυτές τις ειρηνικές προοπτικές; Θα μπορέσομε τα πάθη μας, να τα οδηγήσομε στην ειρηνική πτυχή τους; Η θα επαναλάβομε ακόμα μια φορά τη ροπή προς τον εγωκεντρισμό μας, που οδηγεί αναπόφευκτα σε καταστροφικά πάθη; Έχομε την πεποίθηση ότι η Παιδεία, και η Εκπαίδευση ημερώνει τα ήθη και κατευνάζει τα καταστροφικά πάθη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη Μάνη τις τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση αυτή. Που μπορούν να διαμορφώσουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Με τη συνειδητή προσπάθεια όλων μας μπορούμε να ελπίσομε σε μεγαλύτερες βελτιώσεις στο χώρο της γνώσης. Για να μπορούμε, όσο περνάει ο χρόνος, να οδηγούμαστε σε ευρύτερες συσπειρώσεις των Μανιατών. Που θα οδηγήσουν τη Μάνη μας σε νέα ακμή τη νέα χιλιετία. Ανώτερη από το ανώτερο σημείο ακμής της προηγούμενης. Ακμή που θα συνοδεύεται από ευημερία και ειρηνικά έργα σε όλη την περιοχή μας, για όλους τους Μανιάτες. Μ’ αυτή την ευχή κλείνομε το τελευταίο φύλλο της χιλιετίας μας και με τη διαβεβαίωση ότι θα κάνομε ότι μπορούμε για την υλοποίηση των κοινών μανιάτικων στόχων στο άμεσο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

fyllo09

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ, ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Φύλλο 08)

Πέρασαν ήδη δύο μήνες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου και οι υπολογισμοί, για να οδηγηθούμε σε ένα τελικό απολογισμό, συνεχίζονται. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απαντήσεων στα ερωτήματα που δημιούργησε ο σεισμός, όσο περνούν οι μέρες εμφανίζουν πιο ανάγλυφα το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας. Λες και ο σεισμός ήταν η αφορμή για να απομακρυνθεί ο πέπλος που σκέπαζε το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας μας και να αποδειχθούν οι βιασμοί, που έχει υποστεί μακροχρόνια. Κυρίως από αυτούς που ήσαν επιφορτισμένοι με την ενδυνάμωση και τη βελτίωσή της. Από εκείνους που μακροχρόνια μετέτρεψαν την πολιτική των ιδεών της κοινωνικότητας σε μικροπολιτική του συμφέροντος και της αυτοαναπαραγωγής τους… Έτσι ώστε η παραγωγικότητα των εργαζομένων να μη γίνεται πρόοδος και ουσιαστική ανάπτυξη, αλλά στρέβλωση και παρανομικές δραστηριότητες.

Οι ανθρώπινες ζωές και οι μεγάλες υλικές ζημιές αποτελούν το πρώτο θέμα και η ψυχική συμπαράσταση όλων μας σε εκείνους που πόνεσαν αποτελεί στοιχειώδη έκφραση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ανθρώπου σε άνθρωπο. Στη συνέχεια όμως προκύπτουν τα ερωτήματα. Γιατί φθάσαμε σ’ αυτό το αποτέλεσμα; Ήταν τυχαίο γεγονός; Οφείλεται σε αμέλεια κάποιων που ήσαν υπεύθυνοι για κάποιες διαδικασίες ή ήταν προϊόν και απόρροια εσκεμμένων ενεργειών, που αναπότρεπτα ήταν δεδομένο ότι θα οδηγούσαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα κάτω από αυτές τις συνθήκες; Εννοούμε τις συνθήκες σεισμού τέτοιου μεγέθους. Σ’ αυτό το πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσομε την ανάλυσή μας, να φωτίσομε το φαινόμενο και να εξαγάγομε τα συμπεράσματά μας.

Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη εσωτερική μετανάστευση στις δεκαετίες του 50 και 60 δημιούργησε μια ανάγκη για κατοικίες, που δεν μπορούσε να καλυφθεί από τους ρυθμούς προσαρμογής του κρατικού διοικητικού μηχανισμού. Έτσι προέκυψαν τα αυθαίρετα σε περιοχές, που η ρυμοτόμηση καθυστερούσε. Η ανέλεγκτη αυτή διαδικασία δημιούργησε το πρόβλημα. Γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, το σύνδρομο της παρανομίας οδηγούσε σε τάση για κερδοσκοπία όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία κατασκευής. Στη συνέχεια οι μικροκομματικές σκοπιμότητες οδηγούσαν στις νομιμοποιήσεις των κτιρίων, χωρίς όμως τους αναγκαίους, για την ασφάλεια της διαδικασίας, ελέγχους. Έτσι εμφανιζόταν ένα ταυτόχρονα νόμιμο, αλλά και επικίνδυνο για σεισμούς κτίριο.

Αν θέλομε να μπούμε στη διαδικασία καταλογισμού των ευθυνών, θα πρέπει να διανύσομε μια πολύ δύσβατη περιοχή. Φταίει περισσότερο ο υπάλληλος της πολεοδομίας που έκανε στραβά μάτια στην αυθαίρετη κατασκευή ή συναλλάχτηκε με τον ιδιοκτήτη, φταίει ο ιδιοκτήτης που για να καλύψει γρήγορα και με λίγα έξοδα την ανάγκη του βρήκε παραδρόμια ή μήπως φταίει τι όλο πλαίσιο της πολιτικής ζωής, που υποθάλπει αυτή τη διαδικασία;

Την προηγούμενη δεκαετία που το νέφος της Αθήνας ήταν κυρίαρχο πρόβλημα για το λεκανοπέδιο είχε διατυπωθεί η θέση ότι το νέφος είναι πολιτικό. Σήμαινε ότι η δημιουργία του οφειλόταν στις πολιτικές που είχαν επιλέξει οι κυβερνώντες για τη βιομηχανία, για τις μεταφορές, για την πολεοδομία. Και η σύνθεσή τους οδηγούσε στη δημιουργία ρύπων, που συγκροτούσαν το Αττικό νέφος. Με την ίδια γραμμή συλλογισμών οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι καταστροφές από τους σεισμούς είναι θέμα οφειλόμενο στην πολιτική. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αντιμετώπιση.

Η πολιτική αντιμετώπιση απαιτεί την καθιέρωση σταθερών κανόνων που θα τους εφαρμόζουν όλοι. Η αρχή είναι αναγκαίο να γίνει από τους πολιτικούς, που είναι ορισμένοι, με την ψήφο των πολιτών, να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν την πορεία της χώρας στο μέλλον. Αυτή η πορεία ήταν μέχρι τώρα εσφαλμένη και, ένα από τα αρνητικά αποτελέσματά της ήταν οι καταστροφές την περίοδο των σεισμών. Όμως έφερε στο προσκήνιο και την ανάγκη για διόρθωση και επαναπροσέγγιση των ουσιαστικών στόχων της χώρας. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο η πρόοδος δε θα είναι αναστρέψιμη και η οικονομική πρόοδος θα επιστρέφει και με ποιοτικά χαρακτηριστικά στα άτομα, ξεπλένοντάς τα από την τάση για άκρατο ωφελιμισμό που οδηγεί στον παρασιτισμό, στην παραοικονομία και σε δύσκολες και έκτακτες συνθήκες σε καταστροφές.

Η Μάνη μας ευτυχώς, προικισμένη από τη φύση με τις πολλές πέτρες, δεν έχει δείξει σημάδια σεισμικότητας. Αρκετοί όμως συμπατριώτες μας υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες των σεισμών. Η εφημερίδα μας εκφράζει την απεριόριστη συμπάθειά της στους πληγέντες ευχόμενη γρήγορα να καλυφθούν οι ζημιές. Γρήγορα και ουσιαστικά. Τα φαινόμενα όμως της πολιτικής που δημιούργησαν εκείνες τις στρεβλώσεις, οδηγούν οπωσδήποτε και την αναπτυξιακή τροχιά της Μάνης σε κίνδυνο. Προβάλλουν αμείλικτα τα ερωτήματα. Ποια Μάνη θέλομε να δημιουργήσομε τώρα που οι οικονομικές συνθήκες είναι ευνοϊκές; Μια Μάνη στρεβλή για λίγους, που στρέφουν την οικονομική επέκταση στα ατομικά συμφέροντά τους σε μια διαδικασία άκρατου νεοπλουτισμού; Ή μια Μάνη στηριγμένη στα αγέρωχα και ηρωικά χαρακτηριστικά των προγόνων μας, προεκτείνοντάς τα στο μέλλον, με αλληλεγγύη και καθολικότητα στην ανάπτυξη; Μόνον η δεύτερη επιλογή δημιουργεί ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα και μακροχρονιότητα, γενικότερα ευημερία στον τόπο μας. Η άλλη πορεία, που απευχόμαστε, οδηγεί με ακρίβεια σε καταστάσεις που ανατρέπονται, δημιουργώντας καταστροφές αντίστοιχες ή και χειρότερες με εκείνες των σεισμών της 7ης Σεπτεμβρίου. Η ιστορία της περιοχής μας έχει να επιδείξει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ας ελπίσομε ότι ανήκουν στο παρελθόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

fyllo08